dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten

dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten
klik op de afbeelding voor meer grafieken/

donderdag 26 september 2013

Vertical Spread

Vertical Spread

vertical spread

De zogenaamde vertical spread, die ook wel moneyspread of pricespread wordt genoemd is een optiestrategie waarbij er sprake is van de gelijktijdige aankoop en verkoop van twee opties van hetzelfde type, dus twee calls of twee puts met dezelfde onderliggende waarde en dezelfde uitoefendatum. Alleen de uitoefenprijzens zijn verschillend.

Het principe van de vertical spreads is dat verwachtingswaarde van beide opties met een verschillende snelheid vervalt. We zetten een dergelijke spread op met het idee dat de koers van de onderliggende waarde in de door ons voorziene richting gaat bewegen. Daarbij is onze opbrengst begrensd, maar dat geldt ook voor het risico.

We kennen dan ook vier verschillende vertical spreads namelijk de bullish putspread, de bullish callspread, bearish callspread and bearish putspread. De bullish putspread en de bearish callspread zijn Vertical Credit Spreads die dus bij het openen geld opleveren maar waar bij verkeerd lopen tzt geld bij moet en de bullish callspread and bearish putspread strategies vallen onder Vertical Debit Spreads.

Deze kosten wel geld met openen maar meer dan dat kunnen we niet kwijt raken. Onze maximale winst is ook vooraf bekend, namelijk het verschil tussen de uitoefenprijzen.

Nadat de positie geopend is, is het in het algemeen niet noodzakelijk deze te onderhouden of bij te stellen.

Door het vrij geringe risico is de vertical spread een prima strategie voor beginnende optiebeleggers met een kleine beurs.

Omdat dit risico grotendeels afgedekt is, is het meestal ook niet echt noodzakelijk om grote bedragen aan margin te deponeren.
Gebruikte begrippen in vertical spread


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bearish
  ... een belegger is bearish als hij verwacht dat de koersen zullen dalen we spreken ook wel van een bear bij...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
bullish
  ... bullish is een uitdrukking voor een belegger die verwacht dat de koersen zullen stijgenmen zegt dan "hij is bullish"...Lees meer
callspread
  ... een call spread is een optietransactie bestaande uit een gekochte call...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
margin
  ... margin is de engelse term voor een geldbedrag dat u bij uw bank of commissionair als zekerheid moet stellen voor...Lees meer
moneyspread
  ... de money spread wordt ook wel price spread genoemd...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
optiestrategie
  ... een optiestrategie is een combinatie van één of meer opties die speciaal...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
pricespread
  ... een pricespread is een optiespread strategie waarbij uitsluitend de uitoefenprijzen verschillend zijn...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
spread
  ... optiepositie die in het algemeen gesproken bestaat uit een gekochte en een verkochte optieserie die in uitoefenprijs en...Lees meer
strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer
type
  ... het type van een optie geeft aan of een optie een calloptie of een putoptie is...Lees meer
uitoefendatum
  ... de uitoefendatum is de laatste dag waarop het optierecht kan worden uitgeoefend in de praktijk is de uitoefendatum de derde vrijdag...Lees meer
verwachtingswaarde
  ... vooral voor de schrijver van opties het verval van de verwachtingswaarde een belangrijk gegeven...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar vertical spread in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

free trade
  ... de free trade is een optiepositie een speciale variant van de vertical spread de positie wordt geopend door het kopen...Lees meer
diagonal spread
  ... bij een diagonal spread is er sprake van gelijktijdig kopen en verkopen van opties in dezelfde optieklasse maar met...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.