maandag 19 januari 2015

ondernemingsrisico

Ondernemingsrisico


ondernemingsrisico binnen een onderneming


Onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen. Zeg maar alles wat de onderneming bedreigt in zijn voortbestaan en denk daarbij aan alle risico's met omgevingsfactoren, financiering, inkoop, verkoop en dergelijke.

In plaats van ondernemingsrisico spreekt men ook wel van operationeel risico of commercieel risico

Ondernemingsrisico bij beleggen


Als we het hebben over het ondernemingsrisico bij beleggen dan spreken we ook wel over debiteurenrisico of solvabiliteitsrisico.

het is het risico dat een onderneming waar we in belegd hebben niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. De aandelenkoers kan fors dalen of in het geval van een faillissement van de betreffende vennoorschap zelf tot nul terug kunnen gaan. Onze volledige belegging gaat op dat moment verloren. En niet alleen de koers van aandelen valt weg, ook de koersen van obligaties kunnen vrijwel volledig instorten omdat de kans dat de hoofdsom ooit terugbetaald zal gaan worden meestal wel te verwaarlozen is.

Hoewel het voor sommigen onwaarschijnlijk zal klinken is het de afgelopen jaren nog wel eens voorgekomen. Denk aan Daf, Fokker, Fortis, Imtech en anderen. Enkele banken zijn slechts overeind gebleven omdat de overheid er fors geld in gestoken heeft om te grote problemen in de financiële wereld te voorkomen.

Het ondernemingsrisico is van buiten de organisatie meestal slecht in te schatten omdat de betrouwbaarheid van naar buiten gebrachte cijfers ook niet te beoordelen is.Vertalingen van Ondernemingsrisic

Engels:  commercial riskGebruikte begrippen in debiteurenrisico


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenkoers
  ... De aandelenkoers of meestal kortweg koers is een ander woord voor de prijs waarvoor het aandeel wordt aangeboden gevraagd...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
faillissement
  ... een faillissement of bankroet is een door de rechtbank vastgestelde toestand van een debiteur dat deze heeft opgehouden met het...Lees meer
financiering
  ... houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten bijvoorbeeld hoe een gezin aan...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
omgevingsfactoren
  ... tot de omgevingsfactoren of het ondernemingsklimaat worden in de eerste plaats de relaties gerekend tussen de participanten in de onderneming...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer

Begrippen waar debiteurenrisico in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

operationeelrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
solvabiliteitsrisico
  ... onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
Yieldcurve
  ... de yieldcurve of rentekromme is een lijn die het verband aangeeft tussen de looptijd van kredieten en het rentepercentage...Lees meer
politiek risico
  ... onder het politiek risico verstaan we het financieel risico dat gelopen wordt in verband met de politieke onrust of...Lees meer
ondernemersrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.