Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 26 september 2013

Speculant

Speculant

speculant
klik op afbeelding voor een vergroting

De slechte ondertoon van het begrip speculant

De term "speculant" heeft net als de afgeleide term "speculeren" vooral voor leken een ongunstige ondertoon. Vooral de media en daardoor veel slecht geïnformeerde mensen beschouwen speculatie, het dagelijks werk van de speculant,  als maatschappelijk zeer op het randje. Dat doen ze verder zonder het werk van de speculant te kennen. Laat staan dat ze het grote nut voor de maatschappij onderkennen omdat een speculant het risico uit de prijsbewegingen weg kan halen, zowel voor de producten als de afnemer. Zie voorbeelden bij speculant.

Zonder speculant geen markten

De termijnmarkten zouden echter zonder speculanten die risico's van risicomijdende partijen over willen en durven nemen, geen bestaansrecht hebben, met alle onzekerheden in prijsvorming van producten en grondstoffen van dien. En dat geldt voor meer markten. We mogen daarom stellen dat de speculant op economisch niveau een onontbeerlijke rol vervult waarbij hij zorgt voor stabiliteit.

Een speculant neemt risico over van iemand die dat kwijt wil

Een speculant is iemand die een risico overneemt in de hoop daar geld voor terug te ontvangen. Omdat een speculant het risico overneemt van mensen die allerlei richtingen verwachten op de financiële markten doet een speculant per definitie niet aan richtingvoorspellingen. De speculant volgt het gedrag van anderen. Ook heeft de speculant geen enkele binding bij de markten waarop hij handelt. En dat geldt ook voor de waarden of goederen waar hij in handelt.


Graan wordt veel gebruikt door speculanten
Graan wordt veel gebruikt door speculanten


Speculatie maakt markten liquide

Een andere nuttige rol die de speculant op zich neemt is het zorgen voor liquiditeit op de markten waardoor de markt als geheel transparanter en effieciënter wordt.

We onderscheiden bij deze speculanten de zogenaamde floortraders, die op de beurzen zelf aanwezig zijn en de off-floor traders die vanuit huis of hun kantoor posities op de markten innemen.

Speculanten dempen de beweeglijkheid van de markten

Hoewel veel mensen denken dat speculanten voor grotere beweeglijkheid op de markten zorgen blijken hun activiteiten juist een dempende werking op de koersschommelingen te hebben.

Speculant of trader?

De term speculant in een wat andere zin vinden we bij de aandelenmarkt en andere financiële markten. Dat is daar iemand die effecten koopt of verkoopt om een snelle een winst te maken. Maar niet om deze voor een langere tijd als belegging vast te houden. Ook hier neemt deze "speculant" een risico. Maar dat is dan niet zozeer om iemands risico over te nemen. In feite heeft men het hier niet echt over de speculant zoals we die kennen van de grondstoffenmarkten, maar over handelaren of traders, die een heel andere motivatie hebben om te kopen en te verkopen. Namelijk het behalen van een snelle winst door een -vaak tijdelijke- kans die zich op de markten voor lijkt te doen. Maar het werk van de trader en de speculant gaan in het algemeen een totaal andere kant op.

Overname risico op de optiebeurs

Wel zien we de speculant op de optiebeurs. Hier fungeert hij als tegenpartij bij bijvoorbeeld het beschermen van een effectenportefeuille door het kopen van putopties.Want ook hierbij dient iemand die opties te verkopen en daarbij als tegenpartij te fungeren. En ook daar komen we dan die nuttige speculant weer tegen.

Kortom, zonder de nuttige rol van de speculant zouden alle goederenmarkten en financiële markten tot stilstand komen.

speculatie in olie is heel populair
Olie is geliefd bij de speculant


Superspeculant George Soros kon het niet beter verwoorden:

“It’s not whether you're right or wrong that's important, but how much money you
make when you're right and how much you lose when you're wrong.”

 
Bill M. Williams zegt  in zijn boek "New Trading Dimensions" het volgende over de speculant: :

"Speculators get paid for buying
what nobody wants when nobody wants it
and selling what everybody wants
when everybody wants it."


Gebruikte begrippen in speculant


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

Aandelenmarkt
  ... Onder het meer abstracte begrip aandelenmarkt verstaan we het niet als zodanig zichtbare geheel van formele en informeel geregelde beurzen...Lees meer

Belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geïnvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer

Beweeglijkheid
  ... onder de beweeglijkheid of  volatility verstaan we de statistische standaardafwijking van de prijsveranderingen van de koers...Lees meer

Effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer

Effectenportefeuille
  ... een effectenportefeuille is de verzamelnaam voor het gehele effectenbezit van een belegger...Lees meer

Floor
  ... De beursvloer ofwel de plaats waar vroeger de handel plaatsvond. Inmiddels een totaal achterhaal begrip dat echter bij veel handelaren tot op de dag van vandaag doorwerkt. ...Lees meer

Geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer

Grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer

Hoop
  ... het woordje hoop is in de financiële wereld misschien wel de meest gebruikte reden om tot enige actie over te gaan...Lees meer

Kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer

Liquiditeit
  ... bedrijfseconomisch is de liquiditeit de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen dus de mate...Lees meer

Markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen. Denk daarbij...Lees meer

Ondertoon
  ... de ondertoon van de beurs is in feite hetzelfde als de stemming, waarbij we ervan uitgaan dat deze ondertoon gedurende...Lees meer

Risico
  ... risico is een vreemd begrip. Iedereen weet wat we met risico bedoelen maar slechts...Lees meer

Speculatie
  ... speculatie is de dagelijkse professionele bezigheid van de speculant...Lees meer

Stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen. Dat zijn namelijk een biedprijs en een laatprijs waartegen de afgever bereid is...Lees meer

Vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs waar we veel fondsen met stijgende koersen tegenkomen...Lees meer

Verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer

Werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces...Lees meer

Winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

ook metalen zijn geliefde speculatieobjecten
ook metalen zijn geliefde speculatieobjecten

Begrippen waar speculant in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

Koersmanipulatie(cryptogeld)
  ... we hebben het op dit weblog al een paar keer gehad over de unieke mogelijkheden die cryptogeld aan iedereen biedt om de markten te manipuleren...Lees meer

Beleggerspsychologie
  ... De beleggerspsychologie ofwel de psychologische factoren bij beleggen en handelen zorgen voor van 50% van de resultaten en dus ook...Lees meer

Belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer

Speculeren
  ... letterlijk betekent speculeren "ergens naar uitkijken" ofwel vertaald naar de beurs het doen van een transactie in de hoop daar...Lees meer

Hedging
  ... de term "hedge" heeft tegenwoordig een rare bijsmaak die voortkomt uit de acties van sommige hedgefunds die soms rare transacties...Lees meer

Gokken
  ... gokken behoort tot de oudste bezigheden van het mensdom oude primitieve volkeren deden al aan allerlei varianten en er wordt...Lees meer

Termijnmarkt
  ... de termijnmarkt bestaat naar schatting al ongeveer 5000 jaar en het is dus zeker geen moderne uitvinding van financiële wizzkids...Lees meer

Actieve belegger
  ... Men spreekt wel van een actieve belegger bij een belegger die regelmatig effecten koopt en verkoopt...Lees meer

Hedgetransactie
  ... een hedgetransactie is het afdekken van risico's op een positie in commodities,  effecten en dergelijke waarden door een termijntransactie te sluiten...Lees meer

Stag
  ... een stag is engelstalig vakjargon voor een speculant,  die probeert te verdienen aan pas via een emissie uitgegeven effecten...Lees meer

Geschreven optie
  ... een geschreven optie of een verkochte optie is een optie die de verplichting geeft de onderliggende waarde te kopen (bij putoptie) of juist te verkopen (bij Calloptie)...Lees meer

Haussier
  ... een haussier is een speculant, die van mening is dat de koersen binnen afzienbare tijd zullen stijgen en die daar...Lees meer


Contract for difference(CFD)
  ... CFD's ofwel contract for difference zijn overeenkomsten gemaakt tussen twee partijen om het prijsverschil te verrekenen tussen de aankoopprijs en...Lees meer

speculatie
  ... speculatie is de bezigheid van de speculant zie daar voor verdere informatie...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.