dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten

dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten
klik op de afbeelding voor meer grafieken/

donderdag 26 september 2013

Speculant

Speculant

speculant
klik op afbeelding voor een vergroting


De term "speculant" heeft evenals het afgeleide speculeren ongunstige ondertoon. Voor de media en daardoor veel slecht geïnformeerde mensen beschouwen speculatie, het dagelijks werk van de speculant,  als maatschappelijk zeer op het randje zonder het werk te kennen het grote nut voor de maatschappij te onderkennen.

De termijnmarkten zouden echter zonder speculanten die risico's van risicomijdenden partijen over willen en durven nemen, geen bestaansrecht hebben, met alle onzekerheden in prijsvorming van producten en grondstoffen van dien.

We mogen daarom stellen dat de speculant op economisch niveau een onontbeerlijke rol vervult.

Een speculant is iemand die een risico overneemt in de hoop daar geld voor terug te ontvangen. Omdat een speculant het risico overneemt van mensen die allerlei richtingen verwachten op de financiële markten doet een speculant per definitie niet aan richtingvoorspellingen. Ook heeft hij geen enkele binding bij de markten waarop hij handelt en de waarden waarin hij handelt.

Een andere nuttige rol die de speculant op zich neemt is het zorgen voor liquiditeit op de markten waardoor de markt als geheel transparanter en effieciënter wordt.

We onderscheiden daarbij de floortraders, die op de beurzen zelf aanwezig zijn en de off-floor traders die vanuit huis of hun kantoor posities op de markten innemen.

Hoewel veel mensen denken dat speculanten voor grotere beweeglijkheid op de markten zorgen blijken hun activiteiten juist een dempende werking op de koersschommelingen te hebben.

Een speculant in engere zin bij de aandelenmarkt is iemand die effecten koopt of verkoopt om snel een winst te maken, maar niet om deze langere tijd als belegging vast te houden.

Ook hier neemt de speculant een risico maar dan niet zozeer om iemands risico over te nemen.

Tenzij hij als tegenpartij fungeert bij het beschermen van een effectenportefeuille door het kopen van putopties.

Ook hierbij dient iemand die opties te verkopen en daarbij als tegenpartij te fungeren.

En ook daar komen we dan die nuttige speculant weer tegen.

Kortom, zonder de nuttige rol van de speculant zouden alle goederenmarkten en financiële markten tot stilstand komen.

Superspeculant George Soros kon het niet beter verwoorden:

“It’s not whether you're right or wrong that's important, but how much money you
make when you're right and how much you lose when you're wrong.”

 
Bill M. Williams zegt  in zijn boek "New Trading Dimensions" het volgende over de speculant: :

"Speculators get paid for buying
what nobody wants when nobody wants it
and selling what everybody wants
when everybody wants it."


Gebruikte begrippen in speculant


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelenmarkt
  ... Onder het meer abstracte begrip aandelenmarkt verstaan we het niet als zodanig zichtbare geheel van formele en informeel geregelde beurzen...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
beweeglijkheid
  ... onder de beweeglijkheid verstaan we de statistische standaardafwijking van de prijsveranderingen van de koers...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
effectenportefeuille
  ... een effectenportefeuille is de verzamelnaam voor het gehele effectenbezit van een belegger...Lees meer
floor
  ... op een aantal beurzen vinden we een floorcommittee wat bestaat uit enkele ervaren beurshandelaren die met voorstellen voor wijzingen en...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
hoop
  ... het woordje hoop is in de...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
liquiditeit
  ... bedrijfseconomisch de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen dus de mate...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
ondertoon
  ... de ondertoon van de beurs is in feite hetzelfde als de stemming waarbij we ervan uitgaan dat deze ondertoon gedurende...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
speculatie
  ... speculatie is de bezigheid van de speculant zie daar voor verdere informatie...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar speculant in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

koersmanipulatie(cryptogeld)
  ... we hebben het op dit weblog al een paar keer gehad over de unieke mogelijkheden die cryptogeld of...Lees meer
beleggerspsychologie
  ... De beleggerspsychologie ofwel de psychologische factoren bij beleggen en handelen zorgen voor van 50% van de resultaten en dus ook...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
speculeren
  ... letterlijk betekent speculeren "ergens naar uitkijken" ofwel vertaald naar de beurs het doen van een transactie in de hoop daar...Lees meer
hedging
  ... de term "hedge" heeft tegenwoordig een rare bijsmaak die voortkomt uit de acties van sommige hedgefunds die soms rare transacties...Lees meer
gokken
  ... gokken behoort tot de oudste bezigheden van het mensdom oude primitieve volkeren deden al aan allerlei varianten en er wordt...Lees meer
termijnmarkt
  ... de termijnmarkt bestaat naar schatting al ongeveer 5000 jaar en het is dus zeker geen moderne uitvinding van financiële wizzkids...Lees meer
actieve belegger
  ... Men spreekt wel van een actieve belegger bij een belegger die regelmatig effecten koopt en verkoopt meestal in de...Lees meer
hedgetransactie
  ... een hedgetransactie is het afdekken van risico's op een positie in commodities effecten en dergelijk door een termijntransactie te sluiten...Lees meer
stag
  ... een stag is engelstalig vakjargon voor een speculant die probeert te verdienen aan pas via een emissie uitgegeven effecten...Lees meer
geschreven optie
  ... een geschreven optie of een verkochte optie is een optie die de verplichting geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
haussier
  ... een haussier is een speculant die van mening is dat de koersen binnen afzienbare tijd zullen stijgen en die daar...Lees meer
CFD
  ... een cf effect is een standaard effect aan toonder dat bestaat uit een mantel en een dividend of couponblad...Lees meer
contract for difference
  ... cfd's ofwel contract for difference zijn overeenkomsten gemaakt tussen twee partijen om het prijsverschil te verrekenen tussen de aankoopprijs en...Lees meer
speculatie
  ... speculatie is de bezigheid van de speculant zie daar voor verdere informatie...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.