Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 8 augustus 2014

Effectenmarkt

Effectenmarkt

In zijn algemeenheid mogen we het begrip effectenmarkt als een soort van paraplubegrip over alle markten heen zien waar effecten worden verhandeld. En dat zijn er nogal wat.

Daarnaast zijn er de nodige deelmarkten te onderscheiden. Denk bijvoorbeeld aan de primaire en secundaire effectenmarkten.  Onder de primaire effectenmarkt verstaan we de markt waarop effecten worden uitgegeven(ondermeer bij een emissie) en verhandeld. De secundaire markt is de eigenlijke effectenbeurs waar de al uitgegeven effecten verhandeld worden.

Deelmarkten van de effectenmarkt

Maar er zijn meer deelmarkten van de effectenmarkt denkbaar. Bijvoorbeeld gericht op het soort effecten. Denk daarbij aan de aandelenmarkt, de obligatiemarkt, de optiemarkt en dergelijke. Markten die weliswaar van elkaar gescheiden zijn en in principe een zelfstandig bestaan leidien maar die toch ook de nodige raakvlakken hebben.

effectenmarkt
hier huis slechts een meer zichtbaar deel van de effectenmarkt


Relaties tussen deelmarkten

Bijvoorbeeld een optie op een aandeel vinden we terug op de optiemarkt maar er is via de onderliggende waarde een fors verband met de aandelenmarkt. Bewegingen van de aandelenmarkt als geheel en van het betreffende fonds hebben directe gevolgen van de optiepremie.

Kortom, er zijn nogal wat insteken mogelijk bij het begrip effectenmarkt.

De effectenmarkt wordt in economische zin ook nog als een onderdeel van de publieke kapitaalmarkt beschouwd, dus de markt waar grote partijen aan hun vraag naar vermogen kunnen voldoen.
Gebruikte begrippen in effectenmarkt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer

Begrippen waar effectenmarkt in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelenmarkt
  ... Onder het meer abstracte begrip aandelenmarkt verstaan we het niet als zodanig zichtbare geheel van formele en informeel geregelde beurzen...Lees meer
angst
  ... Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg...Lees meer
beleggingsadvies adviesinflatie
  ... Er is in het huidige beleggingsadvies sprake van zogenaamde adviesinflatie met andere woorden het beleggingsadvies stelt inhoudelijk steeds minder voor...Lees meer
aandelenindex
  ... Een aandelenindex is een permanent berekend getal dat de richting van de beurs als geheel aangeeft. De aandelenindex wordt daarom vaak...Lees meer
kapitaalmarkt
  ... de term kapitaalmarkt kent een aantal betekenissen allereerst de markt waarop in effecten wordt gehandeld er wordt op deze markt een onderscheid...Lees meer
kalm
  ... als beleggers wat vertrouwder worden met het gebruiken van putopties en callopties...Lees meer
advance decline line
  ... De zogenaamde advance decline net difference ofwel het verschil tussen de gestegen en gedaalde fondsen is een...Lees meer
hausse
  ... met de uit het frans afkomstige term ã  la hausse geven we aan dat er een positieve stemming...Lees meer
levendig
  ... we spreken van een levendige effectenhandel in een bepaald fonds of de effectenmarkt als geheel als er veel vraag en...Lees meer
technische correctie
  ... een technische correctie in de technische analyse is de benaming voor een correctie ofwel een forse koersdaling van een...Lees meer
technisch herstel
  ... een technisch herstel is in de technische analyse de benaming voor herstel een forse koersstijging na een eerder verlies...Lees meer
openbare markt
  ... de openbare markt is de effectenmarkt waarbij transacties via een effectenbeurs plaatsvinden en daarmee voor iedereen inzichtelijk zijn...Lees meer
black thursday
  ... als we het hebben over black thursday dan slaat dat op donderdag 24 oktober 1929 op die dag daalde de...Lees meer
obligatiemarkt
  ... de obligatiemarkt is een deelmarkt van de effectenmarkt waar obligaties worden verhandeld men onderscheidt naast de primaire en secundaire obligatiemarkt...Lees meer
niet fysieke effectenmarkt
  ... onder de primaire markt verstaan we de denkbeeldige niet fysieke effectenmarkt waarop de aandelen en obligaties worden geëmitteerd...Lees meer
primaire markt
  ... onder de primaire markt verstaan we de denkbeeldige niet fysieke effectenmarkt waarop de aandelen en obligaties worden geëmitteerd...Lees meer
bullmarkt
  ... onder een bullmarkt verstaan we een effectenmarkt of andere markt in financi ële waarden waarin de koersen aanhoudend stijgen gedurende een...Lees meer
geanimeerd
  ... we spreken van een geanimeerde effectenhandel in een bepaald fonds of van de effectenmarkt als geheel als er heel wat...Lees meer
lusteloos
  ... we spreken van een handel die lusteloos is bij handel in een bepaald fonds of de effectenmarkt als geheel terwijl...Lees meer
ongeanimeerd
  ... we spreken van ongeanimeerd bij de effectenhandel in een bepaald fonds of van de effectenmarkt als geheel als er weinig...Lees meer
opwaartse markt
  ... we spreken van een opwaartse markt bij een effectenmarkt met overwegend stijgende koersen...Lees meer
retailsegment
  ... onder het retailsegment is het deel van de effectenmarkt dat speciaal bedoeld is voor het ondersteunen van de retailmarkt dus...Lees meer
all shareindex
  ... De all share index is een door amsterdam exchanges ontwikkelde en berekende index die betrekking heeft op alle...Lees meer
hectisch
  ... we spreken van hectisch bij de effectenhandel of effectenmarkt als er bij grote omzetten forse koersschommelingen optreden bijvoorbeeld enkele dagen...Lees meer
consensus
  ... onder de consensus over de effectenmarkt verstaan we de gemiddelde verwachting van een groep analisten gezien de enorme spreiding in de...Lees meer
debestebeleggingsadviseur
  ... natuurlijk wilt ook u weten wie de beste beleggingsadviseur ter wereld is u vertrouwt uw zuurverdiende geld natuurlijk...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.