vrijdag 29 juli 2016

All-Share index

All-Share indexDe All-Share index is een door Amsterdam Exchanges ontwikkelde en berekende index die betrekking heeft op alle aandelen die genoteerd zijn en verhandeld worden op de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges.

De AAX is onderverdeeld in meerdere economische sectoren.

De Amsterdam Exchanges All-Share index geeft een zeer getrouw beeld van de prestaties van de gehele Nederlandse effectenmarkt en de diverse deelsectoren.

Gebruikte begrippen in all shareindex


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
amsterdam exchanges
  ... Onder amsterdam exchanges verstaan we de in amsterdam gevestigde tak van euronext de vroegere effectenbeurs ook wel beursplein 5...Lees meer
effectenbeurs
  ... de effectenbeurs is de beurs waar op beursdagen effecten worden verhandeld gedurende de daarvoor vastgestelde uren...Lees meer
effectenmarkt
  ... onder de effectenmarkt verstaan we de markt waarop effecten worden uitgegevenondermeer bij een emissie en verhandeld de effectenmarkt wordt als een...Lees meer
genoteerd
  ... we spreken van genoteerd bij beleggingsfondsen wanneer deze een beursnotering hebben en dus via de beurs verhandelbaar zijn als in...Lees meer
share
  ... de share index is de index van de beurs van wenen oostenrijk...Lees meer