vrijdag 29 juli 2016

All-Share index

All-Share indexDe All-Share index is een door Amsterdam Exchanges ontwikkelde en berekende index die betrekking heeft op alle aandelen die genoteerd zijn en verhandeld worden op de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges.

De AAX is onderverdeeld in meerdere economische sectoren.

De Amsterdam Exchanges All-Share index geeft een zeer getrouw beeld van de prestaties van de gehele Nederlandse effectenmarkt en de diverse deelsectoren.