vrijdag 25 december 2015

Primaire markt

Primaire markt


Onder de primaire markt verstaan we de denkbeeldige, niet-fysieke effectenmarkt waarop de aandelen en obligaties worden geëmitteerd.
Gebruikte begrippen in primaire markt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
effectenmarkt
  ... onder de effectenmarkt verstaan we de markt waarop effecten worden uitgegevenondermeer bij een emissie en verhandeld de effectenmarkt wordt als een...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer

Begrippen waar primaire markt in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


niet fysieke effectenmarkt
  ... onder de primaire markt verstaan we de denkbeeldige niet fysieke effectenmarkt waarop de aandelen en obligaties worden geëmitteerd...Lees meer
eerstehandsmarkt
  ... onder de eerstehands markt verstaan we de handel in nieuw uitgegeven waardepapieren...Lees meer