vrijdag 5 augustus 2016

Consensus

ConsensusOnder de consensus over de effectenmarkt verstaan we de gemiddelde verwachting van een groep analisten.

Gezien de enorme spreiding in de meningen die de diverse analisten hebben is het resultaat van deze middeling vrijwel altijd iets gematigd positiefs.