Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 24 mei 2017

Risico / opbrengst ratio

Risico / opbrengst ratioHet in de hand houden van het risico is één van de belangrijkste doelstellingen van een willekeurige trader of belegger. Een goed plan is van het grootste belang. Een dergelijk plan vormt de scheidslijn tussen beleggers en traders met een grote kans van slagen en de pure gokkers die het van een incidentele winst moeten hebben. En die op de lange duur dan ook altijd zullen verliezen

Verliezen horen er bij trading nu eenmaal bij. En we dienen er voor te zorgen dat we gemiddeld meer verdienen dan we verliezen.

In theorie zou je kunnen zeggen dat de meeste producten op de financiële markten een kans van 50% hebben om te winnen of om te verliezen.Risico / opbrengst ratio

De risico / opbrengst ratio moet groter dan 1 zijn


Zolang onze gemiddelde winst gelijk is aan het gemiddelde verlies zal het niet meevallen om winst te maken omdat de winsten nu eenmaal de verliezers zullen moeten betalen en daar schiet uiteindelijk natuurlijk niemand iets mee op. Deze verhouding, die de risico/opbrengst verhouding ofwel de risk/reward ratio wordt genoemd moet dus duidelijk beter dan 1 zijn willen we winst gaan maken.

 Is de verhouding kleiner dat 1 dan moeten we direct stoppen en eerst daar de oorzaak van gaan zoeken omdat dit onvermijdelijk tot een verlies van het gehele tradingkapitaal gaat leiden.

Maar we kunnen er wel iets mee en hier zijn een paar punten om eens te overdenken als we het over risk and reward ratio's hebben:

Zorg voor een noodrem

Er moet altijd een verplichte, automatische stop zijn als "noodrem" . Marktcondities kunnen door omstandigheden van buitenaf waar we geen enkele invloed op uit kunnen oefenen razendsnel veranderen. 

Zet die stop zodanig dat we nog een kans hebben om weer terug te komen op de markten. Zouden we bijvoorbeeld de helft van ons kapitaal in één klap zien verdampen (en dat is zeker bij het werken met tradinginstrumenten met een hefboomwerking beslist niet denkbeeldig) dan wordt het wel heel erg lastig om ooit weer terug te krabbelen op de markt. 

Elke uitstaande trade heeft een normale exitstrategie nodig en als er een reden is om die niet te gebruiken dan moet er altijd teruggevallen kunnen worden op een noodrem. Want de vraag is niet of er een keer een dodelijke tip voor uw tradingkapitaal gaat komen maar wanneer die komt. Want komen gaat hij.

Begin met een  risk/reward ratio van twee staat tot één. Dus voor elk tientje dat u gemiddeld verliest moet u gemiddeld twintig euro kunnen verdienen. Een hogere verhouding is nog beter, bijvoorbeeld drie staat tot één. Het vergroot uw kans aanzienlijk en de winst zal eveneens behoorlijk hoger zijn.


Pas regelmatig uw stops aan op de juiste manier

Pas een stop regelmatig aan om eventuele papieren winsten te kunnen incasseren als de markt van richting verandert. Maar zorg er altijd voor dat uw stop voor winst blijft zorgen. Maak er nooit een verliezende van. Staat u op 100 euro winst, zet dan de stop op bijvoorbeeld 75 en niet op -10. Het is altijd het mooiste als we ons eigen kapitaal uit de trade kunnen halen, want dan werken we met geld van een ander en kunnen we nooit meer verlies gaan leiden. Zet u de stops echter te krap om elke cent papieren winst binnen te kunnen halen dan is de kans groot dat een plotselinge kortstondige beweging u uit de markt haalt en de kans op verdere winsten voorbij is. En dat kan ook niet de bedoeling zijn omdat elke trader weet dat je winsten moet laten lopen.

Hoe langer de trade loopt, hoe hoger u de risk/reward ratio mag zetten omdat de tijd die beschikbaar is om bepaalde doelen te halen meer aanwezig is.


Een gestopte trade bewijst dat u goed bezig bent

Besef dat een gestopte trade een bewijs is dat uw zo zorgvuldig opgestelde tradingplan goed werkt. Mooi toch? Dat is belangrijker dan uw vaardigheid om de toekomstige trades te voorspellen want het spijt dit te moeten stellen maar dat is toch wel heel vaak op puur geluk gebaseerd.

Maar het slim bepalen van uw risk/reward ratio kan uw rendement zeker op de wat langere duur enorm verhogen. En het zorgt er als het goed gedaan wordt voor dat u altijd in de markt blijft.
Gebruikte begrippen in risico opbrenst ratio


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
exitstrategie
  ... de term exitkorting komt uit de wereld van de pensioenen het is een vorm van een boete die sommige verzekeringsmaatschappijen de exitstrategie helpt bij het beheersen van...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
hefboomwerking
  ... onder hefboomwerking of het vaak gebruike "leverage" verstaan we het verschijnsel dat met een afgeleid product als een warrant of...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
papieren winst
  ... winst op een positie die wel ontstaan is maar omdat de positie nog niet gesloten is niet echt in...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
risk reward ratio
  ... onder de risk reward ratio verstaan we een verhoudingsgetal dat aangeeft hoeveel risico er gelopen wordt bij een...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
tradingkapitaal
  ... het zogenaamde tradingkapitaal is het geld dat een trader voor zijn bezigheden ter beschikking heeft te vergelijken met het bedrijfskapitaal...Lees meer
tradingplan
  ... een tradingplan is te vergelijken met een bedrijfsplan bij een startend bedrijk. Een goed plan is van levensbelang voor elke trader....Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
voorspellen
  ... het voorspellen van de beurs is een populaire bezigheid vooral rond de jaarwisseling wat zal het nieuwe beursjaar ons brengen? ladingen...Lees meer
winnen
  ... met winnen wordt bij effecten het maken van een koersstijging bedoeld dus in de zin van "het aandeel windmolens nv...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.