woensdag 15 juni 2016

waarde

Waarde

Waarde per eenheid

De waarde van "iets" is in het algemeen het geldbedrag dat dit "iets" vertegenwoordigt. Als een schilderij 100 euro waard is, dan wil dat zeggen dat het bij aankopen of verkopen 100 euro op zou brengen dan wel kosten.

Waarde bij meerdere eenheden

De waarde bij meedere eenheden wordt doorgaans gevonden door de hoeveelheid (volume) te vermenigvuldigen met een prijs per eenheid.

Nominale waarde

Ook kennen we bijvoorbeeld de nominale waarde van obligaties (meestal 1000 euro) en hun beurswaarde of koers die daar flink vanaf kan wijken.

Intrinsieke waarde

En we kennen ook de intrinsieke waarde. Dit is de waarde van het eigen vermogen van een onderneming ,waarbij we als uitgangspunt nemen dat de onderneming normaal blijft functioneren.

Waarden

In de meervoudsvorm waarden wordt het nog wel eens gebruikt voor de waardepapieren die op een beurs worden verhandel. In de zin van "Aandelen, obligaties, opties en andere waarden". Het werken met de enkelvoudsvorm waarde is dan niet gebruikelijk. 
Gebruikte begrippen in waarde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

Beurswaarde
  ... de beurswaarde wordt ook wel koerswaarde of effectieve waarde genoemd de beurswaarde van een bedrijf is het product van het aantal...Lees meer

Euro
  ... de euro is de munteenheid van de Europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer

Intrinsieke waarde
  ... de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds wordt ook wel spread genoemd...Lees meer

Koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer

Nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer

Onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer

Prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.