dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten

dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten
klik op de afbeelding voor meer grafieken/

woensdag 15 juni 2016

waarde

Waarde


De waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt.

De waarde wordt doorgaans gevonden door de hoeveelheid (volume) te vermenigvuldigen met een prijs per eenheid.

Ook kennen we bijvoorbeeld de nominale waarde van obligaties (meestal 1000 euro) en hun beurswaarde of koers die daar flink vanaf kan wijken.

En we kennen ook de intrinsieke waarde. Dit is de waarde van het eigen vermogen ,waarbij we als uitgangspunt nemen dat de onderneming blijft functioneren.
Gebruikte begrippen in waarde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beurswaarde
  ... de beurswaarde wordt ook wel koerswaarde of effectieve waarde genoemd de beurswaarde van een bedrijf is het product van het aantal...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
intrinsieke waarde
  ... de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds wordt ook wel spread genoemd...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer

Begrippen waar waarde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

opties op cryptogeld
  ... velen van u zullen wel eens van opties in de aandelenwereld gehoord hebben of er zelfs...Lees meer
sparen met guldencoin en egulden
  ... het artikel op ons zusterblog over het mogelijke rendement van cryptogeld of zoals we nu liever...Lees meer
rente op elektronisch geld
  ... vooroordeel elektronisch geld je kunt er geen rente op ontvangen dit is een grappig vooroordeel dat je veel tegenkomt het verhaal...Lees meer
contant geld
  ... is contant geld alleen geschikt om een sigaar aan te steken? contant geld heeft zo zijn charmes natuurlijk het is kwetsbaar...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
actionist
  ... de aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal niet...Lees meer
steraandeel
  ... elke beurs heeft wel een beurslieveling dat is een aandeel dat iedereen in de portefeuille wil hebben en dat door...Lees meer
breakup value
  ... met de break up value wordt de waarde bedoeld die een onderneming zou hebben als deze in zijn...Lees meer
wet van de gemiddelden
  ... de wet van de gemiddelden komt uit de wereld van de kansberekening en komen we tegen bij...Lees meer
advance decline volgens fosback
  ... Er zijn vele manieren en technieken om het aantal gestegen fondsen en het aantal gedaalde fondsen in...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
DINT
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
ism services index
  ... de amerikaanse ism services index staat ook wel bekend als de non manufacturing ism en is een onderzoek...Lees meer
empirische delta
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct de hedge ratio uit de black and scholes formule berekend...Lees meer
delta
  ... de deltafactor of delta is de verhouding tussen de premieverandering bij opties ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende...Lees meer
fungible
  ... de term fungibility staat voor de mogelijkheid om contracten onderling uit te ruilen de letterlijke vertaling is ook zoiets als...Lees meer
difference option
  ... de exchange option is een exotische optie waarbij de uitoefenprijs van een standaardoptie wordt vervangen door de koers van...Lees meer
aandeel met nominale waarde
  ... Een aandeel met nominale waarde is een aandeel waarop vermeld staat welk deel van het maatschappelijk kapitaal...Lees meer
aandeel zonder nominale waarde
  ... Een aandeel zonder nominale waarde is een aandeel waarop niet vermeld staat welk deel van het maatschappelijk...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelbewijs
  ... Een aandeelbewijs is een rechtsgeldig document waarop het recht op een evenredig deel van het kapitaal van een vennootschap is...Lees meer
aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandelenoptie
  ... Onder een zogenaamde aandelenoptie verstaan we voor de koper van de optie een verhandelbaar recht om aandelen te kopen...Lees meer
aandelensplitsing
  ... een zogenaamde aandelensplitsing is het verlagen van de nominale waarde van een aandeel door splitsing in meerdere gelijke delen wordt...Lees meer
aanschaffingswaarde
  ... Onder de aanschaffingswaarde die ook wel de historische waarde wordt genoemd is de prijs die we in het verleden op...Lees meer
afkopen
  ... Bij het afkopen van een verzekering verzoekt de verzekeringnemer de verzekeraar de verzekering te be ëindigen en de actuele waarde van...Lees meer
ankering
  ... Het begrip ankering of verankering komt uit de psychologie en is voor een groot...Lees meer
barrieroptie
  ... Een barrier option is een europees type optie met twee mogelijkheden een "knockout" mogelijkheid die ervoor zorgt...Lees meer
clickfonds
  ... in de jaren negentig was het zogenaamde clickfonds zeer populair daarna zakte de animo iets in maar af en toe duiken...Lees meer
fibonacci reeks
  ... de zogenaamde fibonacci reeks wordt gemaakt door een nieuw getal te vormen uit de som van de twee voorgaande getallen....Lees meer
formule timing
  ... onder het begrip formule timing verstaan we een manier van beleggen waarbij vaste verhoudingen voor de opbouw van een...Lees meer
gedekt schrijven
  ... gedekt schrijven is het schrijven van call opties terwijl men de onderliggende waarde of een call met lagere uitoefenprijs...Lees meer
geschreven putoptie
  ... een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum...Lees meer
goud
  ... goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent toch is het niet het meest gebruikte...Lees meer
knock out optie
  ... een knock out optie is een vorm van een barrieroptie bij een knock out optie vervalt het recht...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
ponzi schema
  ... een "ponzi schema" is de verzamelnaam van een aantal dubieuze of zelfs frauduleuze technieken die bedoeld zijn om mensen...Lees meer
sentiment
  ... misschien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken...Lees meer
vertical spread
  ... de zogenaamde vertical spread die ook wel moneyspread of pricespread wordt genoemd is een optiestrategie waarbij er sprake...Lees meer
wonderaandeel
  ... het u het wonderaandeel al in portefeuille? het wonderaandeel ook wel steraandeel of beurslieveling genoemd is...Lees meer
covered call
  ... de covered call ofwel de gedekte call is een optiestrategie waarbij tegenover de...Lees meer
looptijd van een optie
  ... de looptijd van een optie is de maximale termijn waarbinnen een opties een recht vertegenwoordigt na het verstrijken van...Lees meer
mandarin collar
  ... een mandarin collar is een gewone collar optieconstructie die de mogelijkheid in zich heeft om er wat geld mee...Lees meer
naakt schrijven
  ... onder naakt schrijven verstaan we het schrijven van een calloptie of een future zonder dat men de onderliggende waarde...Lees meer
12%b1 fee
  ... Een 12b 1 fee is een extra provisie die sommigebeleggingsfondsen in de Verenigde Staten...Lees meer
6% regel
  ... De 6% regel is vergelijkbaar met de 2% regel voor de trade size de 2%...Lees meer
absolute waarde
  ... In veel berekeningen voor indicatoren en dergelijke komen we de zogenaamde absolute waarde tegen we schrijven deze absolute waarde door...Lees meer
actuals
  ... We spreken van actuals in de termijnhandel wanneer we het hebben over de eigenlijke fysieke goederen waarin vandaag gehandeld wordt...Lees meer
actuarieel zuivere premie
  ... Onder de actuarieel zuivere premie verstaan we in de wereld van de pensioenen de pensioenpremie uitgedrukt als percentage...Lees meer
amerikaanse optie
  ... Een amerikaanse optie is een optie die op elk moment vã³ã³r de eigenlijk uitoefendatum tussentijds uitgeoefend kan worden...Lees meer
arbeidswaardeleer
  ... Het economische begrip arbeidswaardeleer komt uit de hoek van karl marx karl marx ging uit van het standpunt dat arbeid de...Lees meer
assenstelsel
  ... In de wereld van de grafieken komen we veel de term assenstelsel tegen dit wordt ook wel wiskundig assenstelsel genoemd...Lees meer
at money
  ... We spreken van een at the money of atm optie bij een optie waarbij de uitoefenprijs zeer dicht...Lees meer
autoregressie
  ... Onder autoregressie verstaan we het voorspellen van de volgende waarde in een reeks getallen op basis van de regressie van...Lees meer
average rate option
  ... Een average rate option is een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt van het verschil tussen de uitoefenprijs en...Lees meer
balansgrootheden
  ... Onder balansgrootheden of zogenaamde tijdstipsgrootheden verstaan we grootheden waarbij de waarde op een specifiek moment geldig is bijvoorbeeld het moment...Lees meer
bearish spread
  ... een bearish spread ofwel een bearspread is een optiestrategie die geld oplevert als de koers van de onderliggende...Lees meer
aandeelhouderswaarde
  ... Aandeelhouderswaarde is de nederlandse vertaling van het angelsaksische begrip "shareholder value" in de dagelijkse praktijk is aandeelhouderswaarde eigenlijk een synoniem voor aandelen...Lees meer
aandelenlease
  ... Bij het begrip aandelenlease praten we eigenlijk gewoon over een vorm van geld lenen aandelenlease was erg populair in de...Lees meer
atlantische optie
  ... Een atlantische optie kent geen vaste uitoefendatum maar het moment van uitoefenen is afhankelijk van het gedrag van de...Lees meer
baisse beursindex
  ... Een baisse beursindex contract is een warrant achtig contract waarop aan het einde van de looptijd van de...Lees meer
beleggingsfonds
  ... Het aantal beleggingsfondsen is de laatste tien jaar bijzonder snel gestegen beleggingsfondsen kunnen gezien worden als een paraplu een beleggingsfonds is...Lees meer
faspon
  ... faspon is een afkorting van fixed term agreement for short term put option on netherland securities een faspon is een...Lees meer
halterstrategie
  ... de haltertheorie of halterstrategie komt er op neer dat we 85 tot 90 procent van ons vermogen beleggen in risicoloze...Lees meer
kunst
  ... als we gaan beleggen in kunst dan zult u tenzij u echt specialist bent niet zonder specialistisch dus...Lees meer
renominatie
  ... onder renominatie verstaan we het aanpassen van de nominale waarde van een aandeel...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
arbitrage sur place
  ... onderarbitrage sur place verstaan we een vorm van arbitrage waarbij geprofiteerd wordt van prijsverschillen die zich...Lees meer
arbitragesurplace
  ... onderarbitrage sur place verstaan we een vorm van arbitrage waarbij geprofiteerd wordt van prijsverschillen die zich voor dezelfde...Lees meer
reversal
  ... de term reversal komt uit de technische analyse techniek point and figure charting...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
spread beleggingsfonds
  ... onder de spread van een beleggingsfonds verstaan we de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds...Lees meer
depositosparen
  ... het depositosparen is een interessant alternatief voor beleggen direct aankopen van obligatieleningen op de beurs geeft meer grip op de waarde...Lees meer
devaluatie
  ... onder devalutie verstaan we het afwaarderen van een munteenheid valuta ten opzichte van ander munteenheden ten opzichte van...Lees meer
Alfred Marshall
  ... alfred marshall 1842 1924 was in de periode 1885 1908 hoogleraar in de economie aan de universiteit van cambridge...Lees meer
lead lag methode
  ... de lead lag methode is een methode die in de usa gehanteerd wordt om maandelijks de gemiddelde waarde...Lees meer
lead lag methode
  ... de lead lag methode is een methode die in de usa gehanteerd wordt om maandelijks de gemiddelde waarde...Lees meer
leading
  ... met de term leading wordt aangegeven dat een indicator vooruitloopt op de gebeurtenis die we ermee willen voorspellen leading is...Lees meer
leveraged buyout
  ... een leveraged buyout ofwel een lbo is een overname van een bedrijf of van voldoende aandelen om de macht...Lees meer
eoeoptie
  ... een eoe optie was een optie met de vroegere eoe index als onderliggende waarde...Lees meer
eonia
  ... een eonia is een zogenaamd rentederivaat een afgeleid product met rente als onderliggende waarde dus de eonia wordt gebruikt door de...Lees meer
equity bij futures
  ... het begrip equity bij futures komen we bij de termijnhandel...Lees meer
equity bij futures
  ... het begrip equity bij futures komen we bij de termijnhandel futureshandel tegen als de waarde van een termijnrekening...Lees meer
equity.
  ... we komen de term equity tegen in de vorm van 1 gewoon aandeel 2 de waarde van een futures portefeuille waarbij...Lees meer
fence
  ... een fence is een optiepositie bestaande uit de onderliggende waarde een out of the money geschreven calloptie en een out of...Lees meer
fiatgeld
  ... fiduciair geld ofwel fiatgeld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
fiduciair geld
  ... fiduciair geld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
financieringspolis
  ... een zogenaamde financieringspolis is een polis van de nederlandsche credietverzekering maatschappij nv die het risico dekt dat een bank loopt...Lees meer
geldstelsel
  ... het geldstelsel van een land is het geheel van munten bankbiljetten en muntbiljetten zoals dat volgens een wettelijk voorschrift in...Lees meer
historische volatility
  ... onder de historische volatility die ook wel de statistische volatility wordt genoemd verstaan we de beweeglijkheid van een fonds...Lees meer
hockeystick
  ... een zogenaamd hockeystick is het winstverliesdiagram van een goed beveiligde effectenportefeuille of een calloptie...Lees meer
horizontale spread
  ... onder een horizontale spread verstaan we een optiestrategie bestaande uit twee dezelfde opties dus callopties of putopties met dezelfde...Lees meer
far out of the money
  ... het begrip far out of the money wordt gebruikt bij callopties waarvan de uitoefenprijs ver boven...Lees meer
out of the money
  ... we spreken van out of sample testing...Lees meer
aandelenindexoptie
  ... Een aandelenindexoptie of gewoon een indexoptie is een verhandelbaar recht met als onderliggende waarde een aandelenindex zoals bijvoorbeeld de aex...Lees meer
assignment
  ... Onder assignment verstaan we het willekeurig at random aanwijzen van iemand met verplichtingen in opties short posities om de...Lees meer
backspread
  ... De term backspread komen we met verschillende betekenissen tegen een benadering is bijvoorbeeld dat het elke spread kan zijn maar...Lees meer
barone adesi model
  ... Het zogenaamde barone adesi model is een uitbreiding op het bekende black &amp scholes optiemodel die het mogelijk...Lees meer
black & scholes
  ... de zogenaamde black &amp scholes formule is een veel gebruikte wiskundige formule waarmee de theoretische waarde van...Lees meer
boxspread
  ... boxspread is een term uit de optiehandel om bepaalde optiestrategie mee aan te geven...Lees meer
free trade
  ... de free trade is een optiepositie een speciale variant van de vertical spread de positie wordt geopend door het kopen...Lees meer
impliciete rente
  ... de impliciete rente wordt gebruikt bij de berekening van de theoretische waarde van opties ook de impliciete rente moet worden...Lees meer
koersboom
  ... het begrip koersboom komt uit de wereld van het berekenen van de theoretische waarde van een optie...Lees meer
koopjesjager(bij opties)
  ... de koopjesjager een term uit de wereld van de beleggerspsychologie vinden we onder de beginnende optiebeleggers deze nog...Lees meer
gearingratio
  ... leverage is de verhouding in de optiepremie onder invloed van de veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde...Lees meer
leverage
  ... leverage is de verhouding in de optiepremie onder invloed van de veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde...Lees meer
combination
  ... een long combination is een optiestrategie waarbij een putoptie en een calloptie gekocht worden met verschillende uitoefenprijzen...Lees meer
optiecontract
  ... een optiecontract is een standaardovereenkomst waarbij de houder koper van de optie tegen betaling van een optiepremie het recht heeft...Lees meer
return if execisedl
  ... de term return if exercised komt uit de wereld van het gedekt schrijven van callopties...Lees meer
returnifexecisedl
  ... de term return if exercised komt uit de wereld van het gedekt schrijven van callopties...Lees meer
path dependend option
  ... de pataca is de nationale munteenheid van macau de iso valutacode van de pataca is mop...Lees meer
rentabiliteit van het eigenvermogen
  ... onder de rentabiliteit op het eigen vermogen verstaan we de nettowinst gedeeld door eigen vermogen maal 100%...Lees meer
renteoptie
  ... een renteoptie is een optie die als onderliggende waarde een obligatie heeft en waarbij de renteoptie profiteert van de waarde...Lees meer
roll down
  ... onder een roll down verstaan we het sluiten van een geschreven calloptie en het opnieuw schrijven van een calloptie...Lees meer
roller coaster swap
  ... een roller coaster swap is een combinatie van groeiende swapsaccreting swaps en swaps die in waarde verminderen amortizing...Lees meer
scatter diagram
  ... een scatter diagram is een andere benaming voor een x y grafiek hierbij wordt uitsluitend een punt gezet op...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper van het recht om gedurende...Lees meer
asset swapl
  ... Een asset swap is een interest rate swap of currency swap die gekoppeld is aan een bepaalde onderliggende waarde...Lees meer
assetswap
  ... Een asset swap is een interest rate swap of currency swap die gekoppeld is aan een bepaalde onderliggende waarde...Lees meer
aandelenfutures
  ... Zoals de naam al suggereert is bij aandelenfutures of ook wel security futures sprake van futures financiële termijncontracten met aandelen...Lees meer
first notice day
  ... in de wereld van de goederentermijnhandel vinden we de first notice day de first notice day is de...Lees meer
afkoopwaarde
  ... Onder de afkoopwaarde verstaan we het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige be ëindiging van een levensverzekering de afkoopwaarde is afhankelijk van...Lees meer
ABI
  ... De absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman g...Lees meer
absolute breadth index
  ... De absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman g...Lees meer
activityindex
  ... de absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman g...Lees meer
armsindex
  ... de arms index wordt ook wel traders index trin genoemd de arms index is ontwikkeld door richard...Lees meer
forex
  ... Forex is de afkorting van foreign exchange waarmee de afdeling valuta arbitrage binnen een financiële instelling wordt bedoeld 2 een...Lees meer
intrinsieke waarde
  ... de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds wordt ook wel spread genoemd...Lees meer
agio
  ... Onder agio of ook wel agio op aandelen verstaan we het bedrag dat een aandeel meer waard is dan de...Lees meer
agioreserve
  ... In plaats van agioreserve spreken we ook wel van agiokapitaal de agioreserve ontstaat doordat aandelen bij emissie boven de...Lees meer
alphafactor
  ... De zogenaamde alphafactor wordt gebruikt in de leer van de moderne portefeuille theorie en die voor een bepaald aandeel een...Lees meer
bedrijfskolom
  ... onder de bedrijfskolom verstaan we de schakels die een product doorloopt van grondstoffenproducent tot en met detailhandel...Lees meer
candlestick chart
  ... de candlestickchart is een techniek om koersen grafisch weer te geven een candlestickchart wordt gevormd uit zogenaamde candles of kaarsen...Lees meer
claim
  ... de claim komen we tegen bij een emissie van nieuwe aandelen als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft dan zal dat vaak...Lees meer
consumer confidence index
  ... de consumer confidence index is ã©ã©n van de indicatoren waarop de fed haar beleid bepaalt en komt tot...Lees meer
contrair beleggen
  ... bij contrair beleggen laten we de blue chips de algemeen bekende aandelen links liggen en wenden ons tot de...Lees meer
contraire opinie
  ... zonder de contraire opinie zou de beurs niet kunnen bestaan omdat iedereen hetzelfde zou denken...Lees meer
couponrendement
  ... het couponrendement is de verhouding tussen het rentepercentage over het nominale bedrag van de obligatie en de beurskoers...Lees meer
cycle
  ... het begrip cycle kent in de aandelenwereld een aantal betekenissen...Lees meer
discount intrinsieke waarde
  ... we spreken van een discount ten opzichte van intrinsieke waarde als een bij beleggingsfonds de...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
effectenkrediet
  ... effectenkrediet is een vorm van een lening waarbij effecten als zekerheid of onderpand voor de lening dienen het stellen van...Lees meer
efficiente markt hypothese
  ... de mening van academici over de voorspelbaarheid van beurskoersen wordt voornamelijk gedomineerd door de efficiente markt theorie hypothese...Lees meer
historische koersen
  ... de meeste technieken uit de technische analyse gaan uit van historische koersen we dienen dus te beginnen met het opbouwen...Lees meer
ism manufacturing index
  ... een indicator waar de fed haar verwachtingen voor de inflatie op baseert is de ism manufacturing index deze...Lees meer
klassiek stuk
  ... een klassiek stuk wordt ook wel genoemd kstuk of traditioneel stuk het is een aandeel of obligatie bestaande uit...Lees meer
koersbeweging
  ... de verandering in opwaartse en neerwaartse richting van de waarde op de beurs van een effect...Lees meer
new home sales
  ... één van de indicatoren waar de fed in de usa het beleid op baseert is de new home...Lees meer
nieuwstrading
  ... traders die zich bezig houden met nieuwstrading volgen het nieuws op de tv op internet hun smartphone etc en wachten...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
optievolume
  ... mischien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken van de activiteiten...Lees meer
optimalisatie
  ... we spreken van optimalisatie als we de variabele gegevens in een handelssysteem net zo lang bijstellen dat het geheel in...Lees meer
papieren verlies
  ... een papieren verlies is een verlies dat wel ontstaan is maar omdat er nog niet verkocht is niet echt...Lees meer
putcall ratio
  ... de theorie achter de put call ratio het speculatief gebruik van opties heeft de laatste twintig jaar een...Lees meer
random walk theorie
  ... de random walk theorie is een directe afgeleide van de efficiënte markt hypothese en zal de meeste beleggers wel...Lees meer
relative strength index
  ... de rsi ofwel de relative strength index is...Lees meer
RSI
  ... de rsi ofwel de relative strength index is...Lees meer
risicobeheersing
  ... risicobeheersing cq risicobeheer is belangrijk voor elke belegger hoewel als...Lees meer
splitup
  ... een split up is de splitsing van coupures van aandelen in kleinere coupures van hetzelfde fonds...Lees meer
traders index
  ... de tradersindex of trin wordt ook wel armsindex genoemd de tradersindex is ontwikkeld door richard w arms in 1967 en wordt ook...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer
valuebelegger
  ... een zogenaamde valuebelegger is een belegger die voornamelijk belegt in value aandelen dit zijn aandelen die volgens bepaalde deskundigen een hogere...Lees meer
vertical horizontal filter
  ... het vertical horizontal filter is een indicator die bedoeld is om aan te geven of we in een...Lees meer
MA
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
moving average
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
voortschrijdend gemiddelde
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
warrant
  ... warrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten maar kennen toch een breed toepassingsgebied dat zich laat vergelijken met het gebruik...Lees meer
xy grafiek
  ... bij een zogenaamde xy grafiek is er sprake van een grafiek waarbij er een "punt" wordt gezet op het snijpunt...Lees meer
zscore
  ... als de resultaten van een systeem volkomen willekeurig zouden zijn dan zouden ze volgens de normale verdeling verdeeld moeten...Lees meer
eisen trading systeem
  ... voordat we zelf een trading systeem gaan opzetten dan wel een systeem aan...Lees meer
alternatieve kosten
  ... Bij alternatieve kosten worden de kosten uitgedrukt in het alternatief dat wordt opgeofferd bijvoorbeeld een uur extra vrije tijd kost...Lees meer
arbeidsproductiviteit
  ... Onder de arbeidsproductiviteit verstaan we de hoeveelheid producten die een arbeider per tijdseenheid produceren kan ofwel de totale productie in...Lees meer
arbeidsproductiviteitsontwikkeling
  ... Onder de arbeidsproductiviteitsontwikkeling verstaan we de volumeverandering van de toegevoegde waarde per arbeidsjaar die voortkomt uit arbeid...Lees meer
bad bank
  ... Een bad bank is een bank die alle financi ële producten opkoopt waarvan de waarde voor zover aanwezig niet of...Lees meer
vuilnisbank
  ... een bad bank is een bank die alle financiële producten opkoopt waarvan de waarde voor zover aanwezig niet of...Lees meer
exploitatieoverschot
  ... het exploitatieoverschot is de toegevoegde waarde na aftrek van de beloning van werknemers en het saldo van overige belastingen en...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
EMA
  ... bij het exponentieel voortschrijdend gemiddelde of zoals meestal wordt gezegd het ema wordt steeds het verschil met de...Lees meer
exponentieel voorschrijdend gemiddelde
  ... bij het exponentieel voortschrijdend gemiddelde of zoals meestal wordt gezegd het ema wordt steeds het verschil met de...Lees meer
gapo index
  ... in het blad &#8220technical analysis of stocks and commodities&#8221 vonden we de gapo index of rust index deze index...Lees meer
american eagle
  ... Goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent...Lees meer
krugerrand
  ... een krugerrand is een gouden munt die wordt uitgegeven door zuid afrika...Lees meer
aanwijzing
  ... Onder aanwijzing of het aanwijzen van een belegger verstaan we het selecten van een belegger met een short positie om...Lees meer
afrekeningskoers
  ... De afrekeningskoers of ook wel de afrekenkoers is de waarde waartegen openstaande posities in indexopties en dollaropties na expiratie de...Lees meer
aziatische optie
  ... Een aziatische optie is een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt op basis van het verschil tussen de uitoefenpijs en...Lees meer
calendar spread
  ... de calendar spread wordt ook wel time spread of horizontal spread...Lees meer
compound optie
  ... een compound optie is een optie op een optie dus met een andere optie als onderliggende waarde...Lees meer
crr binomial model
  ... een bekend wiskundig model om optieprijzen uit te rekenen is het crr binomial model hierbij staat crr voor de...Lees meer
digitale optie
  ... een digitale optie is hetzelfde als een binaire optie deze wordt geld waard als een bepaalde koers van de...Lees meer
exercise
  ... onder exercise verstaan we het uitoefenen van een kooprecht bij een calloptie of het verkooprecht bij een putoptie...Lees meer
extrinsieke waarde
  ... de extrinsieke waarde is dat deel van de optiepremie dat niet intrinsiek is ofwel de verwachtingswaarde of tijdwaarde...Lees meer
gamma
  ... de gamma is één van de grieken uit de optiewereld en geeft de mate van verandering van de delta aan...Lees meer
grieken
  ... de "aftermarket" of aftermarkt is een vrije markt waarop amerikaanse en europese effectenhuizen per telefoon etcin eurobonds transacties afsluiten nadat...Lees meer
hefboomwerking
  ... onder hefboomwerking of het vaak gebruike "leverage" verstaan we het verschijnsel dat met een afgeleid product als een warrant of...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
put call pariteit
  ... de put call pariteit geeft de onderlinge relatie tussen putopties en callopties aan en is gebaseerd op een...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
seagull
  ... een seagull is een minder bekende optiestrategie die bestaat uit een gekochte at the money call een verkochte out of the...Lees meer
tijdswaarde
  ... de tijdswaarde is een andere naam voor de verwachtingswaarde in de premie van opties of een warrant...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
vega
  ... de vega is een der minst bekende grieken uit de optiewaardering...Lees meer
verwachtingswaarde
  ... vooral voor de schrijver van opties het verval van de verwachtingswaarde een belangrijk gegeven...Lees meer
synthetische converteerbare obligatie
  ... synthetische dus zelfgemaakte ofwel kunstmatige aandelen zijn heel bekend maar er bestaan ook synthetische converteerbare obligaties...Lees meer
ankering
  ... Het begrip ankering of verankering komt uit de psychologie en is voor een groot deel bepalend voor het gedrag van...Lees meer
second guessing
  ... het verschijnsel second guessing is het meest dodelijke voor een verder goed functionerend tradingsysteem dat er is het is...Lees meer
vierkantsgetal
  ... in de getallenleer zijn een aantal opmerkelijke wetmatigheden terug te vinden bijvoorbeeld de zogenaamde driehoeksgetallen en vierkantsgetallen...Lees meer
capital fulcrum point
  ... het bepalen van het capital fulcrum point is een techniek die ondermeer gebruikt wordt bij berekeningen aan warrants...Lees meer
CFP
  ... het bepalen van het capital fulcrum point is een techniek die ondermeer gebruikt wordt bij berekeningen aan warrants...Lees meer
bewaarloon
  ... het bewaarloon is het bedrag dat men aan zijn bank of commissionair verschuldigd is voor het hebben van een effectenrekening...Lees meer
chaikins volatility
  ... in deze variant wordt dagelijks de laagste koers van...Lees meer
financiële markten
  ... de financiële markten zijn een verzamelnaam voor de markten waarop vraag en aanbod naar lang en kortlopend geld dan...Lees meer
historisch fondsrendement
  ... het historisch fondsrendement is het rendement dat door beleggingsfondsen en dergelijke wordt voorgehouden aan nieuwe klanten...Lees meer
historische beweeglijkheid
  ... de historische beweeglijkheid of het in de praktijk meer gebruikte volatiliteit is een verhoudingsgetal een percentage waarmee de koersbewegingen...Lees meer
massindex
  ... de mass index is ontwikkeld door donald dorsey in feite geeft deze het verschil tussen hoog en laag weer en...Lees meer
steunlijn
  ... de steunlijn of kortweg steun is het verschijnsel in de technische analyse dat koersen vaak moeite hebben om neerwaarts door een...Lees meer
volumeoscillator
  ... de volume oscillator wordt berekend door van het volume een tweetal voortschrijdende gemiddelden te nemen en deze van elkaar...Lees meer
winstneming
  ... onder winstneming of winstnemen wordt het verzilveren van papieren winsten verstaan ook wel het met winst verkopen van effecten met...Lees meer
AIQ
  ... Onder de zogenaamde arbeidsinkomensquote verstaan we de loonsom van werknemers in de marktsector waarbij een aan zelfstandigen toegerekend...Lees meer
arbeidsinkomensquote
  ... Onder de zogenaamde arbeidsinkomensquote verstaan we de loonsom van werknemers in de marktsector waarbij een aan zelfstandigen toegerekend...Lees meer
employment situation
  ... het employment situation rapport is één van de economische indicatoren waar de fed haar mening over de inflatie op...Lees meer
herenakkoord
  ... een zogenaamd herenakkoord is een akkoord tussen partijen dat uitsluitend is gebaseerd of afspraken en de hoop dat betrokkenen zich...Lees meer
housingstarts building permits
  ... ook housing starts and building permits behoort tot de indicatoren waar de fed haar beleid op...Lees meer
binaire boom
  ... een binaire boom is de basis van het berekenen van optieprijzen volgens het zogenaamde binominaalmodel...Lees meer
collar
  ... de collar ook wel zero cost collar is een minder bekende optiestrategie die vooral wordt gebruikt bij het "verzekeren "...Lees meer
in the money
  ... een in the money call is een calloptie waarbij de uitoefenprijs lager is dan de koers van de...Lees meer
kans gewogen opbrengst
  ... als we een bepaalde opbrengst of rendement verwachten is deze niet altijd 100% zeker en dan is er sprake...Lees meer
optieprijskromme
  ... de prijspremie van een optie loopt via een speciale kromme deze laat zich het beste illustreren via het winstverliesdiagram...Lees meer
optiewaarderingsmodellen
  ... in de loop der jaren zijn er vele optiewaarderingsmodellen verschenen om de theoretische waarde van die opties te bepalen...Lees meer
theta
  ... ook de theta behoort tot de grieken uit de optiewereld bij de delta en de gamma handelde het vooral om...Lees meer
hooglaagconstructie
  ... onder een hoog laagconstructie verstaan we een constructie waarbij met de verzekeringsmaatschappij wordt afgesproken dat u aan het begin...Lees meer
indexatie
  ... we spreken van indexatie ofwel het indexeren van bijvoorbeeld een verzekering of een pensioen als de waarde of het verzekerde...Lees meer
amortisingoption
  ... We spreken van een amortising option bij een optie waarvan de de hoeveelheid van de onderliggende waarde geleidelijk afneemt...Lees meer
kaars
  ... de kaars candle zegt men in angelsaksische landen is de basisfiguur van de candlestickanalyse...Lees meer
koerspatronen
  ... koerspatronen zijn figuren die op een chart gevormd worden door de koers en van een bepaalde periode en waar aan...Lees meer
kapitaalcoefficient
  ... de kapitaalcoëfficient of ook wel capital output ratio laat zien hoeveel kapitaal er nodig is om een eenheid nationaal product...Lees meer
kapitaalgoederenvoorraad
  ... onder de kapitaalgoederenvoorraad verstaan we de totale waarde van de vaste...Lees meer
kapitaalproductiviteit
  ... de kapitaalproductiviteit is de productie per eenheid kapitaal per tijdseenheid als berekening kan men het nationaal inkomen delen door de...Lees meer
kapitaalwaarde
  ... onder de kapitaalwaarde verstaan we de netto contante waarde van alle inkomsten uit een bepaald project of uit een bepaald...Lees meer
Kansas city board of trade
  ... de kansas city board of trade is één van de grootste graanbeurzen in kansas in de...Lees meer
knock in optie
  ... een knock in optie is een vorm van een barrieroptie bij een knock in optie moet de onderliggende waarde...Lees meer
kaal schrijven
  ... met de term kaal schrijven wordt een andere benaming bedoeld voor het ongedekt schrijven van opties in de praktijk...Lees meer
kans gewogen winstverlies diagram
  ... een wat minder bekende variant van het winst verlies diagram is het kans gewogen winst verlies...Lees meer
aanwas
  ... Onder de aanwas of vermogensaanwas verstaan we de groei van de waarde van iemands vermogen....Lees meer
averagedirectionalmovementindex
  ... De average directional movement index ofwel de adx is een indicator ontwikkeld door jwelles wilder om de...Lees meer
acidtest
  ... Onder de acid test de acid test ratio of ook wel de quickratio verstaan we de vlottende activa exclusief...Lees meer
actuele waarde
  ... De actuele waarde is in de administratieve wereld een andere benaming voor de contante waarde deze actuele waarde wordt...Lees meer
assetclass
  ... Een asset class is een onderverdeling van een belegging daarbij alles meerekenend wat een commerci ële waarde heeft of dat...Lees meer
aggregateexerciseprice
  ... De aggregate exercise price is het product van de uitoefenprijs van een optie vermenigvuldigd met het aantal eenheden...Lees meer
asset or nothing calloptie
  ... Een asset or nothing call optie valt onder de meer exotische opties hierbij krijgt de optie de...Lees meer
average strike option
  ... Een average strike option is een vorm van een optie waarbij de uitoefenprijs gebaseerd is op de gemiddelde...Lees meer
apari
  ... Wanneer de koers van een aandeel of een obligatie precies gelijk is aan zijn nominale waarde zegt men dat...Lees meer
afgeleide producten
  ... De afgeleide producten worden meestal derivaten genoemd het zijn financi ële producten die alleen kunnen bestaan omdat ze gebaseerd zijn...Lees meer
afgiftekosten nieuwe aandelen
  ... Onder de afgiftekosten van nieuwe aandelen of participaties verstaan we de kosten die door een beleggingsinstelling eenmalig in...Lees meer
assetplay
  ... We spreken van assetplay bij de handel in aandelen waarvan de intrinsieke waarde per aandeel aanzienlijk boven de beurskoers ligt...Lees meer
financiële derivaten
  ... met de verzamelnaam financiële derivaten worden producten bedoeld als opties futures swaps warrants en dergelijke die een ander financieel...Lees meer
fuzzylogic
  ... fuzzy logic is een term uit de wereld van de kunstmatige intelligentie waarbij niet gewerkt wordt met concrete waarden...Lees meer
gathering the stops
  ... gather in the stops is een techniek die wel door grote beleggers toegepast wordt...Lees meer
geplaatst kapitaal
  ... het zogenaamde geplaatst kapitaal is het gedeelte van het maatschappelijk kapitaal waarvoor de vennootschap aandelen heeft uitgegeven...Lees meer
gerealiseerd koersverlies
  ... het gerealiseerd koersverlies is het feitelijke verlies dat een belegger lijdt op het moment dat hij effecten verkoopt tegen...Lees meer
gezonde correctie
  ... de onzinterm gezonde correctie wordt door sommige vermogensbeheerders en of beleggingsadviseurs gebruikt om hun klanten gerust te stellen na...Lees meer
mcclellan oscillator
  ... de mcclellan oscillator genoemd naar de ontwerpers sherman and marian mcclellan behoort tot de breath indicatoren maar is iets...Lees meer
premiumcall
  ... de premium call geeft aan met hoeveel procent de onderliggende waarde moet stijgen voordat het breakevenpunt wordt bereikt...Lees meer
reverse split
  ... een reverse split is het omgekeerde van een split ook wel splitup hierbij wordt het aantal uitstaande aandelen verminderd...Lees meer
stempelen
  ... onder het stempelen van effecten verstaan we een verandering van de nominale waarde van een effect...Lees meer
stockpicking
  ... met stock picking bedoelen we het selecteren van veelbelovende en nu nog ondergewaardeerde aandelen dit is lastiger dan het...Lees meer
superbowlindicator
  ... de superbowl indicator is één van die bizarre indicatoren die de beleggerswereld nu eenmaal rijk is en waar altijd...Lees meer
alphafactoring
  ... Onder alphafactoring verstaan we het gebruik van de alphafactor die we terugvinden bij de leer van de zogenaamde moderne portefeuille...Lees meer
billy index
  ... de billy index is te vergelijken met de wat meer bekende big mac index waarbij de koopkracht en waarde...Lees meer
bitcoin
  ... de bitcoin en zijn onderverdeling satoshi is een nieuwe muntsoort die alleen in digitale vorm...Lees meer
satoshi
  ... een sathoshi is het hondmiljoenste deel van een bitcoin...Lees meer
purchasingmanagersindex
  ... de purchasing managers index ofwel de pmi index is gebaseerd op het vertrouwen onder directeuren die verantwoordelijk zijn...Lees meer
residuwaarde
  ... de residuwaarde ofwel de restwaarde is de waarde die nog aan een productiemiddel of andere investering toegekend kan worden...Lees meer
geschreven calloptie
  ... er is sprake van een geschreven call als we een calloptie contract verkopen of zoals dat dan heet schrijven...Lees meer
afnameplicht
  ... De afnameplicht komt uit de wereld van de geschreven putopties de schrijver van putopties heeft de plicht op zich genomen om...Lees meer
all or nothing optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
betoption
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binaire optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binary option
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binominaal tree model
  ... het zogenaamde binominaal model of binominaal tree model is een techniek om de theoretische waarde van een optie te...Lees meer
binominaalmodel
  ... het zogenaamde binominaal model of binominaal tree model is een techniek om de theoretische waarde van een optie te...Lees meer
cliquetoptie
  ... een cliquetoptie of eenvoudig een cliquet is een soort van exotische optie waarbij de uitoefenprijs regelmatig wordt aangepast voordat de...Lees meer
margrabeoptie
  ... een margrabe optie is een optie die het mogelijk maakt om onderliggende waardes onderling te verwisselen de optie is...Lees meer
ongedekt schrijven
  ... ongedekt schrijven is het schrijven van een optie of een future zonder dat men de onderliggende waarde bijvoorbeeld de...Lees meer
optieklasse
  ... alle optieseries of futures op een bepaalde onderliggende waarde vormen tezamen een optieklasse...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
unchanged
  ... de term return if unchanged is de opbrengst van een optiepositie op het moment dat de onderliggende waarde...Lees meer
strangle
  ... optiestrategie waarbij gelijktijdig een putoptie en een calloptie worden gekocht of verkocht waarbij de uitoefenmaand gelijk is maar de uitoefenprijzen...Lees meer
floortion
  ... een floorwarrant is een warrant met een verkooprecht...Lees meer
flexibeletrading
  ... u kent ze vast wel beleggers die wel verliefd lijken op een aandeel of traders...Lees meer
hedgetransactie
  ... een hedgetransactie is het afdekken van risico's op een positie in commodities effecten en dergelijk door een termijntransactie te sluiten...Lees meer
koerswinst
  ... onder koerswinst verstaan we de winst die wordt behaald door aandelen tegen een hogere prijs te verkopen dan waartegen ze...Lees meer
equitymethode
  ... de equitymethode is een manier om de waarde van een onderneming te berekenen uitgangspunt van de equitymethode is de aanschafwaarde...Lees meer
executiewaarde
  ... onder de executiewaarde verstaan we de "vermoedelijke opbrengstwaarde" van een goed als dit gedwongen verkocht moet worden bij een openbare...Lees meer
existing home sales
  ... de exercise settlement date is de uiterste dag waarop de...Lees meer
liquidatiewaarde
  ... onder de liquidatiewaarde verstaan we de waarde die een goed bijvoorbeeld een deel van de activa opbrengt dan wel op...Lees meer
koperoptie
  ... de koper van een optie is degene die een recht verwerft door een optiecontract af te sluiten...Lees meer
laddercall
  ... een ladder call is een specifiek type calloptie waarbij de waarde geldt die ooit eens bereikt is ook al...Lees meer
lambda
  ... de griekste letter lambda wordt gebruikt om de hefboomwerking van opties te meten het is de procentuele verandering van de optieprijs...Lees meer
long straddle
  ... een long straddle is een optiepositie straddle die bestaat uit gekochte opties een dergelijke positie verdient pas geld bij...Lees meer
best strike option
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
lookback option
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
heatingoil
  ... met heating oil bedoelen we een uit ruwe olie geraffineerd product dat als brandstof voor particuliere woningen wordt gebruikt...Lees meer
lightfutures
  ... onder light futures verstaan we futures die betrekking hebben op een onderliggende waarde die 1 10 is van een...Lees meer
beleggingsvorm
  ... Bij een beleggingsvorm of asset class hebben we het over de belegging ofwel alles dat een commerciële waarde heeft en...Lees meer
deliverydate
  ... De term delivery date heeft twee betekenissen1 de datum waarop een onderliggende waarde volgens een futurecontract geleverd moet worden...Lees meer
long position
  ... de terminologie voor een long position is bij aandelen en opties iets verschillend 1positie waarbij de houder van een optie...Lees meer
trendscore
  ... de trendscore is een simpel te berekenen indicator die aangeeft of er sprake is van een trend...Lees meer
ulcerindex
  ... een techniek om rendementen van beleggingsfondsen te meten is de zogenaamde ulcer index...Lees meer
valueaandeel
  ... een value aandeel is een aandeel met een hoge intrinsieke waarde en een lage koers winstverhouding...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
inflatierisico
  ... het inflatierisico ofwel het koopkrachtrisico is het risico dat burgers beleggers of bedrijven lopen door de ontwaarding van het geld...Lees meer
koopkrachtrisico
  ... het inflatierisico ofwel het koopkrachtrisico is het risico dat burgers beleggers of bedrijven lopen door de ontwaarding van het geld...Lees meer
kengetal
  ... een kengetal is een uitkomst uit een formule vaak als ratio of als absolute waarde waarin cijfers naar een nieuw...Lees meer
meerwaardetheorie
  ... volgens de meerwaardetheorie van karl marx eigent de kapitalist zich het verschil toe tussen de waarde van wat de arbeider...Lees meer
menselijk kapitaal
  ... het zogenaamde menselijk kapitaal vinden we niet op de balans van een onderneming terug maar is wel degelijk van...Lees meer
upside down sitting
  ... de upside downside ratio behoort tot de zogenaamde breath indicatoren...Lees meer
waardepapier
  ... een waardepapier is juridisch gezien een document dat aan order of aan toonder is gesteld en waarin een vordering of...Lees meer
hebzuchtige trader
  ... het is heel gemakkelijk om hebzuchtig te worden in de tradingbusiness er ligt namelijk altijd een gevaar op...Lees meer
ingebeddeoptie
  ... een ingebedde optie is een vorm van een optie die automatisch in een ander financieel product zit verwerkt...Lees meer
intrinsiekewaarde bij opties
  ... het begrip intrinsieke waarde bij opties laat zich het beste uitelggen aan de hand van een voorbeeld...Lees meer
guts
  ... een guts optiestrategie is een minder bekende vorm van de strangle waarbij gebruik gemaakt wordt van in the money opties...Lees meer
impliciete beweeglijkheid
  ... de impliciete beweeglijkheid of impliciete volatiliteit is het verhoudingsgetal een percentage tussen de koersbewegingen van de onderliggende waarde van...Lees meer
leverplicht
  ... de schrijver van een calloptie neemt een leverplicht op zich deze leverplicht wordt ook wel afnameplicht of verkoopplicht genoemd...Lees meer
naakte optie
  ... een naakte optie ofwel een naakt geschreven optie is hetzelfde als een ongedekte geschreven optie een naakte optie komt alleen...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
share equivalent risk
  ... de zogenaamde share equivalent risk is een techniek om een optiepositie uit te drukken in aantallen aandelen om...Lees meer
up and in optie
  ... de up and out optie is een vorm van een barrieroptie...Lees meer
volatility
  ... de volatility is de mate van beweging van de koers van een aandeel en wordt ook de beweeglijkheid genoemd...Lees meer
soyabonen
  ... in de wereld van de agrarische termijnmarkten komen we soyabonen tegen soyabonen op zich hebben weinig waarde maar de producten...Lees meer
mentalestoploss
  ... een mentale stoploss is een stopwaarde die iemand " in zijn hoofd" heeft zitten en waarbij het "zeker weet"...Lees meer
trendlijn
  ... de trend beweegt zich nooit in een vloeiende lijn maar slingert om de denkbeeldige trendlijn heen...Lees meer
aexindex
  ... Een aex optie is een optie met de aex index als onderliggende waarde...Lees meer
afstempelen
  ... Onder afstempelen verstaan we het verlagen van de nominale waarde van een aandeelafstempelen van aandelen wordt onder andere gebruikt om...Lees meer
certificaat
  ... sommige ondernemingen brengen meestal uit angst voor vijandige overname of vreemde medezeggenschap hun aandelen onder bij een administratiekantoor...Lees meer
fairvalue
  ... bij warrants en opties is de fair value een andere benaming voor de theoretische waarde...Lees meer
net asset value
  ... de net asset value is een uitdrukking gebruikt ter aanduiding van de intrinsieke waarde van een aandeel van...Lees meer
nyse bullish percent index
  ... de nyse bullish percent index ontwikkeld door aw cohen in 1955 maakt gebruik van point and figure...Lees meer
psychologische grens
  ... als u het beursnieuws een beetje volgt via publicaties radio en tv dan zult u regelmatig horen dat de...Lees meer
velocity
  ... in de technische analyse kennen we het begrip velocity van de markt dit is de beweging die de...Lees meer
vermogenswaardeaandeel
  ... onder de vermogenswaarde per aandeel verstaan we de waarde van alle activa van een bedrijf minus vreemd vermogen...Lees meer
zscore indicator
  ... ook de zscore indicator is een afgeleide van de zogenaamde bollingerbands...Lees meer
relatievesterkte
  ... onder de de relatieve sterkte verstaan we de mate waarin een aandeel meebeweegt met de index waar hij...Lees meer
breakevenpunt
  ... het breakevenpunt is het aantal eenheden product waarbij de totale produktiekosten gelijk zijn aan de totale opbrengsten zodra we voorbij dit punt zijn...Lees meer
chicago purchasing managersindex
  ... een indicator waarop de fed de prognoses van voor de inflatie bepaalt is de chicago purchasing managers...Lees meer
eigenvermogen
  ... het eigen vermogen bestaat uit de waarde van de bezittingen de activa minus de schulden passiva in beide gevallen van...Lees meer
nettoactief
  ... het zogenaamde nettoactief verschil tussen het bedrag aan bezittingen goederen vorderingen waarde van immateriële activa zoals goodwill en het bedrag...Lees meer
ondernemingswaarde
  ... onder de enterprice value of ondernemingswaarde verstaan we de som van de beurskapitalisatie en de netto rentedragende schulden...Lees meer
oneigenlijke zekerheid
  ... we spreken van een oneigenlijke zekerheid bij een verklaring die niet als echte zekerheid kan worden aangemerkt zeg maar...Lees meer
vraagfunctie
  ... de vraagfunctie geeft aan wat het verband is tussen vraag en prijs meestal is het grafisch gezien een schuin lopende...Lees meer
woekerpolis
  ... de wat opmerkelijke term woekerpolis is een veel gebruikte aanduiding voor een verzekeringpolis bijvoorbeeld voor een levensverzekering of als onderliggende...Lees meer
mediaan
  ... een mediator is een neutraal persoon die kan bemiddelen bij een conflict in plaats van het voeren van een rechtszaak...Lees meer
MACD
  ... de moving average convergence divergence is eer bekend onder de afkorting macd en is ontwikkeld door gerald...Lees meer
moving average convergence divergence
  ... de moving average convergence divergence is eer bekend onder de afkorting macd en is ontwikkeld door gerald...Lees meer
optiemodel van cleeton
  ... het optiemodel van cleeton is net als het model van black and scholes een wiskundige formule om de...Lees meer
aexoptie
  ... Aangezien een dergelijke indexoptie natuurlijk niet...Lees meer
conservatief schrijven
  ... de term conservatief schrijven komt uit de wereld van de opties en slaat op het schrijven van een calloptie...Lees meer
ratio callspread
  ... de ratio call spread bestaat uit een long calloptie en 2 short calloptiesdeze worden zodanig gekozen dat de...Lees meer
soorten volatility
  ... als trader heb je te maken met een aantal soorten volatility een overzichtje...Lees meer
volatilitysoorten
  ... als trader heb je te maken met een aantal soorten volatility een overzichtje...Lees meer
synthetische putoptie
  ... de synthetische putoptie stamt uit de begintijd van de handel in opties toen er slechts callopties te verkrijgen waren...Lees meer
vegalimiet
  ... de vega uit de optietheorie de vega is één van de zogenaamde grieken wordt ook gebruikt voor risicobeheersing...Lees meer
protective stop
  ... de protective stop is een stuk gereedschap uit de wereld van de moneymanagementtechnieken het wil zoveel zeggen dat we...Lees meer
timetested
  ... we spreken in de technische analyse van een "timetested" analysetechniek of tradingte...Lees meer
up and out optie
  ... de term uniform pensioen overzicht ofwel upo komt uit de pensioenwereld het uniform pensioen overzicht is een gestandaardiseerd...Lees meer
accumulation day (Williams)
  ... Larry williams ontwikkelde de accumulating distributing indicator tussen 1960 en 1970 om uit te vinden wat de...Lees meer
distribution day (Williams)
  ... williams accumulating distributing indicator larry williams ontwikkelde de accumulating distributing indicator tussen 1960 en 1970 om uit te vinden wat de...Lees meer
true high (Williams)
  ... larry williams ontwikkelde de accumulating distributing indicator tussen 1960 en 1970 om uit te vinden wat de...Lees meer
true low (Williams)
  ... larry williams ontwikkelde de accumulating distributing indicator tussen 1960 en 1970 om uit te vinden wat de...Lees meer
williams accumulating distributing indicator
  ... larry williams ontwikkelde de accumulating distributing indicator tussen 1960 en 1970 om uit te vinden wat de...Lees meer
williams on balance volume
  ... williams on balance volume is een uitbreiding van de on balance volume techniek door larry williams...Lees meer
agio op obligaties
  ... Onder een agio op obligaties verstaan we het positieve verschil tussen de beurskoers van een obligatie en de...Lees meer
asset backed security
  ... De zogenaamde asset backed security is een effect waarvan de onderliggende waarde wordt gevormd door een ander effect...Lees meer
donchians vier weken regel
  ... een techniek die bekend staat om zijn eenvoud is de donchian's vier weken regel de techniek is...Lees meer
gekochte optie
  ... de gekochte optie ofwel een long optie is een optie die het recht geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
nulcoupon obligatie
  ... een nulcouponobligatie is een obligatie waarop tijdens de looptijd geen rente wordt betaald maar die onder de waarde waartegen de...Lees meer
contante waarde eeuwig durende lening
  ... veel landen geven staatsobligaties uit in de vorm van eeuwigdurende leningen ofwel "perpetuals"...Lees meer
dynamische liquiditeit
  ... bij bedrijfsanalyses wordt vaak gebruik gemaakt van de dynamische liquiditeit in plaats van bekende kengetallen als de current ratio...Lees meer
geldontwaarding
  ... onder geldontwaarding of ook wel inflatie verstaan we de teruglopende koopkracht van het geld die het gevolg is van een...Lees meer
going concern waarde
  ... onder de going concern waarde verstaan we de waarde van de activa van een onderneming ervan uitgaande dat...Lees meer
macaronidefense
  ... een zogenaamde macaroni defense is één van de middelen die door bedrijven gebruikt wordt om zich te verdedigen tegen...Lees meer
modus
  ... de modus is in een reeks getallen de waarde die het meeste voorkomt de toepassing in de technische analyse is...Lees meer
nominaal inkomen
  ... we spreken van een nominaal inkomen als het inkomen wordt uitgedrukt in de waarde van geld en in lopende...Lees meer
non zerosum handel
  ... bij nonzerosum games kunnen er meerdere winnaars en of verliezers zijn en er kan iets overblijven...Lees meer
hoeontstaanaandelen
  ... stel een bedrijf wil een transportbedrijf beginnen transformeert tot vennootschap en gaat ter financiering van dit transportbedrijf aandelen...Lees meer
ongedekte optie
  ... een ongedekte optie is een geschreven calloptie op een onderliggende waarde die men niet in de aandelenportefeuille heeft het...Lees meer
asset or nothing putoptie
  ... Een asset or nothing put optie valt onder de meer exotische opties hierbij krijgt de optie een...Lees meer
atm
  ... Een atm optie wat een veelgebruikte afkorting is van een at the money optie is een optie waarbij de uitoefenprijs ongeveer...Lees meer
gladstrijken
  ... we gebruiken het begrip gladstrijken in de optiehandel als we ongedekte of onvolledig gedekte optieposities opheffen...Lees meer
bull bear ratio
  ... de bull bear ratio valt in de groep van de sentimentsindicatoren en is gebaseerd op een ondervraging van...Lees meer
emotie
  ... er zijn vele vormen van emotie zeker is de wereld van het beleggen en de trading denk aan hebzucht angst...Lees meer
intrinsiekewaarde per aandeel
  ... de intrinsieke waarde per aandeel is de totale intrinsieke waarde van een vennootschap gedeeld door het aantal...Lees meer
intrinsiekewaarde van een beleggingsfonds
  ... de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds is de waarde van de beleggingen gedeeld door het aantal uitstaande participaties...Lees meer
negatieve rente
  ... tegenwoordig voorjaar 2105 komen we het vreemde begrip negatieve rente nog wel eens tegen met name staatsobligaties van de...Lees meer
new high
  ... we spreken met name in de technische analyse van een new high als de koers een hoogste punt van...Lees meer
minimanipulatie
  ... we spreken van een minimanipulatie indien iemand een long positie in callopties heeft en dan door allerlei handel gaat proberen...Lees meer
trailingstop
  ... een traite is een andere benaming voor een wissel bezien vanuit de positie van de trekker en betrokkene...Lees meer
basketoption
  ... een basket option is een optie die een mandje aandelen als onderliggende waarde heeft...Lees meer
beleggen met geleendgeld
  ... Geld en leaseconstructies wordt uw brievenbus ook regelmatig gevuld met aanbiedingen met de meest exotische namen die gemeen hebben dat...Lees meer
buyback
  ... het begrip buyback kent meerdere betekenissen 1het inkopen door een onderneming van de eerder uitgegeven eigen aandelen 2 het sluiten of...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
conversion
  ... onder een long conversion wordt verstaan een long hausse positie in effecten edele metalen en dergelijke in combinatie met een...Lees meer
dividendeffect
  ... onder het dividendeffect verstaan we het verschijnsel dat de koers van een aandeel met ongeveer de waarde van het...Lees meer
effectieve omzet
  ... de effectieve omzet is de omzet op de beurs uitgedrukt in een geldswaarde bij aandelen is dit het aantal...Lees meer
optieconstructie
  ... een optieconstructie is een positie die is opgebouwd met opties van verschillende optieseries of met putopties en callopties in dezelfde...Lees meer
stakeholdersvalue
  ... de stakeholder's value is het belang van een onderneming bij alle belanghebbenden zoals personeel geldschieters leveranciers afnemers en staat...Lees meer
technische analyse misverstand
  ... veel "echte beleggers" mogen graag afgeven op technische analyse technische analyse zien ze als een hoeveelheid vreemde...Lees meer
conversiekoers
  ... de prijs die men moet betalen voor een aandeel dat men verkrijgt via de verwisseling van een converteerbare obligatie in...Lees meer
covered call writer
  ... een covered call writer is een belegger die zich constant bezig houdt met het schrijven van covered calls...Lees meer
disconteringsvoet
  ... het rentepercentage dat wordt gebruikt bij de berekening van de contante waarde van...Lees meer
monetaireautoriteit
  ... de zogenaamde monetaire autoriteit is een instantie die tot taak heeft om in het algemeen belang te waken voor...Lees meer
omzetbelasting
  ... de omzetbelasting is een vorm van belasting die alle consumenten opbrengen via de prijzen van producten...Lees meer
exercisedatum
  ... de exercisedatum ook wel expiratiedatum en...Lees meer
intrinsieke waarde van een onderneming
  ... de intrinsieke waarde van een onderneming is de waarde die gelijk is aan het verschil tussen...Lees meer
leveringsverplichting
  ... het begrip leveringsverplichting kent meerdere ingangen 1 in nederland dienen effect en binnen drie dagen geleverd te worden dit maakt...Lees meer
married put
  ... onder een married put verstaan we een putoptie die tegelijkertijd met de onderliggende waarde wordt gekocht...Lees meer
naked option
  ... een naked option is een niet gedekte optie ofwel een geschreven calloptie waarbij de houder de onderliggende waarde niet...Lees meer
onderwater
  ... een optie is onder water als de uitoefenprijs van een call optie hoger is dan de huidige koers van...Lees meer
bearspread
  ... een bearspread is een combinatie van opties waarmee u geld kunt verdienen als de koers van de onderliggende waarde...Lees meer
converted put
  ... een converted put komt overeen met een putoptie maar is samengesteld uit een long calloptie en een shortpositie in...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we in de wereld van de derivaten zoals opties en termijncontracten de beleggingsvorm of...Lees meer
putratiospread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer
ratioputspread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer
dealeroption
  ... met een dealer option wordt in de goederentermijnhandel een optie bedoeld op een onderliggende waarde die niet op een...Lees meer
intercropspread
  ... een intercrop spread is een term uit de wereld van de termijnbeurzen en de grondstoffenhandel en het het wil zeggen...Lees meer
betteroftwoassetsoptie
  ... een better of two assets optie is een zeer zeldzame exotische optie waarbij de best performende...Lees meer
basiswaarde
  ... de basiswaarde is de intrinsieke waarde per participatie in een beleggingsfonds...Lees meer
bearish warrant hedge
  ... een bearish warrant hedge is een hedge bestaand uit een long warrant met short stock die de beste...Lees meer
contractwaarde
  ... de contractwaarde is de beurswaarde van de standaardhoeveelheid van een bepaalde onderliggende waarde bijvoorbeeld aandelen waarop een optiecontract een future...Lees meer
contrapositie
  ... onder een contrapositie of ook wel een contratrade verstaan we een positie trade in een onderliggende waarde van een geschreven...Lees meer
deep discount bond
  ... een deep discount bond is een obligatie met een rente beneden de marktrente en een uitgiftekoers die minimaal...Lees meer
dividendpercentage
  ... het dividendpercentage wordt weinig gebruikt omdat de nominale waarde bij de dagelijkse beurshandel nauwelijks een rol speelt...Lees meer
eigen vermogen per aandeel
  ... het eigen vermogen per aandeel is de waarde die gevonden wordt door het totale uitstaande aandelenkapitaal gewone...Lees meer
elasticiteit van warrants
  ... de elasticiteit van warrants is de gevoeligheid van de warrant in procenten voor een schommeling van de onderliggende...Lees meer
gearing
  ... de elasticiteit van warrants is de gevoeligheid van de warrant in procenten voor een schommeling van de onderliggende...Lees meer
FIVA
  ... een fiva is een forward of een futurescontract met een implied volatility als onderliggende waarde dit is niet zo vreemd...Lees meer
niet leverbare onderliggende waarde
  ... een aantal derivaten kennen een niet leverbare onderliggende waarde...Lees meer
one year zero
  ... een one year zero is een vorm van een zerobond met een looptijd van 1 jaar...Lees meer
ontvangsterkenning van deponering
  ... de ontvangsterkenning van deponering effecten is een schriftelijke verklaring van een bank of een bewaarbedrijf omtrent de...Lees meer
open end fund
  ... een openend fund is een beleggingsfonds dat zelf effecten kan in en verkopen...Lees meer
oprichtersaandeel
  ... een oprichtersaandeel of oprichtersbewijs is een speciaal aandeel met vaak extra rechten waar uitsluitend de oprichters van een vennootschap houder van...Lees meer
par
  ... onder par verstaan we de nominale waarde van een effect een obligatie die verkocht wordt op "par" is genoteerd op 100%...Lees meer
rangewarrant
  ... de houder van een range warrant ontvangt een vast bedrag indien de beurskoers van de onderliggende waarde zich binnen...Lees meer
sell in may and go away
  ... sell in may and go away is een klassieke beurswijsheid waarmee aandeelhouders hun effecten verkopen...Lees meer
zeepbeleconomie
  ... Een zeepbeleconomie is een vorm van een overspannen economie waarin de bedragen die voor vastgoed en effecten worden betaald in...Lees meer
deep in the money optie
  ... een deep in the money optie is een optie met een hoge intrinsieke waarde die zeker...Lees meer
DIM
  ... een deep in the money optie is een optie met een hoge intrinsieke waarde die zeker...Lees meer
basisprijzen
  ... de basisprijzen worden gevormd door de verkoopprijs te nemen exclusief handels en vervoersmarges van derden...Lees meer
basisquote
  ... onder het begrip basisquote verstaan we het verschil tussen de cashprijs van een commodity en de futuresprijs een basisquote kan...Lees meer
beheerbeding
  ... Het zogenaamde beheerbeding is een extra bepaling die sommige geldverstrekkers in de hypotheekakte opnemen in de nader omschreven gevallen krijgt de...Lees meer
convergentie
  ... het begrip convergentie heeft meerdere betekenissen 1 het verschijnsel dat bij het naderen van de uitoefendatum de prijzen van futures opties...Lees meer
dekkingswaarde
  ... boekhoudkundig met de term dekkingswaarde bedoelen we de waarde die aan een bepaald onderpand wordt toegekenddoorgaans wordt een bepaald percentage van...Lees meer
delivery
  ... de term delivery kent in de financi ële wereld meerdere betekenissen...Lees meer
disagio
  ... de term disagio kent vele betekenissen zoals...Lees meer
disconteringspercentage
  ... het disconteringspercentage is een ander woord voor disconteringsvoet...Lees meer
disconteringsvoet
  ... de disconteringsvoet wordt gebruikt om de huidige waarde van inkomsten in de toekomst te bepalen...Lees meer
film cv
  ... de film cv is een beleggingsmogelijkheid die veel mensen aanspreekt films zijn voor de makers en producenten vaak onvoorspelbare investeringen...Lees meer
herbouwwaarde
  ... onder de herbouwwaarde verstaan we het bedrag dat nodig is om een tenietgegane woning bijvoorbeeld door bij brand opnieuw te...Lees meer
notering vreemde valuta
  ... een notering vreemde valuta is een door het uitvoeren van transacties tot stand gekomen prijs in de markt...Lees meer
oprenten
  ... met oprenten wordt het bepalen van een toekomstige waarde bedoeld waarbij rekening wordt gehouden met tussentijds ontvangen rente...Lees meer
philadephia FED
  ... de zogenaamde philadephia fed is een regionale index met betrekking tot de ontwikkelingen in pennsylvanië new jersey en delaware...Lees meer
progressief verband
  ... we spreken van van een progressief verband of een meer dan evenredig verband indien de marginale waarde eerste afgeleide toeneemt...Lees meer
quickratio
  ... onder de quickratio ook wel acid test of acid test ratio genoemd verstaan we de vlottende activa exclusief de...Lees meer
wisselobligo
  ... we spreken van het wisselobligo bij het obligo de aangegane verplichting dat de bank vastlegt op naam van de klant...Lees meer
optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer
bull rotated cilinder
  ... onder het begrip bull rotated cilinder verstaan we een weinig gebruikte optiestrategie die bestaat uit een long positie...Lees meer
caps
  ... een caps is een speciaal soort optie verhandelbaar op de chicago board of options exchange met een beperkte mogelijkheid qua uitoefening...Lees meer
contractsize
  ... de contract size is de standaardhoeveelheid van een bepaalde onderliggende waarde bijvoorbeeld aandelen waarop een optiecontract een future of...Lees meer
covered writing
  ... covered writing is de engelse term voor gedekt schrijven die we echter in de nederlandse optiehandel heel veel tegenkomen...Lees meer
cox ross rubinsteinmodel
  ... het cox ross rubinstein model is een binominaal model voor het prijzen van met name amerikaanse opties...Lees meer
cox rubenstein model
  ... het cox rubenstein model is een een wiskundig model om de theoretische waarde van een optie uit te...Lees meer
cross hedging
  ... we spreken van crosshedging wanneer we een positie in een onderliggende waarde waar geen derivaten van zijn afdekken met een...Lees meer
deferredstrike option
  ... een deferred strike option is een exotische optie meestal met valuta als onderliggende waarde waarbij de houder het...Lees meer
deltabenadering
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct de hedge ratio uit de black and scholes formule berekend...Lees meer
deltahedging
  ... delta hedging is een techniek om zich in te dekken tegen koerswijzigingen van de onderliggende waarde door het nemen...Lees meer
deltafactor
  ... de deltafactor of delta is de verhouding tussen de premieverandering bij opties ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende...Lees meer
indexopties
  ... een apart soort opties vormen de zogenaamde indexopties deze indexopties hebben geen aandelen of andere tastbare zaken als onderliggende waarde maar...Lees meer
openingsverkoop
  ... een openingsverkoop is een transactie waarbij een koper door het verkopen van één of meer opties een shortpositie doet ontstaan...Lees meer
openverkoop
  ... een openingsverkoop is een transactie waarbij een koper door het verkopen van één of meer opties een shortpositie doet ontstaan...Lees meer
premium ten opzichte van intrinsieke waarde
  ... we spreken van een premium ten opzichte van intrinsieke waarde als een beleggingsfonds noteert boven...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer
differentials
  ... we spreken van differentials in de wereld van de termijncontracten als er een premie betaald moet worden voor een betere...Lees meer
zachtevaluta
  ... onder een zachte valuta verstaan we munteenheden die in het verleden regelmatig in waarde zijn gedaald ten opzichte van...Lees meer
wet waardering onroerende zaken
  ... de wet wet waardering onroerende zaken regelt de waardebepaling en waardevaststelling van alle onroerende zaken in nederland...Lees meer
commodity warrant
  ... een commodity warrant is een warrant met een commodity als onderliggende waarde en uitoefening van deze warrant geeft dan ook...Lees meer
true range
  ... de true range is een techniek uit de technische analyse om een waarde te berekenen die vaak in plaats...Lees meer
coxinger soll ross model
  ... het cox ingersoll ross model is een wiskundig model om opties en dan speciaal in valutaopties te...Lees meer
eigenwoning forfait
  ... onder het eigen woning forfait verstaan we de fiscale bijtelling bij inkomen vanwege het bezit van een eigen woning het...Lees meer
eindwaarde
  ... de eindwaarde is een ander woord voor toekomstige waarde die berekend wordt uit de hoofdsom plus de samengestelde rente die...Lees meer
euroguldennote
  ... euroguldennote is een verouderd begrip men sprak ook wel van een guldennote. Het ging om een obligatie uitgegeven mbt tot een een...Lees meer
guldennote
  ... euroguldennote is een verouderd begrip men sprak ook wel van een guldennote het ging om een obligatie uitgegeven mbt een...Lees meer
ECB
  ... sinds die invoering van de euro is de europese centrale bank het hoogste bancaire orgaan in de eurozone...Lees meer
europese centrale bank
  ... sinds die invoering van de euro is de europese centrale bank het hoogste bancaire orgaan in de eurozone...Lees meer
groene dollar
  ... de groene rekeneenheid werd in 1962 ingevoerd voor de gemeenschappelijke landbouwmarkt van de europese gemeenschappen...Lees meer
groene rekeneenheid
  ... de groene rekeneenheid werd in 1962 ingevoerd voor de gemeenschappelijke landbouwmarkt van de europese gemeenschappen...Lees meer
GNP
  ... het gross national product ofwel gnp is de totale waarde van goederen en diensten geproduceerd in een...Lees meer
gross national product
  ... het gross national product ofwel gnp is de totale waarde van goederen en diensten geproduceerd in een...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
geschreven optie
  ... een geschreven optie of een verkochte optie is een optie die de verplichting geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
loting
  ... onder loting in de beurswereld verstaan we het door middel van het lot bepalen welke nummers of series van de...Lees meer
expiratie
  ... expiratie betekent letterlijk "het aflopen" in de optiewereld is expiratie een bekende term de expiratie is namelijk het moment waarop een...Lees meer
goud optie
  ... een goudoptie is een optie met het edelmetaal goud als onderliggende waarde amsterdam exchanges noteert goudopties met een onderliggende waarde van...Lees meer
spread option
  ... de spread option is een exotische optie waarbij de uitoefenprijs van een gebruikelijke standaard optie wordt vervangen door het...Lees meer
settlementsprijs
  ... onder de settlementsprijs verstaan we de koers van de onderliggende waarde waarop opties en futures op de expiratiedag worden afgerekend...Lees meer
uncovered call writer
  ... een uncovered call writer is een schrijver van een calloptie die de onderliggende waarde niet kan leveren en...Lees meer
uniformpensioenoverzicht
  ... de unique three river bottom is een koerspatroon uit de wereld van de candlestickanalyse...Lees meer
UPO
  ... de term upper shadow komt uit de wereld van de candlestickanalyse het is de lijn die de body verbindt...Lees meer
Fischer Black
  ... fischer black en myron scholes zijn twee amerikaanse financieel deskundigen die voor het eerst een formule...Lees meer
Myron Scholes
  ... fischer black en myron scholes zijn twee amerikaanse financieel deskundigen die voor het eerst een formule...Lees meer
gulden
  ... de gulden was tot 1 januari 2002 de officiële munteenheid van nederland op die datum werden de bankbiljetten en munten vervangen...Lees meer
beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer
falcon
  ... falcon is een afkorting van fixed term agreement for long term call options on netherland securities...Lees meer
fungibility
  ... de term fungibility staat voor de mogelijkheid om contracten onderling uit te ruilen de letterlijke vertaling is ook zoiets als...Lees meer
discount security
  ... we spreken van discount security bij een effect dat verkocht wordt onder de pariteit dus bijvoorbeeld een obligatie van...Lees meer
discounted cashflow methode
  ... de zogenaamde discounted cash flow methode is een techniek die gebruikt wordt om de terugverdientijd van een...Lees meer
economische terugverdientijd
  ... de economische terugverdientijd is de periode waarin een bedrijf zijn investering in bijvoorbeeld een machine terugverdient...Lees meer
doorrollen
  ... doorrollen is het sluiten van een shortpositie in opties en het openen...Lees meer
down and in optie
  ... de down and in optie is een vorm van...Lees meer
down and out optie
  ... de down and out optie is een vorm van...Lees meer
koerspiek
  ... onder een koerspiek verstaan we een plotselinge snelle stijging van de koers die de normale trend van de koersen kortstondig...Lees meer
mini manipulatie
  ... we spreken van een minimanipulatie indien iemand een long positie in opties heeft en dan door allerlei handel gaat proberen...Lees meer
mode
  ... de mode is een kengetal uit de statistiek en is de waarde die in een reeks getallen het meest frequent...Lees meer
neutrale positie
  ... een neutrale positie is een combinatie van long en short posities...Lees meer
obligatiefuture
  ... de obligatie future is een termijncontract gebaseerd op een hypothetische obligatie met een coupon van 7% en een nominale...Lees meer
obligatiewaarde
  ... de obligatiewaarde wordt ook wel de minimumwaarde van een converteerbare obligatie genoemd...Lees meer
contante waarde
  ... bij veel berekeningen op het gebied van beleggingen leningenen en hypotheken stuiten we op het begrip contante waarde...Lees meer
normale yield curve
  ... een normale yield curve is een grafiek waarin de te verwachten rente is uitgezet tegen de looptijd...Lees meer
newyork stock exchange
  ... de new york stock exchange afgekort tot nyse is de voornaamste beurs van new york en is...Lees meer
NYSE
  ... de new york stock exchange afgekort tot nyse is de voornaamste beurs van new york en is...Lees meer
Wallstreet
  ... wallstreet is de meest bekende benaming van de nyse de effectenbeurs van new york die genoemd is naar de straat...Lees meer
omega
  ... de "omega coëfficiënt" geeft aan met hoeveel procent de koers van de warrant of optie verandert als de koers van...Lees meer
advance decline volgens nicoski
  ... We spreken van een adverse excursion als we een bepaalde richting van de beurs of een aandeel voorspellen en...Lees meer
niet volgestort aandeel
  ... een niet volgestort aandeel is een aandeel op naam waarbij slechts een deel bijv10% van de nominale waarde...Lees meer
onderaandeel
  ... een onderaandeel ontstaat als een vennootschap de nominale waarde van de aandelen gaat splitsen in een aantal aandelen die een...Lees meer
positielimiet
  ... de positielimiet is een door de vereniging european options exchange vastgestelde limiet voor het aantal optiecontracten dat een belegger...Lees meer
premium van een beleggingsfonds
  ... onder de premium van een beleggingsfonds ten opzichte van de intrinsieke waarde verstaan we bij een beleggingsfonds...Lees meer
primaire optiemarkt
  ... we spreken van de primaire optiemarkt als de optiebeurs zelf nieuwe...Lees meer
random selection
  ... met de term random selection bedoelen we het trekken van een willekeurig getal uit een verzameling getallen...Lees meer
boekwaarde per aandeel
  ... de boekwaarde per aandeel is de verhouding tussen de intrinsieke waarde van een aandeel en de koers ervan...Lees meer
contante afrekening
  ... contante afrekening wordt in het spraakgebruik ook wel boter bij de vis genoemd er wordt bij levering van goederen of...Lees meer
ebusiness
  ... we spreken van een e business bij een flink groot bedrijf dat geheel afhankelijk is van internet voor de...Lees meer
pasmunt
  ... onder het begrip pasmunt verstaan we de voor rekening van het rijk uitgegeven metalen muntstukken met een nominale waarde van...Lees meer
prijsindexcijfer
  ... een prijsindexcijfer geeft de procentuele prijsstijging of prijsdaling aan ten opzichte van de prijzen in een basisjaar waarin deze waarde...Lees meer
prijsrisico
  ... prijsrisico is het risico dat een positie een totaal andere richting uitgaat dan we verwachtten bij het openen van een...Lees meer
primary instrument
  ... een zogenaamd primary instrument is een financieel instrument waarbij de waarde niet wordt afgeleid van een andere instrument bijvoorbeeld...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
recht van successie
  ... recht van successie is een vorm van belasting die behoudens bepaalde vrijstellingen verschuldigd is over de waarde van...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
premium
  ... onder premium verstaan we de koers die de onderliggende waarde moet bereiken opdat de bezitter geen verlies lijdt als hij...Lees meer
premievrij maken
  ... een mogelijkheid om bijvoorbeeld bij voldoende waarde in een polis of voldoende overwaarde een levensverzekering te laten doorlopen...Lees meer
zichtbare intrinsieke waarde per aandeel
  ... de zichtbare intrinsieke waarde per aandeel is de som van de activa van een onderneming ook...Lees meer
allowance
  ... Dde allowance is de overeenkomst tussen de schrijver van opties en een bank of commissionair in de allowance is vastgelegd dat...Lees meer
breakoutsystem
  ... het zogenaamde breakout system vinden op verschillende plaatsen terug in de technische analyse met name bij forex traders is...Lees meer
complex top
  ... de zogenaamde complex top is een weinig voorkomende uitbreiding van het bekende head and shoulders patroon...Lees meer
floor
  ... op een aantal beurzen vinden we een floorcommittee wat bestaat uit enkele ervaren beurshandelaren die met voorstellen voor wijzingen en...Lees meer
FTI
  ... een fti is was een futurescontract verhandeld op de fta met de aex index als onderliggende waarde...Lees meer
gedekte optie
  ... een gedekte optie is een calloptie waarvan de schrijver in het...Lees meer
haussepositie
  ... een haussepositie is een handelspositie waarbij iemand effecten in portefeuille heeft in de verwachting dat hij ze later tegen een...Lees meer
indexfuture
  ... een indexfuture is een future met als onderliggende waarde een index voorbeelden van indexfutures zijn waren het fti contract...Lees meer
inlopen van dividend
  ... onder het inlopen van dividend verstaan we het verschijnsel dat het koersverlies van het grootste deel van het...Lees meer
intraday high
  ... de intraday high is de hoogste koers die op een bepaalde beursdag wordt bereikt in het eindoverzicht van de dag zullen...Lees meer
intrinsieke waarde aandeel
  ... de intrinsieke waarde per aandeel is de verhouding tussen het eigen vermogen van een onderneming en het...Lees meer
koopplicht
  ... de schrijver van een putoptie neemt een koopplicht op zich deze koopplicht wordt ook wel afnameplicht genoemd...Lees meer
koopsignaal in de technischeanalyse
  ... een koopsignaal in de technische analyse wordt gegeven vanuit een koerspatroon het doorbreken van een weerstandslijn...Lees meer
kredietderivaten
  ... onder de zogenaamde kredietderivaten verstaan we de financiële instrumenten die in waarde veranderen zodra de kredietwaardigheid meestal uitgedrukt als een...Lees meer
leverbare onderliggende waarde
  ... onder een leverbare onderliggende waarde verstaan we een onderliggende waarde...Lees meer
notional amounts
  ... onder notional amounts verstaan we de omvang van de onderliggende waarde van financiële derivaten...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
ongerealiseerde winst
  ... de ongerealiseerde winst is hetzelde als de papieren winst de ongerealiseerde winst is de winst op een belegging die...Lees meer
parameter
  ... een parameter is een variabele en zelf instelbare grootheid bij een tradingsysteem denk als een voorbeeld van een parameter aan...Lees meer
participatiebewijs
  ... een participatiebewijs is een bewijs van deelneming in een beleggingsdepot of beleggingsfonds dat recht geeft op een evenredig deel...Lees meer
regeltarief
  ... het regeltarief is een bedrag dat een effectenbewaarbedrijf als vast bedrag per fondsensoort in rekening brengt als bewaarloon de regel...Lees meer
weighted close indicator
  ... de weighted close indicator is een normaal voortschrijdend gemiddelde van hoogste van de dag + laagste van...Lees meer
halvering blockvergoeding
  ... bij cryptocoins is sprake van een vorm van opzoeken van de blokken waarin de transacties in de munt definitief...Lees meer
aflossing op basis van annuiteiten
  ... Bij een aflossing op basis van annuã¯teiten wordt de contante waarde van de totaal te betalen...Lees meer
bruto nationaal product
  ... onder het bruto nationaal product ofwel het bnp verstaan we de waarde van alle door nederlandse productiefactoren geproduceerde goederen...Lees meer
driehoeksgetal
  ... in de getallenleer zijn een aantal opmerkelijke wetmatigheden terug te vinden bijvoorbeeld de zogenaamde driehoeksgetallen en vierkantsgetallen...Lees meer
fairtrade
  ... onder een fair trade verstaan we de prijs voor een derivaat die uiteindelijk na verrekening van kosten gelijk is...Lees meer
finale bestedingen
  ... onder de finale bestedingen verstaan we de waarde van de geproduceerde eindproducten dit wordt daarna onderverdeeld naar de uitvoer...Lees meer
Francois Quesnay
  ... Quesnay was een frans econoom die leefde van 1694 tot 1774 hij was oorspronkelijk arts die het schema...Lees meer
gebruikswaarde
  ... met de gebruikswaarde wordt hetzelfde bedoeld als met de bedrijfswaarde dus de waarde die aan iets kan worden toegekend voor...Lees meer
hertaxatie
  ... onder een hertaxatie verstaan we het opnieuw vaststellen van de waarde van de woning sommige financiers zullen bij het...Lees meer
hypotheekrenteaftrek
  ... de hypotheekrente aftrek heeft er vele jaren lang voor gezorgd dat nederland meer en meer ging lenen daarbij gestimuleerd door...Lees meer
indirecteo pbrengstwaarde
  ... onder de indirecte opbrengstwaarde die ook wel de bedrijfswaarde of de gebruikswaarde wordt genoemd verstaan we de waarde...Lees meer
instrument variabele
  ... de instrument variabele is een grootheid in een rekenkundig model zoals we die veel tegenkomen in de bedrijfseconomie...Lees meer
intrinsieke waardevan geld
  ... onder de intrinsieke waarde van het geld verstaan we de materiële stoffelijke waarde van het geld...Lees meer
koersrisico vreemde valuta
  ... het koersrisico vreemde valuta wordt ook wel valutarisico genoemd het koersrisico is de kans dat de waarde van...Lees meer
koopkracht
  ... onder iemands koopkracht verstaan we de hoeveelheid goederen en diensten die iemand kan kopen met zijn besteedbaar inkomen...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
marktprijs
  ... de marktprijs van een willekeurig goed dus ook een effect is de prijs die op een markt op basis van...Lees meer
nationaal produkt
  ... het nationaal produkt is de som van de toegevoegde waarden van alle sectoren van het bedrijfsleven en de overheid...Lees meer
national association of puchasing managers index
  ... de national association of purchasing managers index wordt vooral gezien als een indicatie voor de gezondheid...Lees meer
oneigenlijke zekerheid
  ... een oneigenlijke zekerheid is een verklaring die niet als echte zekerheid kan worden aangemerkt de oneigenlijke zekerheid heeft voornamelijk...Lees meer
overgangsrechten
  ... de zogenaamde overgangsrechten zijn een vorm van belasting op de waarde van bepaalde nederlandse vermogensbestanddelen ondermeer onroerend goed die verkregen...Lees meer
overwaarde
  ... we spreken van het overtrekken van een rekening in de situatie waarin een klant bij een bank...Lees meer
reële waarde
  ... de reële waarde van een grootheid is de waarde gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling ofwel de waarde in terug gerekend...Lees meer
referentiekoers
  ... onder de referentiekoers verstaan we de de koers van een onderliggende waarde op het moment van uitgifte...Lees meer
verkoopsignaal
  ... in de technische analyse kennen we vele vormen van het verkoopsignaal bijvoorbeeld de neerwaartse doorbreking van een trendlijn of een...Lees meer
effectief rendement op obligaties
  ... het zogenaamde effectieve rendement op obligaties wordt berekend uit het couponrendement dit couponrendement wordt gecorrigeerd voor de contante...Lees meer
garman kohlhagen option pricing model
  ... het garman kohlhagen option pricing model is een wat minder bekend statistisch model om de theoretische...Lees meer
production and capacity
  ... de industrial production and capacity utilization indicator meet de output van fabrieken mijnen en nutsbedrijven...Lees meer
niet gerealiseerdewinst
  ... onder de niet gerealiseerde winst of juist verlies verstaan we de waarde van een openstaande positie...Lees meer
nominale waarde van het geld
  ... de nominale waarde van het geld zowel in munten als in bankbiljetten is het aantal eenheden...Lees meer
flexible exchange optie
  ... een flexible exchange optie is een optiecontract met een door de...Lees meer
flexoptie
  ... een flexpensioen is een vorm van een vervroegd pensioen dat wordt uitgekeerd vanaf een door de werknemer bepaalde datum tot...Lees meer
aanzeggen
  ... De term aanzeggen wordt gebruikt als een optiebelegger gebruik wenst te maken van het put optierecht zodat de schrijver van de...Lees meer
cap
  ... een cap is een begrenzing van de rente op een lening met een variabel rentetype...Lees meer
deep in the money
  ... een deep in the money optie is een optie met een hoge intrinsieke waarde die zeker...Lees meer
half kaal schrijven
  ... met de term halfkaal schrijven wordt het schrijven van callopties bedoeld...Lees meer
non recombining tree
  ... een non recombining tree is een binaire boom waarbij de takken niet bij elkaar komen zoals in onderstaand...Lees meer
time decay
  ... met de engelse term time decay wordt het steeds sneller verdwijnen van de tijdswaarde van een optie bedoeld op...Lees meer
eigen behoud
  ... term uit de pensioenwereld speelt bij reeds ingegane nabestaandenpensioenen eigen behoud is een deel van de contante waarde van het...Lees meer
ad valorem rechten
  ... Onder de zogenaamde ad valorem rechten verstaan we een vorm van invoerrechten waarbij de hoogte van het af...Lees meer
edelmetaal
  ... om aan een goede diversificatie te komen zien we ook dat mensen gaan beleggen in edelmetalen vaak spreken...Lees meer
fair future price
  ... de zogenaamde fair future price is de theoretische waarde van een future die het onmogelijk maakt om voordeel...Lees meer
financial future
  ... onder een financial future verstaan we een future met een financieel product als onderliggende waarde...Lees meer
future
  ... future is de engelse benaming van een termijncontract in de praktijk wordt deze engels benaming echter veel gebruikt...Lees meer
international money market
  ... de term international money market is een beurs voor termijncontracten met valuta's als onderliggende waarde die als onderdeel...Lees meer
red hard winter
  ... met red hard winter wordt een vorm van tarwe bedoel die in de termijnhandel als onderliggende waarde wordt...Lees meer
calmar ratio
  ... de calmar ratio is een vorm van risicoanalyse deze neemt het gemiddelde rendement van de afgelopen 36 maanden en...Lees meer
flauwe gulden
  ... we spreken van een flauwe gulden in de situatie op de valutamarkt waarbij de externe waarde van de gulden...Lees meer
onderdekking
  ... we spreken van onderdekking wanneer voor een obligo verplichting zoals bijvoorbeeld de verplichting om een geldschuld terug te betalen niet de overeengekomen...Lees meer
fractie verzekering
  ... onder een fractieverzekering verstaan we een vorm van een levensverzekering waarbij zowel de premie als de uitkering gebaseerd is op...Lees meer
brutofonds rendement
  ... het bruto fondsrendement is het rendement op jaarbasis dat met de beleggingen is behaald in dit rendement zijn alle beleggingsopbrengsten...Lees meer
bullioncoin
  ... een bullion coin is een munt die speciaal voor beleggers in een edelmetaal wordt uitgegeven en die niet normaal...Lees meer
Fibonacci
  ... in de 13e eeuw leefde er in italie een wetenschapper Leonardo di Pisa die ook wel Fibonacci werd genoemd...Lees meer
rotatie
  ... een aantal markten kent het verschijnsel rotatie waarbij alle optieseries voor een...Lees meer
royementskosten
  ... royementskosten zijn volgens tarief vastgestelde kosten van omwisseling van certificaten in originele aandelen daarvan of van terugneming van aandelen of...Lees meer
turovfactor
  ... de tã¼rov factor geeft de noodzakelijke prijsstijging van een onderliggende waarde tot de einddatum aan die nodig is om...Lees meer
warrant hedge
  ... een warrant hedge is een strategie bestaande uit een longpositie in een warrant met een shortpositie in de onderliggende...Lees meer
contingent optie
  ... een contingent optie is een weinig voorkomend soort optie waarbij de premie pas behoeft te worden betaald als de...Lees meer
disconto en callgeld clearing instituut
  ... het disconto en callgeld clearing instituut meestal afgekort tot dci is een instituut dat waarborgt dat...Lees meer
binnenlandsinkomen
  ... onder het binnenlands inkomen verstaan we de omvang van de in een land gerealiseerde toegevoegde waarde van bedrijven en...Lees meer
binnenlandsproduct
  ... Ook wel binnenlands inkomen. Onder het zogenaamde binnenlands produkt van een land verstaan we de som van de waarde die in elke fase...Lees meer
binnenwaarde
  ... onder de binnenwaarde verstaan we de binnenlandse koopkracht van een valuta de tegenhanger van de binnenwaarde is de buitenwaarde dus de...Lees meer
box
  ... de term box komt uit de point and figure charting hiermee wordt het verschil bedoeld tussen de vorige keer dat een...Lees meer
bruto toegevoegde waarde
  ... onder de bruto toegevoegde waarde verstaan we de opbrengstwaarde van de door de bedrijven voortgebrachte goederen die wordt...Lees meer
contant maken
  ... onder contant maken verstaan we het berekenen van de huidige waarde van een bedrag dat in de toekomst wordt...Lees meer
depressie
  ... een depressie is de conjunctuurfase die gekenmerkt wordt door een daling van het geheel aan economische activiteiten afgemeten aan een...Lees meer
opbrengstwaarde
  ... onder de directe opbrengstwaarde die ook wel de marktwaarde of de verkoopwaarde wordt genoemd verstaan we de waarde die...Lees meer
disconto
  ... Onder het begrip disconto verstaan we de rente die vooraf in rekening wordt gebracht bij het disconteren van bijvoorbeeld een wissel...Lees meer
discontolening
  ... een discontolening is een lening die beneden de nominale waarde wordt aangeboden en later tegen 100% wordt afgelost...Lees meer
discount
  ... met de term discount bedoelen we een onderwaardering van een fonds of een index...Lees meer
discount
  ... Met de term discount bedoelen we een onderwaardering van een fonds of een index deze discount kan zowel ten opzichte...Lees meer
divisor
  ... de divisor is een getal dat wordt gebruikt bij het maken van een index...Lees meer
EBITDA
  ... ebitda is een afkorting van earnings before interest taxes depreciation and amortisation ofwel winst vã³ã³r rente belastingen afschrijvingen en herwaarderingen...Lees meer
geveltaxatie
  ... onder de geveltaxatie verstaan we een vorm van taxatie van onroerend goed waarbij de taxateur het te taxeren goed slechts...Lees meer
kerngegeven
  ... een kerngegeven is een belangrijke macro economische grootheid dat kan een actuele waarde zijn van die grootheid bijvoorbeeld de werkloosheid...Lees meer
lopend totaal
  ... we spreken van een lopend totaal als we een waarde die bijvoorbeeld dagelijks wordt berekend optellen bij de waarde...Lees meer
restwaarde
  ... de restwaarde is de werkelijke waarde van een afgeschreven bedrijfsmiddel zeker als het op drie jaar is afgeschreven zijn er veel...Lees meer
callpremie
  ... de callpremie is de prijs van een calloptie iemand die een calloptie koopt betaalt deze premie iemand die een calloptie verkoopt schrijft...Lees meer
caption
  ... onder het begrip caption verstaan we een optie die het recht geeft om een cap te kopen tegen een vooraf...Lees meer
verkochte optie
  ... een verkochte optie is een contractuele plicht om op een bepaalde...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper...Lees meer
dark northern spring
  ... met dark northern spring wordt een vorm van tarwe bedoeld die in de termijnhandel als onderliggende waarde wordt...Lees meer
stops bij trading
  ... aan veel beginnende traders wordt altijd voorgehouden dat het gebruik van stops bij trading heel belangrijk is sterker...Lees meer
bewaarloon
  ... het bewaarloon is het bedrag dat men aan zijn bank of commissionair verschuldigd is voor het hebben van een effectenrekening...Lees meer
rendement op aandelen
  ... het rendement op aandelen is een verhoudingsgetal dat het contante dividend per als percentage van de waarde van...Lees meer
restantbewijs
  ... een restantbewijs is een bewijs dat wordt uitgereikt na afschrijving van de gehele nominale waarde van een aandeel met...Lees meer
short
  ... het voorvoegsel short wordt bijvoorbeeld gebruikt bij shortpositie in het algemeen is geeft het begrip short aan dat er sprake is...Lees meer
trinominal tree
  ... de trinominal tree is een optiewaarderingsmodel dat sterke overeenkomsten heeft met het binominal tree model het verschil is dat...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
volumespike
  ... een volume spike is een figuur die wordt gevormd in een volumegrafiek het is een kortstondige zeer sterke stijging van...Lees meer
voorschot op effecten
  ... onder een voorschot op effecten ofwel effectenkrediet verstaan we een krediet tegen onderpand van effecten meestal zijn effecten...Lees meer
winstpakken
  ... met winstpakken wordt hetzelfde als met winstnemen bedoeld dus het verzilveren van opgebouwde nu nog papieren koerswinsten op een fonds...Lees meer
bevoorschottingspercentage
  ... het bevoorschottingspercentage wordt ook wel het dekkingspercentage genoemd we verstaan er het percentage onder van de waarde van bijvoorbeeld tot...Lees meer
bubbel
  ... onder een bubbel verstaan we een periode dat de koersen van iets waarin belegd kan worden fors overgewaardeerd zijn ten opzichte...Lees meer
effectieve waarde
  ... onder de effectieve waarde verstaan we de waarde die effecten vertegenwoordigen bij normale verkoop op de beurs...Lees meer
rente risico
  ... het renterisico wordt ook wel rentestandrisico genoemd het is de onzekerheid over rentekosten en opbrengsten als gevolg van onvoorzienbare toekomstige veranderingen...Lees meer
runningtotal
  ... we spreken van een running total als we een waarde die bijvoorbeeld dagelijks wordt berekend optellen bij de waarde...Lees meer
safehuur
  ... onder safehuur verstaan we het huren van een safeloket bij een bank tot voor enkele jaren bood vrijwel elke bank...Lees meer
scripofilie
  ... met de hobby scripofilie wordt het verzamelen van oude waardepapieren bedoeld waarbij het verzamelen en het opbouwen van een collectie...Lees meer
value add tax
  ... de value added tax ofwel vat is een hier weinig gebruikte maar internationale term voor de belasting op...Lees meer
VAT
  ... de value added tax ofwel vat is een hier weinig gebruikte maar internationale term voor de belasting op...Lees meer
verval
  ... onder verval of déchéance verstaan we het verloren gaan van een recht door het tijdsverloop waardoor tevens de gehele verbintenis...Lees meer
voorraden
  ... onder de voorraden zoals we die in de cijfers van een onderneming tegenkomen verstaan we de waarde van alle grondstoffen...Lees meer
voorzichtigheidsbeginsel
  ... onder het voorzichtigheidsbeginsel verstaan we een boekhoudkundige regel waarbij activa bezittingen nooit hoger en passiva schulden nooit lager dan de werkelijke...Lees meer
omloopsnelheid van de voorraad
  ... de omloopsnelheid van de voorraad is de ratio van de jaarlijkse verkopen ten opzichte van de voorraden...Lees meer
optiecalculator
  ... opties zijn tot op een simpele basis terug te voeren de onderliggende waarde kan omhoog gaan en omlaag...Lees meer
buy write strategie
  ... wat is een buy write strategie. bij de buy write strategie...Lees meer
cash secured put
  ... wat is een cash secured put? stel uw lievelingsaandeel valt 10% omlaag en eigenlijk wil u ze voor...Lees meer
risk reversal
  ... in plaats van het zomaar kopen van callopties of putopties maken...Lees meer
short strangle
  ... een short strangle is een strangle die geheel bestaat uit geschreven posities en die het qua winst moet hebben...Lees meer
exitstrategie
  ... de term exitkorting komt uit de wereld van de pensioenen het is een vorm van een boete die sommige verzekeringsmaatschappijen de exitstrategie helpt bij het beheersen van...Lees meer
verliezen en verliezers
  ... een goed hecht doortimmerd plan met een goed moneymanagement is essentieel als we een kans willen hebben om...Lees meer
vertrouwensfactor
  ... de vertrouwensfactor komt uit de wereld van...Lees meer
valutaoptie
  ... een valutaoptie is een optie die een bedrag aan vreemde valuta als onderliggende waarde heeft valutaopties met de amerikaanse dollar als...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
28 procentregel
  ... Binnen de wereld van de beleggers zijn vele ongeschreven regels waar toch een bepaalde waarde aan wordt gehecht zo...Lees meer
ETF
  ... etf als indexaandeel etf is een afkorting van twee totaal verschillende begrippen een etf of tracker is een soort indexaandeel...Lees meer
last tradingday
  ... de last trading day is de laatste dag volgens de regels van een beurs waarop handel gedreven mag...Lees meer
leveringsdatum
  ... leveringsdatum is een term uit de termijnhandel en is de datum waarop de onderliggende waarde van het termijncontract fysiek geleverd...Lees meer
leveringsmaand
  ... de term leveringsmaand komt uit de agrarische termijnhandel de maanden waarin de onderliggende waarde van het termijncontract fysiek geleverd kan worden...Lees meer
specialistshortratio
  ... de specialist short ratio wordt berekend door de verkopen van specialisten in de beurs en effectenwereld te delen...Lees meer
stockexchange electronic tradingsystem
  ... stock exchange electronic trading system ofwel sets en ook bekend als the order book is een...Lees meer
strippen
  ... onder strippen verstaan we het scheiden van de mantel nominale waarde en de coupon rentebetaling van een obligatie...Lees meer
theoretische claimwaarde
  ... formule voor de berekening van de theoretische claimwaarde van een aandeel...Lees meer
theoretische waardebonus of stockdividend
  ... de theoretische waarde bonus ofstockdividend is de koers die als richtsnoer geldt voor de waardebepaling van...Lees meer
beurswaarde
  ... de beurswaarde wordt ook wel koerswaarde of effectieve waarde genoemd de beurswaarde van een bedrijf is het product van het aantal...Lees meer
exitkorting
  ... de time based exit is een exitstrategie uit de moneymanagement technieken...Lees meer
externewaarde van het geld
  ... onder de externe waarde van het geld verstaan we de omruilwaarde van de geldeenheid ten opzichte...Lees meer
gouden standaard
  ... de gouden standaard is gebaseerd op het feit dat al sinds lange tijden het goud dat bij de centrale...Lees meer
loan to value
  ... bij het verstrekken van hypotheken op woningen wordt het begrip loan to value gehanteerd wat zoveel wil zeggen...Lees meer
spaarwinstbiljet
  ... een spaarwinstbiljet is een spaarbewijs dat onder aftrek van de nog te ontvangen rente wordt uitgegeven en dat groeit tot...Lees meer
strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer
taxatie
  ... het begrip taxatie kent meerdere betekenissen bijvoorbeeld het vaststellen van de waarde van een onroerend goed bijvoorbeeld van een woning in...Lees meer
tekenmunten
  ... tekenmunten zijn munten waarbij de waarde niet wordt bepaald door het materiaal en het gewicht maar door de waarde die...Lees meer
toegevoegde waarde
  ... de toegevoegde waarde is de marktwaarde van de omzet minus de waarde van de gekochte en verbruikte grond en...Lees meer
transfergarantie
  ... de transferprovisie is de vergoeding die door een bank in rekening wordt gebracht voor het overmaken resp ontvangen van...Lees meer
theoretische waarde
  ... de theoretische waarde van een optie wordt middels wiskundige modellen berekend zoals de bekende black and scholes formule...Lees meer
exerciseprice
  ... een exerciseorder is een order voor het uitoefenen van het optierecht door...Lees meer
exercisesettlementdate
  ... de exercise price is de prijs waartegen een optie op de...Lees meer
exerciseorder
  ... een exercise notice is een formulier dat wordt uitgegeven door de...Lees meer
lightoption
  ... onder een light option wordt een optie verstaan die niet de volledige onderliggende waarde heeft maar slechts een gedeelte...Lees meer
tijdwaarde van een optie
  ... de tijdwaarde van een optie is het verschil tussen de daadwerkelijke optiepremie en de intrinsieke waarde van...Lees meer
trade currency
  ... de trade currency is de valuta in een prijsnotering waarvan de hoeveelheid altijd vast is bijvoorbeeld één eenheid of...Lees meer
bait back
  ... Een zogenaamde baitback is een manier van winst nemen met name op het gebied van aandelen het principe is simpel...Lees meer
cilinderoptie
  ... cilinderoptie is de nederlandse term voor de collar een optiestrategie met twee opties waarbij een putoptie met een lagere uitoefenprijs wordt...Lees meer
claimwaarde
  ... de claimwaarde of de theoretische waarde claim geeft aan wat een claim waard is op basis van de koers van...Lees meer
contract for differences
  ... bij een zogenaamd contract for differences wordt er een contract afgesloten gebaseerd op de beweging van een onderliggende...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
contractgrootte
  ... de contractgrootte is in de wereld van de derivaten de gestandaardiseerde hoeveelheid onderliggende waarde waarop een optiecontract betrekking heeft bij opties...Lees meer
conversiewaarde van een converteerbare obligatie
  ... de conversiewaarde van een converteerbare obligatie is de waarde die bepaald wordt door de beurskoers van...Lees meer
couponrente
  ... de couponrente is het rentepercentage waarmee de rentevergoeding over de nominale waarde van de obligatie wordt aangeduid...Lees meer
covered warrant
  ... onder een covered warrant verstaan we een warrant geschreven door een andere partij dan het bedrijf waarop de onderliggende...Lees meer
edelmetaalopties
  ... onder edelmetaalopties verstaan we in amsterdam verhandelbare opties die goud of zilver...Lees meer
eenheidskoersnotering
  ... de zogenaamde eenheidskoersnotering geeft aan hoeveel van de onderliggende waarde tegen de gegeven koers kan worden gekocht...Lees meer
effectiseren
  ... onder effectiseren verstaan we het als effect verhandelbaar maken van iets van waarde bijvoorbeeld van een groep hypotheken die als...Lees meer
gezonde correctie
  ... de onzinterm gezonde correctie wordt door sommige vermogensbeheerders en of beleggingsadviseurs gebruikt om hun klanten gerust te stellen na...Lees meer
loose pattern
  ... de term loose pattern komt uit de wereld van de chartisten hier komen vele koerspatronen voor waar een bepaalde...Lees meer
market facilitation index
  ... een relatief onbekende indicator is de market facilitation index ofwel de mfi de berekening van de mfi is eenvoudig...Lees meer
opnameplan collectieve belegging
  ... onder het opnameplan collectieve belegging verstaan we een vorm van een collectieve belegging waarbij aan de deelnemers periodiek...Lees meer
tight pattern
  ... de term tight pattern komt uit de wereld van de chart reading in de chart reading komen vele koerspatronen...Lees meer
consumptiequote
  ... onder de consumptiequote verstaan we de waarde van de totale particuliere consumptie gedeeld door het nationale inkomen ook wordt de...Lees meer
contante waarde van het renteverschil
  ... de term contante waarde van het renteverschil gaat u tegenkomen als u een lopende geldlening hypotheek...Lees meer
contingente order
  ... een contingente order is een order waarbij de order waarbij de koerslimiet automatisch wordt aangepast indien er veranderingen optreden...Lees meer
cum warrant
  ... een beurskoers van een aandeel waar de waarde van een aangekondigde warrant nog in is verwerkt wordt cum warrant...Lees meer
economische waarde
  ... de economische waarde is de prijs waartegen op een bepaald moment ten minste twee personen iemand die een product...Lees meer
escrowreceipt
  ... het gebruik van een escrow receipt is een weinig gebruikte constructie waarbij een belegger de onderliggende waarde bij de...Lees meer
geïndexeerd
  ... we zeggen van een grootheid dat deze geïndexeerd is als de waarde regelmatig wordt aangepast aan de waarde van een...Lees meer
geldswaardig papier
  ... onder een geldswaardig papier verstaan we een waarde papier dat een zekere geldwaarde vertegenwoordigt...Lees meer
Ginicoëfficient
  ... de zogenaamde ginicoëfficiënt is een maatstaf van de ongelijkheid in de inkomensverdeling de ginicoëfficiënt wordt gemeten door de oppervlakte tussen...Lees meer
peoplepill
  ... de zogenaamde people pill is een vorm van een beschermingsconstructie tegen een ongewenste overname...Lees meer
covered option
  ... een covered option is een engelse term voor gedekt geschreven optie tegenovergestelde van een naked option...Lees meer
eurodollaroptie
  ... de euro dollar optie is een optie met als onderliggende waarde de us dollar het contract slaat op...Lees meer
exchangeoption
  ... de exchange option is een exotische optie waarbij de uitoefenprijs van een standaardoptie wordt vervangen door de koers van...Lees meer
kalenderspread
  ... uitgangspunt van de kakkerlak theorie is dat er zijn altijd meer kakkerlakken aanwezig zijn dan dat je daadwerkelijk gevonden...Lees meer
executiewaarde
  ... onder de executiewaarde verstaan we de "vermoedelijke opbrengstwaarde" van een goed als dit gedwongen verkocht moet worden bij een openbare...Lees meer
option box
  ... een option box is een constructie van opties en of de...Lees meer
option overwriting
  ... we spreken van option overwriting bij een optiestrategie waarbij er constant...Lees meer
warrantratio
  ... de warrant ratio is de hoeveelheid onderliggende waarde die met een warrant verkregen kan worden...Lees meer
zilveroptie
  ... een zilveroptie is een optie die een hoeveelheid zilver als onderliggende waarde heeft...Lees meer
gekapitaliseerde waarde
  ... de gekapitaliseerde waarde van een onderneming is hetzelfde als beurswaarde zie daar voor verdere informatie...Lees meer
proportioneel verband
  ... we spreken van een proportioneel verband indien de onafhankelijke variabele toeneemt zal de afhankelijke variabele evenredig toenemen...Lees meer
waarde creeren
  ... we spreken van waarde creëren als alternatief begrip voor het maken van rendement dus een fonds met een hoog rendement...Lees meer
waarde bepalende valuta
  ... onder de waardebepalende valuta verstaan we de valuta die de waarde de prijs van een goed direct beïnvloedt...Lees meer
wisselkrediet
  ... wisselkrediet is een vorm van krediet die wordt verstrekt op basis van de aankoop van een in de toekomst vervallende...Lees meer
optierecht
  ... het optierecht is het recht dat de houder van een optie heeft...Lees meer
out of the money
  ... het begrip far out of the money wordt gebruikt bij callopties waarvan de uitoefenprijs ver boven...Lees meer
bolb
  ... bolb is een engelse afkorting die wordt gebruikt voor bundesobligationen dit zijn duitse staatsobligaties met een looptijd van vijf jaar...Lees meer
bullish markethedge
  ... een bullish market hedge is een hedge bestaande uit long warrant en een shortpositie in aandelen die het...Lees meer
fixed fraction trading
  ... bij fixed fraction trading wordt steeds een vast percentage van het vermogen gebruikt om mee te handelen...Lees meer
fondsenadministratie
  ... de fondsenadministratie is een administratie van effecten in aantallen of in nominale waarde per fonds per cliënt de fondsenadministratie wordt...Lees meer
futures hedgeratio
  ... de futures hedge ratio is het aantal contracten dat nodig is voor een volledige hedge dus dekking van...Lees meer
gerealiseerde koerswinst
  ... de gerealiseerde koerswinst is de feitelijke winst in geld die een belegger boekt op het moment dat hij effecten...Lees meer
groeifonds
  ... een groeiaandeel is een aandeel met een naar verwachting sterke trendmatige groei van de nettowinst per aandeel de winst wordt...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
sluipkrach
  ... bij een normale krach valt de beurs in kort tijd fors naar beneden maar bij een sluipkrach duurt ditzelfde fenomeen...Lees meer
afrenten
  ... Het begrip afrenten is vakterminologie voor de financi ële rekenmethode om de contante waarde ofwel huidige waarde van een bedrag dat...Lees meer
betalingsperformance
  ... onder de betalingsperformance van een debiteur verstaan we de wijze waarop een debiteur normaal gesproken aan zijn verplichtingen pleegt te...Lees meer
cover
  ... het begrip cover kent meerdere betekenissen 1 zekerheidstelling in de betreffende onderliggende waarde kan alleen voorkomen bij geschreven callopties...Lees meer
exploitatieoverschot
  ... het exploitatieoverschot is de toegevoegde waarde na aftrek van de beloning van werknemers en het saldo van overige belastingen en...Lees meer
forfait
  ... een forfait is een bedrag of een tarief dat door de belastingdienst vooraf is vastgesteld bijvoorbeeld het huurwaardeforfait...Lees meer
goederenrekening
  ... de zogenaamde goederenrekening is een deelrekening van de betalingsbalans op deze goederenrekening wordt dan de waarde van de ingevoerde en de...Lees meer
groeispaarbewijs
  ... het zogenaamde groeipercentage is een percentage dat wordt vastgesteld door de nederlandsche bank nv waarmee de korte kredietverlening en de...Lees meer
huurwaardeforfait
  ... het huurwaardeforfait moet door mensen met een eigen woning betaald worden het is een bedrag aan inkomstenbelasting over de zogenaamde...Lees meer
hyperinflatie
  ... hyperinflatie is een vorm van inflatie die volkomen uit de hand loopt en honderden of zelfs duizenden procenten kan worden...Lees meer
heath jarrow morton optionpricingmodel
  ... het heath jarrow morton option pricing model is een wat minder gangbaar rekenmodel voor het...Lees meer
cashsettlement
  ... we spreken van cash settlement als de afrekening van een effectentransactie op kasbasis plaatsvindt...Lees meer
fraption
  ... een fraption is een optie op met een fra als onderliggende waarde die ook wel bekend is onder de naam...Lees meer
interest rate option
  ... een interest rate option is een weinig voorkomende optie die een vorm van rente bijvoorbeeld van een obligatie...Lees meer
actuarieel rendement
  ... Het zogenaamde actuarieel rendement is het rendement dat een pensioenfonds minimaal moet behalen om aan zijn verplichtingen te kunnen...Lees meer
beneficiaireaanvaarding
  ... We spreken van een beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap wanneer de erfgenamen niet verder aansprakelijk zijn voor de schulden...Lees meer
physicals
  ... op de grondstoffentermijnmarkten spreken we van physicals bij de grondsstoffen zelf die verhandeld worden in plaats van termijncontracten met deze...Lees meer
tradesize
  ... de tradesize is het bedrag of liever gezegd het percentage dat we per trade inzetten hiervoor zijn vele vuistregels zoals...Lees meer
buitenwaarde
  ... onder buitenwaarde verstaan we de waarde van een valuta uitgedrukt in buitenlandse valuta buitenwaarde is eigenlijk een ander woord voor de...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
markt neutraal
  ... we spreken van een positie in effecten of fondsen die marktneutraal is als de waarde van die positie die niet...Lees meer
bias
  ... bij een schatting is de bias het verschil tussen de geschatte waarde en de werkelijke waarde...Lees meer
breakup
  ... we spreken van een break up bij de splitsing van een concern in losse onderdelen die daarna als losse...Lees meer
consideration
  ... onder de consideration verstaan we het geldbedrag van een transactie dus het aantal aandelen x de waarde van het aandeel...Lees meer
conversiewaarde
  ... bij een converteerbare obligatie verstaan we onder de conversiewaarde de waarde die bepaald wordt door de koers van het aandeel...Lees meer
coupure
  ... de coupure is de grootte omvang of nominale waarde van bankbiljetten aandelen obligaties of andere waardepapieren...Lees meer
oprenten
  ... met oprenten wordt het bepalen van een toekomstige waarde bedoeld waarbij rekening wordt gehouden met tussentijds ontvangen rente...Lees meer
waarde ter incasso
  ... de term waarde ter incasso is opgenomen in de tekst of in het endossement van een wissel...Lees meer
waardepeildatum
  ... de waardepeildatum is de datum waarop de gemeente de waarde van de onroerende zaak heeft vastgesteld voor de wet waardering...Lees meer
waarderingsgrondslag
  ... de waarderingsgrondslag is de basis waarop een waardeoordeel wordt uitgesproken zoals bijvoorbeeld de waardering van een balanspost...Lees meer
WOZwaarde
  ... de woz waarde is de waarde van uw woning zoals die door de gemeente is vastgesteld ligt als...Lees meer
certified stocks
  ... onder certified stock verstaan we voorraden van goederen of grondstoffen die goedgekeurd zijn en geleverd mogen worden op de...Lees meer
investeren in ETF's
  ... volgens een rapport van bloomberg business zijn er 250 miljard dollar in etf's gevloeid alleen al in 2015...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
aflosbaar stellen
  ... bij het bereiken van de aflossingsdatum wordt een obligatie aflosbaarwe zeggen ook wel dat deze obligatie betaalbaar gesteld wordt...Lees meer
betaalbaar stellen
  ... bij het bereiken van de aflossingsdatum wordt een obligatie aflosbaarwe zeggen ook wel dat deze obligatie betaalbaar gesteld wordt...Lees meer
automatische uitoefening
  ... we spreken van automatische uitoefening als de houder van een warrant of optie deze automatisch uit kan laten oefenen...Lees meer
at the money
  ... een at the money optie is een optie waarbij de uitoefenprijs zeer dicht bij de koers van de...Lees meer
beurs consensusindicator
  ... de consensus indicator is een sentimentindicator die de zogenaamde consensus aangeeft ofwel in hoeverre de diverse analisten het...Lees meer
detrended price oscillator
  ... detrended price oscillator of dpo is een combinatie van eenkoersgrafiek en een voortschrijdend gemiddelde waarbij...Lees meer
DPO
  ... detrended price oscillator of dpo is een combinatie van eenkoersgrafiek en een voortschrijdend gemiddelde waarbij...Lees meer
discount beleggingsfonds
  ... onder de discount ten opzicht van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds verstaan we het verschijnsel dat dat de...Lees meer
fascon
  ... fascon is een afkorting van fixed term agreement for short term call option on netherland securities een fascon was een soort...Lees meer
eagle
  ... de eagle is een amerikaanse massief gouden munt goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen...Lees meer
directe opbrengst waarde
  ... de directe opbrengstwaarde die ook wel marktwaarde of verkoopwaarde wordt genoemd is de waarde waartegen een goed onder...Lees meer
marktwaarde
  ... de directe opbrengstwaarde die ook wel marktwaarde of verkoopwaarde wordt genoemd is de waarde waartegen een goed onder...Lees meer
verkoopwaarde
  ... de directe opbrengstwaarde die ook wel marktwaarde of verkoopwaarde wordt genoemd is de waarde waartegen een goed onder...Lees meer
expertise certificaat
  ... met een expertisecertificaat wordt een certificaat bedoeld waarin een expert verklaart wat de fysieke toestand en eventueel ook wat de...Lees meer
beneficiaire aanvaarding
  ... een beneficiaire aanvaarding komen we tegen bij nalatenschappen het betreft een manier van aanvaarding van een nalatenschap die...Lees meer
spreadtrading
  ... we spreken van spread trading bij een vorm van trading waarbij de de maximale resultaten afhankelijk zijn van een...Lees meer
koersen van cryptogeld
  ... Het bepalen van de koers van cryptogeld is een ingewikkeld verhaal zeker als we het uit willen gaan drukken in de locale valuata...Lees meer
gewoonten van succesvolle beleggers
  ... Succesvolle beleggers hebben een aantal gewoonten die u gemakkelijk over kunt nemen....Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.