Zoeken in deze blog

Translate

woensdag 15 juni 2016

Waarborgsom

Waarborgsom


Onder een waarborgsom, die ook wel cautie genoemd wordt, verstaan we een som geld die als zekerheid dient dat de wederpartij zijn verplichtingen zal nakomen.

Degene voor wie de waarborgsom gestort is kan hiermee de schade verhalen die hij bij eventuele niet-nakoming lijdt.

In plaats van een waarborgsom wordt vaak een bankgarantie voor hetzelfde bedrag afgegeven.

Vaak ook een geldbedrag dat de koper van een bestaande woning als waarborg stort naar de notaris in afwachting van de eigendomsoverdracht.
Gebruikte begrippen in waarborgsom


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bankgarantie
  ... Een bankgarantie is een verklaring van een bank dat deze garant staat voor de betaling van een bepaalde som geld...Lees meer
cautie
  ... de cautie is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariĆ«le aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer

Begrippen waar waarborgsom in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

geschreven putoptie
  ... een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum...Lees meer
depotverplichting
  ... onder de depotverplichting verstaan we een minimum waarborgsom die betaald wordt voordat termijncontracten bij een broker worden afgesloten zie ook...Lees meer
bijstorting
  ... de term bijstorting komt vooral voor in de optie futures en termijncontracthandel in bepaalde situaties moeten beleggers een waarborgsom margin...Lees meer
retention moneybond
  ... een retention money bond is een garantie die in de plaats treedt van een door de verkoper te...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer

Onze boekenserie
tijdelijk maar €2,- per boek


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Onze gratis BITCOIN cursus,
geen verplichtingen,
geen registratie.


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.