woensdag 28 januari 2015

Vermogen buiten de balans

Vermogen buiten de balansOnder vermogen buiten de balans verstaan we het vermogen van derden, bijvoorbeeld een borg, dat eventueel uitgewonnen kan worden als de debiteur niet aan zijn verplichtingen voldoet.
Gebruikte begrippen in vermogen buiten balans


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer