maandag 4 april 2016

Theoretische claimwaarde

Theoretische claimwaarde

Wat is een claim

Het begrip claim vinden we terug bij een emissie van nieuwe aandelen. Bij het uitgeven van nieuwe aandelen naast aandelen die al op de beurs genoteerd staan, zal de uitgevende partij het interessant moeten maken om deze nieuwe aandelen te gaan kopen en niet via de beurs de al genoteerde. Een manier om dat te bereiken is om de nieuwe aandelen goedkoper aan te bieden, die iets onder de beurskoers van de al genoteerde.

Een claim compenseert bestaande aandeelhouders


De bestaande aandeelhouders zouden daar in lichte mate door gedupeerd worden en daarom krijgen zij een zogenaamde claim toegewezen. Zeg maar een voorrangssrecht.

Een claim heeft de vorm van een dividendbewijs

Een claim is in de praktijk een dividendbewijs,  dat wordt aangewezen bij een claimemissie. Hierbij geeft een aantal claims recht geeft op een nieuw aandeel. Het mag duidelijk zijn dat deze claim een bepaalde waarde kan hebben. Ze zijn dan ook in de periode vóór de emissie verhandelbaar via de beurs. Het fysieke dividendbewijs vervalt uiteraard bij aandelen die uitsluitend giraal verhandeld worden.

Theoretische claimwaarde in formulevorm

Formule voor de berekening van de theoretische claimwaarde van een aandeel:

Bd1.cl = E + n.cl ofwel

BdE = n.cl + x.cl wat weer om te zetten is naar

cl = (BdE) / (n+x)

De betekenis van alle variabelen is als volgt: 
  • B = beurskoers vóór emissie
  • d = dividend waarop nieuwe aandeelhouders geen recht hebben
  • cl = claim
  • E = emissiekoers
  • n = aantal benodigde claims om op een nieuw aandeel te kunnen inschrijven.

De doorgaans vrij geringe waarde van een claim bij de uitgifte van converteerbare obligaties is een kwestie van waardering op het moment van uitgifte .


Theoretische claimwaarde berekenen
de theoretische claimwaarde is meestal lager


Gebruikte begrippen in theoretische claimwaarde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

Aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer

Aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer

Beurskoers
  ... de beurskoers of kortweg koers is de actuele marktprijs die middels vraag en aanbod en onderhandeling tussen vrager en aanbieder...Lees meer

Claim
  ... de claim komen we tegen bij een emissie van nieuwe aandelen als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft dan zal dat vaak...Lees meer

Claimwaarde
  ... de claimwaarde of de theoretische waarde claim geeft aan wat een claim waard is op basis van de koers van...Lees meer

Dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer

Recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer

Uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer

Waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.