Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 4 april 2016

Theoretische waarde

Theoretische waarde

Een optie heeft altijd een bepaald waarde. We betalen bij aankoop van een optie natuurlijk de zogenaamde optiepremie, maar daar zit ook een stuk sentiment in. In een snel stijgende markt is er meer vraag naar callopties. Dat maakt te prijs hoger maar de waarde van de calloptie is en blijft hetzelfde. Die waarde van de optie is de zogenaamde theoretische waarde. 


De theoretische waarde van een optie wordt middels wiskundige modellen berekend, zoals de bekende Black and Scholes formule of het CRR model.  In onze boekenserie over opties wordt uitgebreid behandeld hoe deze theoretische optiewaarde tot stand komt met deze beide modellen.De theoretische waarde dient als een soort van meetpunt om te zien of een optie duur of juist goedkoop wordt verhandeld. Dus of er teveel premie voor de optie wordt gerekend of gevraagd. Want zoals hierboven al gesteld:   In de praktijk zullen de optiepremie en de theoretische waarde altijd van elkaar afwijken.De witte lijn in bovenstaande grafiek is de theoretische waarde van een calloptie op een moment ergens in de looptijd. De zwarte lijn is de waarde op de expiratiedag en die is eenvoudig te bepalen. 


Gebruikte begrippen in theoretische waarde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar theoretische waarde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

delta
  ... de deltafactor of delta is de verhouding tussen de premieverandering bij opties ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende...Lees meer
wonderaandeel
  ... het u het wonderaandeel al in portefeuille? het wonderaandeel ook wel steraandeel of beurslieveling genoemd is...Lees meer
historische volatility
  ... onder de historische volatility die ook wel de statistische volatility wordt genoemd verstaan we de beweeglijkheid van een fonds...Lees meer
barone adesi model
  ... Het zogenaamde barone adesi model is een uitbreiding op het bekende black &amp scholes optiemodel die het mogelijk...Lees meer
black & scholes
  ... de zogenaamde black &amp scholes formule is een veel gebruikte wiskundige formule waarmee de theoretische waarde van...Lees meer
impliciete rente
  ... de impliciete rente wordt gebruikt bij de berekening van de theoretische waarde van opties ook de impliciete rente moet worden...Lees meer
koersboom
  ... het begrip koersboom komt uit de wereld van het berekenen van de theoretische waarde van een optie...Lees meer
crr binomial model
  ... een bekend wiskundig model om optieprijzen uit te rekenen is het crr binomial model hierbij staat crr voor de...Lees meer
binaire boom
  ... een binaire boom is de basis van het berekenen van optieprijzen volgens het zogenaamde binominaalmodel...Lees meer
kans gewogen opbrengst
  ... als we een bepaalde opbrengst of rendement verwachten is deze niet altijd 100% zeker en dan is er sprake...Lees meer
optiewaarderingsmodellen
  ... in de loop der jaren zijn er vele optiewaarderingsmodellen verschenen om de theoretische waarde van die opties te bepalen...Lees meer
binominaal tree model
  ... het zogenaamde binominaal model of binominaal tree model is een techniek om de theoretische waarde van een optie te...Lees meer
binominaalmodel
  ... het zogenaamde binominaal model of binominaal tree model is een techniek om de theoretische waarde van een optie te...Lees meer
fairvalue
  ... bij warrants en opties is de fair value een andere benaming voor de theoretische waarde...Lees meer
optiemodel van cleeton
  ... het optiemodel van cleeton is net als het model van black and scholes een wiskundige formule om de...Lees meer
cox ross rubinsteinmodel
  ... het cox ross rubinstein model is een binominaal model voor het prijzen van met name amerikaanse opties...Lees meer
cox rubenstein model
  ... het cox rubenstein model is een een wiskundig model om de theoretische waarde van een optie uit te...Lees meer
deltafactor
  ... de deltafactor of delta is de verhouding tussen de premieverandering bij opties ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende...Lees meer
coxinger soll ross model
  ... het cox ingersoll ross model is een wiskundig model om opties en dan speciaal in valutaopties te...Lees meer
Fischer Black
  ... fischer black en myron scholes zijn twee amerikaanse financieel deskundigen die voor het eerst een formule...Lees meer
Myron Scholes
  ... fischer black en myron scholes zijn twee amerikaanse financieel deskundigen die voor het eerst een formule...Lees meer
fairtrade
  ... onder een fair trade verstaan we de prijs voor een derivaat die uiteindelijk na verrekening van kosten gelijk is...Lees meer
garman kohlhagen option pricing model
  ... het garman kohlhagen option pricing model is een wat minder bekend statistisch model om de theoretische...Lees meer
non recombining tree
  ... een non recombining tree is een binaire boom waarbij de takken niet bij elkaar komen zoals in onderstaand...Lees meer
fair future price
  ... de zogenaamde fair future price is de theoretische waarde van een future die het onmogelijk maakt om voordeel...Lees meer
theoretische waardebonus of stockdividend
  ... de theoretische waarde bonus ofstockdividend is de koers die als richtsnoer geldt voor de waardebepaling van...Lees meer
claimwaarde
  ... de claimwaarde of de theoretische waarde claim geeft aan wat een claim waard is op basis van de koers van...Lees meer
heath jarrow morton optionpricingmodel
  ... het heath jarrow morton option pricing model is een wat minder gangbaar rekenmodel voor het...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.