Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 3 mei 2015

Begroting

BegrotingOnder een begroting verstaan we een overzicht van de verwachte ontvangsten en voorziene uitgaven voor een bepaalde (meestal toekomstige) periode zodat hier een afstemming tussen plaats kan vinden om eventuele tekorten en overschotten vroegtijdig in kaart te kunnen brengen.

In de praktijk is het vaak een schatting van de inkomsten en de uitgaven

Vertalingen begroting

Engels:  estimate
Duits:   Haushaltsplan / Kostenvoranschlag
Frans:   Budget / testimation

Gebruikte begrippen in begroting


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

Begrippen waar begroting in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

agentschap
  ... Een agentschap is een onderdeel van een ministerie bijvoorbeeld van financiën bij een agentschap is sprake van een eigen beheer...Lees meer
budgetmechanisme
  ... het budgetmechanisme komen we als economisch model niet veel meer tegen de beslissingen over het allocatieprobleem kunnen behalve door het min...Lees meer
onderuitputting
  ... onder onderuitputting verstaat men bij de rijksoverheid dat bij een begroting voor een bepaald ministerie toch niet alle bedragen uitgegeven...Lees meer
democratisch budgetmechanisme
  ... er is sprake van een zogenaamd democratisch budgetmechanisme als vertegenwoordigers die langs democratische weg gekozen zijn democratisch genomen besluiten...Lees meer
stabiliteitspact
  ... in het stabiliteits en groeipact vaak het stabiliteitspact genoemd hebben de lidstaten van de europese unie vastgelegd dat elk land...Lees meer
begrotingsnormering
  ... Onder begrotingsnormering verstaan we het stellen van normen voor verschillende kengetallen in de begroting bijvoorbeeld bij de overheidafwijkingen van de...Lees meer
debutgettering
  ... onder debutgettering verstaan we het feit dat bepaalde posten om moverende redenen buiten de normale begroting worden gehaald...Lees meer
kasgeldlimiet
  ... de kasgeldlimiet is een voor de lagere overheid zoals provincies gemeenten en waterschappen gehanteerde financieringsnorm bij de kasgeldlimiet wordt een maximum...Lees meer
bezettingsverschil
  ... we spreken van een bezettingsverschil als de werkelijke bezettingsgraad afwijkt van de bij de begroting gehanteerde normale bezettingsgraad...Lees meer
rijksbegroting
  ... de rijksbegroting wordt aan het parlement aangeboden op de derde dinsdag in september ook wel prinsjesdag genoemd...Lees meer
vlottende staats schuld
  ... onder de vlottende staatsschuld verstaan we de kortlopende en middellange staatsschuld die de overheid is aangegaan voor de financiering...Lees meer
sluitpost
  ... in bedrijfseconomische betekenis is sluitpost een boekhoudkundige term voor de post waarmee een begroting of exploitatierekening sluitend wordt gemaakt bijvoorbeeld...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.