Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 3 mei 2015

Begunstigde

BegunstigdeDe term begustigde kent een aantal toepassingen:

1. Degene ten gunste van wie een banktransactie plaatsvindt.

2. Degene aan wie, bijv. volgens een verzekeringspolis, een eventuele uitkering moet geschieden. Deze begunstigde kan de verzekerde zelf zijn, maar ook een andere persoon.

3. De uiteindelijk rechthebbende bij een trust, ook wel beneficiary genoemd

Vertalingen begunstigde

Engels:  beneficiary

Gebruikte begrippen in begunstigde


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

trust
  ... een trust is een juridische constructie waarbij iemand de zg grantor zijn rechten bijvoorbeeld op geld of een vermogen overdraagt...Lees meer
verzekerde
  ... de verzekerde is de onderneming of privépersoon die aan een verzekeraar een bedrag de premie heeft betaald om...Lees meer

Begrippen waar begunstigde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

alternatief clausule
  ... De zogenaamde alternatief clausule is een vroegere regeling die inhield dat bij de bankgirocentrale bv afgekort ook...Lees meer
abstracte bankgarantie
  ... Een abstracte bankgarantie is een overeenkomst met een bank om voor rekening van de klant van bank die...Lees meer
onafhankelijke bankgarantie
  ... een abstracte bankgarantie is een overeenkomst met een bank om voor rekening van de klant van bank die deze...Lees meer
acceptgiro
  ... Onder een acceptgiro die er nu uitziet als een geelachtig formulier en tot 1986 als een standaardformaat zogenaamd ibm formaat...Lees meer
OLA
  ... onder een acceptgiro die er nu uitziet als een geelachtig formulier en tot 1986 als een standaardformaat zogenaamd ibm formaat...Lees meer
afdekkingsopdracht
  ... Onder een afdekkingsopdracht verstaan we een schriftelijk verzoek van een bank van de begunstigde aan de bank van de...Lees meer
documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
creditnummer
  ... het creditnummer is het rekeningnummer van een rekening waarop een bedrag moet worden bijgeschreven het creditnummer wordt ook wel het rekeningnummer...Lees meer
rekeningnummer begunstigde
  ... het creditnummer is het rekeningnummer van een rekening waarop een bedrag moet worden bijgeschreven...Lees meer
crossen van een cheque
  ... met het begrip crossen van een cheque wordt het beperken van de manier waarop een cheque gebruikt...Lees meer
geadviseerd documentair krediet
  ... onder een geadviseerd documentair krediet verstaan we een documentair krediet dat de begunstigde ontvangt zonder confirmatie van de...Lees meer
incasseren van een cheque
  ... het incasseren van een cheque kunnen we op verschillende manieren zien 1 in enge zin het innen van een cheque door...Lees meer
letter of credit
  ... een letter of credit afgekort aangeduid als l c is een documentair krediet beschreven in een kredietbrief van...Lees meer
onherroepelijk documentair krediet
  ... een onherroepelijk documentair krediet is een vorm van documentair krediet dat niet gewijzigd of ingetrokken kan worden zonder...Lees meer
reëele bankoverboeking
  ... een reële bankoverboeking is een overboeking waarbij zowel de opdrachtgever als de begunstigde zelf een bank is of een...Lees meer
overdraagbaar documentair krediet
  ... onder een overdraagbaar documentair krediet verstaan we een door de kredietopenende bank uitdrukkelijk als overdraagbaar aangeduid documentair krediet...Lees meer
overdracht documentairkrediet
  ... onder de overdracht van een documentair krediet verstaan we de beschikbaarstelling van het geheel of van...Lees meer
binnenlandsincasso
  ... we spreken van een binnenlandse incasso bij een incasso waarbij zowel de schuldenaar als de schuldeiser of begunstigde en...Lees meer
storneren
  ... onder storneren verstaan we in het algemeen het herstellen van een ten onrechte verrichte boeking op een bankrekening door een...Lees meer
betaalcheque
  ... de zogenaamde betaalcheque werd ook wel de groene betaalcheque genoemd het was een door de banken in nederland gezamenlijk ingevoerde cheque...Lees meer
betaalpas
  ... een betaalpas was een plastic kaartje voorzien van de naam het rekeningnummer en de handtekening van de cli ënt de naam...Lees meer
renouvellerend documentair krediet
  ... renouvellerend wordt ook wel revolverend genoemd...Lees meer
renouvellerend
  ... het maatschappelijk kapitaal blijft daarbij meestal onaangetast zodat...Lees meer
schriftelijk verwerkte betaling
  ... schrijven is in de optiewereld een andere benaming voor het verkopen van opties...Lees meer
verrekeningscheque
  ... een verrekeningscheque is een in de bondsrepubliek duitsland voorkomende vorm van een cheque die slechts kan worden voldaan door creditering...Lees meer
kredietvoorwaarden
  ... de kredietvoorwaarden zijn de in het documentair krediet vermelde voorwaarden waaraan de begunstigde moet voldoen...Lees meer
tijdlijn
  ... in de financiële wereld verstaat men onder de tijdlijn de tijdsduur tussen het moment van het verstrekken van een betalingsopdracht...Lees meer
bankcheque
  ... Onder een bankcheque verstaan we een gedateerde en ondertekende onvoorwaardelijke opdracht van een bank deze bank wordt de trekker genoemd...Lees meer
chequeprovisiekosten
  ... onder chequeprovisiekosten verstaan we de provisie die in rekening wordt gebracht voor binnenlandse cheques getrokken op en uitbetaald resp verrekend...Lees meer
clean red clause
  ... de clean red clause is een clausule die de bank waar een documentair krediet beschikbaar is machtigt aan...Lees meer
orderpapier
  ... een orderpapier is een vorm van een waardepapier waarop de naam van een bepaald persoon als rechthebbende begunstigde wordt vermeld...Lees meer
gegarandeerde cheque
  ... onder een gegarandeerde cheque verstaan we een cheque waarvan de betaling door de bank waarop deze cheque is getrokken...Lees meer
beschikbaarstelling door een bank
  ... onder de beschikbaarstelling door een bank verstaan we het beschikbaar stellen van een bedrag door een bank...Lees meer
confirmatie van een documentairkrediet
  ... onder een confirmatie verstaan we een bevestiging dat bijvoorbeeld een effectenorder is uitgevoerd...Lees meer
CMR
  ... 1 cmr staat voor "convention relative au contrat de transport international de marchandise par route 2 internationale vrachtbrief voor wegvervoer getekend...Lees meer
animus donandi
  ... onder animus donandi verstaan we een term die we vinden in het schenkingsrecht en waarmee de bedoeling van een...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.