Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 10 mei 2015

bedrijf

BedrijfMet de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken. Zo'n  bedrijf kan in elke branche vallen waar maar bedrijfsmatig gewerkt wordt.

Liefdadigheidsinstellingen, stichtingen en dergelijke worden meestal niet als een bedrijf gezien tenzij een stichting een vorm van inkomsten heeft, bijvoorbeeld uit verkoop of entree.

Een bedrijf kan in elke branche vallenQuote over bedrijf

Een bedrijf dat alleen maar geld voortbrengt is een arm bedrijf
-Henry Ford


Gebruikte begrippen in bedrijf


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar bedrijf in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

vooroordeel elektronischgeld is anoniem
  ... het is maar ten dele waar. Ooit zal men het in het normale geldverkeer moeten brengen en dan wordt het uitermate zichtbaar...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
actionist
  ... de aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal niet...Lees meer
steraandeel
  ... elke beurs heeft wel een beurslieveling dat is een aandeel dat iedereen in de portefeuille wil hebben en dat door...Lees meer
aandeelhoudersvergadering
  ... Volgens de wet heeft de aandeelhoudersvergadering in principe de hoogste macht in een vennootschap door verschillende beschermingsconstructies is deze macht in...Lees meer
contractuele aansprakelijkheid
  ... met de juridische term aansprakelijkheid geeft men aan dat een persoon of een bedrijf uiteindelijk al dan niet juridisch gezien...Lees meer
wettelijke aansprakelijkheid
  ... met de juridische term aansprakelijkheid geeft men aan dat een persoon of een bedrijf uiteindelijk al dan niet juridisch gezien...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
gecombineerde balans
  ... een gecombineerde balans bevat geen afzonderlijke bedrijfsposten maar de optelsom van de balansposten van twee of meer afzonderlijke bedrijven...Lees meer
aandeel in portefeuille
  ... Er zijn 2 mogelijkheden van toepassing bij de term "aandeel in portefeuille" Ten eerste als andere term voor aandelen...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandeelhoudersaansprakelijkheid
  ... Aandeelhoudersaansprakelijkheid betreft mensen die aandelen bezitten ofwel de aandeelhouders de aandeelhouder is als mede eigenaar aansprakelijk voor wat de...Lees meer
aandelenoptieregeling
  ... Onder een aandelenoptieregeling verstaan we een vorm van een bedrijfsspaarregeling waarbij de werknemer aandelenopties in feite callopties ontvangt die in...Lees meer
aandelenpakket
  ... onder een aandelenpakket verstaan we een groot aantal aandelen een pakket in vakjargon van een vennootschap dat in het bezit...Lees meer
aandelenplan
  ... onder een aandelenplan verstaan we een regeling in de arbeidsvoorwaarden waarbij werknemers tegen gunstige condities in het bezit kunnen komen...Lees meer
aandelenruil
  ... onder een aandelenruil verstaan we een vorm van financiering bij de overname of een fusie waarbij ã©ã©n partij of eventueel...Lees meer
aandelensplitsing
  ... een zogenaamde aandelensplitsing is het verlagen van de nominale waarde van een aandeel door splitsing in meerdere gelijke delen wordt...Lees meer
aanschaffingswaarde
  ... Onder de aanschaffingswaarde die ook wel de historische waarde wordt genoemd is de prijs die we in het verleden op...Lees meer
aansprakelijkvermogen
  ... Onder het aansprakelijke vermogen van een bedrijf meestal een vennootschap verstaan we het eigen vermogen dat wordt uitgebreid met achtergestelde...Lees meer
all finanz
  ... Een all finanz bedrijf is een financieel bedrijf waarin zowel bank als verzekeraarscomponenten terug te vinden zijn...Lees meer
allfinanz
  ... Een all finanz bedrijf is een financieel bedrijf waarin zowel bank als verzekeraarscomponenten terug te vinden zijn een voorbeeld...Lees meer
belagers van de belegger
  ... De beurs is een plaats waar kopers en verkopers elkaar vindenzowel de kopers als de verkopers worden...Lees meer
gann
  ... w d gann begon zijn loopbaan op 13 jarige leeftijd met het verkopen van sigaren en kranten in de treinen...Lees meer
groeiaandeel
  ... het begrip groei kan in diverse economische betekenissen worden gebruikt in het algemeen zullen we in de economie groei zien als...Lees meer
ingekocht aandeel
  ... een ingekocht aandeel is een aandeel dat uitgegeven is geweest maar later door de vennootschap is...Lees meer
insider trading
  ... insider trading is ook wel een andere benaming van beurshandel op basis van voorkennis...Lees meer
winnaarshouding
  ... een winnaarshouding voor traders is van groot belang iedereen wil natuurlijk wel een winnaar zijn althans dat wordt...Lees meer
derivaten
  ... onder de handel in derivaten verstaan we niet zozeer de handel in aandelen obligaties valuta maar...Lees meer
achterwaartse integratie
  ... We spreken van achterwaartse integratie als een bedrijf in een bedrijfskolom de activiteiten van de partij overneemt die de...Lees meer
actiefbedrijf
  ... Binnen een bank spreken we van het actief bedrijf bij dat onderdeel van het bankbedrijf dat zich bezig houdt...Lees meer
administratieve organisatie
  ... Het zogenaamde adminstratief recht is een onderdeel van het algemenere publiekrecht het administratief recht richt zich met name op de...Lees meer
aandeelhouderswaarde
  ... Aandeelhouderswaarde is de nederlandse vertaling van het angelsaksische begrip "shareholder value" in de dagelijkse praktijk is aandeelhouderswaarde eigenlijk een synoniem voor aandelen...Lees meer
aandelenportefeuille
  ... er zijn 2 mogelijkheden van toepassing bij de term "aandeel in portefeuille" 1 als andere term voor aandelen...Lees meer
bidbook
  ... het zogenaamde bidbook is een uitgebreid document met alle informatie van een bedrijf dat zich wil laten overnemen...Lees meer
fallen angel
  ... onder een fallen angelverstaan we een bedrijf dat in de ogen van de financiële markten geen toekomst meer heeft...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beleggingsadvies adviesinflatie
  ... Er is in het huidige beleggingsadvies sprake van zogenaamde adviesinflatie met andere woorden het beleggingsadvies stelt inhoudelijk steeds minder voor...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
aandeel van derden
  ... Vakjargon uit de wereld van bedrijfseconomie met een aandeel van derden bedoelt men de eigendomsverhoudingen in een holding...Lees meer
aansprakelijkheid
  ... Met de juridische term aansprakelijkheid geeft men aan dat een persoon of een bedrijf uiteindelijk al dan niet juridisch gezien...Lees meer
aanstellingsbrief
  ... Onder het begrip aanstellingsbrief verstaan we de schriftelijke vastlegging van alle rechten en plichten die bij de aanstelling in een...Lees meer
altmann zscoremodel
  ... Het altmann z scoremodel is een rekenmethode uit de bedrijfseconomie waarmee de gezondheid van een bedrijf kan wordt...Lees meer
beheersmaatschappij
  ... Een beheersmaatschappij is een bedrijf dat zich tegen een vergoeding bezig houdt met de administratie en het beheer van verschillende...Lees meer
boekhouding
  ... de boekhouding is het volgens een bepaalde gestandaardiseerde administratieve methode vastleggen van gebeurtenissen binnen een bedrijf voor zover die in...Lees meer
factormaatschappij
  ... een factormaatschappij of ook wel kortweg factor doet aan factoring dat wil zeggen dat men tegen contante betaling vorderingen van...Lees meer
gevoeligheidsanalyse
  ... het begrip gevoeligheidsanalyse wordt ook wel gebruikt in plaats van risicoanalyse hierbij wordt middels allerlei formules en rekenmodellen gekeken naar...Lees meer
kernvermogen
  ... onder het kernvermogen van een bedrijf verstaan we het aandelenkapitaal plus de reserves van een onderneming als we het aanvullende...Lees meer
leveraged buyout
  ... een leveraged buyout ofwel een lbo is een overname van een bedrijf of van voldoende aandelen om de macht...Lees meer
reversed takeover
  ... een reversed takeover is een minder gebruikelijke overnameconstructie waarbij de overgenomen vennootschap in het bezit komt van de aandelen...Lees meer
schierbank
  ... een schierbank wordt ook wel een near bank genoemd...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
fifosysteem
  ... een fifosysteem is een systeem van &#8221voorraadwaardering waarbij fifo betekent &#8216first in first out' wat wil zeggen dat goederen die...Lees meer
financieren
  ... financieren is de manier waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten...Lees meer
geldschieter
  ... een geldschieter is een persoon of bedrijf dat kapitaal levert aan ondernemingen vaak betreft het hier geld aan kleinere of...Lees meer
geldswaarde bij een belegging
  ... het begrip geldswaarde bij een belegging vinden we alleen terug bij de beleggingen die een vast geldbedrag...Lees meer
horizontale analyse
  ... we spreken van een horizontale analyse in de wereld van de fundamentele aandelenanalyse bij het op een rij leggen en...Lees meer
overnamekandidaat
  ... een overnamebod is het openbare aanbod om de aandelen van een andere onderneming over te nemen...Lees meer
passieve financiering
  ... een passief optimum bij een bank is het evenwicht tussen enerzijds het streven naar winstmaximalisatie in het kader van...Lees meer
pennystocks
  ... wat zijn pennystocks onder pennystocks verstaan we goedkope aandelen die langdurig flink uit de gratie zijn en daardoor een zeer lage...Lees meer
pensioenbreuk
  ... we spreken van een pensioenbreuk of ook wel van pensioenverlies indien iemand overstapt naar een andere baan en daarmee naar...Lees meer
boiler room
  ... een zogenaamde boiler room is het kantoor of het callcenter van een dubieus bedrijf dat producten op de termijnmarkten...Lees meer
cold calling
  ... met het begrip cold calling wordt bedoeld dat particulieren telefonisch worden benaderd om geld te stoppen in meestal zeer...Lees meer
agio
  ... Onder agio of ook wel agio op aandelen verstaan we het bedrag dat een aandeel meer waard is dan de...Lees meer
koopmoment
  ... het is als een oude vraag die veel beleggers uit hun slaap houdt wat is nu het beste koopmoment?...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
koers winstverhouding
  ... de koers winstverhouding wordt gebruikt om te zien of een aandeel relatief duur geprijsd is ten opzichte van andere...Lees meer
nieuwstrading
  ... traders die zich bezig houden met nieuwstrading volgen het nieuws op de tv op internet hun smartphone etc en wachten...Lees meer
risicobeheersing
  ... risicobeheersing cq risicobeheer is belangrijk voor elke belegger hoewel als...Lees meer
splitup
  ... een split up is de splitsing van coupures van aandelen in kleinere coupures van hetzelfde fonds...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
volume omzet
  ... ook wel omzet onder volume verstaan we het totale aantal aandelen obligaties of futures die verhandeld worden in een bepaalde...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
Yankee bond
  ... een yankee bond is een dollarobligatie die in de verenigde staten is uitgegeven door een buitenlandse debiteur dus door...Lees meer
agency theorie
  ... De zogenaamde agency theorie wordt bestudeerd in economie de agency theorie gaat ervan uit dat alle verhoudingen in de economie...Lees meer
ADV
  ... De verklaring van advance block bearish een patroon uit de candlestickanalyse is als volgt er zijn drie dagen...Lees meer
arbeidsduurverkorting
  ... Onder het begrip arbeidsduurverkorting meestal afgekort tot adv of atv verstaan we het verminderen van het aantal jaren per werkzaam...Lees meer
bankverzekeraar
  ... Een bankverzekeraar is een combinatie van een bank en een verzekeraar binnen ã©ã©n organisatie...Lees meer
bedrijfsschap
  ... onder een bedrijfsschap verstaan we een wettelijke organisatie van ondernemingen die dezelfde maatschappelijke functie hebben...Lees meer
bodembeslag
  ... onder een bodembeslag verstaan we een beslag dat de fiscus kan leggen voor vele soorten belastingen de sociale verzekeringspremies die...Lees meer
consolidatie
  ... consolidatie is het samenvoegen van alle afzonderlijke jaarrekeningen van bedrijven die tot een concern of conglomeraat behoren...Lees meer
continuiteit bedrijf
  ... de zogenaamde continuïeit van een bedrijf geeft aan of een bedrijf naar verwachting een lang leven beschoren...Lees meer
externe effecten
  ... onder externe effecten verstaan we de kosten of nadelen of opbrengsten voordelen van productie en consumptie die niet in...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
kapitaalvernietiging
  ... als we stoppen met het doelmatig gebruiken van kapitaalgoederen dan noemen we dat kapitaalvernietiging bijvoorbeeld bedrijfspanden die leeg staan en...Lees meer
monopolie
  ... we spreken van een monopolie als er slechts één aanbieder is en er meerdere vragende partijen zijn bij een homogeen...Lees meer
riskmanagement
  ... het riskmanagement vinden we bij grote institutionele beleggers en is een organisatorische eenheid binnen een bedrijf die zich bezighoudt met...Lees meer
schuldbekentenis
  ... een schuldbekentenis wordt ook wel een schuldbewijs genoemd...Lees meer
goederentermijnmarkt
  ... op de goederentermijnmarkt worden termijncontracten op grondstoffen als metalen gas olie agrarische producten en dergelijke verhandeld de goederentermijnmarkten behoren tot de...Lees meer
bedrijfslid vereniging effectenhandel
  ... een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel is een rechtspersoon dan wel een vennootschap of een natuurlijk...Lees meer
beschermingsconstructies
  ... beschermingsconstructies van vennootschappen zijn bedoeld om te voorkomen dat een bedrijf wordt overgenomen of om de macht van de aandeelhouders...Lees meer
beursnotering
  ... het hebben van een beursnotering wil zeggen dat een fonds op een effectenbeurs wordt verhandeld voor veel ondernemers is een beursnotering...Lees meer
financiële instelling
  ... een financiële instelling is een instelling waavan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderinge en...Lees meer
fiscale beleggingsinstelling
  ... een fiscale beleggingsinstelling is een beleggingsmaatschappij die onder bepaalde voorwaarden geen vennootschapsbelasting verschuldigd is...Lees meer
boedelschuld
  ... met het begrip boedelschuld verstaan we de schulden die zijn aangegaan door de curator of die zijn ontstaan door of...Lees meer
financiële activa
  ... onder de financiële activa verstaan we de activa die de vorm van een vermogenstitel hebben dit wil zeggen dat deze...Lees meer
huisbank
  ... de huisbank of ook wel huisbankier is de bank waarbij een bedrijf of concern zijn zaken concentreert zoals het voeren...Lees meer
huishouding
  ... in de economie is een huishouding wat breder dan het begrip dat we gevoelsmatig voor ogen hebben...Lees meer
impairment
  ... onder een impairment verstaan we een procedure waarin de boekwaarde van de bezittingen van een bank wordt vergeleken met de...Lees meer
incassoprocedure
  ... de incassoprocedure is een vaste procedure die in een bedrijf hanteert om vorderingen te innen hierin komen zaken als het...Lees meer
jewish dentist defense
  ... een jewish dentist defense is een methode om een bedrijf te beschermen tegen een ongewenste of ook wel...Lees meer
kapitaalaanbieder
  ... een kapitaalaanbieder is een ander woord voor een belegger dus iemand die kapitaal levert aan een bedrijf door het verstrekken...Lees meer
kapitaalstructuur
  ... onder kapitaalstructuur verstaan we de manier waarop een bedrijf haar vermogen heeft samengesteld ook de omvang van de verschillende posten...Lees meer
kapitaalwaarde
  ... onder de kapitaalwaarde verstaan we de netto contante waarde van alle inkomsten uit een bepaald project of uit een bepaald...Lees meer
knelpuntfactor
  ... de productiefactor die uiteindelijk de hoogte van de productie bepaalt wordt de knelpuntfactor genoemd...Lees meer
angel
  ... Het begrip angel kent in de financi ële wereld meerdere betekenissen 1 een angel ook wel business angel is een investeerder die...Lees meer
aanvullend vermogen
  ... Het aanvullend vermogen is een onderdeel van het aansprakelijk vermogen van een bedrijf het is het totaal van de herwaarderingsreserves...Lees meer
actief
  ... Het actief is spreektaal voor de actiefzijde ofwel de linkerkant of de debetzijde van een balans van een onderneming...Lees meer
activatransactie
  ... Onder een activa transactie verstaan we het overbrengen van een levensvatbaar deel van een bedrijf dat in financi ële moeilijkheden...Lees meer
activiteitsratio
  ... De activiteitsratio is een methode om te kunnen beoordelen of een bedrijf de middelen die het bedrijf ter beschikking staan...Lees meer
afhankelijke beroepsbevolking
  ... Onder de afhankelijke beroepsbevolking verstaan we in de in de wereld van de economie de totale beroepsbevolking minus de...Lees meer
algemenebank
  ... Een zogenaamde algemene bank vroeger ook wel handelsbank genoemd biedt het volledige dienstenpakket van een bank aan...Lees meer
handelsbank
  ... een zogenaamde algemene bank vroeger ook wel handelsbank genoemd biedt het volledige dienstenpakket van een bank aan en valt...Lees meer
autonoom vermogen
  ... Onder het autonoom vermogen van een onderneming verstaan we het vermogen dat vrijwel automatisch door een bedrijf wordt verkregen...Lees meer
algemeenverbindend
  ... de term algemeen verbindend komen we tegen bij cao's indien werkgevers en werknemers een akkoord gesloten hebben en vastgelegd...Lees meer
gesloten bewaargeving
  ... onder gesloten bewaargeving vertaan we een vorm van in bewaring geven bij een bank of een gespecialiseerd bedrijf waarbij...Lees meer
gifpil
  ... een zogenaamde gifpil is een beschermingsconstructie tegen vijandige overnames...Lees meer
asset backedlening
  ... Asset backed lening is de engelse term voor een lening met onderpand dat is een obligatielening waarbij bijvoorbeeld een...Lees meer
ethisch ondernemen
  ... de meeste ondernemingen hebben als doelstelling het maken van winst teneinde de continuïteit van eht bedrijf te waarborgen maar...Lees meer
externecontrole
  ... een externe controle van een bedrijf is een controle die wordt uitgevoerd door of namens een derde partij...Lees meer
ondernemingsplan
  ... een goed ondernemingsplan ligt aan de wortel van elk bedrijf hierin wordt beschreven waarin het bedrijf zich onderscheid van vergelijkbare...Lees meer
oorlogskas
  ... de oorlogskas van een bedrijf is hetzelfde als de overnamekas dus het bedrag dat direct beschikbaar is voor het doen...Lees meer
enronitis
  ... met de term enronitis wordt een algemeen breed gedragen wantrouwen tegen de gepubliceerde jaarcijfers van een bedrijf bedoeld...Lees meer
opportunityloss
  ... in het algemeen is de opportunity cost hetgeen we mislopen door het maken van een keuze als we al...Lees meer
factoring
  ... in feite is factoring een vorm van bedrijfsfinanciering hierbij neemt de factormaatschappij ofwel factor alle vorderingen van het betreffende bedrijf...Lees meer
investeringsaftrek
  ... de investeringsaftrek vinden we terug in de belastingwetgeving bij die investeringen die een bedrijf al dan niet via een vorm...Lees meer
lifosysteem
  ... een zogenaamd lifosysteem is een systeem van voorraadwaardering waarbij lifo betekent &#8216last in first out' wat wil zeggen dat de...Lees meer
overliquiditeit
  ... onder een overlijdensrisicoverzekering verstaan we een verzekering waaronder alleen een uitkering plaatsvindt bij overlijden van de verzekerde...Lees meer
overnamebod
  ... onder een bod tot overname verstaan we een openbaar aanbod door een bedrijf om alle aandelen of een...Lees meer
walking dead
  ... walking dead is spottend een bedrijf dat voor de aandeelhouders geen geld genereert...Lees meer
kasstroom
  ... onder de kasstroom of het vaker gebruikte engelse woord cash flow verstaan we de som van de nettowinst van een...Lees meer
kaswiel
  ... onder een kaswiel verstaan we een schematisch overzicht van alle geldstromen die zich binnen een grote onderneming bewegen en die...Lees meer
kengetal
  ... een kengetal is een uitkomst uit een formule vaak als ratio of als absolute waarde waarin cijfers naar een nieuw...Lees meer
marktefficiency
  ... de marktefficiëncy is een term om aan te geven of en zo ja in welke mate alle beschikbare informatie over...Lees meer
marktgedrag
  ... onder het marktgedrag verstaan we de manier waarop bedrijven met die markt maar ook onderling met elkaar omgaan...Lees meer
marktonderzoek
  ... onder marktonderzoek verstaan we een onderzoek van een bedrijf meestal uitgevoerd door een hierin gespecialiseerd bureau maar een eenvoudiger onderzoek...Lees meer
menselijk kapitaal
  ... het zogenaamde menselijk kapitaal vinden we niet op de balans van een onderneming terug maar is wel degelijk van...Lees meer
aex information technology
  ... Het computersysteem aex access 2000 is het elektronisch voorportaal tot de beurs dit door amsterdam exchanges ontwikkelde systeem bestaat...Lees meer
opkoopfonds
  ... onder een opkoopfonds verstaan we een beleggingsfonds of groep grote beleggers die samenwerken om een meestal in nood verkerend bedrijf...Lees meer
vermogenswaardeaandeel
  ... onder de vermogenswaarde per aandeel verstaan we de waarde van alle activa van een bedrijf minus vreemd vermogen...Lees meer
credit default swap
  ... bij een credit default swap neemt een partij het risico over dat een derde partij failliet gaat...Lees meer
doorstootverplichting
  ... de term doorstootverplichting komt uit de wereld van het beleggen in onroerend goed want naast het zelfstandig beleggen in onroerend goed...Lees meer
eigenvermogen
  ... het eigen vermogen bestaat uit de waarde van de bezittingen de activa minus de schulden passiva in beide gevallen van...Lees meer
electioncyclus
  ... de election cyclus ook wel presidential election cycle of presidentcyclus genaamd is het verschijnsel dat...Lees meer
gedragslijn monetair toezicht
  ... onder de zogenaamde gedragslijn monetair toezicht verstaan we de gedragslijn die door de nederlandsche bank nv wordt opgesteld...Lees meer
ondernemingswaarde
  ... onder de enterprice value of ondernemingswaarde verstaan we de som van de beurskapitalisatie en de netto rentedragende schulden...Lees meer
technisch bedrijfsoptimum
  ... onder het technisch bedrijfsoptimum verstaan we het punt waar een bedrijf optimaal produceert ofwel het punt waar de kosten...Lees meer
vermogensbehoefte
  ... de vermogensbehoefte van een bedrijf is de behoefte aan eigen vermogen dan wel vreemd vermogen in verband met de financiering...Lees meer
verzadiging
  ... we spreken van verzadiging of van verzadiging van de markt als de verkoop van een product stokt omdat iedereen het...Lees meer
werkkapitaal
  ... het werkkapitaal van een bedrijf wordt bepaald door het feit dat kosten en rekeningen betaald moeten worden...Lees meer
workout
  ... onder een workout verstaan men in de financiële wereld een snelle saneringspoging bij een bedrijf in moeilijkheden...Lees meer
beursvoorspelling
  ... het doen van een juiste voorspelling van aandelenkoersen is iets waar men op beurs naar op zoek...Lees meer
inkoop van aandelen
  ... met de inkoop van aandelen willen bedrijven het aantal aandelen dat uit staat op de markt terugbrengen het...Lees meer
obligatieschuld
  ... een obligatieschuld van een bedrijf is de schuld in de vorm van door het bedrijf uitgegeven obligaties...Lees meer
uitgevende instelling
  ... de term uitgevende instelling wordt wel gebruikt voor elk bedrijf dat effecten als aandelen en obligaties uitgeeft al dan...Lees meer
current ratio
  ... de normwaarde voor een goede current ratio is 2 volgens analisten van belang omdat dit aangeeft of op de...Lees meer
dynamische liquiditeit
  ... bij bedrijfsanalyses wordt vaak gebruik gemaakt van de dynamische liquiditeit in plaats van bekende kengetallen als de current ratio...Lees meer
greenmail
  ... de greenback is één van de vele bijnamen uit het dagelijkse spraakgebruik voor de amerikaanse dollar de munteenheid van de...Lees meer
kostenplaats
  ... onder een kostenplaats verstaan we een afdeling of andere eenheid binnen een bedrijf waar daadwerkelijk iets wordt geproduceerd of waar...Lees meer
missionstatement
  ... een zogenaamd mission statement geeft aan wat nu eigenlijk de reden van bestaan is van een bedrijf...Lees meer
nutsbedrijf
  ... een nutsbedrijf of ook wel gemeenschapsbedrijf is een bedrijf dat is opgericht om te voorzien in bepaalde maatschappelijke behoeften zonder...Lees meer
onderbezetting
  ... als er in een bedrijf sprake is van onderbezetting dan heeft het bedrijf meer mogelijkheden om te produceren dan er...Lees meer
operationeel plan
  ... het operationeel plan is een plan van een bedrijf of organisatie waarin op een zeer gedetailleerd niveau de activiteiten...Lees meer
schuldverhouding
  ... de schuldverhouding of ook wel debt ratio geeft aan in welke mate een bedrijf is gefinancierd met vreemd vermogen tevens geeft deze ratio...Lees meer
fusie
  ... een fusie is het volledig samengaan van twee of meer ondernemingen tot een nieuw bedrijf het verschil met een overname...Lees meer
hoeontstaanaandelen
  ... stel een bedrijf wil een transportbedrijf beginnen transformeert tot vennootschap en gaat ter financiering van dit transportbedrijf aandelen...Lees meer
aspirantdeelnemer
  ... Aspirant deelnemer is een term uit de pensioenwereld we hebben het dan over een werknemer die nog niet de vereiste...Lees meer
aandelenenobligaties
  ... Laten we eens ingaan op het verschil tussen aandelen en obligaties we doen dat aan de hand van een...Lees meer
commodity trading advisor
  ... een commodity trading advisor ofwel cta is een persoon of bedrijf die geld verdient met het adviseren van...Lees meer
CTA
  ... een commodity trading advisor ofwel cta is een persoon of bedrijf die geld verdient met het adviseren van...Lees meer
ethisch beleggingsfonds
  ... een zogenaamd ethisch beleggingsfonds houdt bij het nemen van beleggingsbeslissingen rekening met niet financiele grootheden zoals het rendement van...Lees meer
internetbubble
  ... periode van ongeveer 1998 tot 2000 waarin beleggers het gevoel kregen dat internetbedrijven tot in de hemel zouden groeien hoewel...Lees meer
intracomptabel
  ... we spreken van intracomptabel als de gehele administratie van een bedrijf via het grootboek loopt dus dat er geen sprake...Lees meer
management control
  ... onder management control verstaan we het zo optimaal mogelijk gebruiken van alle productiemiddelen die een bedrijf ter beschikking heeft...Lees meer
rentedekkingsgetal
  ... het rentedekkingsgetal is een verhoudingsgetal dat aangeeft of een bedrijf in staat is om uit de winst voor belastingen en...Lees meer
big fish
  ... onder een big fish wordt een groter bedrijf verstaan dat succesvol is overgenomen door een ander bedrijf dus in...Lees meer
commerciële jaarrekening
  ... de commerciële economie is het onderdeel van de economie dat zich toelegt op het ondernemingsbeleid dat direct of indirect...Lees meer
brood
  ... een bekend gezegde in de kop en we komen een variant hiervan...Lees meer
deathstaripo
  ... de term death star ipo is gebaseerd op de bekende "star wars" films waarbij de death star een...Lees meer
direct placement
  ... direct placement is een engelse term voor directe verkoop of directe plaatsing door een bedrijf van nieuwe aandelen aan...Lees meer
Dupont analyse
  ... de du pont analyse is een systematische analyse waarmee kan worden beoordeeld hoe gezond een bedrijf is...Lees meer
fanfare
  ... loop niet achter de fanfare aan soms worden aandelen met een enorme hoeveelheid aandacht heisa toeters en bellen naar de beurs...Lees meer
technische analyse misverstand
  ... veel "echte beleggers" mogen graag afgeven op technische analyse technische analyse zien ze als een hoeveelheid vreemde...Lees meer
white knight
  ... een white knight is een persoon of bedrijf dat voorkomt dat een onderneming vijandig wordt overgenomen...Lees meer
auditcommittee
  ... Onder het begrip audit committee verstaan we een commissie binnen een bedrijf die controleert of de financi ële administratie volgens...Lees meer
bedrijfsliquiditeit
  ... met de term bedrijfsliquiditeit bedoelen we de mate waarin een bedrijf in staat is om alle financi ële verplichtingen die...Lees meer
big bath
  ... met de engelstalige term big bath wordt bedoeld dat een bedrijf een grote last in één keer neemt...Lees meer
financiële vaste activa
  ... onder de financiële vaste activa van een bedrijf vallen alle activa met een financieel karakter...Lees meer
interne arbeidsverdeling
  ... onder de technische interne arbeidsverdeling verstaan we de specialisatie binnen een bedrijf in het algemeen legt een werknemer zich toe...Lees meer
permanent vermogen
  ... onder het permanent vermogen verstaan we kapitaal dat voor een lange periode ter beschikking is gesteld aan een bedrijf...Lees meer
risicomanagement
  ... een functie die in elk bedrijf terug te vinden zou moeten zijn maar zeker in bedrijven die in de financiële...Lees meer
beschermingsmotief
  ... het beschermingsmotief geeft de redenen waarom bij een bedrijf een beschermingsconstructie is opgezet in het algemeen betreft het beschermingsmotief een dreiging...Lees meer
beurslid
  ... een beurslid is een persoon die of zelf of via het bedrijf waar hij werkt bedrijfslid lid is van de...Lees meer
bloomberg
  ... bloomberg is een amerikaans bedrijf dat elektronisch koers en andere financi ële informatie verspreidt de zogenaamde bloombergterminal is een geliefd stuk...Lees meer
bod tot overname
  ... onder een bod tot overname verstaan we een openbaar aanbod door een bedrijf om alle aandelen of een...Lees meer
bod tot verwisseling
  ... een bod tot verwisseling is een openbaar aanbod door een bedrijf om de eigen aandelen om te wisselen...Lees meer
deelnemingsvrijstelling
  ... een deelnemingsvrijstelling is een vrijstelling voor belastingplichtigen van belasting over alle voordelen die zij uit hun deelneming in een bedrijf...Lees meer
dilution
  ... dilution is de engelse term voor de toename van het aantal uitstaande aandelen van een bedrijf door bijvoorbeeld de uitoefening...Lees meer
quotevendor
  ... een quote vendor is een bedrijf dat koersen van de beurzen te koop aanbiedt...Lees meer
raider
  ... een raider is een persoon die door aankoop van aandelen voor een ongewenste of vijandige overname van een bedrijf zorgt...Lees meer
bedrijfsfusie
  ... onder een bedrijfsfusie verstaan we het geheel van stappen waarbij een eerste vennootschap het vermogen van een tweede vennootschap...Lees meer
bedrijfstijd
  ... onder de bedrijfstijd verstaan we het aantal uren per week dat een bedrijf daadwerkelijk produceert of diensten aanbiedt de meeste...Lees meer
breedteinvestering
  ... onder een zogenaamde breedte investering verstaan we de aankoop extra vast kapitaalgoed door een producent als een investering die...Lees meer
controller
  ... de controller is een functionaris in een bedrijf die verantwoordelijk is voor planning en beheer van inkomsten en uitgaven financi ële...Lees meer
current ratio
  ... de current ratio is een verhoudingsgetal dat indiceert in welke mate een bedrijf aan zijn kortlopende verplichtingen kan voldoen...Lees meer
degressieve afschrijving
  ... een degressieve afschrijving is een methode van afschrijven waarbij het bedrag dat wordt afgeschreven steeds lager wordt...Lees meer
directie
  ... de directie wordt gevormd door een of meer directeuren van een bedrijf zoals bijvoorbeeld een bank...Lees meer
disclosure
  ... met disclosure wordt een engelse term bedoeld voor het vrijwillig maar meestal verplichte publiceren van gegevens door een bedrijf of...Lees meer
gemengde onderneming
  ... een gemengde onderneming ofwel een mixed enterprise is een vorm van een onderneming waarbij het maatschappelijk kapitaal door zowel...Lees meer
mixed enterprise
  ... een gemengde onderneming ofwel een mixed enterprise is een vorm van een onderneming waarbij het maatschappelijk kapitaal door zowel...Lees meer
operationele activiteiten
  ... onder de operationele activiteiten van een bedrijf verstaan we alle handelingen van een bedrijf die op de productie en...Lees meer
outsourcing
  ... onder outsourcing verstaan we het afstoten van activiteiten in een bedrijf die niet tot de kernactiviteiten behoren zoals schoonmaken cantine...Lees meer
overbezetting
  ... met de economische term overbezetting wordt de situatie bedoeld dat de werkelijke productie van een bedrijf veel groter is dan...Lees meer
rentabiliteits ratios
  ... zijn de liquiditeitratio's en solvabiliteitsratio's vooral cijfers waarmee we kunnen zien of een bedrijf zijn korte en lange verplichtingen na...Lees meer
vaste kapitaalgoederen voorraad
  ... de vaste kapitaalgoederenvoorraad van een land is het totaal aan kapitaalgoederen waarover het land kan beschikken...Lees meer
vennootschap onder firma
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer
VOF
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer
zakelijkkrediet
  ... onder zakelijk krediet verstaan we krediet verleend aan een onderneming en aan instellingen zelfstandigen agrari ërs en anderen die een...Lees meer
zakelijke clienten
  ... de zakelijke cli ënten van een bank is de groep van cli ënten die gevormd wordt door ondernemingen instellingen verenigingen zelfstandig...Lees meer
ratioanalyse
  ... onder ratioanalyse verstaat men een onderzoek naar de mogelijkheden en de risico's van een bedrijf op basis van de bekende...Lees meer
betalingsuitstel
  ... betalingsuitstel is een ander woord voor sursã©ance van betaling of uitstel van betaling dat is de situatie waarin een persoon of...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
commoditypool
  ... een commoditypool is een bedrijf waarin geld is ondergebracht van een aantal traders of beleggers en die voor de...Lees meer
comite
  ... onder een comité verstaan we een informeel samenwerkingsverband van personen voor een bepaald doel of een voor bepaalde tijd zonder...Lees meer
commodity pooloperator
  ... een commodity pool operator is een persoon of bedrijf die geld of andere vermogenstitels inzamelt om daarmee te...Lees meer
CPO
  ... een commodity pool operator is een persoon of bedrijf die geld of andere vermogenstitels inzamelt om daarmee te...Lees meer
double digits
  ... met de term double digits wordt bedoeld dat er bij een bedrijf sprake is van twee cijferige winstcijfers...Lees meer
budget
  ... een budget is een samenvatting van een plan dat in geldwaarde is uitgedrukt en waarvoor in een bedrijf een bepaalde...Lees meer
dotatie
  ... dotatie is een ander woord voor toevoeging dotatie wordt meestal gebruikt voor toevoeging aan een reserve van een bedrijf of een...Lees meer
economische machtspositie
  ... we spreken van een economische machtspositie bij een bedrijf of een aantal bedrijven dat een overwegende invloed van...Lees meer
economische terugverdientijd
  ... de economische terugverdientijd is de periode waarin een bedrijf zijn investering in bijvoorbeeld een machine terugverdient...Lees meer
financieringsbehoefte
  ... onder de financieringsbehoefte verstaan we twee zaken 1 het beroep van de rijksoverheid op de kapitaalmarkt 2 de behoefte van bedrijven om...Lees meer
financieringsmethodiek
  ... de door een bedrijf gehanteerde financieringsmethodiek is de wijze waarop in financiering wordt voorzien dit kan door middel van zelffinanciering en...Lees meer
fiscaal aftrekbaar
  ... we noemen een bepaalde kostenpost bijvoorbeeld een aankoop fiscaal aftrekbaar als er ofwel in de privésfeer een mogelijkheid...Lees meer
flexarbeid
  ... we spreken bij een arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer van flexarbeid bij arbeidscontracten voor een bepaalde periode bij afroepcontracten contracten...Lees meer
jaarverslag
  ... onder het jaarverslag van een onderneming verstaan we het jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag...Lees meer
ma Bell
  ... de term ma bell is in de verenigde staten een populaire benaming voor het bedrijf at&ampt...Lees meer
maatschappelijke arbeidsverdeling
  ... onder de externe of maatschappelijke arbeidsverdeling verstaan we het verschijnsel dat bedrijven zich gaan specialiseren op bepaalde producten...Lees meer
eenmanszaak
  ... de eenmanszaak is in feite geen rechtsvorm omdat voor de wet de eigenaar en zijn bedrijf als één rechtspersoon worden...Lees meer
niet cyclisch aandeel
  ... onder een niet cyclisch aandeel verstaan we een aandeel in een bedrijf waar de winsten niet erg afhankelijk...Lees meer
overname
  ... overmoedigheid is misschien wel een van de belangrijkste obstakels voor beleggers om succes te hebben...Lees meer
niet permanentvermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
risicomijdend vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
tijdelijk vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
vreemd vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
ebusiness
  ... we spreken van een e business bij een flink groot bedrijf dat geheel afhankelijk is van internet voor de...Lees meer
particuliere borg
  ... een particuliere borg is borg die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en geen publiekrechtelijk...Lees meer
passief bedrijf
  ... het passief bedrijf is het geheel van activiteiten binnen een bankinstelling dat gericht is op het aantrekken van middelen het...Lees meer
privé vermogen
  ... onder het privévermogen verstaan we het vermogen van een natuurlijk persoon dit in tegenstelling tot het vermogen van een bedrijf...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
productiecapaciteit
  ... onder de productiecapaciteit verstaan we de maximale hoeveelheid goederen en diensten die een bedrijf of een land per een bepaalde...Lees meer
realisatiebeginsel
  ... het realisatiebeginsel is een term uit de wereld van de boekhouding en wil zeggen dat de winst van een bedrijf...Lees meer
reconcilitationstatement
  ... onder een reconcilitation statement verstaan we een bijlage bij een jaarrekening van een niet amerikaans bedrijf waarin de verschillen...Lees meer
special purpose vehicle
  ... een special purpose vehicle of spv is een juridische eenheid zeg maar een vorm van een bedrijf die...Lees meer
vervangingsinvesteringen
  ... onder vervangingsinvesteringen verstaan we de noodzakelijke investeringen van een bedrijf die voortkomen uit de vervanging van versleten vaste kapitaalgoederen noodzakelijk...Lees meer
emitteren
  ... onder emitteren verstaan we het uitgeven van effecten ofwel het publiek in de gelegenheid te stellen om effecten in een...Lees meer
fondsenreglement
  ... het fondsenreglement is het reglement van de effectenbeurs van amsterdam exchanges waarin de rechten en plichten van een uitgevende instelling...Lees meer
frankfurt stock exchange
  ... de frankfurt stock exchange is een aandelenbeurs in frankfurt is de grootste van de acht duitse regionale aandelenbeurzen...Lees meer
inkomstenobligatie
  ... een inkomstenobligatie is een vorm van een obligatie waarop de rente slechts wordt betaald voor zover de winst van het...Lees meer
intrinsieke waarde aandeel
  ... de intrinsieke waarde per aandeel is de verhouding tussen het eigen vermogen van een onderneming en het...Lees meer
koersgevoelig nieuws
  ... onder koersgevoelig nieuws verstaan we nieuws dat hoogstwaarschijnlijk van invloed zal zijn op de handel op de beurs en...Lees meer
koersgevoelige informatie
  ... koersgevoelige informatie is alle bedrijfsnieuws dat als het eenmaal openbaar is gemaakt de koers van het aandeel zou kunnen...Lees meer
kredietderivaten
  ... onder de zogenaamde kredietderivaten verstaan we de financiële instrumenten die in waarde veranderen zodra de kredietwaardigheid meestal uitgedrukt als een...Lees meer
marginale aandeelhouder
  ... onder een marginale aandeelhouder verstaan we iemand die alleen dan aandelen in een bedrijf koopt als hij denkt dat...Lees meer
noodlijdende obligatie
  ... een noodlijdende obligatie is een obligatie van een bedrijf dat niet meer aan aan de rente en aflossingsverplichtingen kan...Lees meer
onderbeurs
  ... we spreken wel van onderbeurs als iets gedurende de handelsuren van de effectenbeurs plaatsvindt...Lees meer
uitgeven
  ... onder het uitgeven van effecten verstaan we het onderhands of openbaar via de beurs plaatsen van effecten...Lees meer
belastingvlucht
  ... Onder belastingvlucht verstaan we het verplaatsen van de juridische vestigingsplaats de zetel van een bedrijf naar een...Lees meer
cashcow
  ... een cash cow is een engelse term voor een onderdeel van een bedrijf dat gedurende een langere tijd veel...Lees meer
complementaire kosten
  ... de complementaire kosten zijn de kosten die gemaakt moeten worden om bijvoorbeeld een machinepark van een bedrijf te laten...Lees meer
confirming house
  ... een confirming house is een bedrijf dat tot functie heeft jegens een verkoper de betalingsverplichting van de koper over...Lees meer
fee
  ... de fee is de vergoeding die een bank ontvangt voor de diensten verleend aan een bedrijf of particuliere klant...Lees meer
financiële hefboomratio
  ... met de financiële hefboomratio wordt een kengetal bedoeld dat aangeeft wat het effect is van het vreemde vermogen ten...Lees meer
financiële informatie
  ... met de financiële informatie wordt alle informatie bedoeld die meer inzicht kan geven over de financiële positie van een...Lees meer
financiële instelling
  ... een financiële instelling is een instelling waarvan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderingen...Lees meer
financiering
  ... houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten bijvoorbeeld hoe een gezin aan...Lees meer
firma
  ... een firma is geen aparte bedrijfsvorm maar een éénmansbedrijf dat niet onder de naam van de eigenaar werkt of een...Lees meer
forfait overeenkomst
  ... een forfaitovereenkomst is een overeenkomst waarbij bijvoorbeeld een wissel wordt gedisconteerd onder afstand van het regresrecht...Lees meer
garantiekrediet
  ... een zogenaamd garantiekrediet is een kredietvorm waarbij die nauwelijks voorkomt maar waarbij een bedrijf geld van een bank kan lenen...Lees meer
gecombineerde balans
  ... een gecombineerde balans bevat geen afzonderlijke bedrijfsposten maar de optelsom van de balansposten van twee of meer afzonderlijke bedrijven...Lees meer
handelsonderneming
  ... 1 onderneming met een winstdoel die zich richt op de in en verkoop van goederen en ervoor zorgt dat vraag en...Lees meer
incassant
  ... de incassant is de gebruiker die een bedrijf of instelling kan zijn van één van de geautomatiseerde bankgiroincassosystemen...Lees meer
indirecteo pbrengstwaarde
  ... onder de indirecte opbrengstwaarde die ook wel de bedrijfswaarde of de gebruikswaarde wordt genoemd verstaan we de waarde...Lees meer
instrument variabele
  ... de instrument variabele is een grootheid in een rekenkundig model zoals we die veel tegenkomen in de bedrijfseconomie...Lees meer
interest coverage ratio
  ... worden de meeste kengetallen ontleend aan de balans de interest coverage ratio wordt ontleend aan de resultatenrekening...Lees meer
interestdekkingsgetal
  ... het zogenaamde interestdekkingsgetal is een kengetal waaruit blijkt in hoeverre een bedrijf zijn renteverplichtingen na kan komen uit de bedrijfswinst...Lees meer
interne controle
  ... onder de interne controle verstaan we de controle op het gehele bedrijfsgebeuren die door of namens de leiding van...Lees meer
investeringsbudget
  ... het investeringsbudget is het bedrag dat een bedrijf op een bepaald moment beschikbaar heeft om investeringen te doen...Lees meer
investeringscriterium
  ... een investeringscriterium is een voorwaarde die aan een investering gesteld wordt zodat deze een rendabele bijdrage aan het bedrijf zal...Lees meer
investeringsselectiemethode
  ... met de investeringsselectiemethode wordt beoordeeld wat de gevolgen van een investering voor een onderneming zijn...Lees meer
kredietinstelling
  ... een kredietinstelling is de officiële naam van een bank of van andere rechtspersonen en natuurlijke personen die hun bedrijf maken...Lees meer
levenscyclus van een bedrijf
  ... onder de levenscyclus van een bedrijf of een onderneming verstaan we de opeenvolgende fasen in de ontwikkeling...Lees meer
makelaar
  ... een makelaar is iemand die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het sluiten van overeenkomsten in opdracht...Lees meer
meerderheidsdeelneming
  ... onder een meerderheidsdeelneming verstaan we dat een bedrijf een belang van meer dan 50% in een ander bedrijf heeft...Lees meer
netto lange bedrijf van een bank
  ... het netto lange bedrijf van een bank is het verschil tussen de kapitaalmarktbeleggingen van een...Lees meer
onderkapitalisatie
  ... er is sprake van onderkapitalisatie wanneer de reserves van een bedrijf groter zijn dan het aandelenkapitaal...Lees meer
overcapaciteit
  ... we spreken van overcapaciteit bij een bedrijf of zelfs een complete bedrijfstak wanneer deze meer produceert dan de markt vraagt...Lees meer
productievolume
  ... onder het productievolume van een bedrijf verstaan we de totale hoeveelheid goederen die een bedrijf per jaar kan produceren...Lees meer
saldobeheer
  ... onder de saldobeheer functie binnen een bedrijf verstaan we het dusdanig beheren van alle rekeningen dat er zo min mogelijk...Lees meer
solvabiliteitsratio a
  ... de solvabiliteitsratio's geven een indicatie voor de financiële stabiliteit van een bedrijf op de langere termijn we kennen de...Lees meer
voorzieningen nemen
  ... onder het nemen van voorzieningen voorzieningen nemen verstaan we het opzij zetten van geld door een bedrijf voor toekomstige...Lees meer
bewindvoerder
  ... de bewindvoerder is iemand die op grond van een beslissing van de rechter namens een ander persoon of namens een...Lees meer
binnenlandse emissie
  ... een binnenlandse emissie is een uitgifte van nieuwe effecten door een bedrijf of andere organisatie waarbij alleen ingezetenen uit...Lees meer
bottom up
  ... onder bottom up verstaan we een beleggingsmethode waarbij eerst de kwaliteit het management de geschiedenis het ondernemingsmodel en daarmee...Lees meer
buitengewoon dividend
  ... een buitengewoon dividend is een dividend dat duidelijk afwijkt van het gebruikelijke dividend dat door de jaren heen door...Lees meer
commissiehuis
  ... het begrip commissiehuis is een andere benaming voor een bedrijf dat optreedt als commissionair in effecten...Lees meer
dawn raid
  ... een dawn raid is de aankoop van een groot blok aandelen van een bepaald bedrijf veelal door een ander...Lees meer
dividend passeren
  ... we spreken van dividend passeren in de situatie waarin een bedrijf meestal vanwege magere bedrijfsresultaten besluit geen dividend uit...Lees meer
dividendbelasting
  ... dividendbelasting of in het engels dividend tax is een vorm van belasting op dividend uitkeringen die op het uitbetaalde dividend...Lees meer
Dow Jones company
  ... de dow jones company is het bedrijf dat de gelijknamige indices berekent en ook de amerikaanse zakenkrant the...Lees meer
standard and poors
  ... een standby krediet is een kredietfaciliteit met een vaste looptijd van bijv 3 of 5 jaar met het doel een...Lees meer
book to bill ratio
  ... de book to bill ratio bij een bedrijf is de verhouding tussen nieuwe orders en orders die...Lees meer
budgetsysteem
  ... het budgetsysteem is een verzamelnaam voor de regels en procedures waarmee een budget tot stand komt. er zijn geen vaste regels...Lees meer
burn rate
  ... de burnrate is de snelheid waarmee een bedrijf geld verbrandt ofwel de negatieve kasstroom per maand of per jaar...Lees meer
buyout
  ... we spreken van een buy out in de situatie waarin een bedrijf wordt gekocht door het zittende management en...Lees meer
captive
  ... we spreken van een captive of captive insurance als een bedrijf geen verzekeringen meer afsluit bij de normale verzekeraars maar...Lees meer
cashflow prognose
  ... de cashflowprognose wordt ook wel de liquiditeitsprognose genoemd het is een voorspelling door een bedrijf hoeveel geld er in een...Lees meer
debiteurenbeheer
  ... Debiteurenbeheer gebeurt door zowel bedrijven als banken we verstaan onder debiteurenbeheer het geheel van procedures en besluiten ten aanzien van aan...Lees meer
debiteurensaldo
  ... het debiteurensaldo is het totaal aan kredieten of leningen die op een bepaald moment door een bank aan een klant...Lees meer
debiteurentermijn
  ... de debiteurentermijn is de periode waarin iemand die geld heeft geleend van een bank of een bedrijf zijn schuld moet...Lees meer
debitrice
  ... de debitrice is een overheid een bedrijf of een instelling die schuldbewijzen of obligaties heeft uitgegeven...Lees meer
debt service coverage ratio
  ... de debt service coverage ratio is een kengetal waaruit blijkt in hoeverre een bedrijf in staat is...Lees meer
diepte investering
  ... onder een diepte investering verstaan we de aankoop van een vast kapitaalgoed waardoor er relatief meer kapitaal in het...Lees meer
opbrengstwaarde
  ... onder de directe opbrengstwaarde die ook wel de marktwaarde of de verkoopwaarde wordt genoemd verstaan we de waarde die...Lees meer
directieverslag
  ... het directieverslag is een onderdeel van de jaarrekening van een bedrijf die daarnaast bestaat uit de balans en de winst...Lees meer
domicilie
  ... de domicilie ofwel het vestigingsland is het land waarin een persoon bedrijf of beleggingsfonds zijn woonplaats heeft...Lees meer
earn out constructie
  ... een earn out constructie is een financieringsarrangement dat voorkomt bij bedrijfsovernames een deel van het overnamebedrag is dan afhankelijk...Lees meer
immateriële activa
  ... de immateriële activa zijn de activa die niet fysiek waarneembaar zijn en niet als zodanig op de balans voorkomen...Lees meer
kasstroom
  ... onder de kasstroom of het vaker gebruikte engelse woord cash flow verstaan we de som van de nettowinst van een...Lees meer
leencapaciteit
  ... onder de leencapaciteit van een bedrijf verstaan we een graadmeter die aangeeft in welke mate een bedrijf in staat...Lees meer
liquidity stress index
  ... de liquidity stress index is een index die door de rating agency moody's wordt bijgehouden de index geeft...Lees meer
returnoncapitalemployed
  ... met de engelse term return on capital employed wordt een techniek bedoeld om te meten wat voor...Lees meer
solvabiliteitsratios
  ... met de solvabiliteitsratios wordt de solvabiliteit van een onderneming in kaart gebracht onder de solvabiliteit van een onderneming verstaan we...Lees meer
deelnemer
  ... een deelnemer is een bedrijf of persoon die een bepaald aandelenbelang in een onderneming bezit zie ook deelneming...Lees meer
rating
  ... onder rating verstaan we het indelen van debiteuren naar...Lees meer
aanspreekpunt
  ... Een trader heeft een aanspreekpunt nodig iedere trader kent wel het gevoel dat alles tegen lijkt te zitten nu is een...Lees meer
beursonderneming
  ... een beursonderneming is een bedrijf waarvan de aandelen worden verhandeld op een effectenbeurs deze fondsen zijn opgenomen in de offici ële beursnotering...Lees meer
commissionair in effecten
  ... een commissionair in effecten is een natuurlijk persoon vennootschap of rechtspersoon die onder eigen naam of onder firma...Lees meer
beurslidverenigingvoordeeffectenhandel
  ... een beurslid vereniging voor de effectenhandel is een natuurlijk persoon die ofwel zelf bedrijfslid vereniging voor...Lees meer
treasurystock
  ... onder treasury stock zijn aandelen die teruggekocht worden door het bedrijf dat ze heeft uitgegeven...Lees meer
vijandige overname
  ... onder een vijandige overname verstaan we de overname van een bedrijf door een ander bedrijf die gedaan wordt door...Lees meer
rendement totale vermogen
  ... onder het rendement totale vermogen bij een bedrijf ook wel "return on assets" of roa genaamd verstaan we...Lees meer
bestelniveau
  ... het bestelniveau is het laagste niveau dat een voorraad van een bedrijf mag bereiken zodra dit niveau is bereikt moet een...Lees meer
bestuursverslag
  ... het bestuursverslag is het deel van het jaarverslag van een bedrijf waarin de directie of de raad van bestuur verantwoording...Lees meer
bewaarnemer
  ... een bewaarnemer is een bedrijf of instelling meestal een bank of commissionair die effecten voor een belegger bewaart en de...Lees meer
cashmanagement
  ... met de cash management functioe binnen een organisatie bedoelen we het beheersen van de geldstromen binnen een bedrijf met...Lees meer
effectenhuis
  ... een effectenhuis of ook wel effectenfirma is een bedrijf dat namens derden in aandelen handelt...Lees meer
rendement eigen vermogen
  ... onder het rendement eigen vermogen bij een bedrijf ook wel "return on equity" of roe genaamd verstaan we...Lees meer
salesslip
  ... een sales slip is een formulier dat bijvoorbeeld een bij een travel and entertainmentcard organisatie aangesloten bedrijf dient te...Lees meer
scheepshypotheekbank
  ... de scheepshypotheekbank wordt ook wel scheepsverbandmaatschappij genoemd het is een bank die haar bedrijf maakt van het verstrekken van leningen...Lees meer
secundaire arbeidsvoorwaarden
  ... de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals vastgelegd in een arbeidscontract omvatten de extraatjes meestal betreft het dan immateriële voorzieningen...Lees meer
seizoenkrediet
  ... het seizoenskrediet is een kredietfaciliteit die wordt verleend om in een specifieke kredietbehoefte tijdens een seizoenperiode te voorzien...Lees meer
turnaround financiering
  ... onder turn around financiering verstaan we de investering in een bedrijf dat verlies lijdt en waarvan de continuïteit...Lees meer
vangnetconstructie
  ... een vangnetconstructie is een afspraak dat een bedrijf gekocht wordt door een groep beleggers als de koers onder een bepaalde...Lees meer
variabele kosten
  ... de variabele kosten van een bedrijf zijn de kosten die afhankelijk zijn van de omvang van de productie...Lees meer
veilinghuis
  ... onder een veilinghuis verstaan we een bedrijf dat zich bezighoudt met het bijeenbrengen van goederen die dan via een door...Lees meer
verdienmodel
  ... de term verdienmodel is de wat modieuze term voor de strategie die een bedrijf hanteert om geld te verdienen een...Lees meer
verenigingvastgoedparticipanten
  ... de vereniging vastgoed participanten afgekort tot de vvp is een non profit organisatie die zich tot doel stelt...Lees meer
verhandelbare emissierechten
  ... onder zogenaamde verhandelbare emissierechten verstaan we het recht dat een bedrijf heeft om een eigen overschot ban een bepaalde...Lees meer
exitstrategie
  ... de term exitkorting komt uit de wereld van de pensioenen het is een vorm van een boete die sommige verzekeringsmaatschappijen de exitstrategie helpt bij het beheersen van...Lees meer
gekwalificeerd dividend
  ... gekwalificeerd dividend is een vorm van dividend die lager wordt aangeslagen voor de belasting voor zover bekend komt deze...Lees meer
kroonjuwelen
  ... onder de kroonjuwelen verstaan we de meeste waardevolle bezittingen van een bedrijf een kroonjuweel kan daarbij verschillende vormen aannemen...Lees meer
liquidatieuitkering
  ... de liquidatie uitkering is de uitkering bij het beëindigen van een onderneming vanwege een faillissement...Lees meer
special purpose entity
  ... een special purpose entity of spe is een speciale partnerschap met een andere partij die als doel heeft...Lees meer
treasurer
  ... de treasurer wordt ook wel cash manager of financial manager genoemd het is een functionaris die binnen een bedrijf voornamelijk...Lees meer
beurswaarde
  ... de beurswaarde wordt ook wel koerswaarde of effectieve waarde genoemd de beurswaarde van een bedrijf is het product van het aantal...Lees meer
Warren Buffett
  ... warren buffett is een van 's werelds bekendste beleggers warren buffett is nu directeur van berkshire hartaway een beleggingsmaatschappij...Lees meer
kapitaalkosten
  ... de kapitaalkosten zijn het bedrag dat we mis kunnen lopen of anders gezegd dat we hadden kunnen maken door het...Lees meer
lijk in de kast
  ... we spreken van een lijk in de kast als er bij een fusie overname of aankoop van...Lees meer
liquidatie
  ... een liquidatie is het opheffen van een bedrijf bijvoorbeeld bij faillissement waardoor het vastgelegde vermogen in geld beschikbaar komt doordat...Lees meer
lopende orderbestand
  ... onder een lopend orderbestand verstaan we het aantal orders dat een bedrijf onder handen heeft op een bepaald moment...Lees meer
staatsfonds
  ... onder een staatsfonds of staatsinvesteringsfonds verstaan we een deelname van een land in een bedrijf in een ander land...Lees meer
zeggenschap
  ... de zeggenschap is de invloed die iemand kan uitoefenen op de beslissingen die een bedrijf neemt...Lees meer
goudtermijnmarkt
  ... de goudtermijnmarkt is een door het bedrijf "goudtermijnmarkt amsterdam bv" gecreëerde mogelijkheid voor de handel in termijncontracten in goud...Lees meer
corporate local
  ... een corporate local is een persoon die handelingen voor eigen rekening op de beurs uit kan voeren vergelijk een...Lees meer
corporate spinoff
  ... de corporate spin off is een verzelfstandiging van een onderdeel van een bedrijf door verkoop aan derden maar...Lees meer
covered warrant
  ... onder een covered warrant verstaan we een warrant geschreven door een andere partij dan het bedrijf waarop de onderliggende...Lees meer
crownjewel
  ... onder de crown jewel constructie verstaan we een beschermingsconstructie waarbij rechten of delen van het bedrijf in aparte stichtingen...Lees meer
chapter11
  ... chapter 11 is de amerikaanse benaming voor surseance van betaling als u in een amerikaanse artikel ziet staan dat het...Lees meer
consumptief geldkrediet
  ... in plaats van de formele naam consumptief geldkrediet spreken we meestal van zaken als een direct krediet of een...Lees meer
core earnings
  ... het begrip core earnings of kernwinst is in 2002 ingevoerd door standard &amp poor's...Lees meer
corporate raider
  ... een corporate raider is een persoon of onderneming die een bedrijf overneemt en het dan weer met winst probeert...Lees meer
customsmelter
  ... een custom smelter is een bedrijf dat restanten van een edelmetaal smelt in opdracht van klanten en deze in...Lees meer
economisch risico
  ... het zogenaamde economisch risico komt voort uit veranderende geldstromen...Lees meer
generally accepted auditing standards
  ... onder de generally accepted auditing standards verstaan we de amerikaanse richtlijnen die accountants moeten naleven bij het...Lees meer
girale betaling
  ... onder een girale betaling verstaan we een directe overschrijving van de ene bank naar de andere ofwel het saldo...Lees meer
liquidatiebalans
  ... het begrip liquidatiebalans heeft meerdere betekenissen namelijk 1 balans na liquidatie van een bedrijf door de verkoop van bezittingen het...Lees meer
peoplepill
  ... de zogenaamde people pill is een vorm van een beschermingsconstructie tegen een ongewenste overname...Lees meer
geïnvesteerde vermogen
  ... onder het geïnvesteerde vermogen verstaan we het totale bedrag dat door een bedrijf is geïnvesteerd in grond voor onroerend...Lees meer
nemen van voorzieningen
  ... onder het nemen van voorzieningen verstaan we het opzij zetten van geld door een bedrijf voor toekomstige uitgaven...Lees meer
opzegbaar
  ... een bedrijf kan uitstaande preferente aandelen tegen een vooraf vastgesteld bedrag terugkopen als deze opzegbaar zijn...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer
optieregeling
  ... een optieregeling is een regeling binnen een bedrijf of tussen bedrijven onderling waarbij opties op aandelen worden verleend aan een...Lees meer
beleggersbijeenkomsten van bedrijven
  ... Soms zien we advertenties en oproepen van beursgenoteerde ondernemingen die een "open dag" of een ander soort evenement...Lees meer
beperkt royeerbaar certificaat
  ... Een beperkt royeerbaar certificaat is een certificaat dat op grond van de statuten van het bedrijf dat die...Lees meer
globalbond
  ... een global bond is een obligatie die op meerdere plaatsen in de wereld wordt uitgegeven bijvoorbeeld gelijktijdig in america...Lees meer
greenshoe
  ... de term greenmail kent meerdere betekenissen beide in de overname sfeer van bedrijven...Lees meer
mr Charles Dow and Edward Jones
  ... charles dow werd geboren in 1851 en bracht het grootste deel van zijn leven door...Lees meer
payoutratio
  ... er zijn meerdere begrippen die met payout ratio worden aangeduid 1 dividend per aandeel gedeeld door nettowinst per aandeel maal...Lees meer
afschrijvingskosten
  ... De afschrijvingskosten zijn het deel van de afschrijving dat ten laste wordt gebracht van het resultaat van een bedrijf...Lees meer
afschrijvingspolitiek
  ... De afschrijvingspolitiek is een synoniem voor het begrip afschrijvingsbeleid de afschrijvingspolitiek ofwel de manier waarop bedrijven afschrijven kan en mag...Lees meer
algemene kosten
  ... de zogenaamde algemene kosten zijn de kosten die een bedrijf maakt bij de normale bedrijfsuitoefening en die niet...Lees meer
back to back
  ... Onder back to back verstaan we de constructie waarbij een bedrijf geld leent en dit meteen weer uit...Lees meer
cashgain
  ... onder de term cash gain verstaan we dat deel van de som van de afschrijvingen en de nettowinst na...Lees meer
cashflow dekking
  ... onder cashflowdekking verstaan we een verhoudingsgetal dat in jaren of delen daarvan wordt uitgedrukt en aangeeft hoe lang het zou...Lees meer
collectieve arbeidsovereenkomst
  ... een collectieve arbeids overeenkomst is een contract tussen aan de ene kant een of meer werkgeversbonden of grote...Lees meer
financieel risico
  ... Één van de risico's van een onderneming is het financieel risico dat ontstaat bij het gebruik van veel vreemd...Lees meer
financieleflexibiliteit
  ... onder de financiële flexibiliteit van een bedrijf verstaan we de mogelijkheden die het bedrijf heeft om de structuur van...Lees meer
financiële innovatie
  ... onder financiële innovatie verstaan we alle vernieuwing die een bedrijf doet op het gebied van het financieel beheer of...Lees meer
financiële positie
  ... onder de financiële positie verstaan we het vermogen en het inkomen van een persoon of bedrijf deze financiële positie...Lees meer
going concern
  ... planningen budgetten en dergelijke worden vaak gemaakt op basis van going concern wat wil zeggen dat de onderneming zijn bedrijf...Lees meer
inbreng in natura
  ... de term inbreng in natura wordt gebruikt bij de oprichting van een bedrijf waarbij de eigenaar een hoeveelheid...Lees meer
koersrisicoverzekering
  ... een koersrisicoverzekering is een verzekering tegen koersdaling van de valuta die zij moeten gebruiken die voor een risico binnen het...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
niet officiëlemarkt
  ... de niet officiële markt is de handel in aandelen die als gevolg van een maatregel van het beursbestuur...Lees meer
winstval
  ... een winstval is een grote daling van de winst van een bedrijf die in het algemeen in een vrij korte...Lees meer
breakup
  ... we spreken van een break up bij de splitsing van een concern in losse onderdelen die daarna als losse...Lees meer
budgetfrequentie
  ... met de budgetfrequentie bedoelt men het aantal keren dat een bedrijf binnen een bepaalde periode bijvoorbeeld een jaar een budget...Lees meer
concernverkeer
  ... onder het concernverkeer verstaan we overboekingen en andere vormen van verrekeningen die geheel binnen het eigen bedrijf van een bankinstelling...Lees meer
consumptie
  ... onder het begrip comsumptie in economische zin verstaan we de uitgaven van een consument aan goederen voor eigen gebruik...Lees meer
weerstandsvermogen
  ... het weerstandsvermogen is het vermogen van de onderneming om ook in ongunstige tijden haar activiteiten te kunnen voorzetten...Lees meer
class action
  ... de class action of collectieve aanklacht is een rechtszaak bijvoorbeeld van gedupeerde beleggers tegen een bedrijf die namens een...Lees meer
debtratio
  ... de debt ratio geeft aan in welke mate een bedrijf is gefinancierd met vreemd vermogen tevens geeft deze...Lees meer
bedrijfsmiddel
  ... een bedrijfsmiddel is een zaak die binnen een onderneming wordt gebruikt bij de uitoefening van het bedrijf bijvoorbeeld een machine...Lees meer
FOREXhype
  ... als we het hebben over forex trading dan hebben we het voor veel mensen over de forexmarkt kent geen begin en einde er is geen gong of bel die begin of einde van...Lees meer
FX
  ... als we het hebben over forex trading dan hebben we het voor veel mensen over...Lees meer
forexmarkt verschil met aandelenbeurs
  ... de handel op de valutamarkt staat ook wel bekend als de FX markt of de FOREXmarkt...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.