Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 28 januari 2015

Vermogensbeheer

Vermogensbeheer


Wat is vermogensbeheer

Onder vermogensbeheer verstaan we de activiteiten die gericht zijn op het in stand houden van het vermogen en het behalen van het nagestreefde resultaat. De functie wordt door de meeste banken uitgevoerd en door gespecialiseerde bedrijven. De resultaten zijn in het algemeen nogal wisselend

Eigen beheer en via delegatie

Men onderscheidt bij vermogensbeheer het zogenaamde eigen beheer en beheer via een gehele of gedeeltelijke delegatie van de verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld in de vorm van een collectieve belegging (al dan niet via een beleggingsfonds ) of delegatie van het beheer aan een trust , een bank of een beheersmaatschappij.Ook een combinatie hiervan behoort natuurlijk tot de mogelijkheden.

Een vermogensbeheerder leeft in het algemeen van de provisies die hij ontvangt hoewel dit verdienmodel regelmatig onder politieke druk komt te staan.

Kickbackprovisie

Een vorm is de zogenaamde kickbackprovisie waarbij de vermogensbeheerder -die zelf geen bank is- een deel van de provisie die de bank in rekening brengt aan zijn klanten krijgt terugbetaald. Hierbij heeft de vermogensbeheerder er belang bij om zoveel mogelijk transacties te verrichten om de eigen inkomsten op te schroeven. Dit hoeft zeker niet altijd in het belang van de klant te zijn.

Provisie-inkomsten

Een andere vorm zijn de provisie-inkomsten die afkomstig zijn van beleggingsfondsen. Hierbij wordt in het algemeen gesproken van een distributievergoeding.

Actief en passief vermogensbeheer


Een ander onderscheid is in passief en actief vermogensbeheer. Bij actief beheer worden er veelbelovende aandelen geselecteerd en bij passief beheer wordt het geld in indexfondsen of indextrackers gestoken zodat het kapitaal vrijwel gelijk op en neer gaat met de beurs. Er is de laatste jaren een zekere trend zichtbaar van verschuiving van actief beheer naar passief beheer. Met name de kosten spelen daarbij een rol. Een actief beheerd fonds heeft veel hogere kosten dan een passief beheerd fonds waar nauwelijks iets mee hoeft te gebeuren.

In zijn jaarlijkse beleggingsbrief stelt Warren Buffett: "dat de rendementen van dure fondsbeheerders over het algemeen te wensen overlaten en dat het verstandiger is om passief te beleggen door geld in zogeheten indextrackers te steken.".

Dat met name de meer vermogende beleggers een voorkeur hebben voor actieve fondsen heeft volgens Buffett te maken met het feit dat deze beleggers gewend zijn om iets exclusiefs te krijgen. Of, zoals hij dat zelf zegt: De financiële elite heeft er grote moeite mee om gedwee een financieel product aan te schaffen dat ook beschikbaar is voor iemand die maar een paar duizend dollar te besteden heeft.
Gebruikte begrippen in vermogensbeheer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
actief
  ... Het actief is spreektaal voor de actiefzijde ofwel de linkerkant of de debetzijde van een balans van een onderneming...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
collectieve belegging
  ... onder een collectieve belegging verstaan we een belegging zoals die wordt verzorgd door speciale beleggingsmaatschappijen en voor beleggingsdepots ten...Lees meer
distributievergoeding
  ... de term distributievergoeding slaat op de vergoeding die vermogensbeheerders ontvangen van beleggingsinstellingen wanneer zij hun klanten bij deze beleggingsinstelling onderbrengen...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
provisie
  ... de provisie of effectenprovisie is het bedrag dat een financiële instelling aan de klant berekent voor het verrichten van effectentransacties...Lees meer
resultaten
  ... met de verzamelnaam resultaten bedoelen we de kwartaal halfjaar of jaarcijfers wordt gebruikt in de zin van "de resultaten bekendmaken"...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer
trust
  ... een trust is een juridische constructie waarbij iemand de zg grantor zijn rechten bijvoorbeeld op geld of een vermogen overdraagt...Lees meer
verantwoordelijkheid
  ... een trader dient een goed gevoel voor verantwoordelijkheid te ontwikkelen de meeste traders gaan er van uit dat ze alleen...Lees meer
verdienmodel
  ... de term verdienmodel is de wat modieuze term voor de strategie die een bedrijf hanteert om geld te verdienen een...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
vermogensbeheerder
  ... een vermogensbeheerder is een persoon of organisatie die voor een ander diens geld beheert en daar een vergoeding voor ontvangt...Lees meer

Begrippen waar vermogensbeheer in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

financiële instelling
  ... een financiële instelling is een instelling waavan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderinge en...Lees meer
kickback
  ... de kickback is een geldbedrag dat een vermogensbeheerder ontvangt van een bank als vergoeding voor het doen van transacties voor...Lees meer
bankbelegger
  ... Een vraag waar elke belegger voor komt te staan is die waar de effectenportefeuille onder te...Lees meer
schaduwbank
  ... het verschijnsel van de schaduwbank vinden we in grote uitgestrekte landen met een zwak centraal bestuur zoals china hierbij wordt...Lees meer
financiële instelling
  ... een financiële instelling is een instelling waarvan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderingen...Lees meer
optimale rendement
  ... onder het optimale rendement verstaan we bij het vermogensbeheer een zo hoog mogelijke som van inkomensrendement en waardestijging van...Lees meer
prudent investoract
  ... de zogenaamde prudent investor act is afkomstig uit de verenigde staten maar is over de gehele wereld wel...Lees meer
vereniging van beleggings analisten
  ... de vereniging van beleggingsanalisten is een in amsterdam gevestigde vereniging die tot doel heeft het bevorderen van de...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.