Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 11 april 2014

Absolute breadth index

Absolute breadth indexDe Absolute Breadth Index ook wel afgekort tot ABI is een sentimentindicator die ontwikkeld is door Norman G. Fosback.

De absolute breadth index geeft aan hoeveel activiteit er op de markt is en hoe volatiel deze markt is. Deze indicator is met name ontwikkeld voor de New York Stock Exchange (NYSE).

activiteit telt, richting niet bij de Absolute Breadth Index

De richting waarin de koersen zich bewegen wordt verder niet meegenomen. Het gaat puur om de activiteit op de effectenbeurs. De absolute breadth index wordt daarom ook wel de activity index genoemd.

Een hoge waarde duidt op veranderingen en een forse activiteit op de markt, terwijl lage waarden op weinig inspiratie duiden. In Fosback's boek "Stock Market Logic" geeft hij aan dat in het verleden hoge waarden aangaven dat er drie tot 5 maanden later een fors hogere koers tot stand was gekomen.

Varianten van de Absolute Breadth Index

Fosback ontdekte nog een betrouwbare variant, namelijk door de absolute breadth index te delen door het totale aantal verhandelde aandelen. Waarden boven de 40% geven een bullmarkt aan en als we onder de 15% gaan komen we in een bearmarkt terecht.

Het verschil tussen de Absolute Breadth Index en de procentuele Breadth Index is dat deze de ruwe resultaten uit de markt gebruikt in plaats van percentages. De berekening in percentages vereist namelijk dat het aantal onverandere fondsen bekend is en dat getal is niet altijd beschikbaar bij elke dataleverancier

De Absolute Breadth Index wordt berekend door het aantal gedaalde fonden af te trekken van het aantal gestegen. Daarna wordt de absolute waarde van het verschil genomen.

Ofwel in Formulevorm

 | Advance - Decline | 


Het resultaat is een op zich weinig interessant getal maar dat moet gerelateerd worden aan andere dagen. De Absolute Breadth Index geeft een indicatie voor de mate waarin de markt zich beweegt, in welke richting dan ook. Als de Absolute Breadth Index een lage waarde aangeeft dan wil dat zeggen dat er erg weinig beweging in de markt zit, in welke richting dan ook.

Demping met moving average is gebruikelijk

Omdat de Absolute Breadth Index forse uitslagen kan geven is het noodzakelijk om een moving average te gebruiken om de dagelijkse fluctuaties te dempen en de grote hoeveelheid random beweging en ruis om te zetten in een leesbare trend . Dan is de Absolute Breadth Index zeer geschikt om opkomende trends is de markt zichtbaar te maken. Een hoge waarde geeft aan dat er een sterke trend aan zit te komen.

Dat maakt de Absolute Breadth Index ook heel geschikt als trendbevestigende indicator in tradingsystemen omdat deze systemen meestal alleen van prijsactie uitgaan. Een indicator gebaseerd om marktbeweging onafhankelijk van de koers van individuele fondsen kan dan een zeer waardevolle uitbreiding geven.

Gebruikte begrippen in Absolute Breadth Index


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
absolute breadth index
  ... De absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman g...Lees meer
absolute waarde
  ... In veel berekeningen voor indicatoren en dergelijke komen we de zogenaamde absolute waarde tegen we schrijven deze absolute waarde door...Lees meer
breadth
  ... breadth of de breadth indicatoren is een verzamelnaam van een serie technieken waarbij wordt gekeken hoeveel fondsen op een dag...Lees meer
bullmarkt
  ... onder een bullmarkt verstaan we een effectenmarkt of andere markt in financi ële waarden waarin de koersen aanhoudend stijgen gedurende een...Lees meer
effectenbeurs
  ... de effectenbeurs is de beurs waar op beursdagen effecten worden verhandeld gedurende de daarvoor vastgestelde uren...Lees meer
indicatie
  ... de indicatie zijn de eerste bied en laatkoersen die een hoekman of de vergelijkbare functionaris die hem op de beurs heeft...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
moving average
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
random
  ... de term random betekent gewoon willekeurig de term komt uit de ict waar vaak gebruik gemaakt wordt van willekeurige getallen...Lees meer
random beweging
  ... onder noise of ruis verstaan we de op het oog willekeurige kortetermijnbewegingen in een koerspatroon in het algemeen is er...Lees meer
resultaten
  ... met de verzamelnaam resultaten bedoelen we de kwartaal halfjaar of jaarcijfers wordt gebruikt in de zin van "de resultaten bekendmaken"...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer
volatiel
  ... het begrip volatiel heeft duidelijk een verwantschap met de term volatility zoals we die kennen in bijvoorbeeld de optiewereld...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.