Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 11 april 2014

Kritiek op de beleggingsfondsen

Kritiek op de beleggingsfondsenBeleggingsfondsen kunnen handig zijn maar is ook kritiek op de beleggingsfondsen

Hoewel het investeren in beleggingsfondsen is geëxplodeerd in de afgelopen 50 jaar en een van de meest populaire vormen van investeren in het algemeen is geworden, zijn er nog legio valkuilen waar u in kunt vallen als u even niet oppast. Investeren is en blijft nog altijd een riskante onderneming. Het feit dat iedereen het doet zegt daarbij helemaal niets. Hier zijn enkele tips om u te helpen bij eventuele problemen die zich op zouden kunnen doen.

Een veel gehoorde en gemeenschappelijke kritiek op beleggingsfondsen is dat zij geen voldoende hoog rendement op hun investering maken en dat de index-fondsen, die op zich niet echt populair zijn, in het verleden een hoger rendement hebben gegeven dan de veel meer populaire actief beheerde beleggingsfondsen.

Een tweede probleem dat sommige hebben met het investeren in beleggingsfondsen is het gebruik van zogenaamde "load fondsen". Dit zijn beleggingsfondsen waar allerlei commissies etc vanaf gaan, zodat het rendement daar ernstig onder lijdt. Te vergelijken met de meer bekende term "woekerpolis" waar het beleggingen van verzekeraars betreft. Deze vergoedingen liggen ergens tussen een half procent en niet minder dan 8,5 procent, meestal afhankelijk van het bedrag dat u investeert.

Het grote gevaar hierbij is dat de adviseurs vooral rekening houden met hun provisie en niet met uw rendement.

Sommige beleggers wijzen ook op een belangenconflict met betrekking tot de omvang van de beleggingsfondsen. De meeste bedrijven die een fonds beheren vragen een vergoeding van een half procent tot twee en een half procent van het totale bedrag aan belegd vermogen. Ze willen het fonds constant laten groeien, maar de advertentiekosten en andere wervingskosten komen wel ten koste van het fonds. Dat is niet het belang van de beleggers, die gebaat zijn bij een zo hoog mogelijk rendement en niet bij deelnaam aan een zo groot mogelijk beleggingsfonds.

Ook beleggingsfondsen zijn niet immuun voor schandalen. Er zijn er meerdere geweest waarbij in de praktijk gebruik gemaakt werd van onethische en oneerlijke handelspraktijken. Veel fondsen bleken zelf te hebben deelgenomen aan de handel en het sturen van de markt. Beide praktijken zijn bij alle beleggingsfondsen verboden. En een belegger wil uiteraard niet investeren in een beleggingsfonds dat zich bezighoudt met illegale activiteiten.

Het beleggen in beleggingsfondsen wint bijna wekelijks aan populariteit en een paar rotte appelen in de business verpesten het zeker niet voor iedereen. Maar het is en blijft altijd goed advies om bij elke vorm van beleggen uw ogen open te houden, en als u het gevoel hebt dat uw beleggingsfonds zich niet correct gedraagt dan zijn er de instanties zoals de AFM waar u dit kunt melden.
Gebruikte begrippen in kritiek op beleggingsfondsen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

actief
  ... Het actief is spreektaal voor de actiefzijde ofwel de linkerkant of de debetzijde van een balans van een onderneming...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
investeren
  ... onder investeren verstaan we in de economie het gebruiken van eigen of vreemd vermogen voor het aanschaffen van kapitaalgoederen door...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
procent
  ... de begrippen procent en procentpunt worden nog al eens door elkaar gehaald en zijn het beste te verklaren aan de...Lees meer
provisie
  ... de provisie of effectenprovisie is het bedrag dat een financiële instelling aan de klant berekent voor het verrichten van effectentransacties...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.