Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 11 april 2014

Arbeidsduurverkorting

ArbeidsduurverkortingOnder het begrip arbeidsduurverkorting, meestal afgekort tot ADV of ATV verstaan we het verminderen van het aantal jaren per werkzaam leven en / of het aantal weken per jaar, en / of het aantal dagen per week en / of het aantal uren per dag, met de bedoeling daarmee nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen.

Arbeidsduurverkorting betekent dat de zittende werknemers korter gaan werken zodat er meer mensen aan werk geholpen kunnen worden.

arbeidstijdverkorting kan gevolgen hebben op
werkgelegenheid afhankelijk van de herbezetting
arbeidsproductiviteit per jaar kleiner, per uur soms groter
• werktijden mensen moeten zich flexibeler opstellen

We kennen verschillende vormen van arbeidsduurverkorting:
• kortere werkweek bijvoorbeeld 36 uur in plaats van 40 uur
• vervroegde uittreding VUT, pensioen start bijvoorbeeld met 61 jaar
• meer vakantiedagen
• roostervrije dagen extra snipperdagen
• studieverlof bijvoorbeeld een jaar verIof om te studeren, al of niet met behoud van salaris

Een voorbeeld van het effect van arbeidsduurverkorting

Bij het volgende getallenvoorbeeld blijven de bedrijfstijd en de productiviteit van de werknemers constant.

Stel dat een bedrijf 200 mensen in dienst heeft.

Elke werknemer in het bedrijf is 5 dagen 8 uur per dag aan het werk.

Dat betekent per week 5 (dagen) x 8 (uren) x 200 (mensen) = 8.000 mensuren aan werk.

Stel nu dat de werkdag voor elke werknemer met 20% wordt verkort van 8 uren tot 6 uren en 24 minuten, terwijl er voor 8.000 mensuren werk is.

Dan is er voor 8.000 / 32 = 250 mensen werk.

Of stel dat de werkweek wordt ingekort tot 4 dagen van 8 uur, terwijl er voor 8.000 mensuren werk is.

Ook dan is er voor 4.000 / 32 = 250 mensen werk.

ADV levert dus in theorie bij gelijkblijvende bedrijfstijd en arbeidsproductiviteit een groter aantal banen op.

In de praktijk blijkt ADV alleen te werken als iedereen vrijwel alleen werkt en werk verricht dat zeer snel is over te dragen op een ander.

Dit zal vaak alleen bij laag geschoold productiewerk opgaan.

Daardoor levert arbeidsduurverkorting tal van organisatorische problemen op.

Daarnaast kan een groeiende tekort op delen van de arbeidsmarkt ADV minder wenselijk maken, maar zal het op veel protesten van werknemers stuiten om dit "verworven recht" weer in te leveren.

Hoewel het volgens de meeste CAO's niet is toegestaan zijn er in de dagelijkse praktijk zeer veel bedrijven die de ADV afkopen met geld omdat het domweg organisatorisch niet in te voeren is.

Gebruikte begrippen in ADV


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

afkopen
  ... Bij het afkopen van een verzekering verzoekt de verzekeringnemer de verzekeraar de verzekering te be Ć«indigen en de actuele waarde van...Lees meer
arbeidsduurverkorting
  ... Onder het begrip arbeidsduurverkorting meestal afgekort tot adv of atv verstaan we het verminderen van het aantal jaren per werkzaam...Lees meer
arbeidsmarkt
  ... De zogenaamde arbeidsmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid bestaand uit een groot aantal deelmarkten het...Lees meer
arbeidsproductiviteit
  ... Onder de arbeidsproductiviteit verstaan we de hoeveelheid producten die een arbeider per tijdseenheid produceren kan ofwel de totale productie in...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
bedrijfstijd
  ... onder de bedrijfstijd verstaan we het aantal uren per week dat een bedrijf daadwerkelijk produceert of diensten aanbiedt de meeste...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
herbezetting
  ... onder herbezetting verstaan we het opnieuw vervullen van eerder ontstane vacatures vaak ontstaan deze vacatures bij het doorvoeren van...Lees meer
productiviteit
  ... de productiviteit is de productieomvang gedeeld door de ingezette hoeveelheid van een productiefactor meestal gaat het om de arbeidsproductiviteit...Lees meer
vakantiedagen
  ... volgens de wet heeft iedere werknemer recht op vakantiedagen met behoud van loon het recht op vakantiedagen wordt in de...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer
werkgelegenheid
  ... de werkgelegenheid is in de economie de vraag naar de productiefactor arbeid de werkgelegenheid is op dit niveau te berekenen door de...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.