Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 23 november 2016

beleggen

Beleggen


Verschillende vormen

We spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen, of mede-eigenaar worden van een onderneming door hiervan aandelen te kopen. Beleggen heeft als doel om overtollig kapitaal voor langere tijd weg te zetten. Het dient zeer planmatig te gebeuren.

Beleggen richt zich op de lange termijn, en er wordt een winst verwacht die iets hoger ligt dan het rendement op risicovrije beleggingen, zoals depositio's

Speculeren

Indien we gaan steven naar boven-normale rendementen, dan moet het risico al snel omhoog en praten we meer van speculeren.

Daytrading

Indien er veel transacties worden gedaan dan wordt het meer een kwestie van handelen (trading) dan van beleggen. Een daghandelaar of daytrader houdt zijn posities hooguit 1 dag vast. Dat is dan ook de meest extreme vorm.

Alleen met geld dat u niet nodig hebt

Beleggen is het uitzetten van geld dat u niet nodig hebt, op een dusdanige manier dat u er een toekomstig rendement mee kunt halen.

Dat betekent een paar belangrijke dingen:

U moet het geld niet ergens voor nodig hebben. Immers, u weet nooit wat de waarde van uw belegging zal zijn in de toekomst. Dus heeft uw belegging geen toekomstige waarde. Heel veel mensen met een zogenaamde beleggingshypotheek, of een aandelenleaseplan met een looptijd van enkele jaren zijn al achter de waarheid van deze uitspraak gekomen. Gebruik dus ook nooit al uw spaargeld. Houdt altijd rekening met grotere uitgaven binnen een afzienbare tijd, bijvoorbeeld de aankoop van een andere auto, meubilair, grotere huishoudelijke apparaten etc.


Een belegging is geen reservepot

Nog iets, u mag uw belegging ook niet als appeltje voor de dorst of reservepotje zien, en wel om dezelfde reden. Immers, op het moment dat u het geld nodig heeft, en dan meestal ook nog dringend nodig, is er geen enkele reden om aan te nemen dat uw belegging op dat moment voldoende waarde heeft en om te rekenen naar het zo noodzakelijke contante geld. Kortom, wees daar buitengewoon voorzichtig mee en houdt altijd een deel van uw geld achter de hand. Een mogelijkheid is het gebruik van obligaties. Deze hebben niet altijd een positief rendement, maar u weet wel altijd wat u er op een bepaald moment voor kunt krijgen. Bij aandelen moet u dat maar afwachten.

Niemand kan de toekomst voorspellen

Rendement ligt altijd in de toekomst. Heel vaak zelfs pas ver in de toekomst. En de toekomst is per definitie onvoorspelbaar. Voor iedereen. Ook voor beleggingsadviseurs, hoewel alleen de betere dat toe zullen durven geven.

Beleggen is geen recept voor succes

De kans dat uw belegging, zeker in aandelen, nooit enig rendement zal geven is groter dan menig belegger wil of durft toegeven. De beste manier om het risico kleiner te maken is altijd het opdelen in zoveel mogelijk kleine porties die u belegt volgens zoveel mogelijk verschillende strategieën en via zoveel mogelijk verschillende kanalen. Want ook banken en vermogensbeheerders kunnen failliet gaan, ook in Nederland. Zie bijvoorbeeld de ondergang van de toch als solide bekend staand, beursgenoteerde, bank "van der Hoop".


Wed nooit op één paard

Spreid uw beleggingen over allerlei beleggingsvormen. Bijvoorbeeld vastrentend, voor zowel de korte als de langere termijn, dividenden en koerswinsten bij aandelen, beleggen in kunst, beleggen in valuta, beleggen in edelmetalen, beleggen in onroerend goed, het zijn allemaal mogelijkheden met hun specifieke voors en tegens. Alleen vallen de meeste buiten de expertise van de banken en zult u dus op zoek moeten naar een schaarse en daarom dure specialist.

beleggen in edelmetalen


Trading

Wilt u rendement op korte termijn, dan praten we over trading. Handel in financiële waarden. Overigens een manier van speculeren die zeer rendabel kan zijn. Nadeel is, dat er maar weinig banken en vermogensbeheerders gespecialiseerd zijn in deze tijdvretende aanpak, en dat het vaak lastig is om met een kleiner bedrag bij hen binnen te komen. Veel banken zullen ook gaan wijzen op het volgens hen grote risico. Vraag hen dan altijd hoe de eigen tradingdesk - en die heeft elke bank- het geld verdient. Want deze trading is aanzienlijk minder moeilijk dan u denkt. Met een goede achtergrondkennis, redelijk wat vrije tijd en vooral doorzettingsvermogen kunt ook u een heel eind komen en veel beleggingsadviseurs naar de kroon steken.Een goed tradingsysteem is onontbeerlijk maar alleen daarmee bent u er nog niet. In het boek onderdaan deze pagina vindt u alleen wat u weten moet.

Beleggen in cryptogeld

Interessant kunnen ook beleggingsvormen in cryptogeld zoals Bitcoin zijn maar dat vraagt wel een eigen expertise. Maar een klein deel in deze markten beleggen kan een interessante aanvulling zijn, zeker bij de markten die nog in de kinderschoenen staan

Quotes beleggen

Beleggen is het samengaan van economie en psychologie
– Seth Klarman

Gebruikte begrippen in beleggen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer

aandelenleaseplan
  ... de aandelenleaseplannen waren zeer populair in de jaren negentig hierbij kocht de belegger een pakket aandelen waarbij het geld werd...Lees meer

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genoemd is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer

belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer

belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer

beleggingshypotheek
  ... Een beleggingshypotheek is een vorm van een hypotheek waarbij een hoger bedrag dan noodzakelijk voor aankoop van een woning wordt...Lees meer

daghandelaar
  ... een daghandelaar is een beurshandelaar die volledig opereert voor eigen rekening en die tracht zaken te doen binnen de dagelijkse...Lees meer

daytrader
  ... een daghandelaar is een beurshandelaar die volledig opereert voor eigen rekening en die tracht zaken te doen binnen de dagelijkse...Lees meer

eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer

failliet
  ... onder de failliet of in het engels de "bankrupt" verstaan we de persoon die niet meer in staat was zijn...Lees meer

geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer

handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer

investeren
  ... onder investeren verstaan we in de economie het gebruiken van eigen of vreemd vermogen voor het aanschaffen van kapitaalgoederen door...Lees meer

kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer

kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer

korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer

looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer

onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer

rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer

solide
  ... we spreken van een solide beursfonds als dit sinds lang goede prestaties levert zowel bedrijfsmatig als op de beurs maar...Lees meer

spaargeld
  ... onder spaargeld of savings in het engels verstaan we het deel van het beschikbaar inkomen dat niet direct nodig...Lees meer

speculeren
  ... letterlijk betekent speculeren "ergens naar uitkijken" ofwel vertaald naar de beurs het doen van een transactie in de hoop daar...Lees meer

termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer

trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer

uitzetten
  ... onder uitzetten verstaan we het uitlenen van een som geld tegen rentevergoeding voor een bepaalde vaste termijn...Lees meer

vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer

winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar beleggen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

opties op cryptogeld
  ... velen van u zullen wel eens van opties in de aandelenwereld gehoord hebben of er zelfs...Lees meer
sparen met guldencoin en egulden
  ... het artikel op ons zusterblog over het mogelijke rendement van cryptogeld of zoals we nu liever...Lees meer
contant geld
  ... is contant geld alleen geschikt om een sigaar aan te steken? contant geld heeft zo zijn charmes natuurlijk het is kwetsbaar...Lees meer
debiteurenrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
operationeelrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
solvabiliteitsrisico
  ... onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
aandelenpositie
  ... onder het innemen of het nemen van een aandelenpositie verstaan we een risicodragende belegging in een vennootschap deze vennootschap kan...Lees meer
aandelenspaarplan
  ... een aandelenspaarplan is een combinatie van beleggen in een beleggingsfonds en een overlijdensrisicoverzekering of levensverzekering...Lees meer
angst
  ... Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg...Lees meer
belagers van de belegger
  ... De beurs is een plaats waar kopers en verkopers elkaar vindenzowel de kopers als de verkopers worden...Lees meer
beleggerspsychologie
  ... De beleggerspsychologie ofwel de psychologische factoren bij beleggen en handelen zorgen voor van 50% van de resultaten en dus ook...Lees meer
beleggingsadviseur
  ... De beleggingsadviseur heeft voor veel leken een zweem van onaantastbaarheid om zich heen hij smijt vaak met geleerde termen hij zit...Lees meer
formule timing
  ... onder het begrip formule timing verstaan we een manier van beleggen waarbij vaste verhoudingen voor de opbouw van een...Lees meer
gedekt schrijven
  ... gedekt schrijven is het schrijven van call opties terwijl men de onderliggende waarde of een call met lagere uitoefenprijs...Lees meer
groeiaandeel
  ... het begrip groei kan in diverse economische betekenissen worden gebruikt in het algemeen zullen we in de economie groei zien als...Lees meer
kuddegedrag
  ... als iemand die beroepshalve met beleggen bezig is krijg je toch...Lees meer
niet systematisch risico
  ... het niet systematisch risico is verbonden aan één specifieke belegging bijvoorbeeld een speciaal aandeel het gaat dan om...Lees meer
niet systematisch risico
  ... het niet systematisch risico is verbonden aan één specifieke belegging bijvoorbeeld een speciaal aandeel het gaat dan om...Lees meer
online trading
  ... de uitvinding van het internet heeft vele veranderingen gebracht in ons dagelijks leven en in de manier waarop we...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
verliesbeperking
  ... verliesbeperking komt uit het bekende beleggersgezegde "cut your losses and let your profit run" bij beleggen komt meer psychologie de zogenaamde...Lees meer
covered call
  ... de covered call ofwel de gedekte call is een optiestrategie waarbij tegenover de...Lees meer
gebakken lucht
  ... datgene waar misschien nog wel het meeste in wordt belegd is de zogenaamde...Lees meer
asset allocation
  ... Onder asset allocation of asset allocatie verstaan we de optimale verdeling van verschillende beleggersvormen assets zodat over het totale vermogen...Lees meer
beleggingsfonds
  ... Het aantal beleggingsfondsen is de laatste tien jaar bijzonder snel gestegen beleggingsfondsen kunnen gezien worden als een paraplu een beleggingsfonds is...Lees meer
gemengde fondsen
  ... met gemengde fondsen worden beleggingsfondsen bedoeld die beleggen in verschillende vormen van beleggingen assets denk daarbij aan aandelen obligaties...Lees meer
halterstrategie
  ... de haltertheorie of halterstrategie komt er op neer dat we 85 tot 90 procent van ons vermogen beleggen in risicoloze...Lees meer
kunst
  ... als we gaan beleggen in kunst dan zult u tenzij u echt specialist bent niet zonder specialistisch dus...Lees meer
onroerend goed
  ... een bekende vorm van beleggen is natuurlijk in onroerend goed meestal wordt er bij beleggen in onroerend...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beleggingsfraude
  ... Beleggingsfraude is zeer populair regelmatig lezen we verhalen in de krant van vermogensbeheerders die het ingelegde geld...Lees meer
leveraged fund
  ... een leveraged fund is een beleggingsfonds dat naast het beleggen van de ingelegde gelden financiering met vreemd vermogen toepast...Lees meer
speculeren
  ... letterlijk betekent speculeren "ergens naar uitkijken" ofwel vertaald naar de beurs het doen van een transactie in de hoop daar...Lees meer
depositosparen
  ... het depositosparen is een interessant alternatief voor beleggen direct aankopen van obligatieleningen op de beurs geeft meer grip op de waarde...Lees meer
fiduciary call
  ... we spreken van een fiduciary call als we de combinatie aandeel + putoptie protective put vervangen door...Lees meer
koopjesjager(bij opties)
  ... de koopjesjager een term uit de wereld van de beleggerspsychologie vinden we onder de beginnende optiebeleggers deze nog...Lees meer
rentabiliteit van het eigenvermogen
  ... onder de rentabiliteit op het eigen vermogen verstaan we de nettowinst gedeeld door eigen vermogen maal 100%...Lees meer
scenario trading
  ... bij scenario trading wordt er niet zozeer gebruik gemaakt van een tradingsysteem maar gaat de trader uit van een...Lees meer
antiek
  ... De koop en verkoop van antiek of het beleggen in antiek is voor de liefhebbers een handel of...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
gokken
  ... gokken behoort tot de oudste bezigheden van het mensdom oude primitieve volkeren deden al aan allerlei varianten en er wordt...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
beleggingsproduct
  ... Een beleggingsproduct of asset is iets waar we in kunnen beleggen er blijken bij nadere beschouwing vele mogelijkheden te zijn...Lees meer
koopmoment
  ... het is als een oude vraag die veel beleggers uit hun slaap houdt wat is nu het beste koopmoment?...Lees meer
contrair beleggen
  ... bij contrair beleggen laten we de blue chips de algemeen bekende aandelen links liggen en wenden ons tot de...Lees meer
dogs of de dow
  ... de dogs of de dow is een strategie om te beleggen die gebaseerd is op dividendrendement...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
efficiente markt hypothese
  ... de mening van academici over de voorspelbaarheid van beurskoersen wordt voornamelijk gedomineerd door de efficiente markt theorie hypothese...Lees meer
koers
  ... de koers is de beurswaarde van een effect op een bepaald moment of ook wel de prijs die je voor...Lees meer
rationeel handelen
  ... volgens sommige beleggingstheorieën is rationeel handelen de basis van het beleggen een belegger weegt alle keuzes af op basis...Lees meer
risicobeheersing
  ... risicobeheersing cq risicobeheer is belangrijk voor elke belegger hoewel als...Lees meer
MA
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
moving average
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
voortschrijdend gemiddelde
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
vastgoed
  ... vastgoed is een veel gebruikte term voor onroerend goed denk bij vastgoed aan huizen winkels kantoorpanden en dergelijke...Lees meer
handel met voorkennis
  ... handel met voorkennis is bij de wet verboden dat is duidelijk volgens velen is handel met voorkennis echter...Lees meer
handelmetvoorkennis
  ... handel met voorkennis is bij de wet verboden dat is duidelijk volgens velen is handel met voorkennis echter...Lees meer
kritiek op beleggingsfondsen
  ... beleggingsfondsen kunnen handig zijn maar is ook kritiek op de beleggingsfondsen...Lees meer
capital fulcrum point
  ... het bepalen van het capital fulcrum point is een techniek die ondermeer gebruikt wordt bij berekeningen aan warrants...Lees meer
CFP
  ... het bepalen van het capital fulcrum point is een techniek die ondermeer gebruikt wordt bij berekeningen aan warrants...Lees meer
nanotechnologie
  ... als we gaan kijken naar beleggen in nanotechnologie dan is het natuurlijk goed om te weten waar we...Lees meer
teakhout
  ... in de jaren negentig kwam het beleggen in teakhout in zwang het betrof hier een deelname of aan in plantages in...Lees meer
fiscale beleggingsinstelling
  ... een fiscale beleggingsinstelling is een beleggingsmaatschappij die onder bepaalde voorwaarden geen vennootschapsbelasting verschuldigd is...Lees meer
zomereffect
  ... het zogenaamde zomereffect is een zogenaamde zelfvervullende profetie zoals er in de beleggerswereld vele te vinden zijn omdat men bang...Lees meer
jojo
  ... we spreken van het jojo en van een effectenkoers wanneer deze sterk fluctueert genoemd naar de bekende jojo het...Lees meer
afboeken
  ... Onder afboeken verstaan we in de wereld van het beleggen het boekhoudkundig verwerken van een verlies op een effectenportefeuille...Lees meer
actieve belegger
  ... Men spreekt wel van een actieve belegger bij een belegger die regelmatig effecten koopt en verkoopt meestal in de...Lees meer
focusbeleggen
  ... focus beleggen is het tegengestelde van gespreid beleggen uitgangspunt hierbij is dat je beter een paar bedrijven goed kunt volgen...Lees meer
gathering the stops
  ... gather in the stops is een techniek die wel door grote beleggers toegepast wordt...Lees meer
go with the flow
  ... go with the flow letterlijk 'ga mee met de stroom' is een beleggingsprincipe dat stelt dat men...Lees meer
plank
  ... de term plank vinden we in de beleggerswereld in de verbinding "op de plank leggen" ofwel effecten voor langere tijd...Lees meer
aflossing gemengde levensverzekering
  ... Bij een zogenaamde "aflossing via een gemengde levensverzekering" spreken we over een methode van aflossing van...Lees meer
averaging
  ... Averaging bij beleggen kan een interessante techniek zijn die kan zorgen voor een aanzienlijk hoger rendement zeker als het over...Lees meer
all or nothing optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
betoption
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binaire optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binary option
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
ethisch beleggen
  ... van ethisch beleggen is sprake als u belegt volgens bepaalde normen en waarden een universele definitie is er niet...Lees meer
kuddeeffect
  ... dit zogenaamde kuddeeffect of ook wel kuddedierinstinct of kuddegedrag vinden we terug bij de behavariol finance en is een van...Lees meer
lollipop
  ... een lollipop is beursjargon voor een wat goedgelovig iemand die op basis van een mooi klinkend verhaal alles wil kopen...Lees meer
momentum beleggen
  ... het momentum beleggen is een beleggingsstrategie waarbij met behulp van technische analyse wordt geïnvesteerd in aandelen met een in...Lees meer
gokken of trading
  ... veel mensen hebben er moeite mee als hun zo goed uitgedachte trade totaal...Lees meer
orders plaatsen
  ... veel mensen denken dat succes in beleggen of trading betekent dat u exact op het gunstigste...Lees meer
overmoedigheid
  ... onder overmacht verstaan we een situatie waarin een debiteur verhinderd is te presteren zonder dat hij hieraan schuld heeft en...Lees meer
beleggingsinstelling
  ... Een beleggingsinstelling is een organisatie die de door haar aandeelhouders dan wel participanten toevertrouwde gelden voor hen belegt...Lees meer
indexbeleggen
  ... indexbeleggen is het beleggen in de fondsen die deel uitmaken een bepaalde index waarbij de verhoudingen tussen de fondsen in...Lees meer
particuliere belegger
  ... een particuliere belegger is een belegger die gewoon uit een persoon van vlees en bloed bestaat en die het...Lees meer
valueinvestor
  ... onder een value investor verstaan we een belegger die zoekt naar ondergewaardeerde effecten koopjes op de aandelenmarkt om daar...Lees meer
beleggingsanalyse
  ... We hebben het over een beleggingsanalyse die niet verward moet worden met de aandelenanalyse bij een goede beleggingsanalyse wordt er gekeken...Lees meer
beleggen kunst of wetenschap
  ... Een wetenschap kun je definiëren als een geheel van kennis dat gebruikt wordt om voorspelbare resultaten te...Lees meer
doorstootverplichting
  ... de term doorstootverplichting komt uit de wereld van het beleggen in onroerend goed want naast het zelfstandig beleggen in onroerend goed...Lees meer
ondernemersrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
woekerpolis
  ... de wat opmerkelijke term woekerpolis is een veel gebruikte aanduiding voor een verzekeringpolis bijvoorbeeld voor een levensverzekering of als onderliggende...Lees meer
patroonherkenning
  ... we spreken van een path depended option bij een optie waarbij de uitoefenprijs en of uitoefendatum niet tevoren...Lees meer
vermogensbeheer
  ... onder vermogensbeheer verstaan we de activiteiten die gericht zijn op het in stand houden van het vermogen en...Lees meer
liquiditeitspremie
  ... met de liquiditeitspremie willen beleggers in vastrentende waarden een beloning voor het beleggen in rentedragende producten met een langere looptijd...Lees meer
maanstand
  ... er zijn nogal wat beleggers die de maanstand in hun analyses meenemen hierbij maakt men voor het bepalen van die...Lees meer
nulcoupon obligatie
  ... een nulcouponobligatie is een obligatie waarop tijdens de looptijd geen rente wordt betaald maar die onder de waarde waartegen de...Lees meer
geldbelegging
  ... een geldbelegging is een verzamelnaam voor het beleggen investeren van geld in effecten of het zetten van geld op rente...Lees meer
non zerosum handel
  ... bij nonzerosum games kunnen er meerdere winnaars en of verliezers zijn en er kan iets overblijven...Lees meer
emotie
  ... er zijn vele vormen van emotie zeker is de wereld van het beleggen en de trading denk aan hebzucht angst...Lees meer
50 miljoen procent rendement met Bitcoin
  ... In februari 2010 was er sprake van de eerst genoteerde bitcoin pizza transactie door...Lees meer
50 miljoen procent rendement
  ... In februari 2010 was er sprake van de eerst genoteerde bitcoin pizza transactie...Lees meer
beleggen met geleendgeld
  ... Geld en leaseconstructies wordt uw brievenbus ook regelmatig gevuld met aanbiedingen met de meest exotische namen die gemeen hebben dat...Lees meer
contrarian
  ... een contrarian is iemand die precies het tegenovergestelde doet van wat de grote massa aan beleggers doet...Lees meer
intercommodityspread
  ... onder een inter commodity spread verstaan we een manier van beleggen waarbij een belegger een short positie in...Lees meer
posities draaien
  ... we spreken van het posities draaien van of het draaien van posities als beleggers gaan beleggen volgens een andere...Lees meer
spreiden van aankopen
  ... vooral in onzekere tijden op de beurs is het moeilijk om een...Lees meer
technische analyse misverstand
  ... veel "echte beleggers" mogen graag afgeven op technische analyse technische analyse zien ze als een hoeveelheid vreemde...Lees meer
roze wolk
  ... als je veel ervaren beleggers vraagt wat de grootste bedreiging voor aandelenanalisten is dan zullen...Lees meer
risicomijdend beleggen
  ... onder risicomijdend beleggen verstaan we een vorm van beleggen waarbij het risico van vermogensverlies tot het absolute minimum beperkt...Lees meer
zaitech
  ... zaitech is een term van de beurs van japan het is de benaming voor het beleggen van bedrijfskapitaal op de...Lees meer
besparingen
  ... de besparingen zijn het deel van het beschikbaar nationaal inkomen dat niet gebruikt wordt voor de nationale consumptieve bestedingen of...Lees meer
liquide
  ... er wordt gesproken van liquide effecten wanneer er veel handel is zeker als het fonds op verschillende beurzen verhandeld...Lees meer
gemiddeldespaarquote
  ... de gemiddelde spaarquote is de verhouding tussen dat deel van het nationaal inkomen dat niet voor consumptie wordt aangewend...Lees meer
spaarmotief
  ... het spaarmotief is de overweging om van consumptie af te zien zoals voor het verwerven van een renteinkomen uit...Lees meer
vermogensmarkt
  ... onder de vermogensmarkt verstaan we de markten waar huidig geld voor toekomstig geld voor termijnen langer dan een jaar wordt...Lees meer
beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer
duurzaam beleggen
  ... duurzaam beleggen is een verzamelnaam voor het beleggen in milieuvriendelijke bedrijven en in landen met een "politiek correcte" regering...Lees meer
marketrisk
  ... systematisch risico is een vorm van risico die een gehele beleggingsvorm aangaat bijv alle aandelen gaan door bijvoorbeeld economische...Lees meer
marktrisico
  ... systematisch risico is een vorm van risico die een gehele beleggingsvorm aangaat bijv alle aandelen gaan door bijvoorbeeld economische...Lees meer
systematisch risico
  ... systematisch risico is een vorm van risico die een gehele beleggingsvorm aangaat bijv alle aandelen gaan door bijvoorbeeld economische...Lees meer
point of force
  ... de term point of force komt uit het deel van de wereld van de technische analyse dat zich...Lees meer
algemene banken
  ... primaire banken noemen we ook wel geldscheppende banken deze banken mogen meer uitlenen dan de hoeveelheid geld die...Lees meer
geldscheppende banken
  ... primaire banken noemen we ook wel geldscheppende banken deze banken mogen meer uitlenen dan de hoeveelheid geld die...Lees meer
primaire banken
  ... primaire banken noemen we ook wel geldscheppende banken deze banken mogen meer uitlenen dan de hoeveelheid geld die...Lees meer
afsluiten van een hypotheek
  ... Het afsluiten van een hypotheek is misschien nog wel belangrijker dan u nu al denkt...Lees meer
investing for growth
  ... de investing for growth strategie van merrill lynch komt erop neer dat fondsen worden gekocht als het management...Lees meer
kortehandel
  ... we spreken wel van korte handel bij een vorm van effectenhandel waarbij koop en verkoop kort na elkaar plaatsvinden...Lees meer
hypotheekofferte
  ... de hypotheekofferte is waarschijnlijk belangrijker dan u denkt...Lees meer
matching van een belegging
  ... onder de matching van een belegging verstaan we het uitzetten van de te beleggen middelen op een...Lees meer
edelmetaal
  ... om aan een goede diversificatie te komen zien we ook dat mensen gaan beleggen in edelmetalen vaak spreken...Lees meer
CFD
  ... een cf effect is een standaard effect aan toonder dat bestaat uit een mantel en een dividend of couponblad...Lees meer
contract for difference
  ... cfd's ofwel contract for difference zijn overeenkomsten gemaakt tussen twee partijen om het prijsverschil te verrekenen tussen de aankoopprijs en...Lees meer
bottom up benadering
  ... onder een bottom up benadering verstaan we een wijze van beleggen waarbij direct de meest interessant geachte effecten...Lees meer
dakfonds
  ... een dakfonds is een vorm van een beleggingsfonds of een beleggingsdepot dat niet zelfstandig de toevertrouwde gelden belegt maar zich...Lees meer
Dow Jones index
  ... de dow jones index is een beursindex van de beurs van wallstreet in new york bestaande uit dertig...Lees meer
de Dow
  ... de dow jones of zelfs kortweg "de dow" is de roepnaam voor de dow jones industrials index ã©ã©n van...Lees meer
Dow Jones
  ... de dow jones of zelfs kortweg "de dow" is de roepnaam voor de dow jones industrials index ã©ã©n van...Lees meer
foolish four
  ... een op zich bizarre variant op de veel bekendere "beleggingsstrategie" de small dogs of the dow is de zogenaamde...Lees meer
turovfactor
  ... de tã¼rov factor geeft de noodzakelijke prijsstijging van een onderliggende waarde tot de einddatum aan die nodig is om...Lees meer
bezitsvorming
  ... onder bezitsvorming verstaan we het opbouwen van een vermogen met name door particulieren bijvoorbeeld door het vergaren van spaargeld door...Lees meer
ecofund
  ... een ecofund is een beleggingsfonds dat zich bezig zegt te houden met duurzaam en groen beleggen het duurzaam beleggen of ook...Lees meer
tulpenhandel
  ... onder tulpenhandel verstaan we hetzelfde als windhandel de term tulpenhandel is genoemd naar de zogenaamde tulpenmanie tussen 1634 en 1637...Lees meer
value beleggen
  ... onder valuebeleggen verstaan we het beleggen in zogenaamde value aandelen zie aldaar valuebeleggen is niet onomstreden omdat zelfs de beste aandelen...Lees meer
devilsmetal
  ... naast goud valt zilver onder de bekendste edelmetalen die op grondstoffenbeurzen en termijnmarkten worden verhandeld natuurlijk wordt een deel van...Lees meer
zilver
  ... naast goud valt zilver onder de bekendste edelmetalen die op grondstoffenbeurzen en termijnmarkten worden verhandeld natuurlijk wordt een deel van...Lees meer
rente gedreven
  ... we spreken van een rentegedreven markt wanneer de koersontwikkelingen hoofdzakelijk bepaald worden door de ontwikkeling van de rente op de...Lees meer
optiecalculator
  ... opties zijn tot op een simpele basis terug te voeren de onderliggende waarde kan omhoog gaan en omlaag...Lees meer
verliezen en verliezers
  ... een goed hecht doortimmerd plan met een goed moneymanagement is essentieel als we een kans willen hebben om...Lees meer
valutarisico
  ... onder het valutarisico verstaan we het risico dat ontstaat als we bezit gaan vergaren dat in een vreemde munt genoteerd...Lees meer
swing for the fences
  ... een swing for the fences beleggingsstrategie is in feite hetzelfde als het beleggen in pennystocks...Lees meer
Warren Buffett
  ... warren buffett is een van 's werelds bekendste beleggers warren buffett is nu directeur van berkshire hartaway een beleggingsmaatschappij...Lees meer
zelfoverschatting
  ... particuliere beleggers hebben de neiging om aan een vorm van zelfoverschatting te leiden iets wat velen in hun nabije omgeving...Lees meer
daily official list
  ... de daily official list is de offici ële publicatie van de aex optiebeurs waarin alle optienoteringen en andere informatie...Lees meer
optieovereenkomst
  ... elke belegger die iets in opties wil gaan doen krijgt van zijn bank of commissionair een zogenaamde optieovereenkomst te tekenen...Lees meer
duurzaam beleggen
  ... het duurzaam beleggen of ook wel groen beleggen wil zeggen dat er uitsluitend belegd wordt in fondsen die de...Lees meer
vereniging van beleggings analisten
  ... de vereniging van beleggingsanalisten is een in amsterdam gevestigde vereniging die tot doel heeft het bevorderen van de...Lees meer
beleggingsstudieclub
  ... Een van de betere manieren om het beleggen in de vingers te krijgen is door lid te worden van een...Lees meer
traderfantasie
  ... veel traders en zeker degenen die veel verliezen denken dat...Lees meer
investeren in ETF's
  ... volgens een rapport van bloomberg business zijn er 250 miljard dollar in etf's gevloeid alleen al in 2015...Lees meer
astronomisch beleggen
  ... astronomisch beleggen wordt wel gebruikt in plaats van astrologische beleggen waarbij beide termen vermoedelijk door elkaar worden gebruikt we spreken...Lees meer
cash secured put
  ... we spreken van een fiduciary call als we de combinatie aandeel+putoptie protective put vervangen door een calloptie en het...Lees meer
fiduciary call
  ... we spreken van een fiduciary call als we de combinatie aandeel+putoptie protective put vervangen door een calloptie en het...Lees meer
fractie
  ... een fractie ofwel een deel van een aandeel ook vaak een participatie in een beleggingsfonds kan worden verkregen door te...Lees meer
slingerbeweging bij trading
  ... we kennen allemaal de slingerbeweging is het niet van...Lees meer
gewoonten van succesvolle beleggers
  ... Succesvolle beleggers hebben een aantal gewoonten die u gemakkelijk over kunt nemen....Lees meer
FOREXhype
  ... als we het hebben over forex trading dan hebben we het voor veel mensen over de forexmarkt kent geen begin en einde er is geen gong of bel die begin of einde van...Lees meer
FX
  ... als we het hebben over forex trading dan hebben we het voor veel mensen over...Lees meer
forexmarkt verschil met aandelenbeurs
  ... de handel op de valutamarkt staat ook wel bekend als de FX markt of de FOREXmarkt...Lees meer

En voor wie veel meer over trading wil weten: 

Artist impression. Het boek wordt digitaal geleverd. Een geprinte versie is tegen kostprijs mogelijk.

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.