Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 22 januari 2016

hypotheekakte

Hypotheekakte


Onder de hypotheekakte verstaan we de akte waarin de overeenkomst wordt vastgelegd waarin de eigenaar van een onroerende zaak (de zogenaamde hypotheekgever) het zakelijk recht van hypotheek verleent aan de anderepartij die de hypotheeknemer wordt genoemd.

Een dergelijke hypotheekakte moet door een notaris worden opgemaakt.

Vertalingen van hypotheekakte

Engels: Mortgage deed

Gebruikte begrippen in hypotheekakte


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
hypotheeknemer
  ... in de praktijk worden de termen hypotheeknemer en hypotheekgever nogal eens met elkaar verward...Lees meer
notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariële aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
recht van hypotheek
  ... u geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer
zakelijk recht
  ... onder een zakelijk recht verstaan we het absolute recht op een zaak bijvoorbeeld bij eigendom...Lees meer

Begrippen waar hypotheekakte in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

partijakte
  ... een notariële akte is elke akte waar bij het opmaken een notaris is betrokken notariële akten kunnen worden onderscheiden...Lees meer
kadaster
  ... de kabuse is de oorspronkelijke japanse naam voor de dark cloud cover bearish uit de candlestickanalyse...Lees meer
assurantiebeding
  ... Een assurantiebeding is een bepaling die de meeste geldverstrekkers in de hypotheekakte laten opnemen het wil zeggen dat als het onderpand...Lees meer
beding van eigenmachtige verkoop
  ... onder het beding van eigenmachtige verkoop verstaan we een beding in een hypotheekakte waarbij een eerste hypotheekhouder...Lees meer
beding van niet zuivering
  ... een beding van niet zuivering is een beding uit de hypotheekakte waarin staat dat de geldverstrekker de...Lees meer
beheerbeding
  ... Het zogenaamde beheerbeding is een extra bepaling die sommige geldverstrekkers in de hypotheekakte opnemen in de nader omschreven gevallen krijgt de...Lees meer
belastingaftrek
  ... Er zijn verschillende vormen van belastingaftrek bekend maar vaak ter discussie staand vooral in de politiek zijn de vormen...Lees meer
notarisverklaring
  ... de notarisverklaring is de verklaring die de notaris afgeeft na het passeren van een hypotheekakte...Lees meer
krediethypotheek
  ... onder een krediethypotheek verstaan we een hypotheek die tot zekerheid strekt van een bij de hypotheekakte als verschuldigd erkende maar...Lees meer
passeren van een akte
  ... het passeren van een akte is een formele handeling waarbij een akte bij de notaris in de...Lees meer
verlijden van een akte
  ... het passeren van een akte is een formele handeling waarbij een akte bij de notaris in de...Lees meer
pos neg verklaring
  ... een positieve of negatieve hypotheekverklaring is een onderhandse akte die op eerste verzoek van de geldverstrekker kan...Lees meer
positieve negatieve hypotheekverklaring
  ... een positieve of negatieve hypotheekverklaring is een onderhandse akte die op eerste verzoek van de geldverstrekker kan...Lees meer
niet wijzigingsbeding
  ... het niet wijzigingsbeding is een hypotheekbeding uit de hypotheekakte waarin staat dat de eigenaar de woning niet of niet...Lees meer
hypotheekakte kosten
  ... de hypotheekaktekosten zijn de kosten die de notaris aan u in rekening brengt voor het passeren van de hypotheekakte en...Lees meer
notariële akte
  ... een notariële akte is elke akte waar bij het opmaken een notaris is betrokken notariële akten kunnen worden onderscheiden...Lees meer
dalrentegarantie
  ... als u een hypotheekofferte heeft met dalrentegarantie dan kunt u nog profiteren van renteverlagingen totdat u naar de notaris gaat...Lees meer
kettingbeding
  ... een kettingbeding is een clausule in de hypotheekakte waarin staat dat een verplichting die rust op de eigenaar ook...Lees meer
borderel van inschrijving
  ... onder een borderel van inschrijving verstaan we een uittreksel uit de hypotheekakte dit borderel van inschrijving wordt bij het...Lees meer
bankhypotheek
  ... Onder een bankhypotheek verstaan we een hypotheek waarbij de hypotheek dient tot zekerheid van al hetgeen de debiteur uit hoofde...Lees meer
vaste hypotheek
  ... onder een vaste hypotheek verstaan we een hypotheek die dient tot zekerheid voor de terugbetaling van een op het...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.