Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 22 januari 2016

Consumeren

Consumeren

Omschrijvingen en definities


Er zijn meerdere omschrijvingen van consumeren in omloop. Een voorbeeld dat we nog wel eens tegenkomen is:

Onder consumeren verstaan we het kopen van goederen door de consument én door de overheid.

Een iets gewijzigde definitie van consumeren is: 

Het kopen van geproduceerde goederen door gezinnen (particuliere consumptie) en overheid (overheidsconsumptie) om in bestaande behoeften te voorzien.

Het gaat echt om korte termijn uitgaven en vluchtige producten

Onder consumeren in economische zin verstaan we het doen van consumptieve bestedingen. Dat wil dus zeggen dat we ons beperken tot het doen van uitgaven in niet-duurzame goederen. En daarmee bedoelen we dan goederen die na verloop van tijd verbruikt zijn. 

Consumeren en investeren zijn elkaars tegenpool

Consumeren is wat dat betreft een soort tegenhanger van investeren waarbij we wel duurzame middelen aanschaffen waarbij het dus inderdaad de bedoeling is dat die wel lang mee gaan. 


Voor veel mensen heeft consumeren iets met eten te maken maar het economische begrip gaat aanzienlijk verder dan alleen het nuttigen van maaltijden.
Gebruikte begrippen in consumeren


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

behoeften
  ... In de economische terminologie verstaan we onder behoeften de wensen van de mensen in de economie gaat het alleen om...Lees meer
bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer
consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer
consumptie
  ... onder het begrip comsumptie in economische zin verstaan we de uitgaven van een consument aan goederen voor eigen gebruik...Lees meer
consumptieve bestedingen
  ... onder de consumptieve bestedingen verstaan we de goederen en diensten van alle gezinnen en de overheid samen die gebruikt...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
in omloop
  ... we zeggen van een munt dat deze in omloop komt wanneer hij gewoon dag en dagelijks met het gewone...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
overheidsconsumptie
  ... onder de overheidsconsumptie verstaan we de aanschaf van goederen en diensten door de overheid die binnen korte tijd worden verbruikt...Lees meer
particuliere consumptie
  ... onder de particuliere consumptie verstaan we de uitgaven van een consument aan goederen voor eigen gebruik...Lees meer

Begrippen waar consumeren in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

kwantitatieve verruiming
  ... onder kwantitatieve verruiming of ook wel kwantitatieve versoepeling verstaan we het feit dat bij een dreigende recessie een centrale...Lees meer
marginale spaarquote
  ... de marginale spaarquote is de verhouding tussen de toename van de besparingen en een stijging van het nationaal inkomen...Lees meer
monetaire financiering
  ... monetaire financiering wordt ook wel genoemd inflatoire overheidsfinanciering genoemd het is een wijze van financiering waarbij de overheid voor...Lees meer
personal income and consumption
  ... de personal income and consumption indicator één van de economic indicators van de fed staat ook bekend...Lees meer
ecologie
  ... onder ecologie verstaan we de samenhang tussen de wijze van consumeren en produceren enerzijds en de daarmee samenhangende milieuvervuiling uitputting...Lees meer
tijdvoorkeurvoet
  ... de zogenaamde tijdvoorkeurvoet is een economisch begrip dat aangeeft in hoeverre individuen de voorkeur geven aan consumptie nu dan aan...Lees meer
zero interestrate policy
  ... de zero interest rate policy af te korten tot zirp was is een geldpolitiek van de japanse...Lees meer
consumptiebeleid
  ... onder het consumptiebeleid verstaan we het beleid waarmee de overheid sturing wil geven aan het consumeren door gezinnen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.