Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 9 april 2014

geld

Geld


Het ons maar al te bekende Geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen.

Dit geld kan worden besteed voor consumptie of investeringen en het kan vrijwillig worden overgedragen (bijvoorbeeld bij een betaling voor een aankoop) of gedwongen, bijvoorbeeld bij het betalen van belastingen en premies waar alleen indirecte diensten van de overheid tegenover staan.

Geld kan ook worden geruild of bewaard voor toekomstige financiering, voor belegging en voor het vormen van vermogen. We spreken respectievelijk van een betaalfunctie en een bewaarfunctie

Geld wordt gebruik als rekenmiddel, transfermiddel (voor het overdragen van vermogen) en als ruilmiddel, waarbij het in ruime kring aanvaard aanvaard dient te zijn.

Ruilgeld

In dit kader spreekt men ook wel van ruilgeld.

De bezitter van het geld wordt niet tot een onmiddelijke aankoop gedwongen maar kan door het geld ervoor te bewaren deze aankoop uitstellen naar de toekomst.

Contant geld

Als vormen onderscheiden we nog contant geld ofwel chartaal geld en giraal geld, waarbij we het geld niet in een schoenendoos bewaren maar het als een tegoed op een rekening hebben staan.

Eigenschappen van geld

Wat eigenschappen van geld op een rijtje:

  • Het is algemeen aanvaard. Iedereen pakt het aan.
  • geld heeft waarde in een handzaam formaat van bankbiljetten en munten
  • het is in allerlei groottes beschikbaar die onderling uit te ruilen (te wisselen) zijn
  • het is onder normale omstandigheden waardevast. Alleen inflatie kan roet in het eten gooien.


Waarde van geld

De waarde van geld is af te lezen uit:

  • de nominale waarde die op de munt of op het bankbiljet vermeld staat
  • de reëele waarde ofwel wat je ervoor kunt kopen
  • intrinsiek waarde ofwel de waarde van het geld zelf. 


Bij bankbiljetten en de moderne munten van niet-edelmetalen is deze te verwaarlozen. Oudere of speciale munten van edelmetaal hebben wel degelijk een eigen of intrinsieke waarde.


Alles kan geld zijn

Soms doet een schaars artikel dienst als geld. Bepaalde schelpen bijvoorbeeld. In principe kan alles waaraan een vorm van waarde en schaarsheid worden toegekend als geld gebruikt worden. Op dit moment zijn bijvoorbeeld ook de cryptocurrency's zoals Bitcoin en e-Gulden in opkomst.

Chartaal en giraal geld

Geld kent verder twee verschijningsvormen, namelijk chartaal geld (munten en bankbiljetten) en giraal geld, wat slechts uit wat cijfers op een bankafschrift bestaat. Het omzetten van de ene in de andere vorm wordt geldsubstitutie genoemd

Hard en zacht geld

Een ander onderscheid dat in Angelsaksische landen wordt gemaakt maar dat zich niet goed laat vertalen is   hard money (munten) and soft money (papiergeld ofwel bankbiljetten). Ons begrip zacht geld of zachte valuta heeft een andere betekenis.

Cryptogeld

Nog meer vormen? Wat dacht u van cryptogeld? Digitaal geld? Elektronisch geld? Allemaal termen voor een nieuwe geldvariant die als voornaamste kenmerk heeft dat er geen banken of andere tussenpersonen meer aan te pas komen.

Iets wat die banken niet leuk vinden. En het zal dan ook niet meevallen om bijvoorbeeld positieve geluiden over Bitcoin te horen buiten de groep die er dik aan verdiend heeft.

Gebruikte begrippen in geld


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bankbiljetten
  ... Onder bankbiljetten verstaan we de wettige papieren betaalmiddelen aan toonder zonder een bepaalde vervaldag die alleen door de nederlandsche bank...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
bitcoin
  ... de bitcoin en zijn onderverdeling satoshi is een nieuwe muntsoort die alleen in digitale vorm...Lees meer
chartaal geld
  ... onder chartaal geld ook wel stoffelijk geld of baar geld verstaan we geld in de vorm van bankbiljetten en...Lees meer
consumptie
  ... onder het begrip comsumptie in economische zin verstaan we de uitgaven van een consument aan goederen voor eigen gebruik...Lees meer
contant geld
  ... is contant geld alleen geschikt om een sigaar aan te steken? contant geld heeft zo zijn charmes natuurlijk het is kwetsbaar...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
edelmetaal
  ... om aan een goede diversificatie te komen zien we ook dat mensen gaan beleggen in edelmetalen vaak spreken...Lees meer
financiering
  ... houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten bijvoorbeeld hoe een gezin aan...Lees meer
gulden
  ... de gulden was tot 1 januari 2002 de officiële munteenheid van nederland op die datum werden de bankbiljetten en munten vervangen...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
koopkracht
  ... onder iemands koopkracht verstaan we de hoeveelheid goederen en diensten die iemand kan kopen met zijn besteedbaar inkomen...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
papiergeld
  ... papiergeld is de verzamelnaam van geld in de vorm van muntbiljetten en bankbiljetten indien de overheid zelf geld in omloop brengt spreekt men ook...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
waardevast
  ... een vermogensbestandeel zoals bijvoorbeeld aanspraak op een pensioen is waardevast als het de algemene prijsontwikkeling volgt of dat er sprake...Lees meer

Begrippen waar geld in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bitcoin in gebruik
  ... als we het hebben over geld dan zien we zaken als bankbiljetten en munten voor ons die we...Lees meer
kloof tussen arm en rijk
  ... vooroordeel elektronisch geld het vergroot de kloof tussen arm en rijk het is een bekend gegeven dat in de moderne wereld...Lees meer
kwartje van Kok
  ... de invoering van elektronisch geld is niet echt eenvoudig in een stuk over de distributieproblematiek...Lees meer
administratie elektronisch geld
  ... Accountant administratieconsulent of afgekort aa is de officiële titel voor een financieel administratief deskundige die voor derden de administratie...Lees meer
koersmanipulatie(cryptogeld)
  ... we hebben het op dit weblog al een paar keer gehad over de unieke mogelijkheden die cryptogeld of...Lees meer
opties op cryptogeld
  ... velen van u zullen wel eens van opties in de aandelenwereld gehoord hebben of er zelfs...Lees meer
sparen met guldencoin en egulden
  ... het artikel op ons zusterblog over het mogelijke rendement van cryptogeld of zoals we nu liever...Lees meer
vooroordeel elektronischgeld is anoniem
  ... het is maar ten dele waar. Ooit zal men het in het normale geldverkeer moeten brengen en dan wordt het uitermate zichtbaar...Lees meer
rente op elektronisch geld
  ... vooroordeel elektronisch geld je kunt er geen rente op ontvangen dit is een grappig vooroordeel dat je veel tegenkomt het verhaal...Lees meer
51% aanval op cryptomunt
  ... Vraag iemand naar de grootste nachtmerrie van een bitcoin aanhanger en hij...Lees meer
contant geld
  ... is contant geld alleen geschikt om een sigaar aan te steken? contant geld heeft zo zijn charmes natuurlijk het is kwetsbaar...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
steraandeel
  ... elke beurs heeft wel een beurslieveling dat is een aandeel dat iedereen in de portefeuille wil hebben en dat door...Lees meer
blocked fund
  ... de term blocked fund wordt gebruikt als een bank gelden of fondsen van een investeerder heeft gereserveerd voor eigen...Lees meer
debiteurenrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
operationeelrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
solvabiliteitsrisico
  ... onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
QE
  ... een geliefde bezigheid van de rijksoverheid is het bijdrukken van geld een logisch gevolg van het feit dat...Lees meer
quantitative easing
  ... een geliefde bezigheid van de rijksoverheid is het bijdrukken van geld een logisch gevolg van het feit dat...Lees meer
opties voor portefeuilleverzekering
  ... Opties zijn geschikte instrumenten om een portefeuille te verzekeren...Lees meer
portefeuille verzekeren met opties
  ... Opties zijn geschikte instrumenten om een portefeuille te verzekeren...Lees meer
verborgen gevaren van opties
  ... Opties zijn mooie beleggingshulpmiddelen maar ze hebben ingbeouwde gevaren...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelensplitsing
  ... een zogenaamde aandelensplitsing is het verlagen van de nominale waarde van een aandeel door splitsing in meerdere gelijke delen wordt...Lees meer
angst
  ... Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg...Lees meer
arbeidsmarkt
  ... De zogenaamde arbeidsmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid bestaand uit een groot aantal deelmarkten het...Lees meer
belagers van de belegger
  ... De beurs is een plaats waar kopers en verkopers elkaar vindenzowel de kopers als de verkopers worden...Lees meer
beleggerspsychologie
  ... De beleggerspsychologie ofwel de psychologische factoren bij beleggen en handelen zorgen voor van 50% van de resultaten en dus ook...Lees meer
beleggingsadviseur
  ... De beleggingsadviseur heeft voor veel leken een zweem van onaantastbaarheid om zich heen hij smijt vaak met geleerde termen hij zit...Lees meer
clickfonds
  ... in de jaren negentig was het zogenaamde clickfonds zeer populair daarna zakte de animo iets in maar af en toe duiken...Lees meer
gann
  ... w d gann begon zijn loopbaan op 13 jarige leeftijd met het verkopen van sigaren en kranten in de treinen...Lees meer
gedekt schrijven
  ... gedekt schrijven is het schrijven van call opties terwijl men de onderliggende waarde of een call met lagere uitoefenprijs...Lees meer
geschreven putoptie
  ... een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum...Lees meer
goud
  ... goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent toch is het niet het meest gebruikte...Lees meer
katastrofeobligatie
  ... de katastrofeobligatie werd uitgegeven in de jaren negentig met deze obligatie was het mogelijk om te speculeren op het al...Lees meer
kuddegedrag
  ... als iemand die beroepshalve met beleggen bezig is krijg je toch...Lees meer
moneymanagement
  ... moneymanagement is een verzamelnaam van technieken die bedoeld zijn om enerzijds een zo hoog...Lees meer
online trading
  ... de uitvinding van het internet heeft vele veranderingen gebracht in ons dagelijks leven en in de manier waarop we...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
ponzi schema
  ... een "ponzi schema" is de verzamelnaam van een aantal dubieuze of zelfs frauduleuze technieken die bedoeld zijn om mensen...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
speculant
  ... de term "speculant" heeft een ongunstige ondertoon voor de media en daardoor veel slecht geïnformeerde...Lees meer
tradingregels
  ... een overzicht van de belangrijkste tradingregels die het met name psychologisch mogelijk moeten maken om goed te kunnen handelen...Lees meer
vertical spread
  ... de zogenaamde vertical spread die ook wel moneyspread of pricespread wordt genoemd is een optiestrategie waarbij er sprake...Lees meer
winnaarshouding
  ... een winnaarshouding voor traders is van groot belang iedereen wil natuurlijk wel een winnaar zijn althans dat wordt...Lees meer
covered call
  ... de covered call ofwel de gedekte call is een optiestrategie waarbij tegenover de...Lees meer
mandarin collar
  ... een mandarin collar is een gewone collar optieconstructie die de mogelijkheid in zich heeft om er wat geld mee...Lees meer
voorwetenschap
  ... voorwetenschap is een andere benaming voor voorkennis ofwel het beschikken over koersgevoelige informatie voordat deze publiekelijk bekend is...Lees meer
paper trading
  ... paper trading is het proefdraaien met een tradingsysteem op papier in plaats van met echt geld en echte transacties...Lees meer
trading. paper
  ... paper trading is het proefdraaien met een tradingsysteem op papier in plaats van met echt geld en echte transacties...Lees meer
achtergestelde lening
  ... Onder een achtergestelde lening of achterstelling verstaan we een lening die pas wordt afgelost indien bij een faillissement alle schuldeisers hun...Lees meer
achterstelling
  ... Onder een achtergestelde lening of achterstelling verstaan we een lening die pas wordt afgelost indien bij een faillissement alle schuldeisers hun...Lees meer
arbitrage beginsel
  ... het arbitrage beginsel is een fundamenteel begrip uit de financi ële wereld dat ervan uitgaat dat arbitrage theoretisch niet mogelijk...Lees meer
arbitragebeginsel
  ... het arbitrage beginsel is een fundamenteel begrip uit de financi ële wereld dat ervan uitgaat dat arbitrage theoretisch niet mogelijk...Lees meer
assetcategorie
  ... We onderkennen bij het samenstellen van een assetmix twee verschillende groepen van beleggingsmogelijkheden die assetcategorie worden genoemd...Lees meer
balansverkorting
  ... Balansverkorting is een begrip uit de bancaire wereld wat wil zeggen dat het balanstotaal van een bank vermindert doordat de...Lees meer
balansverlenging
  ... Onder balansverlenging verstaan we een begrip uit de bankaire wereld waaronder het toenemen van de balans van de bank wordt...Lees meer
barter trade
  ... Barter trade is het engelse equivalent van wat we in nederland kennen als ruilhandel...Lees meer
bearish spread
  ... een bearish spread ofwel een bearspread is een optiestrategie die geld oplevert als de koers van de onderliggende...Lees meer
aanslag
  ... De aanslag wat eigenlijk een verkorting is van belastingaanslag is de schriftelijke verklaring van de belastinginspecteur hoeveel men aan een...Lees meer
aandelenlease
  ... Bij het begrip aandelenlease praten we eigenlijk gewoon over een vorm van geld lenen aandelenlease was erg populair in de...Lees meer
adverse excursion
  ... De adviesgroep betalingsverkeer die ook wel afgekort en wordt aangeduid met abv is een adviesgroep die als voornaamste taak...Lees meer
beleggersfront
  ... Onder het beleggersfront verstaan we het contact tussen de grote institutionele beleggers en bedrijfsfondsen dat tot doel...Lees meer
beleggingsfonds
  ... Het aantal beleggingsfondsen is de laatste tien jaar bijzonder snel gestegen beleggingsfondsen kunnen gezien worden als een paraplu een beleggingsfonds is...Lees meer
geschoren worden
  ... met de uitdrukking geschoren worden wordt bedoeld dat een belegger veel geld verliest bij een plotselinge forse terugval van...Lees meer
madoff
  ... begin 2009 werden beleggers over de gehele wereld opgeschrikt door een grootscheepse beleggingsfraude in wat later de madoff zaak zou...Lees meer
onroerend goed
  ... een bekende vorm van beleggen is natuurlijk in onroerend goed meestal wordt er bij beleggen in onroerend...Lees meer
beleggingsfraude
  ... Beleggingsfraude is zeer populair regelmatig lezen we verhalen in de krant van vermogensbeheerders die het ingelegde geld...Lees meer
beleggingshorizon
  ... Onder de beleggingshorizon verstaan we de periode dat het geld bestemd voor een belegging kan worden gemist...Lees meer
aandelenindex
  ... Een aandelenindex is een permanent berekend getal dat de richting van de beurs als geheel aangeeft. De aandelenindex wordt daarom vaak...Lees meer
koersbepalende factoren
  ... de koersen van financiële waarden zoals bijvoorbeeld aandelenkoersen worden beïnvloed door een groot aantal zogenaamde koersbepalende factoren...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
add on
  ... De zogenaamde add on is een amerikaanse term die onvertaald wordt overgenomen de term staat voor geld dat op...Lees meer
addon
  ... De zogenaamde add on is een amerikaanse term die onvertaald wordt overgenomen de term staat voor geld dat op...Lees meer
depositosparen
  ... het depositosparen is een interessant alternatief voor beleggen direct aankopen van obligatieleningen op de beurs geeft meer grip op de waarde...Lees meer
depot
  ... het begrip depot kent meerdere betekenissen 1 een stallingsmogelijkheid voor geld er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een bouwdepot of premiedepot...Lees meer
Alfred Marshall
  ... alfred marshall 1842 1924 was in de periode 1885 1908 hoogleraar in de economie aan de universiteit van cambridge...Lees meer
boekhouding
  ... de boekhouding is het volgens een bepaalde gestandaardiseerde administratieve methode vastleggen van gebeurtenissen binnen een bedrijf voor zover die in...Lees meer
factormaatschappij
  ... een factormaatschappij of ook wel kortweg factor doet aan factoring dat wil zeggen dat men tegen contante betaling vorderingen van...Lees meer
inactief geld
  ... onder inactief geld verstaan we 1 geld dat niet gebruikt wordt in de economie het is het geld in...Lees meer
leveraged buyout
  ... een leveraged buyout ofwel een lbo is een overname van een bedrijf of van voldoende aandelen om de macht...Lees meer
rentearbitrage
  ... onder rentearbitrage verstaan we het gebruik maken van op een bepaald ogenblik bestaande renteverschillen tussen verschillende markten om de...Lees meer
stroman
  ... onder een stroman verstaan we een persoon die handelt op eigen naam maar met geld van grote opdrachtgevers die bijvoorbeeld...Lees meer
elektronisch geld
  ... onder het klassieke begrip elektronisch geld of electronic money verstaan we een bankkaart of andere betaalpas...Lees meer
fiatgeld
  ... fiduciair geld ofwel fiatgeld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
fiduciair geld
  ... fiduciair geld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
fiduciary call
  ... we spreken van een fiduciary call als we de combinatie aandeel + putoptie protective put vervangen door...Lees meer
financieren
  ... financieren is de manier waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten...Lees meer
geldschepping
  ... onder geldschepping verstaan we in omloop brengen van nieuw chartaal geld door een circulatiebank of de staat anders dan voor...Lees meer
geldschieter
  ... een geldschieter is een persoon of bedrijf dat kapitaal levert aan ondernemingen vaak betreft het hier geld aan kleinere of...Lees meer
geldsluier
  ... met het begrip geldsluier wordt bedoeld dat er soms een verkeerde indruk kan ontstaan als het om geld gaat...Lees meer
geldstelsel
  ... het geldstelsel van een land is het geheel van munten bankbiljetten en muntbiljetten zoals dat volgens een wettelijk voorschrift in...Lees meer
geldsubstitutie
  ... onder geldsubstitutie verstaan we het omwisselen van chartaal geld in giraal geld en omgekeerd door deze geldsubstitutie treedt geen verandering op...Lees meer
harde munt
  ... we spreken van een harde munt of een harde valuta bij een munteenheid die weinig wisselkoersrisico heeft dus de...Lees meer
hefboomeffect
  ... het hefboomeffect of leverage is het verschijnsel dat we met een kleine investering een groter rendement kunnen krijgen...Lees meer
houdadvies
  ... een houdadvies is hetzelfde als een holdadvies dus het advies om een fonds in portefeuille te houden wanneer men het...Lees meer
in omloop
  ... we zeggen van een munt dat deze in omloop komt wanneer hij gewoon dag en dagelijks met het gewone...Lees meer
kifid
  ... kifid is het klachteninstituut financiele dienstverlening consumenten die een klacht hebben over banken of verzekeraars kunnen hier aankloppen voor rechtspraak...Lees meer
margin call
  ... een margin call is een telefoontje van uw bank of commissionair dat u geld moet bijstorten voor uw margin...Lees meer
aandelenindexoptie
  ... Een aandelenindexoptie of gewoon een indexoptie is een verhandelbaar recht met als onderliggende waarde een aandelenindex zoals bijvoorbeeld de aex...Lees meer
boxspread
  ... boxspread is een term uit de optiehandel om bepaalde optiestrategie mee aan te geven...Lees meer
free trade
  ... de free trade is een optiepositie een speciale variant van de vertical spread de positie wordt geopend door het kopen...Lees meer
koopjesjager(bij opties)
  ... de koopjesjager een term uit de wereld van de beleggerspsychologie vinden we onder de beginnende optiebeleggers deze nog...Lees meer
combination
  ... een long combination is een optiestrategie waarbij een putoptie en een calloptie gekocht worden met verschillende uitoefenprijzen...Lees meer
passief geld
  ... Onder passief geld  of ook wel lang passief geld verstaan we het geld van personen verenigingen en stichtingen dat langdurig op een rekening staat....Lees meer
paul revere
  ... de techniek van de patroonherkenning beperkt zich zeker niet tot beleggen en trading maar heeft vele toepassingen in allerlei disciplines...Lees meer
pennystocks
  ... wat zijn pennystocks onder pennystocks verstaan we goedkope aandelen die langdurig flink uit de gratie zijn en daardoor een zeer lage...Lees meer
pink sheets over counter markt
  ... het pink sheets systeem is bedoeld voor over the counter handel in bepaalde aandelen in de...Lees meer
provisiejagen
  ... provisiejagen is een tactiek die door sommige banken en vermogensbeheerders wordt toegepast er worden zeer veel kleine transacties uitgevoerd die...Lees meer
return on investment
  ... de return reversal beleggingsstrategie bestaat uit een 5 tal stappen allereerst berekenen we de 5 meest achtergebleven fondsen van de...Lees meer
spaargedrag
  ... het spaargedrag is het feit om particulieren hun geld gaan oppotten of het juist uit gaan geven ontpotten dit laatste...Lees meer
aandelenfutures
  ... Zoals de naam al suggereert is bij aandelenfutures of ook wel security futures sprake van futures financiële termijncontracten met aandelen...Lees meer
boiler room
  ... een zogenaamde boiler room is het kantoor of het callcenter van een dubieus bedrijf dat producten op de termijnmarkten...Lees meer
first notice day
  ... in de wereld van de goederentermijnhandel vinden we de first notice day de first notice day is de...Lees meer
speltheorie
  ... de zogenaamde speltheorie is een verzameling regels en formules die zijn afgeleid van gokspelen hoewel gokspelen niet als een serieuze manier...Lees meer
tradereffect
  ... het zogenaamde tradereffect is een fenomeen dat optreedt bij opulaire tradingtechnieken omdat veel traders een werkende techniek zullen adopteren en...Lees meer
traders advantage
  ... het zogenaamde traders advantage is het verschil tussen het percentage winnaars en het percentage verliezers...Lees meer
tradingpsychologie
  ... boeken zijn er vol geschreven over tradingpsychologie of ook wel beleggerspsychologie waarbij de auteurs het in het algemeen roerend met...Lees meer
would be trader
  ... wie wel eens lid geweest is van een beleggingsclub of beleggingsstudieclub die kent hem vast...Lees meer
antiek
  ... De koop en verkoop van antiek of het beleggen in antiek is voor de liefhebbers een handel of...Lees meer
cold calling
  ... met het begrip cold calling wordt bedoeld dat particulieren telefonisch worden benaderd om geld te stoppen in meestal zeer...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
forex
  ... Forex is de afkorting van foreign exchange waarmee de afdeling valuta arbitrage binnen een financiële instelling wordt bedoeld 2 een...Lees meer
gokken
  ... gokken behoort tot de oudste bezigheden van het mensdom oude primitieve volkeren deden al aan allerlei varianten en er wordt...Lees meer
behavioral finance
  ... Behavioral finance is in feite een tak van de psychologie die zich bezig houdt met het verklaren van de...Lees meer
agioreserve
  ... In plaats van agioreserve spreken we ook wel van agiokapitaal de agioreserve ontstaat doordat aandelen bij emissie boven de...Lees meer
aversie tegen verliezen
  ... Dit effect vinden we terug bij de behavariol finance en is een van de factoren die bepalen...Lees meer
koopmoment
  ... het is als een oude vraag die veel beleggers uit hun slaap houdt wat is nu het beste koopmoment?...Lees meer
Capital Asset Pricing Model
  ... capm is een afkorting van capital asset pricing model het capital asset pricing model is een theoretisch wiskundig...Lees meer
CAPM
  ... capm is een afkorting van capital asset pricing model het capital asset pricing model is een theoretisch wiskundig...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
effectenkrediet
  ... effectenkrediet is een vorm van een lening waarbij effecten als zekerheid of onderpand voor de lening dienen het stellen van...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
koers
  ... de koers is de beurswaarde van een effect op een bepaald moment of ook wel de prijs die je voor...Lees meer
kredietcrisis
  ... de term kredietcrisis kwam in de zomer van 2007 naar voren omdat banken elkaar geen geld meer wilden lenen...Lees meer
new home sales
  ... één van de indicatoren waar de fed in de usa het beleid op baseert is de new home...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
papieren verlies
  ... een papieren verlies is een verlies dat wel ontstaan is maar omdat er nog niet verkocht is niet echt...Lees meer
random walk theorie
  ... de random walk theorie is een directe afgeleide van de efficiënte markt hypothese en zal de meeste beleggers wel...Lees meer
risicobeheersing
  ... risicobeheersing cq risicobeheer is belangrijk voor elke belegger hoewel als...Lees meer
splitup
  ... een split up is de splitsing van coupures van aandelen in kleinere coupures van hetzelfde fonds...Lees meer
termijncontract
  ... wat is een termijncontract? onder een termijncontract verstaan we een verhandelbare eenheid met gestandaardiseerde onderliggende hoeveelheid en een vaste looptijd met...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
zelfvervullende profetie
  ... nergens is de kans van het optreden van een zelfvervullende profetie zo groot als in beleggersland...Lees meer
eisen trading systeem
  ... voordat we zelf een trading systeem gaan opzetten dan wel een systeem aan...Lees meer
agency theorie
  ... De zogenaamde agency theorie wordt bestudeerd in economie de agency theorie gaat ervan uit dat alle verhoudingen in de economie...Lees meer
ADV
  ... De verklaring van advance block bearish een patroon uit de candlestickanalyse is als volgt er zijn drie dagen...Lees meer
arbeidsduurverkorting
  ... Onder het begrip arbeidsduurverkorting meestal afgekort tot adv of atv verstaan we het verminderen van het aantal jaren per werkzaam...Lees meer
belastingillusie
  ... Onder het begrip belastingillusie verstaan we het verschijnsel dat belastingbetalers altijd het idee hebben dat ze minder...Lees meer
continuiteit bedrijf
  ... de zogenaamde continuïeit van een bedrijf geeft aan of een bedrijf naar verwachting een lang leven beschoren...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
liquiditeitenmassa
  ... de binnenlandse liquiditeitenmassa is de som van het chartale geld bankbiljetten en munten de girale tegoeden giro en banksaldi de...Lees meer
loonruimte
  ... de loonruimte is het percentage dat de lonen maximaal mogen stijging op grond van economische factoren denk daarbij bijvoorbeeld aan...Lees meer
overheidsfalen
  ... het feit dat de overheid zich bij de overheidsconsumptie niet altijd als een normale consument gedraagt noemen we het overheidsfalen...Lees meer
schuldbekentenis
  ... een schuldbekentenis wordt ook wel een schuldbewijs genoemd...Lees meer
vastgoed
  ... vastgoed is een veel gebruikte term voor onroerend goed denk bij vastgoed aan huizen winkels kantoorpanden en dergelijke...Lees meer
zwart werk
  ... onder het begrip zwart werk is arbeid die wordt betaald met zwart geld dus geld waarbij de verdiensten eigenlijk...Lees meer
scheeps cv
  ... een wereld waarin constructies met een commanditaire vennootschap veel worden toegepast is de zogenaamde scheeps cv...Lees meer
economie
  ... de formele economie baseert zich alleen op die zaken meten waarvoor een inkomen wordt ontvangen dat kan in de...Lees meer
handel met voorkennis
  ... handel met voorkennis is bij de wet verboden dat is duidelijk volgens velen is handel met voorkennis echter...Lees meer
handelmetvoorkennis
  ... handel met voorkennis is bij de wet verboden dat is duidelijk volgens velen is handel met voorkennis echter...Lees meer
creditspread
  ... de creditspread is bedoeld om premie binnen te halen het is een bekend feit dat de meeste opties waardeloos aflopen...Lees meer
digitale optie
  ... een digitale optie is hetzelfde als een binaire optie deze wordt geld waard als een bepaalde koers van de...Lees meer
extrinsieke waarde
  ... de extrinsieke waarde is dat deel van de optiepremie dat niet intrinsiek is ofwel de verwachtingswaarde of tijdwaarde...Lees meer
hefboomwerking
  ... onder hefboomwerking of het vaak gebruike "leverage" verstaan we het verschijnsel dat met een afgeleid product als een warrant of...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
tijdswaarde
  ... de tijdswaarde is een andere naam voor de verwachtingswaarde in de premie van opties of een warrant...Lees meer
synthetische converteerbare obligatie
  ... synthetische dus zelfgemaakte ofwel kunstmatige aandelen zijn heel bekend maar er bestaan ook synthetische converteerbare obligaties...Lees meer
kansberekening
  ... de kansberekening is een randgebied van de wiskunde en dan met name de statistiek het leert u rekenen met kansen...Lees meer
wiskundige verwachting
  ... de wiskundige verwachting is een zeer belangrijk kengetal van een tradingsysteem...Lees meer
yen carry trading
  ... onder yen carry trading verstaan we een vorm van geldhandel die in 2006 en 2007 zeer populair was...Lees meer
beschermingsconstructies
  ... beschermingsconstructies van vennootschappen zijn bedoeld om te voorkomen dat een bedrijf wordt overgenomen of om de macht van de aandeelhouders...Lees meer
bestensorder
  ... een bestensorder is een opdracht tot aan of verkoop van effecten en opties waarbij geen koerslimiet is opgegeven en dus...Lees meer
bewaarloon
  ... het bewaarloon is het bedrag dat men aan zijn bank of commissionair verschuldigd is voor het hebben van een effectenrekening...Lees meer
financiële instelling
  ... een financiële instelling is een instelling waavan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderinge en...Lees meer
financiële markten
  ... de financiële markten zijn een verzamelnaam voor de markten waarop vraag en aanbod naar lang en kortlopend geld dan...Lees meer
highyield obligatie
  ... een high yield obligatie is een obligatie met een extra hoge rente deze wordt veroorzaakt door de grote...Lees meer
winstneming
  ... onder winstneming of winstnemen wordt het verzilveren van papieren winsten verstaan ook wel het met winst verkopen van effecten met...Lees meer
conduit
  ... een conduit is een organisatorisch juridsch iets al dan niet een rechtspersoon dat de mogelijkheid heeft om obligaties uit te...Lees meer
financiële activa
  ... onder de financiële activa verstaan we de activa die de vorm van een vermogenstitel hebben dit wil zeggen dat deze...Lees meer
g20
  ... de zogenaamde g20 komt regelmatig bijeen op een zogenaamde "g20 top" de landen die deel uit maken van de g20...Lees meer
geldtheorie
  ... de geldtheorie uit de economie gaat uit van de onderlinge verbanden tussen...Lees meer
loanarranger
  ... met het onvertaalbare begrip loan arranger wordt een bank of een andere financiële instelling bedoeld die zich bezighoudt met...Lees meer
old sofa syndrome
  ... het zogenaamde old sofa syndrome wat zich nog niet lekker herkenbaar in het nederlands laat vertalen is het...Lees meer
omniet
  ... de term om niet komen we vooral tegen in ambtelijke stukken van de rijksoverheid het wil zoiets zeggen dat...Lees meer
combined write
  ... bij het schrijven van gedekte callopties is de combined write vaak een interessant alternatief...Lees meer
in the money
  ... een in the money call is een calloptie waarbij de uitoefenprijs lager is dan de koers van de...Lees meer
spread
  ... optiepositie die in het algemeen gesproken bestaat uit een gekochte en een verkochte optieserie die in uitoefenprijs en...Lees meer
voorwaardentradingsysteem
  ... veel beleggers denken met een computergestuurd tradingsysteem de pot met goud over de drempel van de deur naar binnen...Lees meer
kickbackvergoeding
  ... de term kickbackvergoeding is de vergoeding die aan vermogensbeheerders wordt betaald door de bank waar zij de orders voor hun...Lees meer
neutrale visie
  ... we spreken van een neutrale visie van een beleggingsadviseur wanneer deze een koop noch een verkoopadvies geeft soms wordt...Lees meer
kapitaalbeweging
  ... we spreken van een kapitaalbeweging bij de verplaatsing van te investeren kapitaal van de ene sector naar de andere of...Lees meer
kapitaalinvoer
  ... onder kapitaalinvoer verstaan we investeringen of het creëren van saldi op geld of beleggingsrekeningen door personen die niet nederland wonen...Lees meer
kapitaaluitvoer
  ... onder de kapitaaluitvoer verstaan we beleggingen en investeringen van nederlandse ingezetenen in het buitenland het geld verdwijnt dus uit nederland...Lees meer
kapitaalverzekering
  ... onder een kapitaalverzekering verstaan we een overeenkomst met een verzekeraar waarbij tegen betaling van een bedrag ineens of een periodieke...Lees meer
kas
  ... de kas is een balanspost waarop contant geld wordt geadministreerd 2 de kas is ook een plaats loket balie in...Lees meer
kasapparaat
  ... een kasapparaat wordt ook wel een kassa of kasregister genoemd in eenvoudigste vorm is het een apparaat voor registratie van...Lees meer
knelpuntfactor
  ... de productiefactor die uiteindelijk de hoogte van de productie bepaalt wordt de knelpuntfactor genoemd...Lees meer
effectenkredietinstelling
  ... een zogenaamde eki ofwel voluit een effectenkredietinstelling is een officieel goedgekeurde...Lees meer
EKI
  ... een zogenaamde eki ofwel voluit een effectenkredietinstelling is een officieel goedgekeurde kredietinstelling die zijn geld verdient met het verlenen van...Lees meer
drawdown
  ... de drawdown is de soms forse terugval in het werkkapitaal van een trader ten gevolge van het meermalen na elkaar...Lees meer
jcurve
  ... de zogenaamde jcurve is een begrip uit de wereld van de valutahandel als de wisselkoers daalt reageren de prijzen direct zodat...Lees meer
actieve belegger
  ... Men spreekt wel van een actieve belegger bij een belegger die regelmatig effecten koopt en verkoopt meestal in de...Lees meer
accomoderend beleid
  ... Onder accomoderend beleid verstaan we het beleid van een centrale bank dat gericht is op het bevorderen van de...Lees meer
acidtest
  ... Onder de acid test de acid test ratio of ook wel de quickratio verstaan we de vlottende activa exclusief...Lees meer
algemenebank
  ... Een zogenaamde algemene bank vroeger ook wel handelsbank genoemd biedt het volledige dienstenpakket van een bank aan...Lees meer
handelsbank
  ... een zogenaamde algemene bank vroeger ook wel handelsbank genoemd biedt het volledige dienstenpakket van een bank aan en valt...Lees meer
aowspaarfonds
  ... Het aow spaarfonds is een door de overheid ingestelde tijdelijke kapitaalbuffer om de vergrijzing in de aow op te...Lees meer
apparatieve betaalvormen
  ... Onder het algemene begrip apparatieve betaalvormen verstaan we in de financi ële wereld de betaalvormen die betalingen met behulp van...Lees meer
assetclass
  ... Een asset class is een onderverdeling van een belegging daarbij alles meerekenend wat een commerci ële waarde heeft of dat...Lees meer
execution only
  ... we spreken van execution only bij klanten die geen advies over financiële producten als beleggingen of verzekeringen willen maar...Lees meer
gap
  ... in de bankwereld spreken we van een gap bij het niet op gelijke tijdstippen vervallen van de uitzetting en het...Lees meer
gezonde correctie
  ... de onzinterm gezonde correctie wordt door sommige vermogensbeheerders en of beleggingsadviseurs gebruikt om hun klanten gerust te stellen na...Lees meer
glamouraandeel
  ... een glamouraandeel is een aandeel dat door de goede prestaties in het verleden of door hooggespannen toekomstverwachtingen extreem populair is...Lees meer
paniekverkoop
  ... bij een paniekverkoop verkoopt men effecten tegen ongunstige prijzen vaak wat de gek ervoor geeft als gevolg van een uiterst...Lees meer
plank
  ... de term plank vinden we in de beleggerswereld in de verbinding "op de plank leggen" ofwel effecten voor langere tijd...Lees meer
stockdividend
  ... stockdividend is een vorm van dividend dat niet contant maar in de vorm van aandelen wordt uitbetaald in plaats...Lees meer
aflossing gemengde levensverzekering
  ... Bij een zogenaamde "aflossing via een gemengde levensverzekering" spreken we over een methode van aflossing van...Lees meer
bitcoin
  ... de bitcoin en zijn onderverdeling satoshi is een nieuwe muntsoort die alleen in digitale vorm...Lees meer
satoshi
  ... een sathoshi is het hondmiljoenste deel van een bitcoin...Lees meer
retributie
  ... een zogenaamde retributie is een betaling aan de overheid waar een individueel aanwijsbare tegenprestatie door de overheid tegenover staat bijvoorbeeld...Lees meer
stoffelijk geld
  ... met de term stoffelijk geld bedoelen we geld dat je aan kunt raken dus in de praktijk is stoffelijk...Lees meer
geschreven calloptie
  ... er is sprake van een geschreven call als we een calloptie contract verkopen of zoals dat dan heet schrijven...Lees meer
all or nothing optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
betoption
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binaire optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binary option
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
flexibeletrading
  ... u kent ze vast wel beleggers die wel verliefd lijken op een aandeel of traders...Lees meer
hedgefund
  ... we spreken van een hedge fonds of hedge fund bij beleggings fondsen die met grote bedragen aan...Lees meer
opportunityloss
  ... in het algemeen is de opportunity cost hetgeen we mislopen door het maken van een keuze als we al...Lees meer
EganJones
  ... egan jones is een amerikaanse kredietbeoordelaar of rating agency egan jones is een van de kleinere kredietbureaus...Lees meer
laundering
  ... het begrip laundering is in het nederlands beter bekend als witwassen laundering is het in de normale omloop brengen van zwart...Lees meer
liquiditeitsbuffer
  ... een liquiditeitsbuffer is een geld reservoir dat bestemd is voor de opvang van onverwachte uitgaande betaalstromen en dat gevormd wordt...Lees meer
oppotmiddel
  ... geld wordt wel beschouwd als een oppotmiddel met een oppotmiddel wordt bedoeld dat er geen sprake hoeft te zijn van...Lees meer
gokken of trading
  ... veel mensen hebben er moeite mee als hun zo goed uitgedachte trade totaal...Lees meer
koperoptie
  ... de koper van een optie is degene die een recht verwerft door een optiecontract af te sluiten...Lees meer
m1
  ... de term m1 wordt gebruikt voor de aanduiding van de geldhoeveelheid die in een land in omloop is in de...Lees meer
m2
  ... de term m2 wordt gebruikt voor de aanduiding van de m1 aangevuld met korte termijn deposito's en korte valutategoeden...Lees meer
long straddle
  ... een long straddle is een optiepositie straddle die bestaat uit gekochte opties een dergelijke positie verdient pas geld bij...Lees meer
orders plaatsen
  ... veel mensen denken dat succes in beleggen of trading betekent dat u exact op het gunstigste...Lees meer
koper(metaal)
  ... een metaal dat we terugvinden op de grondstoffenmarkten is koper koper is geen edelmetaal en kent vrijwel uitsluitend industriële toepassingen...Lees meer
longdebasis
  ... met de term long de basis wordt een term uit de wereld van de goederentermijnmarkt bedoeld die neerkomt...Lees meer
realistische doelstellingen bij trading
  ... de meeste traders werken sterk naar een bepaalde doelstelling toe die doelstelling ligt vaak in de richting...Lees meer
zelfevaluatie
  ... elke trader of vaak handelende belegger zal in elk geval na een verliesgevende transactie aan...Lees meer
beleggingsvorm
  ... Bij een beleggingsvorm of asset class hebben we het over de belegging ofwel alles dat een commerciële waarde heeft en...Lees meer
long term buy
  ... een long term buy is een koopadvies van een beleggingsanalist waarbij je indirect de boodschap "niet zeuren als...Lees meer
marginverplichting
  ... de zogenaamde marginverplichting ook wel kortweg margin is de verplichting om geld te storten of zekerheden te verschaffen bij het...Lees meer
markttypering
  ... in feite onderkennen we bij markttypering vier soorten markten die ieder een speciale handelsstijl of beleggingsstrategie vereisen...Lees meer
stalebull
  ... onder een stale bull verstaan we een effectenhandelaar die een papieren winst op zijn effecten heeft maar er geen...Lees meer
trending markt
  ... we spreken van een trending markt of market op het moment dat de markt zich in een duidelijk herkenbare...Lees meer
walking dead
  ... walking dead is spottend een bedrijf dat voor de aandeelhouders geen geld genereert...Lees meer
geldkapitaalmarkt
  ... de term geld en kapitaalmarkt wordt ook wel gehanteerd in plaats van vermogensmarkt...Lees meer
geldhoeveelheid
  ... de geldhoeveelheid is de totale hoeveelheid giraal geld en chartaal geld dat op een bepaald moment in een land in...Lees meer
geldkas
  ... onder de geldkassen van een bank verstaan we het kasgeld dat aangehouden wordt in de vorm van chartaal geld en...Lees meer
geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer
gulden financieringsregel
  ... onder de zogenaamde gulden financieringsregel verstaan we dat de overheid alleen zelf geld mag lenen om dit weer te...Lees meer
hyip
  ... we spreken van een hyip of high yield investment program bij een aanbieding met een extreem hoog rendement dat in...Lees meer
indirecte ontwikkelingshulp
  ... van indirecte ontwikkelingshulp is sprake van als het donorland alleen financiële middelen overdraagt aan het ontwikkelingsland dat deze daarna...Lees meer
inflatierisico
  ... het inflatierisico ofwel het koopkrachtrisico is het risico dat burgers beleggers of bedrijven lopen door de ontwaarding van het geld...Lees meer
koopkrachtrisico
  ... het inflatierisico ofwel het koopkrachtrisico is het risico dat burgers beleggers of bedrijven lopen door de ontwaarding van het geld...Lees meer
inverdieneffect
  ... we spreken van het inverdieneffect van een overheidsuitgave als deze zichzelf op andere punten terugverdient...Lees meer
lombardtarief
  ... het lombardtarief is het tarief dat de banken in rekening wordt gebracht wanneer ze bij de centrale bank geld lenen...Lees meer
uitzetten
  ... onder uitzetten verstaan we het uitlenen van een som geld tegen rentevergoeding voor een bepaalde vaste termijn...Lees meer
hebzuchtige trader
  ... het is heel gemakkelijk om hebzuchtig te worden in de tradingbusiness er ligt namelijk altijd een gevaar op...Lees meer
objectieftraden
  ... u mag uzelf een objectieve trader noemen wanneer u er van uit gaat dat in de markten letterlijk alles...Lees meer
naakte optie
  ... een naakte optie ofwel een naakt geschreven optie is hetzelfde als een ongedekte geschreven optie een naakte optie komt alleen...Lees meer
volatility
  ... de volatility is de mate van beweging van de koers van een aandeel en wordt ook de beweeglijkheid genoemd...Lees meer
tradingkapitaal
  ... het zogenaamde tradingkapitaal is het geld dat een trader voor zijn bezigheden ter beschikking heeft te vergelijken met het bedrijfskapitaal...Lees meer
zelfverbetering voor traders
  ... verbeter de wereld en begin bij jezelf die aloude scheurkalenderwijsheid is de wereld van de trading op het...Lees meer
afwikkelen van een transactie
  ... We spreken van het afwikkelen van een transactie bij het uitvoeren van alle acties die nodig...Lees meer
al uitgegeven geld effect
  ... het al uitgegeven geld effect vinden we in de wereld van de trading psychologie...Lees meer
beleggen kunst of wetenschap
  ... Een wetenschap kun je definiëren als een geheel van kennis dat gebruikt wordt om voorspelbare resultaten te...Lees meer
dividenduitkering
  ... onder de dividenduitkering verstaan we de daadwerkelijke uitkering dus het in geld of effecten bijschrijven op de effectenrekening van het...Lees meer
credit default swap
  ... bij een credit default swap neemt een partij het risico over dat een derde partij failliet gaat...Lees meer
eigenvermogen
  ... het eigen vermogen bestaat uit de waarde van de bezittingen de activa minus de schulden passiva in beide gevallen van...Lees meer
middelenbeheer
  ... de functie middelenbeheer zorgt voor het optimale beheer van de geldstromen die de bank verlaten of er juist binnenkomen...Lees meer
monetaire theorie
  ... de monetaire theorie is een theorie over de invloed van het gebruik van geld op de afloop van het...Lees meer
nettoactief
  ... het zogenaamde nettoactief verschil tussen het bedrag aan bezittingen goederen vorderingen waarde van immateriële activa zoals goodwill en het bedrag...Lees meer
onder consumptietheorie
  ... de zogenaamde onderconsumptietheorie is theorie die tracht conjunctuur effecten te verklaren zoals de golfbeweging van de conjunctuur...Lees meer
ondernemersrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
swap
  ... een swap is het uitruilen van een opbrengst van een bepaalde som geld deze som geld de hoofdsom ofwel in...Lees meer
trust
  ... een trust is een juridische constructie waarbij iemand de zg grantor zijn rechten bijvoorbeeld op geld of een vermogen overdraagt...Lees meer
valutadatum
  ... de valutadatum is de datum waarop een mutatie op een rekening gaat gelden voor de renteverrekening de manier waarop sommige banken...Lees meer
verkrapping
  ... onder de term verkrapping verstaan we een poging van de centrale bank om de inflatie omlaag te krijgen door middel...Lees meer
witwassen
  ... onder witwassen verstaan we het weer in normale omloop brengen van zwart geld zonder dat dit op enigerlei wijze...Lees meer
management buy in
  ... bij een management buy in of mbi belegt een groep investeerders geld in een relatief jonge onderneming en...Lees meer
vermogensbeheer
  ... onder vermogensbeheer verstaan we de activiteiten die gericht zijn op het in stand houden van het vermogen en...Lees meer
agio op obligaties
  ... Onder een agio op obligaties verstaan we het positieve verschil tussen de beurskoers van een obligatie en de...Lees meer
lambmarket
  ... een markt die noch bullmarket noch bearmarket is wordt wel een lamb market genoemd het is dus een min of...Lees meer
positionsizing
  ... in de wereld van de trading is men het er wel over eens dat het bedrag dat we in...Lees meer
agentschap van het ministerie van financiën
  ... Het agentschap van het ministerie van financiën is ingesteld door het ministerie van financien en...Lees meer
agentschap van de Nederlandsche Bank nv
  ... Onder een agentschap van de nederlandsche bank verstaan we een aparte vestiging van de nederlandsche...Lees meer
geld als ruilmiddel
  ... goederen worden tegen geld geruild en dat geld wordt weer geruild tegen andere goederen...Lees meer
geldbelegging
  ... een geldbelegging is een verzamelnaam voor het beleggen investeren van geld in effecten of het zetten van geld op rente...Lees meer
geldhoeveelheidbeleid
  ... in het geldhoeveelheidbeleid beschrijft een centrale bank het beleid met betrekking tot het inzetten van verschillende monetaire instrumenten om de...Lees meer
geldkapitaal
  ... we spreken van geldkapitaal als geld beschouwd kan worden als een vermogensobject dat inkomen kan genereren door het bijvoorbeeld uit...Lees meer
geldmarktlek
  ... onder het begrip geldmarktlekken verstaan we de zogenaamde "lekken" waarlangs nieuw geschapen geld weer uit het circuit van de geldscheppende...Lees meer
geldmarkt overschot
  ... we spreken van een geldmarktoverschot als er sprake is van een situatie waarin de gezamenlijke banken tezamen per saldo een...Lees meer
geldontwaarding
  ... onder geldontwaarding of ook wel inflatie verstaan we de teruglopende koopkracht van het geld die het gevolg is van een...Lees meer
liquiditeitsprognose
  ... de liquiditeitsprognose is de voorspelling van de hoeveelheid geld er binnen gaat komen en hoeveel uitgaven verwacht mogen worden over...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
milieuheffing
  ... een milieuheffing is een door de centrale overheid opgelegde heffing die bedoeld is om het gebruik van schaarse grondstoffen bijvoorbeeld...Lees meer
nominaal inkomen
  ... we spreken van een nominaal inkomen als het inkomen wordt uitgedrukt in de waarde van geld en in lopende...Lees meer
hoeontstaanaandelen
  ... stel een bedrijf wil een transportbedrijf beginnen transformeert tot vennootschap en gaat ter financiering van dit transportbedrijf aandelen...Lees meer
martingale
  ... een martingale is een vrij bekende strategie die wordt gebruikt bij gokspelen en die erop neerkomt dat je bij verlies...Lees meer
notering in eens gevend geld
  ... onder een notering in eensgevend geld verstaan we een notering in de locale valuta dus in ons...Lees meer
langleven risico
  ... het zogenaamde langlevenrisico is een term uit de verzekeringen en pensioenwereld het is het risicio dat een verzekeringsmaatschappij loopt dat...Lees meer
aandelenenobligaties
  ... Laten we eens ingaan op het verschil tussen aandelen en obligaties we doen dat aan de hand van een...Lees meer
achtbaanaandeel
  ... Het achtbaanaandeel vinden we in de krant terug in de rubriek grootste daler en grootste stijgers van de dagde aandelen...Lees meer
commodity trading advisor
  ... een commodity trading advisor ofwel cta is een persoon of bedrijf die geld verdient met het adviseren van...Lees meer
CTA
  ... een commodity trading advisor ofwel cta is een persoon of bedrijf die geld verdient met het adviseren van...Lees meer
emotie
  ... er zijn vele vormen van emotie zeker is de wereld van het beleggen en de trading denk aan hebzucht angst...Lees meer
giraalgeld
  ... giraal geld is een vorm van geld dat je niet tastbaar in handen krijgt zoals bij chartaal geld maar...Lees meer
goederenkrediet
  ... goederenkrediet wordt ook wel indirect krediet genoemd het is een vorm van krediet waarbij de kredietnemer geen geld in handen...Lees meer
internetbubble
  ... periode van ongeveer 1998 tot 2000 waarin beleggers het gevoel kregen dat internetbedrijven tot in de hemel zouden groeien hoewel...Lees meer
liquiditeit
  ... bedrijfseconomisch de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen dus de mate...Lees meer
liquiditeitsvoorkeur
  ... onder de liquiditeitsvoorkeur verstaan we de neiging van banken en ondernemingen om bij het kiezen van een periode voor het...Lees meer
negatieve rente
  ... tegenwoordig voorjaar 2105 komen we het vreemde begrip negatieve rente nog wel eens tegen met name staatsobligaties van de...Lees meer
niet direct opneembaar spaargeld
  ... niet direct opneembaar spaargeld is spaargeld dat voor een bepaalde tijd is vastgezet bijvoorbeeld via een deposito...Lees meer
wallet
  ... de term "wallet" kennem we natuurlijk als de engelse vertaling van onze portemonnee waarin we ons contacte geld menemen...Lees meer
bear rotated cylinder
  ... onder het begrip bear rotated cylinder verstaan we een relatief weinig gebruikte optiepositie deze bestaat uit...Lees meer
bear
  ... een bear is een belegger met een meer pessimistische visie waar het de beurs betreft een bear verwacht een daling...Lees meer
beleggen met geleendgeld
  ... Geld en leaseconstructies wordt uw brievenbus ook regelmatig gevuld met aanbiedingen met de meest exotische namen die gemeen hebben dat...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
chasing down
  ... de chasing down beleggingstechniek is zeker niet onomstreden het doet veel mensen een beetje denken aan de martingale techniek...Lees meer
daghandel
  ... de daghandel is het werkterrein van de daghandelaar een trader in de vorm van een persoon of instelling die middels...Lees meer
dodevis
  ... ====> een dode vis is jargon voor een nog openstaande handelspositie trade die de verkeerde kant op gaat...Lees meer
spreiden van aankopen
  ... vooral in onzekere tijden op de beurs is het moeilijk om een...Lees meer
technische analyse misverstand
  ... veel "echte beleggers" mogen graag afgeven op technische analyse technische analyse zien ze als een hoeveelheid vreemde...Lees meer
bankbelegger
  ... Een vraag waar elke belegger voor komt te staan is die waar de effectenportefeuille onder te...Lees meer
white knight
  ... een white knight is een persoon of bedrijf dat voorkomt dat een onderneming vijandig wordt overgenomen...Lees meer
zerosum
  ... onder zerosum handel of een zerosum spel verstaan we een vorm van handel waarbij geen geld of kapitaal ontstaat...Lees meer
roze wolk
  ... als je veel ervaren beleggers vraagt wat de grootste bedreiging voor aandelenanalisten is dan zullen...Lees meer
backtoback krediet
  ... Onder een back to back krediet verstaan we een constructie van een tweetal documentaire kredieten waarbij het...Lees meer
basiskrediet
  ... Onder een back to back krediet verstaan we een constructie van een tweetal documentaire kredieten waarbij het...Lees meer
captivefondsen
  ... zogenaamde captive fondsen zijn bedrijven die deel uitmaken van een grotere financi ële groep en die als zij geld willen...Lees meer
debiteurensubstitutie
  ... met de term debiteurensubstitutie wordt vervanging van de vordering bedoeld die bijvoorbeeld een bank op een debiteur heeft door een...Lees meer
kasmiddelenvaneenbank
  ... onder kasmiddelen van een bank verstaan we het tegoed in rekeningcourant bij de centrale bank en bij andere...Lees meer
reference bank
  ... een reference bank behoort tot eén of meer banken waarvan de door hen berekende rente waartegen zij geld lenen...Lees meer
secundairebank
  ... een secundaire bank is een bank die weliswaar aan kredietverlening kan doen maar die het geld in tegenstelling...Lees meer
inflatoire overheidsfinanciering
  ... onder inflatoire overheidsfinanciering verstaan we het verschijnsel dat de overheid een deel van haar schulden financiert door gewoon geld...Lees meer
monetaire financiering
  ... onder inflatoire overheidsfinanciering verstaan we het verschijnsel dat de overheid een deel van haar schulden financiert door gewoon geld...Lees meer
bearspread
  ... een bearspread is een combinatie van opties waarmee u geld kunt verdienen als de koers van de onderliggende waarde...Lees meer
converted put
  ... een converted put komt overeen met een putoptie maar is samengesteld uit een long calloptie en een shortpositie in...Lees meer
overrente
  ... de beurs en daarmee de beursindex reageert op het algemene economische nieuws de meeste aandelen gaan met de index...Lees meer
betaalinstrument
  ... een betaalinstrument is een middel dat gebruikt wordt om de overdracht van giraal geld mogelijk te maken denk daarbij aan...Lees meer
bayes beslissingsregel
  ... de bayes beslissingsregel gaat ervan uit dat een belegger bij de gegeven mogelijkheden altijd het alternatief zal kiezen waarmee...Lees meer
blokkeernorm
  ... onder een blokkeernorm verstaan we het aantal termijnen dat op een doorlopend krediet moet zijn afgelost voor er opnieuw geld...Lees meer
opnamerestrictienorm
  ... onder een blokkeernorm verstaan we het aantal termijnen dat op een doorlopend krediet moet zijn afgelost voor er opnieuw geld...Lees meer
cross currency emissie
  ... een cross currency emissie is een vorm van een emissie waarbij verschillende debiteuren via tussenkomst van een bank...Lees meer
overboeken
  ... in de effectenwereld verstaan we onder overboeken het overschrijven van effecten van de ene rekening naar de andere...Lees meer
synthetische convertible
  ... een synthetische convertible is een zelfgemaakte converteerbare obligatie men neme daarvoor een risicoloze belegging voor iets minder dan het...Lees meer
altcoin
  ... De bitcoin was één van de eerste elektronische munten gezien het succes van de deze munten kon uitbreiding uiteraard niet...Lees meer
belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
betalingsbalans
  ... de betalingsbalans is het overzicht van alle in geld uitgedrukte transacties die ingezetenen van een land hebben verricht met niet...Lees meer
boedelkrediet
  ... een boedelkrediet is geld dat door derden verstrekt wordt voor het doen van dagelijkse uitgaven als er sprake is van...Lees meer
currencyswap
  ... bij een currencyswap wordt een hoeveelheid geld in een bepaalde valuta omgezet in een andere valuta met daarbij de...Lees meer
delivery
  ... de term delivery kent in de financi ële wereld meerdere betekenissen...Lees meer
dematerialisatie van het geld
  ... met dematerialisatie van het geld verstaan we de vervanging van geld in de vorm van goederen zoals...Lees meer
dematerialisatie
  ... in de wereld van de effecten is dematerialisatie het proces om steeds meer over te gaan van fysieke stukken naar girale...Lees meer
deposito
  ... op een depositio zetten is het uitzetten van een som geld voor een tevoren afgesproken periode en tegen een afgesproken...Lees meer
directe ruil
  ... onder directe ruil of ruilhandel verstaan we de situatie dat goederen of diensten tegen elkaar worden uitgewisseld...Lees meer
directiebonus
  ... een directiebonus of gewoon bonus is een extra betaling buiten het normale salaris bijvoorbeeld bij behaalde resultaten vertrek of domweg...Lees meer
CER
  ... de gecertificeerde emissie reductie of cer is een vorm van een verhandelbaar emissierecht in co2...Lees meer
gecertificeerde emissie reductie
  ... de gecertificeerde emissie reductie of cer is een vorm van een verhandelbaar emissierecht in co2...Lees meer
monetaire financiering
  ... monetaire financiering wordt ook wel genoemd inflatoire overheidsfinanciering genoemd het is een wijze van financiering waarbij de overheid voor...Lees meer
open economie
  ... onder een open economie verstaan we een economie waarbij er eigenlijk geen belemmeringen zijn op het gebied van handel...Lees meer
overbesteding
  ... we spreken in de economie van overbesteding in de situatie dat men meer wil kopen dan wat er met de...Lees meer
quickratio
  ... onder de quickratio ook wel acid test of acid test ratio genoemd verstaan we de vlottende activa exclusief de...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
vennootschap onder firma
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer
VOF
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer
kredietfaciliteit
  ... onder een kredietfaciliteit verstaan we een door de bank met haar cliënt overeengekomen mogelijkheid voor de cliënt om geld op...Lees meer
optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer
transactiekosten
  ... het zogenaamde transactiemotief is een motief voor het aanhouden van kasgeld en andere primaire liquiditeiten om verschillen in het patroon...Lees meer
commoditypool
  ... een commoditypool is een bedrijf waarin geld is ondergebracht van een aantal traders of beleggers en die voor de...Lees meer
computergestuurde handel
  ... we spreken van computergestuurde handel middels tradingsystemen als de beslissingen ten aanzien van de beurshandel volledig op basis van computersoftware...Lees meer
computergestuurde handel
  ... we spreken van computergestuurde handel middels tradingsystemen als de beslissingen ten aanzien van de beurshandel volledig op basis van computersoftware...Lees meer
eigenlijk spaargeld
  ... onder de term eigenlijk spaargeld verstaan we het deel van de spaargelden en depositos van natuurlijke personen stichtingen en...Lees meer
lang passief geld
  ... onder de term eigenlijk spaargeld verstaan we het deel van de spaargelden en depositos van natuurlijke personen stichtingen en...Lees meer
gemeentefonds
  ... onder het gemeentefonds verstaan we de jaarlijkse geldoverdracht van de centrale overheid naar de gemeenten...Lees meer
gemengde levensverzekering
  ... bij een gemengde levensverzekering is er sprake van een combinatie van een kapitaalverzekering bij overlijden zogeheten risicoverzekering en een...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
spaarbewijs
  ... een spaarbewijs is een dagafschrift van een bank vroeger een spaarbankboekje dat dient als bewijs dat iemand geld gestort...Lees meer
spaarrekening met opzegtermijn
  ... een zogenaamde spaarrekening met opzegtermijn is een vorm van een spaarrekening waarop terugbetaling plaatsvindt als een bepaalde...Lees meer
spaarrekening met vaste looptijd
  ... een spaarrekening met vaste looptijd is een vorm van een spaarrekening met een looptijd van een...Lees meer
spaarzin
  ... onder de spaarzin verstaan we de neiging van particulieren om geld opzij te zetten voor toekomstige bestedingen...Lees meer
commodity pooloperator
  ... een commodity pool operator is een persoon of bedrijf die geld of andere vermogenstitels inzamelt om daarmee te...Lees meer
CPO
  ... een commodity pool operator is een persoon of bedrijf die geld of andere vermogenstitels inzamelt om daarmee te...Lees meer
invloed dagelijks nieuws
  ... er valt over te discussiëren of een trader het dagelijks nieuws moet volgen bijvoorbeeld via internet tv of...Lees meer
beursafwikkeling
  ... onder de beursafwikkeling verstaan we de diverse administratieve handelingen bij banken en commissionairs die erop zijn gericht aan en verkooptransacties...Lees meer
settlement
  ... onder settlement verstaan we de afwikkeling van een transactie waarbij geld en stukken tegen elkaar worden ingewisseld...Lees meer
premine
  ... de term premine is afkomstig uit de wereld van het schaduwgeld cryptogeld bij het opzetten van een nieuwe altcoin wordt...Lees meer
vermogensmarkt
  ... onder de vermogensmarkt verstaan we de markten waar huidig geld voor toekomstig geld voor termijnen langer dan een jaar wordt...Lees meer
beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer
federal deposit insurance corporation
  ... de federal deposit insurance corporation ofwel fdic is een overheidsorgaan in de usa dat orde op zaken...Lees meer
flexibiliteit van een belegging
  ... onder de flexibiliteit van een belegging verstaan we het vermogen om de aard van de belegging aan...Lees meer
hiccup
  ... een hiccup is een kortstondige terugval van de koersen op de beurs...Lees meer
dispositie
  ... onder dispositie verstaan we het opnemen van contanten bij een bank door iemand die over een krediet kan beschikken bij...Lees meer
doorlopend krediet
  ... een doorlopend krediet is een soort van rekeningcourantkrediet dat wordt verleend aan een particuliere cli ënt waarbij deze doorlopend debet...Lees meer
financiele verhoudingen wet
  ... de zogenaamde financiële verhoudingenwet beschrijft de verdeling van geld tussen het provinciefonds en het gemeentefonds...Lees meer
wet financiele verhoudingen
  ... de zogenaamde financiële verhoudingenwet beschrijft de verdeling van geld tussen het provinciefonds en het gemeentefonds...Lees meer
jaarverslag
  ... onder het jaarverslag van een onderneming verstaan we het jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag...Lees meer
kascheque postbank nv
  ... een kascheque postbank nv was in vroeger jaren een formulier dat de postbank nv ter beschikking stelde aan...Lees meer
schaduwbank
  ... het verschijnsel van de schaduwbank vinden we in grote uitgestrekte landen met een zwak centraal bestuur zoals china hierbij wordt...Lees meer
economische grenzen
  ... onder economische grenzen verstaan het gehele van economische gegevens en uitgangspunten van hetgeen onderwerp van een economische studie is...Lees meer
handel in vreemd bankpapier
  ... dit is de handel in vreemd bankpapier dus geld dat luidt in verschillende soorten valutas...Lees meer
doorrollen
  ... doorrollen is het sluiten van een shortpositie in opties en het openen...Lees meer
kredietlimiet bij effectenkrediet
  ... de kredietlimiet bij effectenkrediet is het maximumbedrag waarover een kredietnemer met een krediet tegen onderpand van effecten mag...Lees meer
informal investor
  ... informal investor is eigenlijk gewoon een duur woord voor een particuliere geldverstrekker voor veel projecten waar geld nodig is voor...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
maatschap
  ... een maatschap of ook wel burgerlijke maatschap in de praktijk meestal kortweg maatschap genoemd is een overeenkomst waarbij twee of...Lees meer
maatschappelijke geldhoeveelheid
  ... de maatschappelijke geldhoeveelheid ofwel de mgh bestaat uit het chartale en het girale geld in handen van het publiek...Lees meer
MGH
  ... de maatschappelijke geldhoeveelheid ofwel de mgh bestaat uit het chartale en het girale geld in handen van het publiek...Lees meer
maatschappelijke geldvoorraad
  ... de maatschappelijke geldvoorraad is de hoeveelheid geld die door de centrale bank en de geldscheppende instellingen in omloop is...Lees meer
bankrun
  ... Het ingelegde geld van een spaarder wordt door een bank meermalen uitgezet dat betekent dat een bank onvoldoende contanten heeft...Lees meer
cyclische aandelen
  ... cyclische aandelen zijn aandelen met een sterk fluctuerend resultatenverloop al dan niet met een lichte trendmatige groei...Lees meer
overname
  ... overmoedigheid is misschien wel een van de belangrijkste obstakels voor beleggers om succes te hebben...Lees meer
papieren winst
  ... winst op een positie die wel ontstaan is maar omdat de positie nog niet gesloten is niet echt in...Lees meer
ronde top
  ... de ronde top is een koerspatroon uit de technische analyse die normaal gesproken het einde van een opwaartse trend...Lees meer
contante waarde
  ... bij veel berekeningen op het gebied van beleggingen leningenen en hypotheken stuiten we op het begrip contante waarde...Lees meer
ninjahypotheek
  ... hier zal men geen ninjahypotheek gehad hebben...Lees meer
pandjeshuis
  ... een zogenaamd pandjeshuis is een vaak particuliere instelling waar men geld kan lenen tegen overleggen van meestal duurdere luxegoederen als...Lees meer
papiergeld
  ... papiergeld is de verzamelnaam van geld in de vorm van muntbiljetten en bankbiljetten indien de overheid zelf geld in omloop brengt spreekt men ook...Lees meer
niet permanentvermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
risicomijdend vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
tijdelijk vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
vreemd vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
obligatiebeurs
  ... de obligatiebeurs is een onderdeel van de effectenbeurs waar obligaties worden verhandeld te vergelijken met de aandelenbeurs meestal is de...Lees meer
positie clearing effecten
  ... de positie in de clearing van effecten geeft per dag aan wat een deelnemer per...Lees meer
contante afrekening
  ... contante afrekening wordt in het spraakgebruik ook wel boter bij de vis genoemd er wordt bij levering van goederen of...Lees meer
ebusiness
  ... we spreken van een e business bij een flink groot bedrijf dat geheel afhankelijk is van internet voor de...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
particuliere borg
  ... een particuliere borg is borg die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en geen publiekrechtelijk...Lees meer
pasmunt
  ... onder het begrip pasmunt verstaan we de voor rekening van het rijk uitgegeven metalen muntstukken met een nominale waarde van...Lees meer
potentieel geld
  ... onder potentieel geld verstaan we de activa die snel in geld zijn om te zetten...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
algemene banken
  ... primaire banken noemen we ook wel geldscheppende banken deze banken mogen meer uitlenen dan de hoeveelheid geld die...Lees meer
geldscheppende banken
  ... primaire banken noemen we ook wel geldscheppende banken deze banken mogen meer uitlenen dan de hoeveelheid geld die...Lees meer
primaire banken
  ... primaire banken noemen we ook wel geldscheppende banken deze banken mogen meer uitlenen dan de hoeveelheid geld die...Lees meer
binnenlandse geldhoeveelheid
  ... de primaire liquiditeitenmassa is de benaming die de nederlandsche bank nv gebruikt voor het totaalbedrag aan chartaal geld en...Lees meer
geldvoorraad
  ... de primaire liquiditeitenmassa is de benaming die de nederlandsche bank nv gebruikt voor het totaalbedrag aan chartaal geld en...Lees meer
primaire liquiditeit
  ... de primaire liquiditeitenmassa is de benaming die de nederlandsche bank nv gebruikt voor het totaalbedrag aan chartaal geld en...Lees meer
primaire liquiditeitenmassa
  ... de primaire liquiditeitenmassa is de benaming die de nederlandsche bank nv gebruikt voor het totaalbedrag aan chartaal geld en...Lees meer
pos neg verklaring
  ... een positieve of negatieve hypotheekverklaring is een onderhandse akte die op eerste verzoek van de geldverstrekker kan...Lees meer
positieve negatieve hypotheekverklaring
  ... een positieve of negatieve hypotheekverklaring is een onderhandse akte die op eerste verzoek van de geldverstrekker kan...Lees meer
reguleren rekeningcourant saldo
  ... onder het reguleren van de rekeningcourantsaldo van de de nederlandsche bank nv verstaan we...Lees meer
sterke punten trader
  ... Zijn uw sterke punten als trader wel zo sterk...Lees meer
cashless exercise
  ... bij een cashless exercise is er sprake van een het omzetten...Lees meer
constante ratio portefeuille
  ... bij een constante ratio portefeuille wordt er een constante verhouding in absolute bedragen aangehouden tussen een aantal beleggingsvormen...Lees meer
floor
  ... op een aantal beurzen vinden we een floorcommittee wat bestaat uit enkele ervaren beurshandelaren die met voorstellen voor wijzingen en...Lees meer
harakiriswap
  ... een zogenaamde harakiriswap is een term voor een swap waaraan geen geld verdiend kan worden maar die alleen wordt uitgezet...Lees meer
haussegeluidjes
  ... onder haussegeluidjes verstaan we de pogingen van degenen die geld verdienen aan koersstijgingen om de koers in opwaartse richting te...Lees meer
institutionele belegger
  ... een institutionele belegger is een belegger die beroepsmatig langlopende beleggingen zoekt voor de aan hen toevertrouwde middelen waarbij de...Lees meer
koers vreemde valuta
  ... onder de koers vreemde valuta verstaan we de geldende marktprijs van buitenlands geld...Lees meer
orange
  ... een orange is in het vakjargon van de beurs een obligatie die zowel met geld als met aandelen mag worden...Lees meer
bankenrisico
  ... Onder het zogenaamde bankenrisico verstaan we het het risico voor iedereen dat een bank haar verplichtingen niet nakomt...Lees meer
cashratio
  ... de cash ratio geeft de verhouding tussen cash en vergelijkbaar en het korte vreemde vermogen zodat duidelijk is in...Lees meer
finale liquiditeit
  ... onder de finale liquiditeit die ook wel uiteindelijke liquiditeit wordt genoemd verstaan we het aflopen van de economische verhoudingen...Lees meer
financiële instelling
  ... een financiële instelling is een instelling waarvan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderingen...Lees meer
financiële transactie
  ... onder een financiële transactie verstaan we de ruil van huidig geld tegen toekomstig geld een voorbeeld van een financiële transactie...Lees meer
financiering
  ... houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten bijvoorbeeld hoe een gezin aan...Lees meer
frontend load
  ... met de term front end load bedoelen we een methode van provisieberekening waarbij de kosten van deelname aan...Lees meer
funding
  ... met de engelstalige term funding bedoelen we het bijeen halen van een som geld dit kan voor een goed doel zijn...Lees meer
garantie door de staat
  ... een zogenaamde garantie door de staat is een vorm van garantie waarbij de staat aan de kredietverlenende...Lees meer
garantiekrediet
  ... een zogenaamd garantiekrediet is een kredietvorm waarbij die nauwelijks voorkomt maar waarbij een bedrijf geld van een bank kan lenen...Lees meer
gastgebruik
  ... onder het gastgebruik verstaan we de mogelijkheid dat een cliënt van de ene financiële instelling bij een andere gebruik maakt...Lees meer
geldezel
  ... een geldezel is iemand die zijn bankrekening bewust tegen een beloning laat gebruiken voor derden...Lees meer
hypotheeknemer
  ... in de praktijk worden de termen hypotheeknemer en hypotheekgever nogal eens met elkaar verward...Lees meer
inflatiepercentage
  ... het inflatiepercentage is het percentage waarmee de koopkracht van het geld is gedaald ten gevolge van inflatie...Lees meer
inkomenselasticiteit van de vraag
  ... onder de inkomenselasticiteit van de vraag verstaan we in de wereld van de economie de procentuele verandering...Lees meer
inkomenskloof
  ... ===> op wereldniveau onder de inkomenskloof verstaan we het verschil in inkomsten tussen de arme en rijke landen in de wereld...Lees meer
inkomenskloof
  ... op wereldniveau onder de inkomenskloof verstaan we het verschil in inkomsten tussen de arme en rijke landen in de wereld...Lees meer
integrale beleggingscyclus
  ... onder de integrale beleggingscyclus verstaan we een beleggingsstrategie waarbij de belegger zich niet beperkt tot één beleggingsvorm maar alle...Lees meer
interbancair deposito
  ... een interbancair deposito wordt ook wel interbankdeposito genoemd in feite gaat het om een interbancaire lening waarbij de ene...Lees meer
intrinsieke waardevan geld
  ... onder de intrinsieke waarde van het geld verstaan we de materiële stoffelijke waarde van het geld...Lees meer
inverted yield curve
  ... onder een inverted yield curve wordt verstaan dat de rente die vergoed wordt op de geldmarkt hoger ligt...Lees meer
investeerder
  ... een investeerder is iemand die geld in ondernemingen als startende bedrijven steekt in de hoop daar een beter rendement mee...Lees meer
koopkracht
  ... onder iemands koopkracht verstaan we de hoeveelheid goederen en diensten die iemand kan kopen met zijn besteedbaar inkomen...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
kostensoort
  ... met de kostensoort ofwel de kostencategorie verstaan we de onderverdeling in de kosten die administratief wordt gemaakt...Lees meer
kredietinstelling
  ... een kredietinstelling is de officiële naam van een bank of van andere rechtspersonen en natuurlijke personen die hun bedrijf maken...Lees meer
marginale voorschot faciliteit
  ... onder de marginale voorschotfaciliteit verstaan we een geldmarktinstrument van de centrale bank...Lees meer
mobiliteit tussen niet werken en werken
  ... de mobiliteit tussen niet werken en werken betekent dat er veel aan gelegen is om...Lees meer
monetair neutrale financiering
  ... monetair neutrale financiering is een wijze van financiering die niet tot geldschepping leidt...Lees meer
monetary base
  ... de zogenaamde monetary base is een grafische weergave van het aanbod aan geld op macroeconomisch niveau...Lees meer
near money
  ... near money wordt soms ook schiergeld genoemd het betreft bij near money beleggingsvormen die zeer snel in contant geld zijn...Lees meer
schiergeld
  ... near money wordt soms ook schiergeld genoemd .Onder schiergeld verstaan we waardepapieren anders dan geld die wel snel in geld om te zetten zijn...Lees meer
officieuze economie
  ... de officieuze economie is dat deel van de economie waar men belastingen en premies ontduikt het is het zogenaamde...Lees meer
omgekeerd koersrisico
  ... onder het omgekeerd koersrisico verstaan we het risico dat een bank loopt bij uitlenen van geld in een vreemde...Lees meer
omloop snelheid van het geld
  ... onder de omloopsnelheid van het geld verstaan we de mate waarin het van de ene hand in...Lees meer
omrekenkoers
  ... de omrekenkoers is de koers waartegen geld en geldswaarden omzetten en dergelijke die in een vreemde valuta zijn uitgedrukt worden...Lees meer
omroepbijdrage
  ... een bedrag dat in het verleden in nederland periodiek aan de overheid moest worden betaald om gebruik te mogen maken...Lees meer
oneigenlijk spaargeld
  ... onder oneigenlijk spaargeld verstaan we direct opneembaar geld dat het publiek heeft uitgezet bij banken en de overheid...Lees meer
overdispositie
  ... onder overdispositie verstaan we rood staan debet boven een toegestane kredietlimiet dan wel rood staan zonder dat er een krediet...Lees meer
pariteit van het geld
  ... de pariteit van het geld is de ruilverhouding tussen een geldeenheid en één of meer andere geldeenheden...Lees meer
voorzieningen nemen
  ... onder het nemen van voorzieningen voorzieningen nemen verstaan we het opzij zetten van geld door een bedrijf voor toekomstige...Lees meer
wet van engel
  ... de wet van engel kijkt naar het verband tussen de uitgaven aan voeding en het inkomen...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer
halalfonds
  ... een zogenaamd halalfonds is een beleggingsfonds speciaal voor moslims met name turkse fraudeurs gebruikten deze fondsen om landgenoten op te lichten...Lees meer
inruil
  ... we bieden iets bijvoorbeeld een dienst recht of zaak aan "in ruil" aan als we hier tegenover een andere...Lees meer
koers verschil giraal chartaal geld
  ... het koersverschil giraal chartaal geld ontstaat door de kosten verbonden aan de omwisseling van chartaal geld in giraal...Lees meer
meldpunt ongebruikelijke transacties
  ... onder het meldpunt ongebruikelijke transacties ofwel mot verstaan we een overheidsinstelling waar banken en financiële tussenpersonen en instellingen...Lees meer
niet gerealiseerdewinst
  ... onder de niet gerealiseerde winst of juist verlies verstaan we de waarde van een openstaande positie...Lees meer
nominale waarde van het geld
  ... de nominale waarde van het geld zowel in munten als in bankbiljetten is het aantal eenheden...Lees meer
CFD
  ... een cf effect is een standaard effect aan toonder dat bestaat uit een mantel en een dividend of couponblad...Lees meer
contract for difference
  ... cfd's ofwel contract for difference zijn overeenkomsten gemaakt tussen twee partijen om het prijsverschil te verrekenen tussen de aankoopprijs en...Lees meer
Yuan Renminbi
  ... de yuan renminbi is de nationale munteenheid van china de iso valutacode van de yuan renminbi is cny renminbi...Lees meer
fractie verzekering
  ... onder een fractieverzekering verstaan we een vorm van een levensverzekering waarbij zowel de premie als de uitkering gebaseerd is op...Lees meer
broker loan rate
  ... de broker loan rate is het rentepercentage waarop beurshandelaren geld van banken lenen om posities van hun cli ënten...Lees meer
CEDEL
  ... de centrale de livraison de valeurs mobiliã¨res ofwel cedel sa is een in luxemburg gevestigd...Lees meer
centrale de livraison de valeurs mobiliÞres
  ... de centrale de livraison de valeurs mobiliã¨res ofwel cedel sa is een in luxemburg gevestigd...Lees meer
dividendbewijs
  ... een dividendbewijs is een onderdeel van een fysiek aandeel waarop het dividend door de betrokken vennootschap wordt uitbetaald in geld...Lees meer
dividendsparen
  ... het zogenaamde dividendsparen is iets van vroeger onder een ouder belastingregime als je door de rentevrijstelling heen was kon je...Lees meer
dood kapitaal
  ... onder dood kapitaal verstaan we kapitaal dat op geen enkele manier enig rendement oplevert bijvoorbeeld het geld in een...Lees meer
variation margin
  ... de variation margin is het bedrag dat dagelijks met de houder van een future cq termijncontract wordt verrekend en dat...Lees meer
burgerlijke maatschap
  ... een burgerlijke maatschap wordt ook wel kortweg maatschap genoemdde burgerlijke maatschap betreft een overeenkomst waarbij twee of meer personen...Lees meer
burn rate
  ... de burnrate is de snelheid waarmee een bedrijf geld verbrandt ofwel de negatieve kasstroom per maand of per jaar...Lees meer
capital loss
  ... een capital loss is een verlies in geld dat ontstaat wanneer een verliesgevende positie een zogenaamd papieren verlies wordt...Lees meer
cardtrapping
  ... een betrekkelijk nieuwe manier om aan de gegevens van bankklanten te komen is de zogenaamde card trapping bij card...Lees meer
carry trade
  ... onder een carrytrade verstaan we een transactie waarbij een partij op de obligatiemarkt geld aantrekt met een korte looptijd...Lees meer
cashflow prognose
  ... de cashflowprognose wordt ook wel de liquiditeitsprognose genoemd het is een voorspelling door een bedrijf hoeveel geld er in een...Lees meer
centrale financiering
  ... onder de term centrale financiering verstaan we een vorm van financiering waarbij een lagere overheid als bijvoorbeeld een gemeente...Lees meer
chartaal geld
  ... onder chartaal geld ook wel stoffelijk geld of baar geld verstaan we geld in de vorm van bankbiljetten en...Lees meer
debetcard
  ... een debitcard is een geplastificeerde kaart die meestal voorzien is van een chip of magneetstrip om hem machinaal leesbaar te...Lees meer
debetrente
  ... de debetrente is de rente die in rekening wordt gebracht als geld wordt geleend bijvoorbeeld bij een hypotheek lening...Lees meer
debitering
  ... met de term debitering van een rekening bedoelen we het afschrijven van een bedrag van deze rekening...Lees meer
debiteurentermijn
  ... de debiteurentermijn is de periode waarin iemand die geld heeft geleend van een bank of een bedrijf zijn schuld moet...Lees meer
depositogarantiestelsel
  ... het depositogarantiestelsel ofwel het dgs houdt in dat rekeninghouders tegoeden tot maximaal 100000 euro terug kunnen krijgen indien de bank...Lees meer
depotrente
  ... onder depotrente verstaan we de rente die verschuldigd is verkregen wordt door stalling van geld in een depot een voorbeeld...Lees meer
discontopercentage
  ... het discontopercentage is de rente waarmee banken die door hun liquide middelen heen raken geld kunnen lenen bij de nederlandse...Lees meer
discountrate
  ... de discount rate is het rentepercentage dat banken in de usa betalen als zij geld lenen van de staat...Lees meer
discountrate
  ... de discount rate is het rentepercentage dat banken in de usa betalen als zij geld lenen van de staat...Lees meer
economische en monetaireunie
  ... een economische en monetaire unie is een overeenkomst tussen landen die het voeren van een eenvormig althans...Lees meer
eerste storting
  ... wanneer u kiest voor een aflosvorm waarbij de hypotheek aan het eind van de looptijd in één keer afgelost...Lees meer
elektronisch bankieren
  ... onder elektronisch bankieren verstaan we het geheel aan informatie uitwisseling en het doorgeven van opdrachten en orders tussen een...Lees meer
full reserve banking
  ... de term full reserve banking komt tegenwoordig nog wel eens in het financiële nieuws stel dat een bank...Lees meer
giraalbetalingsverkeer
  ... giraal betalingsverkeer is betalingsverkeer in de vorm van girale betalingen dus overboekingen van de ene rekening naar de andere...Lees meer
jaarultimoeffect
  ... onder het jaarultimo effect verstaan we het oplopen van de korte rente tegen het einde van het jaar...Lees meer
kasbegroting
  ... onder de kasbegroting ook wel liquiditeitsbegroting of kasplanning genoemd verstaan we een gestructureerd overzicht van de inkomsten en de uitgaven...Lees meer
kasbeheer
  ... kasbeheer wordt ook wel liquiditeitenbeheer in enge zin of treasury genoemd het kasbeheer in een functie binnen grotere bedrijven banken...Lees meer
kassier
  ... een kassier of ook wel kassiersbedrijf is een instelling waarbij tegen betaling geld in bewaring kan worden gegeven en die...Lees meer
kasvoorraad
  ... onder de zogenaamde kasvoorraad verstaan we de in de kassen van gezinnen bedrijven en overheid opgeslagen gelden...Lees meer
kwantiteitsvergelijking
  ... de kwantiteitsvergelijking wordt ook wel de verkeersvergelijking van fisher genoemd...Lees meer
leencapaciteit
  ... onder de leencapaciteit van een bedrijf verstaan we een graadmeter die aangeeft in welke mate een bedrijf in staat...Lees meer
lommerd
  ... de lommerd is een andere naam voor de bank van lening een bank waar men roerende goederen kortstondig in onderpand...Lees meer
risico rendementsverhouding
  ... onder risicorendementsverhouding verstaan de de verhouding tussen het rendement dat we met een belegging denken te bereiken en het risico...Lees meer
spaardeposito met opzeg termijn
  ... een spaardeposito met opzegtermijn is een soort spaarrekening met langere looptijd waarbij contractueel een opzegtermijn in acht genomen...Lees meer
speculatiekas
  ... onder de speculatiekas verstaan we het geld dat voor speculatieve doeleinden beschikbaar is of met andere woorden als het geld...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer
vervroegde aflossing
  ... onder een vervroegde aflossing verstaan we het aflossen van een lening vã³ã³r het verstrijken van de looptijd van de...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
katastrofe obligatie
  ... de katastrofeobligatie werd uitgegeven in de jaren negentig met deze obligatie was het mogelijk om te speculeren op het al...Lees meer
debitspread
  ... een debit spread is een optie strategie spread die bij het openen van de positie geld kost...Lees meer
deelnemer
  ... een deelnemer is een bedrijf of persoon die een bepaald aandelenbelang in een onderneming bezit zie ook deelneming...Lees meer
aanspreekpunt
  ... Een trader heeft een aanspreekpunt nodig iedere trader kent wel het gevoel dat alles tegen lijkt te zitten nu is een...Lees meer
stops bij trading
  ... aan veel beginnende traders wordt altijd voorgehouden dat het gebruik van stops bij trading heel belangrijk is sterker...Lees meer
move estimate percentage
  ... het move estimate percentage is een handigheidje om koerssprongen te schatten koersen reageren soms uitbundig op half jaarcijfers...Lees meer
remittent
  ... de term remittent kent meerdere betekenissen 1 degene die geld doet overmaken 2 degene die een wissel cheque of promesse ter...Lees meer
ruilvoet
  ... een ruilvoet is een niet in geld uitgedrukte ruilverhouding tussen goederen of pakketten van goederen...Lees meer
shortselling
  ... short selling of short gaan is het verkopen van effecten die men niet bezit met als doel deze effecten...Lees meer
used margin
  ... onder de "used margin" verstaan we het gedeelte van het kapitaal van de klant dat nodig is om zijn...Lees meer
vastgoedfonds
  ... onder een vastgoedfonds verstaan we een beleggingsinstelling die het geld van de deelnemers belegt in onroerende zaken...Lees meer
vereniging van wisselmakelaars
  ... de vereniging van wisselmakelaars stelt zich ten doel om de belangen te behartigen van de geld en valutamarkt...Lees meer
voortijdig uitoefenen
  ... we spreken bij een amerikaanse optie van voortijdig uitoefenen als de optie wordt uitgeoefend voordat de uitoefendatum is aangebroken...Lees meer
winstpakken
  ... met winstpakken wordt hetzelfde als met winstnemen bedoeld dus het verzilveren van opgebouwde nu nog papieren koerswinsten op een fonds...Lees meer
beursadministratie door de bank
  ... als men het heeft over beursadministratie door de bank dan wordt daarmee de administratie die voor de...Lees meer
back to backloan
  ... Een back to back loan is een leningsconstructie waarbij persoon a een geldbedrag bij een bank in...Lees meer
bank van lening
  ... Bij de bank van lening kan men duurdere gemakkelijk verplaatsbare voorwerpen als bijvoorbeeld sieraden kunst antiek etc tegen...Lees meer
lommerd
  ... bij de bank van lening kan men duurdere gemakkelijk verplaatsbare voorwerpen als bijvoorbeeld sieraden kunst antiek etc tegen...Lees meer
ome jan
  ... bij de bank van lening kan men duurdere gemakkelijk verplaatsbare voorwerpen als bijvoorbeeld sieraden kunst antiek etc tegen...Lees meer
bankaccept
  ... We spreken van een bankaccept als een wissel op een bank getrokken is waarna deze wissel door deze bank is...Lees meer
bankgeld
  ... Onder bankgeld verstaan we in de boeken en registers van banken ingeschreven girale tegoeden en de door banken in omloop...Lees meer
bankgiro
  ... Wat was een bankgiro. 1 een bankgiro is een overboeking van geld van de ene bankrekening naar de andere...Lees meer
bankraad
  ... Onder de bankraad verstaan we het lichaam waarin verschillende vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en deskundigen op het gebied van geld...Lees meer
betaalmiddelen
  ... onder betaalmiddelen verstaan we mogelijkheden om te betalen die echter niet als geld worden beschouwd denk daarbij aan plastic geld als...Lees meer
betaalvorm
  ... onder de betaalvorm verstaan we de manier waarop betaald wordt bijvoorbeeld met contant geld met een betaling via een pinautomaat...Lees meer
beurscall
  ... met een een zogenaamde beurscall wordt een bepaalde vorm van een daggeldlening bedoeld namelijk een lening die verstrekt wordt aan...Lees meer
cassless society
  ... onder een cashless society verstaan we een samenleving waarin vrijwel geen munten en bankbiljetten worden gebruikt...Lees meer
rekeningcourant
  ... de gebruikelijke bankrekening is een voorbeeld van een rekeningcourant een rekening waar men altijd geld op kan storten dan wel...Lees meer
remise
  ... bij de overmaking of verzending van geld of waardepapieren spreken we ook wel van de remise waarbij degene die dit...Lees meer
rente gedreven
  ... we spreken van een rentegedreven markt wanneer de koersontwikkelingen hoofdzakelijk bepaald worden door de ontwikkeling van de rente op de...Lees meer
rentestand
  ... de rentestand is de hoogte van de rente waartegen de nederlandse staat geld kan lenen op de openbare kapitaalmarkt...Lees meer
ruil
  ... het tegen elkaar uitwisselen van goederen en diensten zonder dat daar geld bij wordt gebruikt ruil kan alleen functioneren met...Lees meer
ruilhandel
  ... onder ruilhandel verstaan we het omruilen van goederen of diensten tegen andere goederen of diensten zonder dat daar geld aan...Lees meer
saldo lopende transacties met het buitenland
  ... het saldo lopende transacties met het buitenland is het geld dat een land per saldo...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer
schiergeld
  ... near money wordt soms ook schiergeld genoemd .Onder schiergeld verstaan we waardepapieren anders dan geld die wel snel in geld om te zetten zijn...Lees meer
schuldmarkt
  ... als we het hebben over de schuldmarkt dan praten we in feite over de markt in zaken als leningen obligaties...Lees meer
trekker bij disposities
  ... de trekker bij disposities is degene die met een cheque getrokken op zijn bank geld van zijn...Lees meer
uitkeringensocialeverzekeringingeld
  ... de zogenaamde uitkeringen sociale verzekering in geld zijn de inkomensoverdrachten door de overheid aan huishoudens...Lees meer
verdienmodel
  ... de term verdienmodel is de wat modieuze term voor de strategie die een bedrijf hanteert om geld te verdienen een...Lees meer
vereniging van plaatselijke politieke groeperingen
  ... de vereniging van plaatselijke politieke groeperingen ofwel de vppg is een belangenvereniging voor lokale politieke partijen...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
vermogensbeheerder
  ... een vermogensbeheerder is een persoon of organisatie die voor een ander diens geld beheert en daar een vergoeding voor ontvangt...Lees meer
voorraadwaardering
  ... onder de voorraadwaardering verstaan we het in geld uitdrukken van het bezit aan grondstoffen en gereed produkt onderhanden werk en...Lees meer
voorschotrente
  ... onder de voorschotrente verstaan we de rente die de nederlandsche bank in rekening brengt aan banken voor opgenomen voorschotten tegen...Lees meer
voorziening
  ... onder een voorziening verstaan we een vorm van vermogen dat met een duidelijk toekomstig doel wordt gereserveerd in officiële terminologie...Lees meer
omloopsnelheid van de voorraad
  ... de omloopsnelheid van de voorraad is de ratio van de jaarlijkse verkopen ten opzichte van de voorraden...Lees meer
optiecalculator
  ... opties zijn tot op een simpele basis terug te voeren de onderliggende waarde kan omhoog gaan en omlaag...Lees meer
buy write strategie
  ... wat is een buy write strategie. bij de buy write strategie...Lees meer
cash secured put
  ... wat is een cash secured put? stel uw lievelingsaandeel valt 10% omlaag en eigenlijk wil u ze voor...Lees meer
risk reversal
  ... in plaats van het zomaar kopen van callopties of putopties maken...Lees meer
sekwestratie
  ... onder sekwestratie verstaan we het in bewaring geven bij een derde al dan niet op bevel van de rechter van...Lees meer
essentiele regels
  ... wil je als trader ooit een kans hebben om succesvol te worden dan zijn er een aantal...Lees meer
verliezen en verliezers
  ... een goed hecht doortimmerd plan met een goed moneymanagement is essentieel als we een kans willen hebben om...Lees meer
ETF
  ... etf als indexaandeel etf is een afkorting van twee totaal verschillende begrippen een etf of tracker is een soort indexaandeel...Lees meer
extra dividend
  ... met het extra dividend wordt het dividend bedoeld dat wordt uitgekeerd boven het gewone dividend dit wordt in vrij uitzonderlijke...Lees meer
spot
  ... de term spot staat voor de dag twee werkdagen na heden het is gebruikelijk op de internationale geld en valutamarkten...Lees meer
stoploss order
  ... een stop loss order ook wel kortweg "een stoploss" is een soort order waarbij men effecten als aandelen en...Lees meer
Warren Buffett
  ... warren buffett is een van 's werelds bekendste beleggers warren buffett is nu directeur van berkshire hartaway een beleggingsmaatschappij...Lees meer
zelfoverschatting
  ... particuliere beleggers hebben de neiging om aan een vorm van zelfoverschatting te leiden iets wat velen in hun nabije omgeving...Lees meer
externewaarde van het geld
  ... onder de externe waarde van het geld verstaan we de omruilwaarde van de geldeenheid ten opzichte...Lees meer
helicoptergeld
  ... recentelijk is de term helicoptergeld nogal eens te horen hiermee wordt bedoeld dat de staat aan alle inwoners een...Lees meer
kapitaalkosten
  ... de kapitaalkosten zijn het bedrag dat we mis kunnen lopen of anders gezegd dat we hadden kunnen maken door het...Lees meer
creditrisk
  ... het kredietrisico is het risico dat een obligatie of lening niet afgelost kan worden omdat de uitgevende partij het geld...Lees meer
kredietrisico
  ... het kredietrisico is het risico dat een obligatie of lening niet afgelost kan worden omdat de uitgevende partij het geld...Lees meer
kredietunie
  ... een zogenaamde kredietunie is een samenwerkingsverband waarin bedrijven een soort spaarpot vullen waaruit andere bedrijven die deel uitmaken van die...Lees meer
kwitantie
  ... een kwitantie is een document dat voor ontvangst van een som geld van andere waarden waardepapieren of goederen getekend wordt...Lees meer
legaat
  ... onder een legaat verstaan we een specifiek onderdeel van een nalatenschap zoals bijvoorbeeld geld een auto een speciale verzameling bepaalde...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
liquidatie
  ... een liquidatie is het opheffen van een bedrijf bijvoorbeeld bij faillissement waardoor het vastgelegde vermogen in geld beschikbaar komt doordat...Lees meer
liquiditeiten
  ... onder liquiditeiten verstaan we contant geld spaarrekeningen zonder opzegtermijn etc dus eigenlijk alles wat per direct in contant geld is om te zetten...Lees meer
staatsgeld
  ... staatsgeld is door de overheid in omloop gebracht geld dat bestaat uit al dan niet volwaardige munten en papiergeld dat...Lees meer
stroomgrootheid
  ... onder een stroomgrootheid verstaan we een stroom van iets geld grondstof gemeten over een bepaalde periode bijvoorbeeld een inkomen gemeten...Lees meer
substitutie
  ... substitutie is een vorm van geldschepping waarbij een bank chartaal geld in giraal geld inwisselt of omgekeerd...Lees meer
tante agaath regeling
  ... de tante agaathregeling was een wettelijke regeling die het voor particulieren fiscaal aantrekkelijk maakte om geld te lenen aan...Lees meer
toegerekende bankdiensten
  ... de toegerekende bankdiensten worden ook wel rentemarge genoemd de rentemarge is het verschil tussen de opbrengsten die banken ontvangen...Lees meer
tradingsysteem zelf bouwen of kopen
  ... iedere trader die op zoek is naar een betrouwbaar tradingsysteem kent het dilemma wel moet ik...Lees meer
beleggingsmaatschappij
  ... Als een onderneming geld van beleggers bij elkaar brengt en dat geld collectief belegt met een speciaal geformeerde deskundige staf...Lees meer
clearing21
  ... clearing21 is het geavanceerde geautomatiseerd systeem dat clearnet gebruikt waarmee de beurstransacties van de bij euronext aangesloten beurzen administratief...Lees meer
commission house
  ... een commission house is een amerikaanse broker die alleen handelt voor klanten en geld verdient aan de commissie die...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
dalende markt
  ... we spreken van een dalende markt bij een markt met gedurende een langere periode dalende beurskoersen een dergelijke dalende markti...Lees meer
eensgevendgeld
  ... onder eensgevend geld verstaat men een manier om de koersen van effecten te noteren de marktwaarde van bijvoorbeeld obligaties wordt...Lees meer
flow of fundsindicators
  ... De zogenaamde Flow of funds indicators zijn bedoeld om een indicatie te geven van de verwachtingen van grote marktpartijen....Lees meer
bankgarantie
  ... Een bankgarantie is een verklaring van een bank dat deze garant staat voor de betaling van een bepaalde som geld...Lees meer
cheque
  ... een cheque is een onvoorwaardelijke gedateerde en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als...Lees meer
commanditaire vennoot
  ... een commanditaire vennoot is een vennoot van een commanditaire vennootschap een ander woord is commandiet of stille vennoot...Lees meer
consumptief geldkrediet
  ... in plaats van de formele naam consumptief geldkrediet spreken we meestal van zaken als een direct krediet of een...Lees meer
contante verrekening
  ... verrekening van een derivatenpositie door geld in plaats van levering van de onderliggende waarde...Lees meer
geldschepping door kredietverlening
  ... een vorm van geldschepping is de geldschepping door kredietverlening ofwel de creation of money through loans...Lees meer
geldschepping door monetisatie
  ... een van de vormen van geldschepping is de zogenaamde geldschepping door monetisatie deze geldschepping ontstaat bij de verwerving van...Lees meer
gelduitgifteautomaat
  ... de gelduitgifteautomaat is de formelere naam van het apparaat dat iedereen kent onder de naam pinautomaat het is een automaat...Lees meer
gemeentelijke belastingen
  ... de gemeentelijke belastingen worden geïnd door de gemeente zelf in plaats van door de belastingdienst...Lees meer
gewone spaarrekening
  ... onder een gewone spaarrekening verstaan we een rekening waarop dagelijks geld kan worden gestort maar het opnemen van geld...Lees meer
girale betaling
  ... onder een girale betaling verstaan we een directe overschrijving van de ene bank naar de andere ofwel het saldo...Lees meer
gireren
  ... gireren is simpelweg het overschrijven van een geldbedrag tussen twee rekeninghouders van financiële instellingen zonder dat daarbij contant geld betrokken...Lees meer
giro
  ... het woord giro komt uit het italiaans en betekent omloop het is een verzamelnaam voor alle vormen van geldsomloop of...Lees meer
goedkoop geld politiek
  ... de goedkoopgeldpolitiek is een onderdeel van de geldmarktpolitiek van de centrale bank met het doel de rente te drukken zodat...Lees meer
kalenderspread
  ... uitgangspunt van de kakkerlak theorie is dat er zijn altijd meer kakkerlakken aanwezig zijn dan dat je daadwerkelijk gevonden...Lees meer
veel gemaakte fouten bij trading
  ... in de loop der jaren zijn er vele onderzoeken gedaan naar het succes maar vooral ook...Lees meer
geld eenheid
  ... met de term geldeenheid wordt de rekeneenheid bedoeld waarin in geld uitgedrukte waarden worden aangegeven...Lees meer
geldmarkt interventie
  ... we spreken van een geldmarktinterventie als een centrale bank gaat fungeren als aanbieder of afnemer van geld middels hun zogenaamde geldmarktinstrumenten...Lees meer
nemen van voorzieningen
  ... onder het nemen van voorzieningen verstaan we het opzij zetten van geld door een bedrijf voor toekomstige uitgaven...Lees meer
oorspronkelijke looptijd
  ... de oorspronkelijke looptijd is de bij het sluiten van een overeenkomst overeengekomen tijdsperiode tot de vervaldatum van de overeenkomst...Lees meer
opvraagbaarheidsrisico
  ... onder het opvraagbaarheidsrisico verstaan we het risico dat een bank niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen als alle klanten...Lees meer
out of pocket expenses
  ... de ounce is een gewichtseenheid die voornamelijk wordt gebruikt...Lees meer
prolongatieverbod
  ... het prolongatieverbod is het in de beschikking beursverkeer 1947 opgenomen verbod om in het algemeen met geleend geld effecten te...Lees meer
betalingsbelofte
  ... een promesse wordt ook wel orderbriefje of orderbiljet genoemd ondertekend en gedagtekend document waarin de ondertekenaar promittent onvoorwaardelijk belooft op...Lees meer
promesse
  ... een promesse wordt ook wel orderbriefje of orderbiljet genoemd ondertekend en gedagtekend document waarin de ondertekenaar promittent onvoorwaardelijk belooft op...Lees meer
waarborgsom
  ... onder een waarborgsom die ook wel cautie genoemd wordt verstaan we een som geld die als zekerheid dient dat de...Lees meer
zero interestrate policy
  ... de zero interest rate policy af te korten tot zirp was is een geldpolitiek van de japanse...Lees meer
zwarte markt
  ... de zogenaamde zwarte markt is het geheel van personen de zwart werkers en ondernemingen dat elkaar deels met zwart geld...Lees meer
zwartwerker
  ... een zwartwerker is een werknemer die betaald wordt met zwart geld dus met geld uit het zogenaamde zwarte circuit waarbij...Lees meer
zwerfkapitaal
  ... onder zwerfkapitaal wat ook wel vluchtkapitaal of flitskapitaal genoemd wordt verstaan we geld of vermogen in een andere vorm dat wordt...Lees meer
vroegtijdig uitoefenen
  ... onder vroegtijdig uitoefenen of early exercise verstaan we bij de handel in opties het geven van een opdracht tot...Lees meer
zekerheidseigendom
  ... onder een zekerheidseigendom dat ook wel fiduciair eigendom wordt genoemd verstaan we een zekerheidsrecht dat ontstaat doordat de eigenaar degene...Lees meer
beschikbaarstelling door een bank
  ... onder de beschikbaarstelling door een bank verstaan we het beschikbaar stellen van een bedrag door een bank...Lees meer
amsterdaminterbankofferedrate
  ... De amsterdam interbank offered rate die in het dagelijks gebruik meestal afgekort wordt onder de bekendere term...Lees meer
dividendstripping
  ... met dividend stripping bedoelen we een truc om de belasting op dividend te ontlopen het werkt als volgt...Lees meer
gerealiseerde koerswinst
  ... de gerealiseerde koerswinst is de feitelijke winst in geld die een belegger boekt op het moment dat hij effecten...Lees meer
grijs circuit
  ... in de wereld van de opties spreken we van de grieken als algemene term voor de getallen uit de optie...Lees meer
groenfonds
  ... een groenfonds is een fiscaal vriendelijk beleggingsfonds dat investeert in milieuvriendelijke projecten en in aandelen in milieuvriendelijke ondernemingen...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
au jour le jour
  ... Au jour le jour is een franse term voor 'overnight money' en overnight money is geld dat is...Lees meer
baargeld
  ... Onder baar geld verstaan we geld in de vorm van bankbiljetten en munten dat vrij overdraagbaar is...Lees meer
back to back
  ... Onder back to back verstaan we de constructie waarbij een bedrijf geld leent en dit meteen weer uit...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
easy money
  ... easy money is een engelse term voor de monetaire situatie waarin de centrale bank van een land een ruim...Lees meer
escrow
  ... onder de term escrow verstaan we een akte die bij een derde wordt bewaard tot het moment waarop aan bepaalde...Lees meer
financiele geldstroom
  ... onder een financiële geldstroom verstaan we een geldstroom op de financiële markten die bijvoorbeeld ontstaat door de emissie van...Lees meer
financiële positie
  ... onder de financiële positie verstaan we het vermogen en het inkomen van een persoon of bedrijf deze financiële positie...Lees meer
gedekte rentearbitrage
  ... onder de term gedekte rente arbitrage of zoals de engelse term luidt fully covered interest verstaan we een...Lees meer
geldvernietiging
  ... geldvernietiging is het tegengestelde van geldschepping en is dus elke handeling die de maatschappelijke geldhoeveelheid doet afnemen...Lees meer
groeitheorie
  ... een groei spaarbewijs is een spaarbewijs dat vanaf de nominale waarde met de rente aangroeit tot het te betalen...Lees meer
hyperinflatie
  ... hyperinflatie is een vorm van inflatie die volkomen uit de hand loopt en honderden of zelfs duizenden procenten kan worden...Lees meer
indirecte ruil
  ... onder indirecte ruil of ruilhandel verstaan we de situatie dat goederen of diensten niet tegen elkaar worden uitgewisseld zie...Lees meer
nachtkluis
  ... een nachtkluis is een afgesloten loket in de buitenmuur van een bank om chartaal geld cheques en andere waardepapieren in...Lees meer
performancefee
  ... een performance fee is een percentage van de gerealiseerde winst dat een vermogensbeheerder wenst te ontvangen voor zijn dienstverlening...Lees meer
plastic geld
  ... onder plastic geld verstaan we alle soorten van bankkaarten met behulp waarvan betalingen kunnen worden gedaan en of contanten...Lees meer
sparen
  ... sparen wordt ook wel oppotten genoemd sparen is het niet voor consumptie aanwenden van inkomen...Lees meer
transformatie
  ... handelen van een bank wat tot gevolg heeft dat...Lees meer
eenvoudige bankbreuk
  ... onder eenvoudige bankbreuk verstaan we een strafbaar feit gepleegd door een failliet die zijn boekhouding en bijbehorende bescheiden niet...Lees meer
buying the dips
  ... onder buying the dips verstaan we een beleggingsstrategie waarbij aandelen door zogenaamd koopjesjagers worden gekocht net na een...Lees meer
varken
  ... in het rijtje "dieren" op de beurs zoals op wallstreet kennen we allemaal de bull en de bear de optimistische...Lees meer
coase theorema
  ... het zogenaamde coase theorema is een leerstuk dat ontwikkeld is door de amerikaanse econoom coase...Lees meer
geldlening
  ... in plaats van geldlening spreken we ook wel van vaste geldlening het ter beschikking stellen van een som geld ineens...Lees meer
vastegeldlening
  ... in plaats van geldlening spreken we ook wel van vaste geldlening...Lees meer
marktrente
  ... onder de marktrente verstaan we de rente die bij het verstrekken van een lening of krediet overeenkomt met de gemiddelde...Lees meer
near banking
  ... we spreken van near banking wanneer ondernemingen die geen banken zijn zoals institutionele beleggers als bijvoorbeeld pensioenfondsen en grote...Lees meer
ontpotten
  ... ontpotten is het tegengestelde van oppotten en wil zeggen dat het geld dat in reserve werd gehouden en aan de...Lees meer
waardevastheid van het geld
  ... er is sprake van waardevastheid van het geld in de situatie waarin de prijsindexcijfers onveranderd blijven in...Lees meer
werkloosheidswet
  ... de werkloosheidswet is een werknemersverzekering die werknemers gedurende een bepaalde tijd een inkomen bij werkloosheid verschaft naarmate men langer gewerkt...Lees meer
WOZwaarde
  ... de woz waarde is de waarde van uw woning zoals die door de gemeente is vastgesteld ligt als...Lees meer
trading op automatische piloot
  ... er zijn nogal wat systemen in omloop...Lees meer
aandelenleaseplan
  ... de aandelenleaseplannen waren zeer populair in de jaren negentig hierbij kocht de belegger een pakket aandelen waarbij het geld werd...Lees meer
accounts receivable turnoverratio
  ... de accounts receivable turnover ratio geeft een indicatie over de snelheid waarmee de organisatie haar geld binnen haalt...Lees meer
accrued interest
  ... accrued interest of ook wel samengestelde interest is een andere benaming voor het wat bekendere rente op rente...Lees meer
achtergesteld deposito
  ... onder een achtergesteld deposito verstaan we een deposito dat niet onder de normale dekkings en garantie stelsels valt het...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
debestebeleggingsadviseur
  ... natuurlijk wilt ook u weten wie de beste beleggingsadviseur ter wereld is u vertrouwt uw zuurverdiende geld natuurlijk...Lees meer
bankliquiditeiten
  ... onder bankliquiditeiten verstaan we de liquide middelen die een bank bij de nederlandsche bank nv ter verkrijging van kasmiddelen kan...Lees meer
cash secured put
  ... we spreken van een fiduciary call als we de combinatie aandeel+putoptie protective put vervangen door een calloptie en het...Lees meer
fiduciary call
  ... we spreken van een fiduciary call als we de combinatie aandeel+putoptie protective put vervangen door een calloptie en het...Lees meer
cashless society
  ... onder een cashless society verstaan we een samenleving waarin vrijwel geen of zelfs geen munten en bankbiljetten worden gebruikt de...Lees meer
collectieve garantieregeling
  ... met de collectieve garantieregeling wordt een regeling gebaseerd op de wet toezicht kredietwezen wtk deze regeling voorziet in een...Lees meer
faucet
  ... de faucet maakt experimenteren zonder enig risico mogelijk een beetje cryptoliefhebber zet natuurlijk als zijn euro's die hij kan missen om...Lees meer
doorrollen van een calloptie
  ... onder het doorrollen van een calloptie verstaan we het sluiten van een geschreven call en het opnieuw...Lees meer
crediteur
  ... 1 crediteur is een ander woord voor schuldeiser iemand die een dienst of product geleverd heeft en daar een betaling...Lees meer
directionaltrading
  ... we spreken van directional trading bij een vorm van trading waarbij de resultaten afhankelijk zijn van een juiste "voorspelling"...Lees meer
financiële transactie
  ... onder een financiële transactie verstaan we in algemene en vrij abstracte zin het ruilen van huidig geld tegen toekomstig...Lees meer
zerointerestratepolicy
  ... zirp is de afkorting van zero interest rate policy dit was een geldpolitiek van de japanse centrale bank die gekenmerkt...Lees meer
zirp
  ... zirp is de afkorting van zero interest rate policy dit was een geldpolitiek van de japanse centrale bank die gekenmerkt...Lees meer
haussestemming
  ... in het algemeen verstaan we onder een haussestemming een periode van groot optimisme en niets kan onder die omstandigheden dat...Lees meer
risico opbrenst ratio
  ... Het in de hand houden van het risico is één van de belangrijkste doelstellingen van een willekeurige trader of belegger. ...Lees meer
FOREXhype
  ... als we het hebben over forex trading dan hebben we het voor veel mensen over de forexmarkt kent geen begin en einde er is geen gong of bel die begin of einde van...Lees meer
FX
  ... als we het hebben over forex trading dan hebben we het voor veel mensen over...Lees meer
forexmarkt verschil met aandelenbeurs
  ... de handel op de valutamarkt staat ook wel bekend als de FX markt of de FOREXmarkt...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.