Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 24 april 2014

Claim

ClaimDe claim komen we tegen bij een emissie van nieuwe aandelen.

Als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft, dan zal dat vaak tegen een iets lagere emissiekoers gebeuren dan de beurskoers van dat moment.

De onderneming zal dan vaak de bestaande aandeelhouders een voorrangssrecht toekennen bij het toewijzen van de nieuwe aandelen door middel van het uitgeven van een claim.

Een claim is een dividendbewijs dat wordt aangewezen bij een claimemissie waarbij een aantal claims recht geeft op een nieuw aandeel.

Omdat niet iedereen dit claimrecht wil gebruiken, en anderen de mogelijkheid moeten hebben om claims te verwerven om aan een geheel aandeel te komen, zijn deze claims normaal op de beurs verhandelbaar.

De waarde van een claim laat zich eenvoudig berekenen: de koers van het huidige aandeel minus de uitgifte prijs van de nieuwe aandelen gedeeld door het aantal benodigde claims + 1.

In het algemeen gaat het om relatief kleine bedragen per claim.

Vaak spelen ook hier de provisietarieven een grote rol! De vereniging voor de effectenhandel wijst voor de handel in claims een bepaalde periode aan.

Vertalingen van claim

Engels: right  


Meestal duurt deze een week, en de periode eindigt op de dag van inschrijving op de nieuwe aandelen.
Gebruikte begrippen in claim


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
beurskoers
  ... de beurskoers of kortweg koers is de actuele marktprijs die middels vraag en aanbod en onderhandeling tussen vrager en aanbieder...Lees meer
claimemissie
  ... een claimemissie is een vorm van een emissie waarbij bestaande aandeelhouders een voorkeursrecht hebben ten opzichte van nieuwe aandeelhouders bij...Lees meer
claimrecht
  ... het claimrecht is het voorkeursrecht dat aan bestaande aandeelhouders wordt toegekend bij bijvoorbeeld een emissie...Lees meer
dividendbewijs
  ... een dividendbewijs is een onderdeel van een fysiek aandeel waarop het dividend door de betrokken vennootschap wordt uitbetaald in geld...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
emissiekoers
  ... de emissiekoers wordt ook inschrijvingskoers of uitgiftekoers genoemd de emissiekoers is de koers waartegen de nieuw uit te geven aandelen...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiĆ«ren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
uitgeven
  ... onder het uitgeven van effecten verstaan we het onderhands of openbaar via de beurs plaatsen van effecten...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar claim in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

besmet kapitaal
  ... onder besmet kapitaal verstaan we kapitaal waarop een fiscale claim rust...Lees meer
cum
  ... cum is een aanduiding bij een aandeel dat de stock claim warrant bonus of het dividend er nog aan zit...Lees meer
theoretische claimwaarde
  ... formule voor de berekening van de theoretische claimwaarde van een aandeel...Lees meer
latente belastingverplichting
  ... een zogenaamde latente belastingverplichting is een in de toekomst te realiseren claim van de belastingdienst bij vrijwillige of gedwongen...Lees meer
claimemissie
  ... een claimemissie is een vorm van een emissie waarbij bestaande aandeelhouders een voorkeursrecht hebben ten opzichte van nieuwe aandeelhouders bij...Lees meer
claimperiode
  ... het begrip claimperiode heeft meerdere betekenissen 1 termijn waarbinnen de claim onder een borgstelling de borg moet hebben bereikt...Lees meer
claimwaarde
  ... de claimwaarde of de theoretische waarde claim geeft aan wat een claim waard is op basis van de koers van...Lees meer
exclaim
  ... met de term ex claim wordt een aanduiding bij de koers van een aandeel bedoeld die aangeeft dat dit...Lees meer
cum claimnotering
  ... de cum claim notering is de beurskoers voor aandelen waar de claim nog aan zit dus waar de...Lees meer
effectenadministratie
  ... een belangrijk onderdeel bij een effecten bank is de effectenadministratie het mag duidelijk zijn dat de automatisering aan deze administratie zeker...Lees meer
ex
  ... de term ex wordt geplaatst voor een aandeel waar de claim of het stock dividend al af is...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.