Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 24 april 2014

economische orde

Economische ordeWe verstaan onder de economische orde  de manier waarop de beslissingen die de  overheid, consumenten, producenten,en belangenorganisaties zelf en onderling nemen, onderling op elkaar zijn afgestemd. Elk land heeft een unieke set productiefactoren en moet dus op een eigen wijze oplossen hoe het de beschikbare productiefactoren zal verdelen over de productiemogelijkheden.

Dus men moet bepalen wat er moet worden geproduceerd, hoeveel, op welke manier, van welke kwaliteit, waar, wanneer en voor wie. Dit zogenaamde allocatieprobleem wordt door elk land op een andere manier opgelost .

De twee bekendste grondvormen van de economische order zijn het marktmechanisme en het budgetmechanisme. Van het budgetmechanisme kennen we weer een democratische en een bureaucratische variant. Bij het marktmechanisme zijn de productiemiddelen in handen van particulieren terwijl vraag- en aanbodmechanismen zorgen voor de onderlinge afstemming van de economische beslissingen.

Bij een bureaucratisch budgetmechanisme of planmechanisme zijn de productiemiddelen eigendom van de gemeenschap terwijl een centraal gezag, in het algemeen een deel van de overheid, een dwingend plan oplegt aan bedrijven en gezinnen.

Bij het democratisch budgetmechanisme wordt via democratische besluitvorming een budget vastgesteld.

In de praktijk komen mengvormen van het marktmechanisme en het budgetmechanisme voor.Gebruikte begrippen in economische orde


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

allocatieprobleem
  ... onder het allocatieprobleem verstaan we het bepalen van de optimale manier waarin de productiefactoren gebruikt worden om de economie...Lees meer
budget
  ... een budget is een samenvatting van een plan dat in geldwaarde is uitgedrukt en waarvoor in een bedrijf een bepaalde...Lees meer
budgetmechanisme
  ... het budgetmechanisme komen we als economisch model niet veel meer tegen de beslissingen over het allocatieprobleem kunnen behalve door het min...Lees meer
democratisch budgetmechanisme
  ... er is sprake van een zogenaamd democratisch budgetmechanisme als vertegenwoordigers die langs democratische weg gekozen zijn democratisch genomen besluiten...Lees meer
eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
marktmechanisme
  ... als we spreken van het marktmechanisme dan hebben we het over het geheel van vraag en aanbod...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
productiefactoren
  ... onder de productiefactoren verstaan men in de economie alle middelen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten...Lees meer

Begrippen waar economische orde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

keynesiaanse economie
  ... een keynesiaanse economie is een vorm van een economische orde waarbij de overheid ingrijpt in de marktwerking in die...Lees meer
angelsaksisch model
  ... Het angelsaksch model is een bepaalde economische orde waarbij sterk de nadruk ligt op marktwerking het is tegengesteld aan...Lees meer
polypolie
  ... de polypolie is een economische orde met veel aanbieders en slechts weinig afnemers...Lees meer
overlegeconomie
  ... onder een overlegvergadering or met betrekking tot de ondernemingsraad verstaan we de vergadering waarin de ondernemer en de ondernemingsraad...Lees meer
democratisch budgetmechanisme
  ... er is sprake van een zogenaamd democratisch budgetmechanisme als vertegenwoordigers die langs democratische weg gekozen zijn democratisch genomen besluiten...Lees meer
omgevingsfactoren
  ... tot de omgevingsfactoren of het ondernemingsklimaat worden in de eerste plaats de relaties gerekend tussen de participanten in de onderneming...Lees meer
grondvormen van economische orde
  ... als de grondvormen van economische orde kennen we het marktmechanisme en het budgetmechanisme waarbij we in beide...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.