Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 6 september 2013

belagers van de belegger

belagers van de belegger

De beurs is een plaats waar kopers en verkopers elkaar vinden. Zowel de kopers als de verkopers worden daarbij belaagd door allerlei betrokkenen en belanghebbenden.

Een paar voorbeelden van belagers:


De tegenpartij

Hierboven al genoemd: Uw tegenpartij. Degene van wie u koopt of aan wie u verkoopt. Die tegenpartij kan slimmer zijn dan U. De tegenpartij is namelijk meestal een professionele partij, een grote investeerder als een pensioenfonds etc. Bedenk altijd goed wat u meer kunt weten dan zij.

Uw bank of commissionair

Stel u koopt en verkoop zelf via een bank of commissionair. Deze bank heeft belang bij het uitvoeren van zoveel mogelijk, en zo duur mogelijke transacties, ten einde provisie te verdienen. Daar leven banken nu eenmaal van. Vele aandelentransacties zijn met het zelfde risico en een veel hogere opbrengst te realiseren middels opties maar daar hoor je meestal niemand over.

Een niet-onafhankelijke adviseur

In Nederland mag een bank (in tegenstelling tot de meeste andere landen) meerdere petten op hebben. Namelijk de pet van financier van een bedrijf, die een zo goed mogelijke aandelenkoers voor dit bedrijf moet realiseren, de pet van beheerder van de eigen beleggingsfondsen, waaruit de kwalitatief mindere fondsen verkocht moeten worden, de pet van transactie-uitvoerder (zie vorige punt), en tenslotte de pet van organisatie die winst moet maken voor de aandeelhouders.

Al deze petten zijn strijdig met Uw belang. Het verdient daarom altijd de voorkeur om geen zaken te doen met een bank die één van deze petten op kan zetten. Dit is bij de meeste grote banken echter wel het geval.


De beurshandel

De volgende belager is de beurs zelf, en wel door het toegepaste handelsmechanisme, waarbij er sprake is van een laatprijs (de koers waartegen de beurshandelaar de fondsen wil verkopen) en de biedprijs (de koers waartegen hij Uw stuken wil kopen.) Hier kan nog wel eens een flink verschil in zitten. Dit verschil werkt echter bij zowel de koop als de verkoop in uw nadeel.

Stel u koopt een aandeel, en wilt er bij nader inzien een dag later weer van af. De koers is inmiddels niet gewijzigd en staat al die tijd op €100.

u betaalt nu voor 100 aandelen 100 * 100 + 2% = €10.000 + €200 = €10.200.

Maar u moet ze nu voor de iets lagere biedkoers weer terug verkopen. Deze is bijvoorbeeld €99,50.

u ontvangt de volgende dag 100 * €99.50 - 2% = €9950 - €199 = €9751.

Het kortstondig avontuur in de wereld van de aandelenhandel heeft u dus €449 gekost. Nu is dit natuurlijk een gechargeerd voorbeeld, maar het is wel iets om goed in de gaten te houden als u inderdaad veel koopt en verkoopt.


Manipulatie door betrokkenen.

Soms hebben derden belang bij hoge of lage koersen, Bijvoorbeeld bij de overname van een bedrijf. Er worden allerlei geruchten verspreid, suggesties gedaan en dergelijke. Of bij een emissie, waarbij men zijn stukken zo gunstig mogelijk aan de man probeert te brengen.

Het zal niet de eerste emissie zijn waarbij gerechtelijke stappen tegenover de emittent (hij die de aandelen uitgeeft) worden genomen. Vrij recente voorbeelden uit het voorjaar van 2000 zijn Via Networks en World Online.

Een zogenaamde emissieprospectus, waarin het bedrijf en de aandelen staan beschreven blinkt ondanks alle regels die daarvoor zijn vaak niet uit door duidelijkheid. Nog afgezien van allerlei zaken die er domweg uit worden weggelaten.

Pure zwendelaars.
Dit zijn degenen die u opbellen met een “Nu of nooit kans”. De eerste keer dat u meedoet zult u zeker geld verdienen. Als u er daarna flink instapt, ziet u nooit meer iets terug.

Ze Opereren vaak van net over de grens in Duitsland of België, en zijn daardoor door de Nederlandse instanties vrijwel niet aan te pakken. u kent het principe? U krijgt een koopadvies voor 10000 dollars, uw overbuurman die ook meedoet een verkoopadvies voor 10000 dollars.

u betaalt beide een 300 gulden aan provisie.

Maar de “adviseur” streept beide orders tegen elkaar weg. Of U, of Uw overbuurman wint iets, maar de ander verliest evenveel.

Uw adviseur heeft 2 x 300 gulden verdiend.

Overigens is elke vorm van colportage, dwz het ongevraagd opbellen van mensen, in Nederland verboden door de AFM. Deze Autoriteit Financiele Markten houdt nauwlettend toezicht op alle wat er op de beurs gebeurt.

Wees vooral voorzichtig als het gaat om bedragen van meer dan 50.000 euro, omdat een dergelijke investering NIET door instanties als de AFM wordt gecontroleerd


Valse profeten

Sommigen zullen u de indruk geven dat ze de wijsheid in pacht hebben waar het het voorspellen van de beurs betreft.

Toegegeven, er zijn goede technieken om een week of twee, drie vooruit te voorspellen, maar na die periode weet niemand het.

Zet maar eens de voorspellingen van een groep verschillende analisten voor het komend naast elkaar, en u zult zien dat er geen lijn in te ontdekken valt.

Maar ga er gerust van uit, dat iedereen die voorspellingen voor over enkele maanden, of nog verder doet, een grote fantasie heeft.

En deze mensen worden meestal door hun baas worden betaald om een antwoord te hebben, en niet om iets niet te weten.

Verhalen vertellers

Peter Lynch beschreef het prachtig in zijn boek "Beating the Street" en ook in het boek "Zwarte Zwaan" van Taleb -verplichte kost voor elke serieuze belegger- is het terug te vinden: Het verschijnsel dat de beurshandelaren op verzoek van de beleggers maar vooral de media voor elke stijging en daling een reden moeten bedenken, ook als het normale bewegingen zijn zonder directe oorzaak.

Liefst een reden in de vorm van een goed leesbaar en publiceerbaar verhaal. Of ze het zelf geloven is daarbij niet van belang. Als het maar iets verklaart en mensen het willen lezen.

Uzelf

De grootste vijanden zijn geen personen, maar heten angst en hebzucht. Angst dat u "de boot zult missen", maar ook de angst die u op het meest ongunstige moment Uw stukken na een daling doet verkopen. Hebzucht die u er toe brengt om grotere risico’s te nemen dan u eigenlijk aankunt.

Of heeft u wel een prachtig rationeel plan van aanpak voor de beurs? Bedenk dan dat angst en hebzucht pure emotie zijn. Bij werkelijk elk mens wint emotie het van ratio, daar hebben onze voorouders voor gezorgd. Die gingen niet rationeel bedenken wat die grote tijger daar allemaal van plan was, maar zetten het heel emotioneel op een lopen.

Emotie is de reactie van zelfbehoud. Maar dodelijk voor beleggers, temeer daar het ingeboren is.

Als u dit lijstje eens op uw gemak op in laat werken dan ziet u, dat er nogal wat betrokkenen zijn, die een graantje van uw beleggingsavontuur mee willen pikken.

En dat beleggen zonder kennis van zaken en een bijzonder cynische kijk op het wereldje een hachelijke onderneming genoemd moet worden.


Gebruikte begrippen in belagers van de belegger


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenkoers
  ... De aandelenkoers of meestal kortweg koers is een ander woord voor de prijs waarvoor het aandeel wordt aangeboden gevraagd...Lees meer
angst
  ... Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
biedkoers
  ... de biedkoers is de prijs die voor een effect wordt geboden maar waar geen orders op uitgevoerd zijn...Lees meer
biedprijs
  ... de biedkoers is de prijs die voor een effect wordt geboden maar waar geen orders op uitgevoerd zijn...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
emissieprospectus
  ... een emissieprospectus is een door de emittent uitgegeven boekwerk waarin onder andere de voorwaarden voor de emissie staan vermeld alsmede...Lees meer
emittent
  ... de emittent is de onderneming die nieuwe effecten uitgeeft via een emissie ook de bank of groep van banken die een...Lees meer
emotie
  ... er zijn vele vormen van emotie zeker is de wereld van het beleggen en de trading denk aan hebzucht angst...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
fantasie
  ... fantasie is een zeer belangrijke drijfveer van de belegger vaak is het juist de fantasie met betrekking tot een aandeel waardoor...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
geruchten
  ... waarschijnlijk zijn geruchten de meest gebruikte reden om over te gaan tot de aankoop van aandelen los van alle mooie...Lees meer
gulden
  ... de gulden was tot 1 januari 2002 de officiële munteenheid van nederland op die datum werden de bankbiljetten en munten vervangen...Lees meer
investeerder
  ... een investeerder is iemand die geld in ondernemingen als startende bedrijven steekt in de hoop daar een beter rendement mee...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer
overname
  ... overmoedigheid is misschien wel een van de belangrijkste obstakels voor beleggers om succes te hebben...Lees meer
pacht
  ... in de economie zien we pacht als de geldelijke beloning voor het beschikbaar stellen van de productiefactor natuur...Lees meer
pensioenfonds
  ... in een pensioenfonds worden gelden bijeengebracht ter veiligstelling van toegezegde pensioenaanspraken er zijn bedrijfspensioenfondsen ondernemingspensioenfondsen en...Lees meer
provisie
  ... de provisie of effectenprovisie is het bedrag dat een financiële instelling aan de klant berekent voor het verrichten van effectentransacties...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
reactie
  ... een reactie is een forse plotselinge koersdaling van een fonds of van de aandelenmarkt in zijn geheel...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
tijger
  ... tijger is een bijnaam voor een aziatische markt in opkomst...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
voorspellen
  ... het voorspellen van de beurs is een populaire bezigheid vooral rond de jaarwisseling wat zal het nieuwe beursjaar ons brengen? ladingen...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.