Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 6 september 2013

Verliesbeperking

VerliesbeperkingVerliesbeperking komt uit het bekende beleggersgezegde "Cut your Losses and let your Profit run".

Bij beleggen komt meer psychologie, de zogenaamde beleggingspsychologie kijken dan we in eerste instantie denken.

Nadat we daadwerkelijk onze bank of commissionair de order hebben doorgegeven, begint de angst en hebzucht tot ons door te dringen.

Angst om verlies te nemen en hebzucht om die maximale winst te pakken.

Helaas gaan deze twee niet samen en is het een geruststelling dat onderzoek naar het verleden daar een positieve bijdrage aan kan leveren.

Het eerste gedeelte van de titel "Cut your Losses", beperk je verliezen, is een gegeven welke we voor de transactie moeten bepalen.

Velen gaan ervan uit dat verlies nemen nog het makkelijkste is.

Het bepalen van de stop-loss is afhankelijk van hoeveel de belegger maximaal kan of wil verliezen.

De stop-loss heeft een relatie met het winning-percentage.

Hoe groter de ruimte om de trade alsnog winnend af te sluiten, hoe meer de belegger op de proef wordt gesteld om geen verlies te nemen.

Een manier om de stop-loss te bepalen is door op portefeuille-niveau een percentage vast te stellen.

Het beste overzicht krijgt de belegger door de profit/loss ratio, winningpercentage en de totale opbrengst in zijn totaliteit te bekijken.

Daarna kijkt men welk percentage het beste bij hem past.

De vraag: "Waar gaat men nu op optimaliseren?", is aan de orde.

Deze vraag mogen we stellen omdat de totale opbrengst niet het belangrijkste is! (Profit/loss ratio = de gemiddelde winst gedeeld door het gemiddelde verlies) De profit/loss ratio is te beinvloeden door de stop-loss.

Hoe sneller men verlies neemt hoe hoger deze ratio.

Samen met het winning-percentage kan men statistisch bepalen wat de kans is, gegeven een startkapitaal, of het aantal verliezers op rij het startkapitaal vernietigd.

(Winning-percentage = aantal winnende trades gedeeld door totaal aantal trades).

Het winningpercentage heeft men het liefst zo hoog mogelijk.

Hoe hoger het winning-percentage hoe lager de profit/loss ratio.

Deze relatie ligt in het feit dat de belegger die als eerste een trend ontdekt, meer verdient dan diegene die bevestiging zoekt en later anticipeert.

Deze heeft echter de zekerheid dat het inderdaad om een trend gaat, maar zal daardoor minder verdienen.

(Totale opbrengst = de totale winst min transactiekosten) De totale opbrengst wordt het meest bekeken.

Het kan echter zo zijn dat de totale opbrengst hoger is, terwijl het aantal verliezers op rij ook hoger is, in vergelijking met andere parameters in het Trading System.

Men moet er op bedacht zijn, dat als de belegger het beleggingsbeleid niet aankan, het zijn doel voorbij geschoten is.

In een ander artikel bekeken we al eens wat er kan gebeuren als men vijf keer op rij heeft verloren.

De keuze zal gemaakt moeten worden tussen wat vaker kleine verliezen of wat minder vaak grote verliezen.

Nadat de koersen zich in een winstgevende richting begeven wordt de ruimte tussen de stop-loss en de koers erg groot.

Nu is het tijd om een minimum winst in te locken, de zogenaamde break-even stop.

Hier geldt in feite hetzelfde verhaal als bij de stop-loss.

Het percentage dat men minimaal wil inlocken houdt een direkt verband met het winning-percentage en de totale opbrengst.

Het effect is vaker kleine winstgevende trades wat psychologisch prettiger is.

Het nadeel is dat de totale opbrengst omlaag gaat, want nadat de transactie gesloten is, is er altijd de kans dat er zich een hogere koers voordoet.

We hebben dus te maken met een echte trend en een winstgevende trade.

Het echte werk begint met het tweede gedeelte van de titel "Let your Profit run" en het moet absoluut geen verliesgevende trade worden.

Hoewel de koers 'hoog' staat geldt nog steeds "Let your Profit run!".

Een koers kan 'hoog' staan, maar hoeft nog geen top te zijn, wat zich ALTIJD bij een echte trend voordoet.

De meeste beleggers gaan er van uit dat toppen en dalen niet te voorspellen zijn.

De reden is dat deze pas achteraf bepaald kunnen worden.

De trailing stop is een perfecte stop om psychologisch niet veel winst weg te geven, maar ook om niet voor de top uit te stappen, wat erg belangrijk is.

Het uitgangspunt van de trailing stop is de Highest High of Lowest Low na de entry.

Men sluit bijvoorbeeld de transactie, nadat de koers na de Highest High een bepaalt percentage terugvalt.

Waarom er een percentage gebruikt wordt heeft de volgende reden.

Als men per fonds op absolute getallen gaat optimaliseren is er een grote kans dat men teveel anticipeert op het verleden.

Elk fonds heeft zo zijn eigen karakter en specifieke verleden, waardoor de mogelijkheid zich voordoet dat de statistische significantie te laag is.

Hierdoor komt de toekomst en het functioneren van het Trading System in gevaar.

Door op portefeuille-niveau een percentage vast te stellen zal de statistische significantie hoger zijn.

Nogmaals wordt het Trading System beoordeeld op de volgende kenmerken:

Winning-percentage Bij een laag winning-percentage zijn er veel verliezers op rij.

Een oplossing is door het break-even en trailing stop percentage laag te houden.

Hierdoor stijgt het winning-percentage, maar zal de totale opbrengst lager zijn.

Het voordeel is echter dat men veel plezier van het Trading System heeft met een aanvaardbaar aantal verliezers op rij.

Profit/loss ratio

De profit/loss ratio heeft te maken met de kans om failliet te gaan.

Hoe hoger het winning-percentage hoe lager de profit/loss ratio in het algemeen zal zijn.

De reden waardoor Trading Systems met een laag winningpercentage de hoogste opbrengst hebben, is dat zij zeer vroeg bij een trend aanwezig zijn.

Dit compenseert het aantal verliezers op rij.

Tevens zal de stop-loss zorgen voor een hoge profit/loss ratio.

In het algemeen kan men het volgende schema aanhouden voor een Trading System dat levensvatbaar is: winning percentage: profit/loss ratio: > 40% 3
> 50% 2
> 60% 1
> 70% 0,75


Voldoet het Trading System hier aan, dan is de kans nihil dat het aantal verliezers op rij het startkapitaal van de belegger zal vernietigen.

Natuurlijk heeft elk Trading System extreem goede tijden, maar het gaat dus om de extreem slechte tijden.

Het zou toch zonde zijn als het uw Trading System betrof.

De totale opbrengst Naar de totale opbrengst wordt vaak gekeken, maar het is hopelijk voldoende duidelijk gemaakt dat beleggen meer is dan Trading Systems en de psychologie van de belegger.

Het is voor elke belegger belangrijk om een beleid te hebben welke steun biedt in moeilijke tijden of in geval van twijfel.

Resumerend Nadat een positie is ingenomen zijn er drie manieren om deze weer te sluiten:

1. De stop-loss om het verlies te nemen.

2. De break-even stop om een winstgevende trade niet in een verliesgevende trade te laten veranderen.

3. De trailing stop geeft na de top of bodem wel winst weg, maar de top of bodem is gesignaleerd.

Deze drie stops houden een beeindiging van de trade in, maar geven zeker geen entry aan in de tegengestelde richting! Er is duidelijk niet altijd een positie.

Kan men wel toppen en bodems voorspellen, dan biedt een Reversal System grote mogelijkheden.

De drie stops zullen het Reversal Systeem negatief beïnvloeden, waardoor er wel grotere risico's aan verbonden zijn.

Het Reversal System heeft altijd een positie, Long of Short.

Als de ene positie beëindigd wordt zal er gelijk een tegengestelde positie worden ingenomen.

Door het ontbreken van de de drie stops zal onbekend zijn hoe groot de verliezen zijn, maar ook hoeveel winst er weggegeven wordt als de top te vroeg of te laat voorspeld wordt.

Reversal Systems genieten een grote populariteit, maar velen vinden een trend signaleren belangrijker dan het voorspellen van een top of bodem.

Het vertalen van de trading rules in een Trading System vraagt een systematische aanpak.

Na het bepalen van een trend zijn er vangnetten om in de running te blijven.

Stop-loss en break-even zijn belangrijke issues bij het ontwerp van een Trading System.

Een Reversal System is eenvoudig gebouwd en geeft resultaten waar u misschien van droomt.

Maar nogmaals, let bij het bekijken van de (test)resultaten altijd naar het aantal verliezers op rij en dat verlies in euros daarvan.

Als u werkelijk een dergelijk verlies wil accepteren, dan heeft u uw Tradingsystem gevonden.
Gebruikte begrippen in verliesbeperking


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

angst
  ... Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beleggingsbeleid
  ... De term beleggingsbeleid komen we tegen bij individuele afspraken tussen vermogensbeheerders en hun klanten maar ook bij de beheerders van...Lees meer
bijdrage
  ... de bijdrage is een ander woord voor de brutomarge ofwel het verschil tussen de opbrengsten van een bepaald product en...Lees meer
break
  ... een break is een plotselinge en heftige val van de koersen. een break is het tegenovergestelde van een bulge...Lees meer
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
failliet
  ... onder de failliet of in het engels de "bankrupt" verstaan we de persoon die niet meer in staat was zijn...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
high
  ... high is de engelse term voor de hoogste koers die een effect in een bepaalde periode dag week maand heeft...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
long
  ... het voorvoegsel long wordt bijvoorbeeld gebruikt bij longpositie in het algemeen is geeft een long positie aan dat er sprake is...Lees meer
low
  ... de low is het laagste punt dat de koers in een bepaalde periode bereikt bijvoorbeeld het laagste punt van een...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
resultaten
  ... met de verzamelnaam resultaten bedoelen we de kwartaal halfjaar of jaarcijfers wordt gebruikt in de zin van "de resultaten bekendmaken"...Lees meer
reversal
  ... de term reversal komt uit de technische analyse techniek point and figure charting...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
totale opbrengst
  ... de totale opbrengst wordt gevonden door de prijs of gemiddelde opbrengst te vermenigvuldigen met het aantal verkochte eenheden...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
transactiekosten
  ... het zogenaamde transactiemotief is een motief voor het aanhouden van kasgeld en andere primaire liquiditeiten om verschillen in het patroon...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
voorspellen
  ... het voorspellen van de beurs is een populaire bezigheid vooral rond de jaarwisseling wat zal het nieuwe beursjaar ons brengen? ladingen...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.