Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 6 september 2013

Gann

GannW. D Gann begon zijn loopbaan op 13 jarige leeftijd met het verkopen van sigaren en kranten in de treinen in Texas in 1891.

De jonge Willy had toen al een grote belangstelling voor de handel, en was altijd op zoek naar informatie bij de zakenlieden aan wie hij zijn koopwaren sleet.

Zijn vader had een boederij in Angelina County en zoals alle boeren was de prijs die hij voor zijn katoen kon krijgen van groot belang.

Maar Willy had geen belangstelling voor het boerenbedrijf.

Hij wilde in zaken.

Willy groeide uit tot een der grootste en meest succesvolle beleggers uit de geschiedenis W.D Gann werd geboren op een boederderij , zeven mile van Lufkin, Texas, op 6 juni 1878.

Hij was de oudste van 11 kinderen, en had nog 2 zusters en 8 broers.

Hij was de zoon van Sam Houston Gann and Susan R.Gann. Ze woonden in een klein huis zonder sanitair of andere betrekkelijke luxe. Je mocht stellen dat het een arm gezin was. Willy liep drie jaar lang de zeven mile naar school.

Maar ook school was een luxe want er was altijd het nodige te doen op de boerderij.

Gann maakte de school dus niet af. Ook een vervolgopleiding zat er niet in. Als oudste zoon had hij een extra verantwoordelijkheid, en het is duidelijk dat Gann hier het harde werken geleerd heeft waar hij later bekend om stond.

Ook de baptistengemeenschap waar hij deel van uitmaakte had hard werken hoog in het vaandel staan. Hij droeg dit geloof zijn gehele leven mee.

Een paar jaar later werkte Gann bij een broker in Texarkana waar hij zijn opleiding wel af kon ronden via een avondstudie.

Hij trouwde met Rena May Smith en kreeg 2 dochters Macie and Nora. Vlak na de geboorte verhuisde het gezin in 1903 naar New York City.

Gann was toen 25. Gann ging aan het werk voor de brokers op Wallstreet. Maar hij veranderde meer in zijn leven.

Hij ging scheiden van zijn texaanse bruid en in 1908 trouwde hij op dertigjarige leeftijd met een 19-jarige collega, Sarah Hannify.

Ook uit dit huwelijk kwamen twee kinderen. Een dochter Velma, geboren in 1909 and Ganns enige zoon, die zes jaar later ter wereld kwam.

Ook de beide dochters uit het eerste huwelijk kwamen bij hem inwonen. Tijdens de eerste wereldoorlog verhuisde het gezin van Manhattan naar Brooklyn.

Eerst naar Bay Ridge en later naar Flatbush. Naar men zegt wist Gann het aftreden van de Duitse Keizer en het einde van de oorlog in 1918 te voorspellen.

Na de wapenstilstand begon Gann aan zijn latere fortuin te bouwen. De persoon die later zo beroemd zou worden ontwikkelde zich vooral in de twintiger jaren.

In 1919, toen hij 41 was, zegde Gann zijn baan op en begon voor zichzelf. Dit zou de rest van zijn leven zo blijven.

Hij begon een dagelijkse publicatie over de markten, die hij "the Supply and Demand Letter" noemde.

Deze publicatie betrof zowel aandelen als termijncontracten en gaf voorspellingen voor het komende jaar.

Voorspellen was de grote fascinatie van Gann Het startende bedrijf deed het opmerkelijk goed en werd een welvarend bedrijf.

Gann kocht een eigen huis op Fenimore Street in Brooklyn. Het succes van de publicatie was de start voor meer ambitieuse plannen en in 1924 werd W. D. Gann's eerste boek uitgebracht dat "Truth of the Stock Tape" was genoemd.

Het boek wordt nog steeds niet alleen als een stukje pionierswerk op het gebied van grafieken lezen gezien, maar het wordt zelfs vandaag nog steeds gezien als één der beste werken op dat gebied.

Gann was een individualist, ambitieus en een harde werker. Hij begon een eigen uitgeverij die de "Financial Guardian Publishing Company" heette.

Hij schreef zelf zijn advertenties om zijn boeken aan de man te brengen en onderhandelde met boekwinkels om het afgenomen te krijgen.

Zijn boek werd geprezen door de "Wall Street Journal" was gedurende meerdere jaren een bestseller.

Sommigen zien het nog steeds als het beste boek van de vele die hij geschreven heeft.

Voor een eerste poging was het een verbazende prestatie. Men zegt dat zijn voorspellingen voor de markten gedurende de jaren twintig ongeveer voor 85 procent accuraat waren.

Maar W. D. Gann beperkte zich niet tot aandelenkoersen. Zo voorspelde hij niet alleen de verkiezen van de presidenten Wilson and Harding maar ook van elke president daarna.

Op de leeftijd van 49 schreef hij het meeste ongebruikelijke boek uit de reeks die hij schreef namelijk "the 1927 Tunnel Through the Air".

Het is een profetie, gebaseerd op fictie. Niet direct het genre waar Wall Street naar op zoek was.

Maar dat W. D. Gann was een unieke persoonlijkheid was werd ook met dit boek weer duidelijk.

Want het boek is nog het meest bekend geworden uit het feit dat de aanval van Japan op de Verenigde Staten er in werd voorspeld, evenals de luchtoorlog die er op volgde.

Hoewel het boek de beleggers dus weinig te bieden had was het boek wel de oorzaak van zijn steeds verder groeiende publiciteit.

De markten leken zich in de jaren twintig weinig van de zwaartekracht aan te trekken en stegen torenhoog.

Volgens Gann kon dit niet eeuwig zo duren.

In zijn voorspelling voor het jaar 1929 voorspelde hij nieuwe toppen in April, dan een daling, en dan zou de stijging weer worden opgepakt tot een top op 3 september.

Daarna zou de grootste beurskrach ooit plaats gaan vinden...

Iedere belegger weet wat er van die voorspelling gekomen is.

W.D.Gann werd steeds rijker gedurende de depressie. Hij voorspelde dat deze eind 1932 zou eindigen.

Hij verwierf zetels op meerdere beurzen, handelde voor eigen rekening en schreef eenn nieuwe publicatie : de "Wall Street Stock Selector" in 1930 en de "New Stock Trend Detector" in 1936.

Zijn voorspellingen bleven opmerkelijk constant van kwaliteit. Hoewel hij er met de mislukte verkiezing van FDR naast zat.

Ook ging hij zich steeds meer verdiepen in de handel in onroerend goed in Florida en werd daar een kleinschalige projectontwikkelaar.

In Miami verwierf hij de nodige winkels aan de Tamiami Trail. Ook ging hij vliegen. Hij kocht een vliegtuig in 1932 waarmee hij de graanvelden vanuit de lucht kon bekijken, wat hij dan verwerkte in zijn voorspellingen.

Hij huurde Elinor Smith in , een bekende 21 jaar oude vlieger, om hem rond te vliegen.

Het nieuwtje van vliegende research bleef niet onopgemerkt, en hielp hem verder met het uitbouwen van zijn bekendheid.

W.D. Gann's zoon John Gann ging in 1936 eveneens de effectenhandel in.

Een jaar later ging hij voor zijn vader werken maar in 1941 werd hij opgeroepen voor militaire dienst.

Ook in Brooklyn kwamen problemen. Sadie kreeg problemen met haar gezondheid en overleed op de leeftijd van 53 in 1942.

Na 20 jaren op Fenimore Street verhuisde W.D. Gann naar Miami. Datzelfde jaar kwam zijn boek "How to make Profits in Commodities" uit. Zijn secretaris, die hij zijn hele leven al had, runde het bedrijf in New York.

In Miami bleef hij de markten bestuderen, handelen en investeren in onroerend goed.

Ook gaf hij les. Toen hij 65 werd, en de meeste mensen er aan denken om het rustiger aan te gaan doen, trouwde hij voor de derde keer met een veel jongere vrouw.

Zijn zoon John werkte na de oorlog nog kort in het bedrijf van zijn vader maar besloot toen zijn eigen weg te gaan in de effectenbranche.

De beide mannen hadden een totaal andere benadering maar waren beiden succesvol en ook John maakte er letterlijk een levenswerk van tot hij stierf in 1984.

Na de oorlog kon men zien dat Gann het rustiger aan ging doen.

Hij schreef nu 45 jaar publicaties voor Wall Street en verkocht zijn bedrijf aan Joseph Lederer, iemand die hij het vak op de beurs had geleerd.

Ook verkocht hij de rechten op zijn boeken aan Edward Lambert.

Maar hij bleef studeren, lesgeven en zelf handelen.

Hij werd erelid van de International Mark Twain Society in 1950.

In 1954 kreeg hij een hartaanval. Een jaar later werd maagkanker geconstateerd. Hij werd geopereerd maar herstelde niet. Gann overleed in juni 1955 op de leeftijd van 77 jaar.

Hij werd bij zijn tweede vrouw begraven op Green-Wood Cemetery in Brooklyn op een plaats met zicht op Wall Street.

Een passende plaats voor een man die zijn gehele leven Wall Street had bestudeerd.

Meer dan vijftig jaar na zijn overlijden wordt er nog steeds over Gann gepraat.

Er wordt over hem geschreven en zijn werken worden nog diepgaand bestudeerd.

Een opmerkelijk waardering voor zijn werk en zelfs Gann had dat niet kunnen voorspellen.

Of wel? Je weet het nooit met deze opmerkelijke man.

Gann was een personificatie van de "American Dream".

William Delbert Gann uit Lufkin, Texas, begon met niets.

Zowel hijzelf als zijn familie hadden geen geld en geen vooruitzichten.

40 jaar later kende iedereen de man die als sigarenverkoper op de trein was begonnen.

Ook toonde hij aan dat hard werken wel degelijk loont.

W.D.Gann stond vroeg op, werkte tot laat in de avond door en stak enorm veel energie in zijn bedrijf.

Bijna al zijn kennis had hij zelf verzameld en hij was grotendeels autodidact.

Hij had formeel niet meer dan drie jaar school, maar hij is zijn hele leven blijven leren en studeren.

En het derde punt wat hij aangetoond heeft dat ook out-of-the-box denken zo zijn voordelen heeft.

Gann was nieuwsgierig, tot op het absurde af. Hij wilde overal iets van weten, en was vooral geïnteresseerd in onorthodoxe zaken.

Of dat nu in de financiële wereld of daarbuiten was, dat maakte hem niet uit. Natuurlijk had hij niet altijd gelijk.

Wie heeft dat wel, maar hij bleef altijd jagen op een beter idee. En dan was er in de vierde plaats nog zijn sobere levensstijl.

Hij was een conservatieve Baptist, hij rookte niet, dronk niet, gokte niet en danste niet.

Hij was somber gekleed, hoewel dat in latere jaren wat beter werd. Hij gaf een dollar niet onnodig uit.

Het feit dat hij ondanks zijn vermogen in een gemiddelde woning in Brooklyn bleef wonen toont dat wel aan.

Tot slot hielp zijn geloof hem. W.D. Gann bestudeerde de bijbel zijn gehele leven.

Het was zijn boek der boeken.

Zijn laatste boek "The Magic Word"dat werd uitgegeven in 1950, wijst sterk op zijn vroomheid.

Maar hij was niet bang voor uitstapjes. In de werken van Gann blijkt bestudering van niet alleen de markten, maar ook van wiskunde, geometrie, numerologie, Westerse en Hindoe Astrologie en de wetmatigheden achter de piramides.

En wat voor traders het belangrijkste is: W.D.Gann stopte nooit met het bestuderen van de markten.

Niet toen zijn voorspellingen uitkwamen, en zelfs niet toen hier internationale roem verkreeg.

Hoewel hij sterk geloofde in cyclische gebeurtenissen wist hij ook dat markten altijd veranderen en dat je moet handelen op de condities van vandaag en niet op die van gisteren.

W. D. Gann had op zijn lauweren kunnen rusten. Maar hij bleef studeren.

Hij bleef zoeken naar een beter begrip van de markten.

Hij vond dat hij zich niet kon veroorloven om daar mee te stoppen.

Welke trader kan dat wel?

Gebruikte begrippen in Gann


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
beurskrach
  ... een beurskrach of beurscrash is een plotselinge ineenstorting van de beurskoersen meestal ten gevolge van paniek ze zijn vaak vrij...Lees meer
bieden
  ... van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel...Lees meer
box
  ... de term box komt uit de point and figure charting hiermee wordt het verschil bedoeld tussen de vorige keer dat een...Lees meer
broker
  ... onder een broker verstaan we een buitenlandse in het bijzonder een engelse of amerikaanse bemiddelaar handelaar in effecten vergelijkbaar met...Lees meer
condities
  ... als we in deze context spreken van condities dan praten we voornamelijk over rente en provisietarieven...Lees meer
depressie
  ... een depressie is de conjunctuurfase die gekenmerkt wordt door een daling van het geheel aan economische activiteiten afgemeten aan een...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
investeren
  ... onder investeren verstaan we in de economie het gebruiken van eigen of vreemd vermogen voor het aanschaffen van kapitaalgoederen door...Lees meer
katoen
  ... een grondstof die vrij populair is op de termijnmarkten is katoen katoen wordt op veel plaatsen in de...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
onroerend goed
  ... onroerend goed is de vaak gebruikte maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak...Lees meer
prestatie
  ... de term prestatie komen we bij een aandeel tegen waar het hetzelfde als performance betekent dus het behaalde rendement over een...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
procent
  ... de begrippen procent en procentpunt worden nog al eens door elkaar gehaald en zijn het beste te verklaren aan de...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer
verantwoordelijkheid
  ... een trader dient een goed gevoel voor verantwoordelijkheid te ontwikkelen de meeste traders gaan er van uit dat ze alleen...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
wallstreet
  ... zowel het adres van de New York Stock exchange als een veel gebruikte benaming...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer

Begrippen waar Gann in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

beursgoeroe
  ... het begrip beursgoeroe of kortweg goeroe stond van oorsprong gewoon voor een invloedrijke beleggingsdeskundige het begrip wordt vandaag de dag...Lees meer
gann cycli
  ... wd gann behoort beslist tot de grootsten onder de technisch analisten uit de geschiedenis en hij heeft veel invloed...Lees meer
gann grid
  ... het begrip ganngrid is in feite een verzamelnaam voor verschillende rasters die over een koersgrafiek gelegd kunnen worden ze...Lees meer
gann natural law
  ... volgens de theorie van gann lopen alle koersbewegingen volgens strakke regels die het mogelijk maken deze koersbewegingen precies...Lees meer
gann natural law
  ... volgens de theorie van gann lopen alle koersbewegingen volgens strakke regels die het mogelijk maken deze koersbewegingen precies...Lees meer
koersdoel
  ... de koers die een aandeel in een bepaalde tijd volgens analisten of een grafiek uit de technische analyse zou kunnen...Lees meer
gannwheel
  ... het gannwheel ook wel "square of 9" ofwel het negenvierkant genoemd is een techniek ontwikkeld door wd gann waarmee diverse...Lees meer
gartley setup
  ... gartley beschrijft daarbij een patroon van koersen en retracement niveau's...Lees meer
gann momentum
  ... wd gann gebruikte in zijn berekeningen een vorm van een berekening van het momentum die afwijkt van wat daar gebruikelijk...Lees meer
squaring price and time
  ... als we literatuur lezen over de technieken van wd gann dan duikt daar altijd wel de theorie...Lees meer
point of force
  ... de term point of force komt uit het deel van de wereld van de technische analyse dat zich...Lees meer
co´ncedence
  ... de term coïncedence komt uit de werken van gann en geeft een toekomstig omslagpunt van een trend aan...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.