Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 5 september 2013

aandelensplitsing

Aandelensplitsing


Wat is een aandelensplitsing

Een zogenaamde aandelensplitsing is het verlagen van de nominale waarde van een aandeel door dit te splitsen (op te delen) in meerdere gelijke delen. Wordt in vakjargon vaak een split of ook wel een splitup genoemd. Door deze splitsing van een aandeel kan de verhandelbaarheid van de aandelen aanzienlijk toenemen. Het voor het oog en het gevoel "goedkoper" geworden aandeel komt door de lagere koers namelijk binnen bereik van grotere groepen aandeelhouders

aandelensplitsing


Prijsopdrijvend effect

De openbare aankondiging van een aandelensplitsing heeft daardoor vaak een kortstondig prijsopdrijvend effect. Als een bedrijf aankondigt dat er een aandelensplitsing aankomt dan is dat namelijk vaak een aanleiding voor een forse beweging naar boven van de koers. Een deel daarvan is een zelfvervullende profetie. "iedereen weet" dat bij een split de koersen omhoog gaan. En dus moet je snel kopen. Waardoor inderdaad de koersen kortstondig omhoog gaan door de gestegen vraag. 

Een aandelensplitsing heeft de nodige gevolgen

Maar een aandelensplitsing heeft de nodige gevolgen, dat mag duidelijk zijn. En alleen al daarom is het van belang enig inzicht te hebben in het proces van de aandelensplitsing. Allereerst het idee achter de split.
Bij een aandelensplitsing ontvangt een aandeelhouder een nieuw aantal aandelen met een lagere nominale waarde en een lagere koers, maar de waarde totale bezit aan aandelen verandert niet.

Voorbeeld van een aandelensplitsing

Iemand heeft bijvoorbeeld 200 aandelen van 100 euro die 1 op 4 worden gesplitst. Na de aandelensplitsing heeft hij dan 800 aandelen van 25 euro. In beide gevallen is het fonds in zijn portefeuille dus 20.000 euro waard.

Verwar een aandelensplitsing niet met een stockdividend. Daarbij wordt er dividend in de vorm van aandelen wordt uitbetaald. Maar er verandert er verder helemaal niets aan de aandelen.

Normaal gesproken zien we een aandelensplitsing bij een sterke opgaande beweging van het aandeel waarbij de verwachting aanwezig is dat het fonds nu voorlopig ook wel verder zal blijven stijgen. Dat kan voorkomen maar er is zeker geen wetmatigheid. Als al gezegd, de beleggers veroorzaken de koersstijging grotendeels zelf. 

Goedkeuring aandeelhouders nodig

In het algemeen zal een dergelijke actie goedgekeurd moeten worden door de aandeelhouders op een algemene vergadering van aandeelhouders maar gezien het positieve effect van een aandelensplitsing is dit een formaliteit en wordt deze door de beleggers met instemming begroet.

Meestal gaat de splitsing samen met een of andere gebeurtenis binnen het bedrijf. Denk aan de uitbetaling van dividenden, de aankondiging van uitbreidingsplannen, de aankondiging van inkoop van de eigen aandelen of zelfs grote wijzigingen in het management. Maar het is altijd zo dat het bedrijf verwacht een of ander groot succes te gaan halen.

Er is dus alle reden voor optimisme bij de aandeelhouders en dus ook bij de beleggers. Dit heeft dat opwaartse effect op de koersen. 

Maar ook de verhandelbaarheid neemt toe, wat eveneens een positief effect heeft. Indien een fonds een opvallend hoge koers heeft in relatie tot soortgelijke fondsen en er is geen sprake van een splitsing van de aandelen dan kan dat reden zijn dit fonds nader op risico's te bekijken.

Het is geen wetmatigheid dat er iets bijzonders aan de hand is, maar het valt ook niet uit te sluiten.

Het heeft dus zeker zin om een aandelensplitsing goed in de gaten te houden omdat ze een goede kans geven op een opwaartse beweging en het risico klein is gezien het feit dat de onderneming er kennelijk goed voor staat.

Zeker als de implied volatility laag is, bestaan er hier uitstekende kansen voor de professionele handel om met een passende strategie goed geld te verdienen.

Overigens zult u als particuliere belegger bijna altijd het nieuws te laat vernemen om nog van de koerssprong na bekendmaking van de aandelensplitsing te profiteren.

Gebruikte begrippen in aandelensplitsing


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

Aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer

 
Aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer

 
Aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer

 
Aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer

 
Aankondiging
  ... De datum aankondiging is de datum waarop een uitgevende instelling de mededeling doet dat er een afgeleid recht wordt...Lees meer

 
Bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer

 
Belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer

 
Dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer

 
Euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer

 
Fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer

 
Geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer

 
Handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer

 
Koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer

 
Koerssprong
  ... we spreken van een koerssprong als we in een rustige markt plotseling met een forse stijging van de koers te...Lees meer

 
Kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer

 
Nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer

 
Onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer

 
Particuliere belegger
  ... een particuliere belegger is een belegger die gewoon uit een persoon van vlees en bloed bestaat en die het...Lees meer

 
Risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer

 
Schaarste
  ... we spreken in de economie van schaarste als er sprake is van een vorm van spanning tussen de behoeften van...Lees meer

 
Splitup
  ... een split up is de splitsing van coupures van aandelen in kleinere coupures van hetzelfde fonds...Lees meer

 
Stockdividend
  ... stockdividend is een vorm van dividend dat niet contant maar in de vorm van aandelen wordt uitbetaald in plaats...Lees meer

 
Strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer

 
Verhandelbaarheid
  ... onder de verhandelbaarheid verstaan we het feit dat warrants en opties iedere dag op de beurs verhandeld worden...Lees meer

 
Volatility
  ... de volatility is de mate van beweging van de koers van een aandeel en wordt ook de beweeglijkheid genoemd...Lees meer

 
Waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar aandelensplitsing in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

Splitup
  ... een split up is de splitsing van coupures van aandelen in kleinere coupures van hetzelfde fonds...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.