woensdag 4 september 2013

aandelenanalyse

Aandelenanalyse


Wat is aandelenanalyse?

Met het begrip aandelenanalyse bedoelen we de verzamelnaam van een aantal methoden en technieken die gebruikt worden om een oordeel te verkrijgen over de meest waarschijnlijke toekomstige koersontwikkelingen van een beursfonds.

De meest gangbare vormen van aandelenanalyse zijn:

  • Macro-economische analyse
  • Fundamentele analyse
  • Technische analyse

Ook de term boekhoudkundige analyse komen we wel tegen. Hoewel boekhoudkundige analyse eigenlijk een andere, minder gebruikte naam is voor fundamentele analyse.

Deze drie methoden en technieken kennen binnen de aandelenanalyse ieder een eigen fanatieke aanhang.

Discussie met een soort religieuze ondertoon

De discussies over de voor- en nadelen van de verschillende technieken hebben de neiging wat religieuze vormen aan te nemen. Iets dat veroorzaakt wordt omdat niemand het eigen gelijk of het ongelijk van de ander echt weet te bewijzen. Maar dat het meer het hardnekkig vasthouden aan de eigen opvattingen is wat de discussie gaande houdt. Kennelijk gaat het er vaak alleen maar om om de angst voor het eigen ongelijk in deze te overschreeuwen.

Bestaat er een aandelenanalyse techniek die werkt?

Teruggrijpen op deugdelijke rapporten is lastig. Er zijn volop rapporten te vinden over aanpakken die niet werken, maar over technieken die wel werken is weinig bekend.Sterker nog, het is nog maar de grote vraag of er technieken op het gebied van aandelenanalyse bestaan die wel werken. Logisch ook, want stel dat u zo'n techniek zou vinden? Zou u die dan op de markt gooien? Nee toch? Trouwens, het zou tot gevolg hebben dat iedereen uw techniek zou gaan gebruiken en dus iedereen hetzelfde aandeel wil kopen en een ander wil verkopen. Het effect laat zich raden: De gehele beurswereld zou piepend tot stilstand komen. Kortom, als er al een betrouwbare techniek bestaat, is deze ongelofelijk geheim.

Onbetrouwbaarheid is standaard bij aandelenanalyse

Wat alle bovenstaande aandelenanalysetechnieken gemeenschappelijk hebben is dat ze bijzonder onbetrouwbaar zijn. Dat maakt het daarom ook zo gemakkelijk om tegen elke aandelenanalysetechniek te ageren. De beurs gaat op en neer op golven van sentiment. Op elkaar afwisselende, of soms zelfs onderling ondersteunende angst en hebzucht.

Golven van puur menselijke angst en hebzucht sturen de aandelenkoersen. 
Niets meer, niets minder.

De emoties angst en hebzucht worden door duizenden onvoorspelbare externe gebeurtenissen gestuurd en kunnen afhankelijk van nieuws in de wereld met de minuut omslaan.  Omdat de gebeurtenissen van buitenaf per definitie onvoorspelbaar zijn is het voorspellen van beurskoersen en dus rendementen gewoon een zinloze klus en kunnen we de inspanning beter stoppen in het opzetten van een goed beveiligde effectenportefeuille met een lekker laag risico en een redelijk rendement.

Want die portefeuilles bestaan wel degelijk, maar zijn niet spannend voor de belegger en leveren de banken niet zo gek veel provisie op. En dus hoor je er niet zo veel van. Aandelenanalyse speelt er ook niet of nauwelijks een rol bij.

Alleen sentiment laat zich soms redelijk goed voorspellen

In wat rustiger tijden kan het sentiment een tijdlang stabiel zijn of in rustige golfbewegingen op en neer gaan. Dan kun je met een geschikte analysetechniek voor sentiment, zoals de zogenaamde trendkanaalanalyse, nog wel aardig geld verdienen. In het verleden publiceerden we een tijdschrift op basis van deze techniek die een voorspelling voor een week voor uit maakte (niet achteruit zoals de meesten doen). Hiermee werd in samenwerking met opties een rendement tussen de 150% en 650% op jaarbasis gerealiseerd.

Alleen sentiment laat zich soms redelijk goed voorspellen
Voorbeeld sentimentsanalyse. De onderste grafiek geeft aan hoe het sentiment zich in vrij regelmatige golfbewegingen gedraagt.


Natuurlijk zijn er enkele beleggers die een soort instinct hebben ontwikkeld om aandelen te analyseren en te selecteren maar dat ook nooit op anderen over weten te brengen. Het zou statistisch gezien ook wel heel vreemd zijn als onder de miljoenen beleggers deze uitzonderingen niet voor zouden komen. Maar vind ze maar eens. Je mag verwachten dat ze niet echt aan de weg zullen timmeren.

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.