donderdag 18 februari 2016

Rollover lening

Rollover lening


Een rollover lening is een lening met middellange of lange looptijd waarvoor de funding op korte termijn wordt verkregen.

Hierdoor bestaat de debetrente uit de LIBOR rente die voor funding op korte termijn betaald moet worden aangevuld met een opslag die als een vast percentage bij het aangaan van de lening wordt vastgesteld.
Gebruikte begrippen in rolloverlening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


debetrente
  ... de debetrente is de rente die in rekening wordt gebracht als geld wordt geleend bijvoorbeeld bij een hypotheek lening...Lees meer
funding
  ... met de engelstalige term funding bedoelen we het bijeen halen van een som geld dit kan voor een goed doel zijn...Lees meer
korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
rollover
  ... een rollover is het vervangen van een bestaande optiepositie door een nieuwe door de huidige af te sluiten en een...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer