Zoeken in deze blog

Translate

donderdag 18 februari 2016

deviezenreserve

Deviezenreserve


Met de deviezenreserve wordt de som van de officiële deviezenreserve bedoeld met daarbij opgeteld de deviezen waarover de banken beschikken nadat deze hun deviezenverplichtingen hiervan hebben afgetrokken.

We spreken bij deze som ook wel van het netto buitenlands actief van de banken ofwel de totale deviezenreserve waarover de Staat kan beschikken.
Gebruikte begrippen in deviezenreserve


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

actief
  ... Het actief is spreektaal voor de actiefzijde ofwel de linkerkant of de debetzijde van een balans van een onderneming...Lees meer
buitenlands actief
  ... onder het buitenlands actief verstaan we de vorderingen van een bank op het buitenland...Lees meer
deviezen
  ... deviezen zijn tegoeden in vreemde valuta die onmiddellijk opeisbaar zijn tot de deviezen worden ook gerekend alle onmiddellijk opeisbare tegoeden...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer

Begrippen waar deviezenreserve in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

officiële deviezen reserve
  ... de officiële deviezenreserve is de reserve aan deviezen die de centrale bank in bezit heeft...Lees meer
inland payment
  ... onder inland payment verstaan we de betaling van binnenlandse ofwel lokale valuta voor schulden die luiden in vreemde valuta...Lees meer
netto deviezenreserve
  ... de netto deviezenreserve is de officiële deviezenreserve minus de deviezenverplichtingen van de centrale bank...Lees meer
reservepositie in het internationale monetairefonds
  ... de reservepositie in het internationale monetaire fonds is het verschil tussen het in het internationale...Lees meer
deviezen
  ... deviezen zijn tegoeden in vreemde valuta die onmiddellijk opeisbaar zijn tot de deviezen worden ook gerekend alle onmiddellijk opeisbare tegoeden...Lees meer

Onze boekenserie
tijdelijk maar €2,- per boek


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Onze gratis BITCOIN cursus,
geen verplichtingen,
geen registratie.


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.