woensdag 4 september 2013

Aandelenemissie met voorkeursrecht

Aandelenemissie met voorkeursrechtOnder een aandelenemissie met voorkeursrecht verstaan we de uitgifte van nieuwe aandelen door een onderneming waarbij de bestaande aandeelhouders recht van voorkeur hebben.

Gebruikte begrippen in aandelenemissie met voorkeursrecht


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenemissie
  ... Onder een aandelenemissie verstaan we de het werven van kapitaal door een onderneming in het algemeen een vennootschap door middel...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer