woensdag 4 september 2013

Aandelenemissie

AandelenemissieOnder een aandelenemissie verstaan we de het werven van kapitaal door een onderneming in het algemeen een vennootschap door middel van het uitgeven van aandelen.

Er bestaan verschillende vormen van een aandelenemissie: Voorbeelden zijn

claimemissie;

onderhandse plaatsing;

vrije inschrijving;

Maar ook bijvoorbeeld stockdividend is een vorm van aandelenemissie omdat ook hiermee het aantal uitstaande aandelen groter wordt.

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.