Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 7 augustus 2016

Koers

Koers


Iedere belegger weet wat een koers is, nietwaar. Hoewel? Elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot nadenken stemmen.

Bijvoorbeeld:

  • De koers is wat de laatste eigenaar er voor heeft betaald;
  • Koers is wat iemand er voor wil geven;
  • De koers is wat de waarde voor een belegger is;
  • De koers voorspellen is de ultieme droom van elke belegger;
  • Koers is wat de gek er voor geeft;
  • De koers is wat een belegger bereid is om te betalen.Na een koersval van de gehele beurs zijn de koersen soms gehalveerd. Zijn dan die bedrijven waar de koersen de waarde van zouden moeten weerspiegelen ook gehalveerd? Dat is natuurlijk uitermate onwaarschijnlijk. Zeg maar gewoon dat het niet het geval is. Alleen dit simpele feit, dat door iedereen zelf te constateren is, geeft al aan dat in koersvorming bitter weinig ratio zit. 

Koersen worden vooral gedreven door emotie. Eigenlijk verder nergens door.

Voor sommige aandelen die nog nooit een cent dividend hebben opgebracht willen beleggers best 200 keer de winst (als die er al is) betalen in de hoop (want meer is het niet) dat deze aandelen ooit heel erg duur gaan worden. Sommige aandelen met een heel redelijk dividend zijn aan de straatstenen niet kwijt te raken.De koers van Bitcoin in beeld gebracht

En bij elk bedrijf is het heel simpel: Als er niemand is die een aandeel wil kopen?
Dan kun je een papieren aandeel nog oprollen en er een goede sigaar mee aansteken. Een giraal aandeel kun je zelfs daar nog niet voor gebruiken. Gelukkig is altijd nog wel een barmhartige samaritaan te vinden die beleggers voor een fractie van de waarde van die aandelen die ze zo graag kwijt willen, af willen helpen.

Eigenlijk best gek. Elke belegger kijkt naar de koers. Elke belegger heeft een mening over de koers. Elke belegger wil die koers maar al te graag voorspellen.  Maar wat het nu precies is en waar het op slaat? Nauwelijks iemand kan het onder woorden brengen.

Maar voordat je begint aan het analyseren van koersen, het bepalen van de ideale koers etc, is het toch wel heel goed om te weten waar je het over hebt.

Een econoom zou zeggen dat het de prijs is waarbij de vraag en het aanbod in evenwicht zijn.

Het beste antwoord is waarschijnlijk dat de koers de waarde van dat moment is waarop handel mogelijk is. Maar dat zegt nog steeds erg weinig over de achterliggende redenen waarom dat dan zo is. En als al gezegd: De prijs is meer door emotie bepaald dan door ratio.Gebruikte begrippen in koers


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
emotie
  ... er zijn vele vormen van emotie zeker is de wereld van het beleggen en de trading denk aan hebzucht angst...Lees meer
evenwicht
  ... het begrip evenwicht in de economische theorie sluit de betekenis van evenwicht aan bij het natuurkundige evenwichtsbegrip dat wil zeggen...Lees meer
fractie
  ... een fractie ofwel een deel van een aandeel ook vaak een participatie in een beleggingsfonds kan worden verkregen door te...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
hoop
  ... het woordje hoop is in de...Lees meer
koersval
  ... een koersval is een plotseling optredende scherpe koersdaling die in het algemeen op een onverwacht moment komt...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar koers in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

koersmanipulatie(cryptogeld)
  ... we hebben het op dit weblog al een paar keer gehad over de unieke mogelijkheden die cryptogeld of...Lees meer
opties op cryptogeld
  ... velen van u zullen wel eens van opties in de aandelenwereld gehoord hebben of er zelfs...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
actionist
  ... de aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal niet...Lees meer
steraandeel
  ... elke beurs heeft wel een beurslieveling dat is een aandeel dat iedereen in de portefeuille wil hebben en dat door...Lees meer
advance decline volgens fosback
  ... Er zijn vele manieren en technieken om het aantal gestegen fondsen en het aantal gedaalde fondsen in...Lees meer
hedgeratio
  ... de delta is de mate waarin de premie van een optie verandert bij het veranderen van de koers van de...Lees meer
DINT
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
debiteurenrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
operationeelrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
solvabiliteitsrisico
  ... onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
delta
  ... de deltafactor of delta is de verhouding tussen de premieverandering bij opties ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende...Lees meer
difference option
  ... de exchange option is een exotische optie waarbij de uitoefenprijs van een standaardoptie wordt vervangen door de koers van...Lees meer
aandeel met nominale waarde
  ... Een aandeel met nominale waarde is een aandeel waarop vermeld staat welk deel van het maatschappelijk kapitaal...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandelenoptie
  ... Onder een zogenaamde aandelenoptie verstaan we voor de koper van de optie een verhandelbaar recht om aandelen te kopen...Lees meer
aandelensplitsing
  ... een zogenaamde aandelensplitsing is het verlagen van de nominale waarde van een aandeel door splitsing in meerdere gelijke delen wordt...Lees meer
aanmerkelijk belang
  ... We spreken van een aanmerkelijk belang van een belegger als diens aandelenbezit minimaal een bepaald percentage meestal 5% van...Lees meer
angst
  ... Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg...Lees meer
belagers van de belegger
  ... De beurs is een plaats waar kopers en verkopers elkaar vindenzowel de kopers als de verkopers worden...Lees meer
covered straddle
  ... een covered straddle is een wat misleidende naam voor de volgende positie koop 100 aandelen en...Lees meer
downside gap three methods bearish
  ... de downside gap three methods bearish is de indrukwekkende benaming van een koerspatroon uit de candlestickanalyse...Lees meer
gedekt schrijven
  ... gedekt schrijven is het schrijven van call opties terwijl men de onderliggende waarde of een call met lagere uitoefenprijs...Lees meer
geschreven putoptie
  ... een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum...Lees meer
goud
  ... goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent toch is het niet het meest gebruikte...Lees meer
groeiaandeel
  ... het begrip groei kan in diverse economische betekenissen worden gebruikt in het algemeen zullen we in de economie groei zien als...Lees meer
market profile chart
  ... de market profile chart is ontwikkeld door jpeter steidlmayer de market profile chart ziet er op het eerste gezicht...Lees meer
market profile chart
  ... de market profile chart is ontwikkeld door jpeter steidlmayer de market profile chart ziet er op het eerste gezicht...Lees meer
new high new low indicator
  ... bekende indicator om een indruk van de markt als geheel te geven...Lees meer
NH NL
  ... de new high new low indicator nh nl telt het...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
optiespectrum
  ... als hulpmiddel bij het automatisch selecteren van een optiestrategie wordt wel gebruik gemaakt van het zogenaamde optiespectrum zoals dat door...Lees meer
crude
  ... ruwe olie ofwel crude oil in het engels behoort tot de belangrijkste grondstoffen van de moderne maatschappij niet alleen...Lees meer
ruwe olie
  ... ruwe olie ofwel crude oil in het engels behoort tot de belangrijkste grondstoffen van de moderne maatschappij niet alleen...Lees meer
ruweolie
  ... ruwe olie ofwel crude oil in het engels behoort tot de belangrijkste grondstoffen van de moderne maatschappij niet alleen...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
tradingregels
  ... een overzicht van de belangrijkste tradingregels die het met name psychologisch mogelijk moeten maken om goed te kunnen handelen...Lees meer
verliesbeperking
  ... verliesbeperking komt uit het bekende beleggersgezegde "cut your losses and let your profit run" bij beleggen komt meer psychologie de zogenaamde...Lees meer
vertical spread
  ... de zogenaamde vertical spread die ook wel moneyspread of pricespread wordt genoemd is een optiestrategie waarbij er sprake...Lees meer
commerciële koers
  ... de commerciële jaarrekening is een ander woord voor bedrijfseconomische jaarrekening de commerci ële jaarrekening is een combinatie van winst en...Lees meer
covered call
  ... de covered call ofwel de gedekte call is een optiestrategie waarbij tegenover de...Lees meer
contante koersen
  ... het begrip contante koersen komt uit uit de valutahandel koersen die gelden...Lees meer
lower shadow
  ... de term lower shadow komt uit de wereld van de candlestickanalyse de lower shadow is de lijn die de...Lees meer
lowpass filter
  ... een lowpass filter is een filter uit de wereld van de signaalprocessing dat gebruikt wordt om lagere frequenties door...Lees meer
morningstar
  ... de morning star vinden we terug in de candlestickanalyse de verklaring voor dit koerspatroon is de volgende...Lees meer
naakt schrijven
  ... onder naakt schrijven verstaan we het schrijven van een calloptie of een future zonder dat men de onderliggende waarde...Lees meer
narrow range day
  ... we spreken van een narrow range day als het verschil tussen de hoogste koers en de laagste koers...Lees meer
adampatroon
  ... Een adampatroon is een voorbeeld van van een zogenaamd bodempatroon een koerspatroon dat aangeeft dat de koers een bodem heeft...Lees meer
andrews pitchfork
  ... De andrewsmethode is een techniek uit de technische analyse waarbij door de technisch analist een...Lees meer
andrewsmethode
  ... De andrewsmethode is een techniek uit de technische analyse waarbij door de technisch analist een...Lees meer
arbitrage
  ... Onder arbitrage verstaan we de professionele handel die profiteert van koers verschillen tussen verschillende beurzen op hetzelfde tijdstip door transacties...Lees meer
at money
  ... We spreken van een at the money of atm optie bij een optie waarbij de uitoefenprijs zeer dicht...Lees meer
average rate option
  ... Een average rate option is een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt van het verschil tussen de uitoefenprijs en...Lees meer
baissepositie
  ... Een baissepositie is een positie die ontstaat wanneer een belegger de baissier effecten verkoopt waarvan hij geen eigenaar is...Lees meer
bearish spread
  ... een bearish spread ofwel een bearspread is een optiestrategie die geld oplevert als de koers van de onderliggende...Lees meer
aandeelhouderswaarde
  ... Aandeelhouderswaarde is de nederlandse vertaling van het angelsaksische begrip "shareholder value" in de dagelijkse praktijk is aandeelhouderswaarde eigenlijk een synoniem voor aandelen...Lees meer
aandelenkoers
  ... De aandelenkoers of meestal kortweg koers is een ander woord voor de prijs waarvoor het aandeel wordt aangeboden gevraagd...Lees meer
abandoned baby bullish
  ... De abandoned baby bullish is een weinig voorkomend patroon uit de candlestickanalyse dat een omslag van...Lees meer
accumulatie
  ... Onder accumulatie verstaan we dat gedeelte van een trend waar de grote beleggers gaan kopen. ligt aan het begin van...Lees meer
advieskoers
  ... In de effectenwereld onder de adviesprijs verstaan we de prijsindicatie waartegen geen transacties in effecten af te sluiten waren de...Lees meer
bandbreedte
  ... Het begrip bandbreedte kent nogal wat betekenissen1 bij valuta het maximaal toegestane verschil tussen de hoogste en de laagste koers...Lees meer
evapatroon
  ... een evapatroon is een vorm van een bodempatroon dus een koerspatroon dat aangeeft dat er een bodem wordt gevormd en...Lees meer
gann cycli
  ... wd gann behoort beslist tot de grootsten onder de technisch analisten uit de geschiedenis en hij heeft veel invloed...Lees meer
gann grid
  ... het begrip ganngrid is in feite een verzamelnaam voor verschillende rasters die over een koersgrafiek gelegd kunnen worden ze...Lees meer
hammering
  ... we spreken van hammering of "hammering the market" als een groep speculanten grote hoeveelheden van een bepaald aandeel op de...Lees meer
ichimokuchart
  ... de ichimoku chart of voluit "ichimoku kinko hyo" is een verzameling lijnen in een gewone lijngrafiek...Lees meer
obligatie
  ... de aflossingswinst is de winst die wordt behaald als een obligatie op een hogere koers wordt afgelost dan waar de...Lees meer
riksjaman
  ... de riksjaman is een figuur uit de candlestickanalyse de riksjaman is een doji die een zeer klein lichaam heeft maar relatief...Lees meer
trading range
  ... een trading range is een markt die zich tussen een tweetal grenzen beweegt er wordt wel gezegd dat technische analyse...Lees meer
tradingrange
  ... een trading range is een markt die zich tussen een tweetal grenzen beweegt er wordt wel gezegd dat technische analyse...Lees meer
analyse per aandeel
  ... Onder analyse per aandeel verstaan we een vorm van beleggingsanalyse die zich vooral toelegt op de opbrengst...Lees meer
aantikken
  ... Het begrip aantikken wordt gebruikt in het jargon van de beurs voor het bereiken van een bepaalde hoogste koers gedurende...Lees meer
break away gap
  ... de break away gap is een koerspatroon in de technische analyse waarbij de laagste koers van vandaag hoger...Lees meer
gann natural law
  ... volgens de theorie van gann lopen alle koersbewegingen volgens strakke regels die het mogelijk maken deze koersbewegingen precies...Lees meer
gann natural law
  ... volgens de theorie van gann lopen alle koersbewegingen volgens strakke regels die het mogelijk maken deze koersbewegingen precies...Lees meer
gewogen slot
  ... we spreken van een gewogen slot als we niet uitgaan van de slotkoers van de dag maar een soort...Lees meer
gewogen slotkoers
  ... we spreken van een gewogen slot als we niet uitgaan van de slotkoers van de dag maar een soort...Lees meer
koers dividend ratio
  ... de koers dividendratio is simpelweg de koers gedeeld door het dividend stel de koers is 80 en het dividend...Lees meer
koersdividendratio
  ... de koers dividendratio is simpelweg de koers gedeeld door het dividend stel de koers is 80 en het dividend...Lees meer
koersbepalende factoren
  ... de koersen van financiële waarden zoals bijvoorbeeld aandelenkoersen worden beïnvloed door een groot aantal zogenaamde koersbepalende factoren...Lees meer
koersdoel
  ... de koers die een aandeel in een bepaalde tijd volgens analisten of een grafiek uit de technische analyse zou kunnen...Lees meer
koersmanipulatie
  ... koersmanipulatie is de verzamelnaam van een aantal illegale activiteiten zoals het verspreiden van geruchten kleuren van rapporten koersorkestratie en dergelijke...Lees meer
linechart
  ... een linechart of lijngrafiek is een koersgrafiek bestaande uit één enkele lijn die in het algemeen de slotkoersen met...Lees meer
pennystock portefeuille
  ... de penny stocks portefeuille is een techniek om een portefeuille op tebouwen...Lees meer
reversal day
  ... de reversal day is de dag waarop een trend tot een einde lijkt te komen...Lees meer
reversal
  ... de term reversal komt uit de technische analyse techniek point and figure charting...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
spread beleggingsfonds
  ... onder de spread van een beleggingsfonds verstaan we de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds...Lees meer
aandelenfase
  ... We spreken van de aandelenfase van een converteerbare obligatie als de koers van het bijbehorende aandeel al boven de conversiekoers...Lees meer
enter day stop order
  ... een enter day stop order is een effectenorder aan een broker die uitgevoerd moet worden op een...Lees meer
enter open stop
  ... een enter open stop order dient tegen een opgegeven koers uitgevoerd te worden en blijft bij de broker...Lees meer
entryprice
  ... de entry price is de koers waarop een positie in een bepaald derivatencontract bijvoorbeeld een optie is geopend...Lees meer
harami cross
  ... het harami cross is een koerspatroon uit de wereld van de japanse candlestickanalyse...Lees meer
historische volatility
  ... onder de historische volatility die ook wel de statistische volatility wordt genoemd verstaan we de beweeglijkheid van een fonds...Lees meer
hockeystick
  ... een zogenaamd hockeystick is het winstverliesdiagram van een goed beveiligde effectenportefeuille of een calloptie...Lees meer
hoogste koers
  ... de hoogste koers of simpelweg de "high" die een effect in een bepaalde periode dag week maand heeft bereikt...Lees meer
horizontale spread
  ... onder een horizontale spread verstaan we een optiestrategie bestaande uit twee dezelfde opties dus callopties of putopties met dezelfde...Lees meer
intraday low
  ... de intraday low is de laagste koers die op een bepaalde beursdag wordt bereikt...Lees meer
margin call
  ... een margin call is een telefoontje van uw bank of commissionair dat u geld moet bijstorten voor uw margin...Lees meer
margin price
  ... de margin price is de door de clearinginstituten dagelijks vast te stellen koers per optieserie die dient te worden...Lees meer
marginprice
  ... de margin price is de door de clearinginstituten dagelijks vast te stellen koers per optieserie die dient te worden...Lees meer
far out of the money
  ... het begrip far out of the money wordt gebruikt bij callopties waarvan de uitoefenprijs ver boven...Lees meer
out of the money
  ... we spreken van out of sample testing...Lees meer
backspread
  ... De term backspread komen we met verschillende betekenissen tegen een benadering is bijvoorbeeld dat het elke spread kan zijn maar...Lees meer
black & scholes
  ... de zogenaamde black &amp scholes formule is een veel gebruikte wiskundige formule waarmee de theoretische waarde van...Lees meer
free trade
  ... de free trade is een optiepositie een speciale variant van de vertical spread de positie wordt geopend door het kopen...Lees meer
law one price
  ... onder de law of one price verstaan we een economisch beginsel dat er op neer komt dan...Lees meer
combination
  ... een long combination is een optiestrategie waarbij een putoptie en een calloptie gekocht worden met verschillende uitoefenprijzen...Lees meer
straddle
  ... een straddle is een optiestrategie waarbij gelijktijdig een putoptie en een calloptie worden gekocht of verkocht waarbij de uitoefenmaand en...Lees meer
overnamekoers
  ... onder de overnamekas van een onderneming verstaan we de benaming voor de financieringsruimte van een onderneming om deze overname te...Lees meer
path dependend option
  ... de pataca is de nationale munteenheid van macau de iso valutacode van de pataca is mop...Lees meer
paul revere
  ... de techniek van de patroonherkenning beperkt zich zeker niet tot beleggen en trading maar heeft vele toepassingen in allerlei disciplines...Lees meer
peg ratio
  ... de peg ratio wordt gebruikt voor het waarderen van groeiaandelen hierbij wordt de koers winst verhouding gedeeld door de verwachte...Lees meer
pegging
  ... met pegging wordt een engelstalige term bedoeld voor het doen van aan of verkooptransacties bij effecten en valuta om de...Lees meer
pennystocks
  ... wat zijn pennystocks onder pennystocks verstaan we goedkope aandelen die langdurig flink uit de gratie zijn en daardoor een zeer lage...Lees meer
rendementsorder
  ... een rendementsorder is een order voor de aankoop van obligaties die uitgevoerd moet worden tegen een koers waarop een bepaald...Lees meer
schaduw
  ... de schaduw van een candle uit de candlestickanalyse zijn de lijnen die bij een candle aan de bovenzijde en onderzijde...Lees meer
side by side white lines bearish
  ... de side by side white lines bearish is een koerspatroon dat we vinden in de...Lees meer
aandelenfutures
  ... Zoals de naam al suggereert is bij aandelenfutures of ook wel security futures sprake van futures financiële termijncontracten met aandelen...Lees meer
backpricing
  ... Onder het begrip backpricing verstaan we het verschijnsel op sommige grondstoffenmarkten zoals bij de londense lme dat het bepaalde kopers...Lees meer
tradingpsychologie
  ... boeken zijn er vol geschreven over tradingpsychologie of ook wel beleggerspsychologie waarbij de auteurs het in het algemeen roerend met...Lees meer
ABI
  ... De absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman g...Lees meer
absolute breadth index
  ... De absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman g...Lees meer
activityindex
  ... de absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman g...Lees meer
armsindex
  ... de arms index wordt ook wel traders index trin genoemd de arms index is ontwikkeld door richard...Lees meer
a la baisse
  ... Een ၠla baisse transactie is een transactie op de beurs waarbij effecten worden verkocht in de...Lees meer
abandoned baby bearish
  ... Het overigens weinig voorkomende abandoned baby patroon uit de candlestickanalyse begint met een dag met flink stijgende koersen...Lees meer
intrinsieke waarde
  ... de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds wordt ook wel spread genoemd...Lees meer
agio
  ... Onder agio of ook wel agio op aandelen verstaan we het bedrag dat een aandeel meer waard is dan de...Lees meer
alternatieve order
  ... Een alternatieve order of either or order is een combinatie van twee orders waarbij de uitvoering van de ene...Lees meer
APEX
  ... De apex is het rekenkundig gemiddelde van de hoogste koers en de laagste koers van de beursdag de apex wordt...Lees meer
bearmarket
  ... een bearmarket is een markt waarbij de stemming flauw is en de verwachting is dat de koersen nog verder zullen...Lees meer
berenmarkt
  ... een bearmarket is een markt waarbij de stemming flauw is en de verwachting is dat de koersen nog verder zullen...Lees meer
buying the winners strategie
  ... de "buying on strength selling on weakness" ofwel de "buying the winners strategie" is een techniek die...Lees meer
candlestick chart
  ... de candlestickchart is een techniek om koersen grafisch weer te geven een candlestickchart wordt gevormd uit zogenaamde candles of kaarsen...Lees meer
claim
  ... de claim komen we tegen bij een emissie van nieuwe aandelen als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft dan zal dat vaak...Lees meer
CCI
  ... de cci wat staat voor commodity channel indicator wordt berekend uit de afwijking van het gemiddelde van de...Lees meer
commodity channel indicator
  ... de cci wat staat voor commodity channel indicator wordt berekend uit de afwijking van het gemiddelde van de...Lees meer
concealing baby swallow
  ... het koerspatroon van de concealing baby swallow vinden we terug in de wereld van de candlestickanalyse en laat...Lees meer
contrair beleggen
  ... bij contrair beleggen laten we de blue chips de algemeen bekende aandelen links liggen en wenden ons tot de...Lees meer
couponrendement
  ... het couponrendement is de verhouding tussen het rentepercentage over het nominale bedrag van de obligatie en de beurskoers...Lees meer
cyclus
  ... een cyclus is een zich herhalende beweging in de tijd waarbij bewegingen omhoog en omlaag elkaar afwisselen als we kijken...Lees meer
discount intrinsieke waarde
  ... we spreken van een discount ten opzichte van intrinsieke waarde als een bij beleggingsfonds de...Lees meer
dow theorie
  ... charles dow is een van de grondleggers van de huidige technische analyse de naar hem genoemde dow theorie is...Lees meer
dowtheorie
  ... charles dow is een van de grondleggers van de huidige technische analyse de naar hem genoemde dow theorie is...Lees meer
dreaded triple top
  ... de dreaded triple top wordt gevormd als de koers van een index voor de derde keer een top...Lees meer
driehoek
  ... een driehoek formatie of wig formatie is een term uit de technische analyse waarbij de koers zich binnen en driehoek...Lees meer
driehoeksformatie
  ... een driehoek formatie of wig formatie is een term uit de technische analyse waarbij de koers zich binnen en driehoek...Lees meer
driehoeksformatie
  ... een driehoek formatie of wig formatie is een term uit de technische analyse waarbij de koers zich binnen en driehoek...Lees meer
wigformatie
  ... een driehoek formatie of wig formatie is een term uit de technische analyse waarbij de koers zich binnen en driehoek...Lees meer
efficiente markt hypothese
  ... de mening van academici over de voorspelbaarheid van beurskoersen wordt voornamelijk gedomineerd door de efficiente markt theorie hypothese...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
geruchten
  ... waarschijnlijk zijn geruchten de meest gebruikte reden om over te gaan tot de aankoop van aandelen los van alle mooie...Lees meer
harami cross bearish
  ... de harami cross bearish is een koerspatroon uit de wereld van de candlestickanalyse en wordt als volgt verklaard...Lees meer
harami
  ... het harami koerspatroon is afkomstig uit de candlestick analyse en laat zich als volgt verklaren...Lees meer
hindenburg omen
  ... het zogenaamde hindenburg omen is een vrij gecompliceerd stelsel van regels en koerspatronen uit de wereld van de technische...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
koers winstverhouding
  ... de koers winstverhouding wordt gebruikt om te zien of een aandeel relatief duur geprijsd is ten opzichte van andere...Lees meer
koersbeweging
  ... de verandering in opwaartse en neerwaartse richting van de waarde op de beurs van een effect...Lees meer
linechart candlechart
  ... vooral beginnende gebruikers van candlesticks hebben nog wel eens last van de omschakeling van een linechart naar een...Lees meer
maximum adverse excursion
  ... de maximum adverse excursion is het stoploss niveau is de koers waarop een positie altijd gesloten wordt om...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
prijsratio
  ... de prijsratio helpt ons om gevoel bij koersen te krijgen...Lees meer
random walk theorie
  ... de random walk theorie is een directe afgeleide van de efficiënte markt hypothese en zal de meeste beleggers wel...Lees meer
drunkardswalk
  ... de random walk is een omstreden theorie wat is niet omstreden in de aandelenanalyse? die ervan uitgaat dat voorspelling...Lees meer
random walk
  ... de random walk is een omstreden theorie wat is niet omstreden in de aandelenanalyse? die ervan uitgaat dat voorspelling...Lees meer
relative strength index
  ... de rsi ofwel de relative strength index is...Lees meer
RSI
  ... de rsi ofwel de relative strength index is...Lees meer
renko chart.
  ... een renko chart is net als de kagichart en de candlestickchart afkomstig uit japan...Lees meer
risicobeheersing
  ... risicobeheersing cq risicobeheer is belangrijk voor elke belegger hoewel als...Lees meer
splitup
  ... een split up is de splitsing van coupures van aandelen in kleinere coupures van hetzelfde fonds...Lees meer
stop limiet order
  ... de stop limiet order is een order met de volgende karakteristieken...Lees meer
stoplimietorder
  ... de stop limiet order is een order met de volgende karakteristieken...Lees meer
three line break grafiek
  ... de three line break is een minder bekende grafiekvorm die net als de kagi grafiek de point and...Lees meer
three outside down
  ... de three outside down bearish is een koerspatroon gebaseerd op de candlestickanalyse dat zich als volgt laat...Lees meer
trendomslag
  ... dat het onderkennen van de trend van een fonds of een markt buitengewoon belangrijk is zal elke belegger bevestigen maar...Lees meer
true strength index
  ... de true strength index ofwel de tsi is een gecombineerde toepassing van voortschrijdend gemiddelde en momentum...Lees meer
uitbodemen
  ... onder uitbodemen verstaan we het stabiliseren van een koers na een periode van neergang ofwel de koers heeft een bodem bereikt...Lees meer
koersuitbraak
  ... onder uitbreken verstaan we het plotseling omhoogschieten van een al langere tijd stagnerende koers van bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
uitbreken koers
  ... onder uitbreken verstaan we het plotseling omhoogschieten van een al langere tijd stagnerende koers van bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
volume omzet
  ... ook wel omzet onder volume verstaan we het totale aantal aandelen obligaties of futures die verhandeld worden in een bepaalde...Lees meer
MA
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
moving average
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
voortschrijdend gemiddelde
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
X
  ... een "x" achter een koers betekent in veel financiële publicaties dat we te maken hebben met een ex dividend notering...Lees meer
yield burning
  ... yield burning is een term uit de us en staat voor een illegale praktijk waarbij tussenpersonen de koers van...Lees meer
zelfvervullende profetie
  ... nergens is de kans van het optreden van een zelfvervullende profetie zo groot als in beleggersland...Lees meer
breakeven koers
  ... de breakeven koers is de koers waarop noch winst noch verlies op een openstaande positie wordt gemaakt...Lees meer
eisen trading systeem
  ... voordat we zelf een trading systeem gaan opzetten dan wel een systeem aan...Lees meer
aflossingsverlies
  ... In de obligatiehandel is het zogenaamde aflossingsverlies het verlies dat wordt geleden als een obligatie op een lagere koers wordt...Lees meer
agency theorie
  ... De zogenaamde agency theorie wordt bestudeerd in economie de agency theorie gaat ervan uit dat alle verhoudingen in de economie...Lees meer
EMA
  ... bij het exponentieel voortschrijdend gemiddelde of zoals meestal wordt gezegd het ema wordt steeds het verschil met de...Lees meer
exponentieel voorschrijdend gemiddelde
  ... bij het exponentieel voortschrijdend gemiddelde of zoals meestal wordt gezegd het ema wordt steeds het verschil met de...Lees meer
american eagle
  ... Goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent...Lees meer
krugerrand
  ... een krugerrand is een gouden munt die wordt uitgegeven door zuid afrika...Lees meer
crr binomial model
  ... een bekend wiskundig model om optieprijzen uit te rekenen is het crr binomial model hierbij staat crr voor de...Lees meer
delta.
  ... de delta is de mate waarin de premie van een optie verandert bij het veranderen van de koers van de...Lees meer
digitale optie
  ... een digitale optie is hetzelfde als een binaire optie deze wordt geld waard als een bepaalde koers van de...Lees meer
driepoot
  ... de driepoot of optiedriepoot is een benaming voor een optieconstructie bestaande uit drie opties in dezelfde optieklasse te weten een...Lees meer
extrinsieke waarde
  ... de extrinsieke waarde is dat deel van de optiepremie dat niet intrinsiek is ofwel de verwachtingswaarde of tijdwaarde...Lees meer
gamma
  ... de gamma is één van de grieken uit de optiewereld en geeft de mate van verandering van de delta aan...Lees meer
grieken
  ... de "aftermarket" of aftermarkt is een vrije markt waarop amerikaanse en europese effectenhuizen per telefoon etcin eurobonds transacties afsluiten nadat...Lees meer
hefboomwerking
  ... onder hefboomwerking of het vaak gebruike "leverage" verstaan we het verschijnsel dat met een afgeleid product als een warrant of...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
obligatieoptie
  ... een op het eerste gezicht wat vreemde eend in de bijt van de optiewereld zijn de obligatieopties...Lees meer
put call pariteit
  ... de put call pariteit geeft de onderlinge relatie tussen putopties en callopties aan en is gebaseerd op een...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
sluitingsverkoop
  ... er zijn drie mogelijkheden om een longpositie in opties te sluiten 1 door de rechten uit te oefenen...Lees meer
tijdswaarde
  ... de tijdswaarde is een andere naam voor de verwachtingswaarde in de premie van opties of een warrant...Lees meer
synthetische converteerbare obligatie
  ... synthetische dus zelfgemaakte ofwel kunstmatige aandelen zijn heel bekend maar er bestaan ook synthetische converteerbare obligaties...Lees meer
valuta afwikkelen
  ... onder het afwikkelen van een valutatermijncontract verstaan we het op de vervaldatum over en weer leveren van...Lees meer
random entry
  ... een random entry in de wereld van de trading wil zeggen dat we niet in een positie stappen op...Lees meer
wensdenken
  ... het fenomeen wensdenken is buitengewoon populair onder beleggers wensdeken is "het voor waar houden wat men wenst met als enige argument...Lees meer
three river bottom
  ... de unique three river bottom is een koerspatroon uit de wereld van de candlestickanalyse...Lees meer
unique three river bottom
  ... de unit of account is de engelse benaming van rekeneenheid veelal werd met unit of account de vroegere rekeneenheid...Lees meer
bestensorder
  ... een bestensorder is een opdracht tot aan of verkoop van effecten en opties waarbij geen koerslimiet is opgegeven en dus...Lees meer
beurskoers
  ... de beurskoers of kortweg koers is de actuele marktprijs die middels vraag en aanbod en onderhandeling tussen vrager en aanbieder...Lees meer
beursnotering
  ... het hebben van een beursnotering wil zeggen dat een fonds op een effectenbeurs wordt verhandeld voor veel ondernemers is een beursnotering...Lees meer
chaikins volatility
  ... in deze variant wordt dagelijks de laagste koers van...Lees meer
chart reading
  ... onder chartreading of charting verstaan we in de wereld van de technische analyse het analyseren van grafieken van historische...Lees meer
kanaal
  ... de kamer van koophandel en fabrieken wordt vaak afgekort aangeduid als kvk het is een openbaar...Lees meer
trendkanaal
  ... we spreken in de technische analyse van een kanaal wanneer we een tweetal lijnen kunnen trekken waarbinnen de koers zich...Lees meer
market volatility index
  ... de vix ofwel de market volatility index is een sentimentindicator die door de cboe wordt gepubliceerd...Lees meer
pivotpointtechniek
  ... een pivot point is in het het algemeen een punt dat als belangrijk voor een technisch analist...Lees meer
steunlijn
  ... de steunlijn of kortweg steun is het verschijnsel in de technische analyse dat koersen vaak moeite hebben om neerwaarts door een...Lees meer
volumeoscillator
  ... de volume oscillator wordt berekend door van het volume een tweetal voortschrijdende gemiddelden te nemen en deze van elkaar...Lees meer
weekkoersen
  ... weekkoersen zijn afgeleid van dagkoersen het principe waarop deze berekend worden komt wel een beetje overeen...Lees meer
hot issue
  ... we spreken van een hot issue bij een gehypte emissie van nieuwe aandelen waar de beleggers op voorhand al...Lees meer
impairment
  ... onder een impairment verstaan we een procedure waarin de boekwaarde van de bezittingen van een bank wordt vergeleken met de...Lees meer
binaire boom
  ... een binaire boom is de basis van het berekenen van optieprijzen volgens het zogenaamde binominaalmodel...Lees meer
butterflyspread
  ... een butterfly spread ook wel gewoon butterfly die soms ook wel sandwich spread wordt genoemd is een optiepositie...Lees meer
in the money
  ... een in the money call is een calloptie waarbij de uitoefenprijs lager is dan de koers van de...Lees meer
theta
  ... ook de theta behoort tot de grieken uit de optiewereld bij de delta en de gamma handelde het vooral om...Lees meer
overboughtoversoldindicator
  ... de overbought oversold oscilator is een wat ouder hulpmiddel om vast te stellen of een fonds wel erg...Lees meer
pyramidingtechniek
  ... de zogenaamde pyramiding techniek is afkomstig uit de wereld van de trading het wil zoveel zeggen dat we een...Lees meer
impuls
  ... een impuls is een plotselinge heftige verandering van een koers of volume in de richting van een al bestaande trend...Lees meer
incourant fonds
  ... een incourant fonds is een fonds dat slechts incidenteel op de niet officiële parallelmarkt wordt verhandeld ofwel een fonds...Lees meer
keyreversal down
  ... bij het key reversal downpatroon zien we een forse stijging van de koersen gedurende de dag waarbij deze...Lees meer
kaal schrijven
  ... met de term kaal schrijven wordt een andere benaming bedoeld voor het ongedekt schrijven van opties in de praktijk...Lees meer
kans gewogen winstverlies diagram
  ... een wat minder bekende variant van het winst verlies diagram is het kans gewogen winst verlies...Lees meer
accumulationdistributionline
  ... De accumulation distribution line indicator meet het momentum van een aandeel op basis van de veranderingen in zowel...Lees meer
dynamische beleggingspolitiek
  ... in plaats van actieve portefeuillestrategie spreken we ook wel van dynamische beleggingspolitiek deze beleggingsstrategie die er op gericht is...Lees meer
portefeuillestrategie
  ... in plaats van actieve portefeuillestrategie spreken we ook wel van dynamische beleggingspolitiek...Lees meer
accumulate
  ... Onder het engelse begrip accumulate verstaan we het toevoegen van nieuwe posities aan een al bestaande positie deze positie zal in...Lees meer
accumulationdistributionindicator
  ... De accumulation distribution indicator is ontworpen door larry williams en beschreven in zijn boek "how i made a...Lees meer
affirmative obligations
  ... De zogenaamde affirmative obligations zijn de eisen die gesteld worden aan de marketmakers op de nasdaq...Lees meer
afgiftekoers
  ... Onder de afgiftekoers verstaan we de koers waartegen onder andere niet op de effectenbeurs genoteerde beleggingsfondsen banken en andere financiële...Lees meer
a la hausse transactie
  ... Een á la hausse transactie is een transactie waarbij effecten worden gekocht in de verwachting dat de...Lees meer
averagedirectionalmovementindex
  ... De average directional movement index ofwel de adx is een indicator ontwikkeld door jwelles wilder om de...Lees meer
averaging in
  ... Het gedurende langere tijd periodiek kopen van een vast geldbedrag aan effecten zonder naar de koers te kijken wordt...Lees meer
averaging out
  ... Averaging out is het periodiek verkopen van een vast bedrag aan effecten zonder naar de koers te kijken we...Lees meer
baissegaan
  ... Het begrip "ã  la baisse" gaan is ã©ã©n van de begrippen die aanduiden dat we een short...Lees meer
adviesprijs
  ... Onder een adviserende bank die ook wel een kredietdoorgevende bank wordt genoemd verstaan we een bank die de opening...Lees meer
asset or nothing calloptie
  ... Een asset or nothing call optie valt onder de meer exotische opties hierbij krijgt de optie de...Lees meer
average strike option
  ... Een average strike option is een vorm van een optie waarbij de uitoefenprijs gebaseerd is op de gemiddelde...Lees meer
apari
  ... Wanneer de koers van een aandeel of een obligatie precies gelijk is aan zijn nominale waarde zegt men dat...Lees meer
aflossingskoers
  ... Onder de aflossingskoers verstaan we de koers waartegen de obligaties worden afgelost door de uitgevende instelling van de betrokken obligaties...Lees meer
blowoff top
  ... een blow off top is een koerspatroon uit de technische analyse een blow off top is een snelle stijging...Lees meer
gap
  ... in de bankwereld spreken we van een gap bij het niet op gelijke tijdstippen vervallen van de uitzetting en het...Lees meer
gathering the stops
  ... gather in the stops is een techniek die wel door grote beleggers toegepast wordt...Lees meer
gestaffeld kopen
  ... we spreken van gestaffeld kopen of van aandelen gestaffeld bijkopen als we volgens een schema op verschillende momenten en tegen...Lees meer
oscillator
  ... een oscillator is een indicator uit de technische analyse...Lees meer
overhang
  ... onder de overhang verstaan we een pakket effecten waarvan bekend is of sterk verwacht wordt dat deze binnenkort op de...Lees meer
premiumcall
  ... de premium call geeft aan met hoeveel procent de onderliggende waarde moet stijgen voordat het breakevenpunt wordt bereikt...Lees meer
volumechart
  ... bij de pv chart wat een afkorting is van prijs volume chart worden de koers prijs en het volume...Lees meer
relatieve sterkte MACD
  ... de relatieve sterkte macd is een combinatie van twee bekende technieken uit de technische analyse namelijk de macd...Lees meer
reverse split
  ... een reverse split is het omgekeerde van een split ook wel splitup hierbij wordt het aantal uitstaande aandelen verminderd...Lees meer
stellage
  ... een stellage is een weinig voorkomende vorm van een baissepremie respectievelijk haussepremie hierbij wordt de premie niet betaald op het moment...Lees meer
stockpicking
  ... met stock picking bedoelen we het selecteren van veelbelovende en nu nog ondergewaardeerde aandelen dit is lastiger dan het...Lees meer
stopkoers
  ... de stopkoers is de advieskoers die de hoekman om 1315 koers afgeeft als er nog geen andere koers voor een...Lees meer
bitcoin
  ... de bitcoin en zijn onderverdeling satoshi is een nieuwe muntsoort die alleen in digitale vorm...Lees meer
satoshi
  ... een sathoshi is het hondmiljoenste deel van een bitcoin...Lees meer
markovchain
  ... een zogenaamde markov chain bestaat uit een serie processen wiskundige berekeningen uit de wereld van de vectorrekening om onderlinge...Lees meer
ondernemingsplan
  ... een goed ondernemingsplan ligt aan de wortel van elk bedrijf hierin wordt beschreven waarin het bedrijf zich onderscheid van vergelijkbare...Lees meer
return equity
  ... de return on equity wordt berekend als one year's earnings / shareholder's equity...Lees meer
geschreven calloptie
  ... er is sprake van een geschreven call als we een calloptie contract verkopen of zoals dat dan heet schrijven...Lees meer
afnameplicht
  ... De afnameplicht komt uit de wereld van de geschreven putopties de schrijver van putopties heeft de plicht op zich genomen om...Lees meer
all or nothing optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
betoption
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binaire optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binary option
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
cliquetoptie
  ... een cliquetoptie of eenvoudig een cliquet is een soort van exotische optie waarbij de uitoefenprijs regelmatig wordt aangepast voordat de...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
strangle
  ... optiestrategie waarbij gelijktijdig een putoptie en een calloptie worden gekocht of verkocht waarbij de uitoefenmaand gelijk is maar de uitoefenprijzen...Lees meer
prijsverankering
  ... dit prijsverankering of ankerpunt effect vinden we terug bij de behavariol finance en is een van de factoren die bepalen...Lees meer
ankervaluta
  ... Onder een ankervaluta verstaan we de valuta waaraan een aantal andere landen de koers van hun munteenheid heeft gekoppeld van...Lees meer
equivolume chart
  ... een zogenaamde equivolume chart is een minder bekend grafiektype waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van bars maar van blokken...Lees meer
hedgefund
  ... we spreken van een hedge fonds of hedge fund bij beleggings fondsen die met grote bedragen aan...Lees meer
koperskeur
  ... we spreken in de beleggerswereld van keuren bij een het aangaan van een kooptransactie onder de voorwaarde dat er binnen...Lees meer
koerswinst
  ... onder koerswinst verstaan we de winst die wordt behaald door aandelen tegen een hogere prijs te verkopen dan waartegen ze...Lees meer
kuddeeffect
  ... dit zogenaamde kuddeeffect of ook wel kuddedierinstinct of kuddegedrag vinden we terug bij de behavariol finance en is een van...Lees meer
kwaliteitsaandeel
  ... een kwaliteitsaandeel is volgens velen een aandeel van een grote bekende beursvennootschap dat in het verleden goede rendementen heeft opgeleverd...Lees meer
laatkoers
  ... de laatkoers is de koers die wordt gevraagd voor een aandeel zonder dat er kooporders tegenover staan de laatkoers is...Lees meer
ladderpatroon
  ... een ladder patroon is een koerspatroon waarbij de koers steeds even stijgt om daarna weer pas op de plaats...Lees meer
liquidefonds
  ... we spreken van een liquide fonds bij een fonds waar dagelijks een flinke handel met een ruim volume in...Lees meer
long legged doji
  ... we spreken in de candlestickanalyse over een long legged doji bij een doji met zowel een lange upper...Lees meer
outsidereversalmonth
  ... we spreken van een outside reversal month bij het verschijnsel dat in een maand de laagste koers nog...Lees meer
overgewaardeerdfonds
  ... we spreken van een overgewaardeerd fonds bij een aandeel waarvan de koers hoger is dan zou overeenkomen met het...Lees meer
koersverhoudingsgetal
  ... een koersverhoudingsgetal is een getal dat een verhouding weergeeft tussen het resultaat van een onderneming en de koers van de...Lees meer
koperoptie
  ... de koper van een optie is degene die een recht verwerft door een optiecontract af te sluiten...Lees meer
best strike option
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
lookback option
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
koper(metaal)
  ... een metaal dat we terugvinden op de grondstoffenmarkten is koper koper is geen edelmetaal en kent vrijwel uitsluitend industriële toepassingen...Lees meer
beleggingsratios
  ... Onder zogenaamde beleggingsratios verstaan we allerlei kengetallen van bedrijven waarop beleggers hun keuze voor een bepaald aandeel baseren denk bij...Lees meer
highpassfilter
  ... een highpass filter is een filter dat gebruikt in de signaaltechniek gebruikt wordt om hogere frequenties door te laten...Lees meer
introductiekoers
  ... de introductiekoers is de koers waartegen aandelen bij een beursintroductie worden geplaatst...Lees meer
keltnerchannel
  ... bij een zogenaamd keltner channel maken we gebruik van een ema waar we 2 x de true range bij...Lees meer
koers cashflowv erhouding
  ... de koers cashflow verhouding heeft de volgende formule het getal zegt op zich niets maar het moet in vergelijking met soortgelijke...Lees meer
koersdruk
  ... we spreken van koersdruk als er veel aanbod in een fonds is waar niet voldoende vraag tegenover staat...Lees meer
laddercallwarrant
  ... een ladder call warrant is een vorm van een warrant deze warrant kent een looptijd van minimaal één...Lees meer
markupfase
  ... de term markup fase is afkomstig uit de dow theorie en slaat op de periode net na de accumulation...Lees meer
openkoers
  ... onder de openkoers of openingskoers verstaan we de eerste koers die bij het begin van de handel officieel tot stand...Lees meer
separating lines bearish
  ... de separating lines bearish vinden we terug in de wereld van de candlestickanalyse...Lees meer
shadow
  ... de shadow is een lijn die in veel gevallen bij een kaarscandle uit de candlestickanalyse aan de bovenzijde en onderzijde...Lees meer
sharkpatroon
  ... een sharkpatroon is een koerspatroon uit de wereld van de technische analyse waarbij twee dagen na elkaar geldt dat de...Lees meer
termijnkoers effecten
  ... de termijnkoers effecten is de koers waartegen een koop of verkoop van effecten op een vast tijdstip in de...Lees meer
trendscore
  ... de trendscore is een simpel te berekenen indicator die aangeeft of er sprake is van een trend...Lees meer
uppershadow
  ... onder upside down sitting verstaan we de situatie dat iemand een hypotheek heeft genomen op zijn huis maar...Lees meer
uptick
  ... onder een uptick verstaan we een tick die op de beurs tot stand komt tegen een hogere koers dan de...Lees meer
uptrend
  ... we spreken van een uptrend als een koers al langere tijd een globale beweging omhoog maakt...Lees meer
upward potential
  ... het zogenaamde upward potential is het theoretische vermogen dat een fonds op grond van markttechnische of fundamentele factoren heeft...Lees meer
valueaandeel
  ... een value aandeel is een aandeel met een hoge intrinsieke waarde en een lage koers winstverhouding...Lees meer
volumetheorie
  ... onder de volumetheorie verstaan we de opvatting in de technische analyse waarbij aan een stijgende of dalende koers bij hoge...Lees meer
walking dead
  ... walking dead is spottend een bedrijf dat voor de aandeelhouders geen geld genereert...Lees meer
hebzuchtige trader
  ... het is heel gemakkelijk om hebzuchtig te worden in de tradingbusiness er ligt namelijk altijd een gevaar op...Lees meer
intrinsiekewaarde bij opties
  ... het begrip intrinsieke waarde bij opties laat zich het beste uitelggen aan de hand van een voorbeeld...Lees meer
guts
  ... een guts optiestrategie is een minder bekende vorm van de strangle waarbij gebruik gemaakt wordt van in the money opties...Lees meer
impliciete beweeglijkheid
  ... de impliciete beweeglijkheid of impliciete volatiliteit is het verhoudingsgetal een percentage tussen de koersbewegingen van de onderliggende waarde van...Lees meer
leverplicht
  ... de schrijver van een calloptie neemt een leverplicht op zich deze leverplicht wordt ook wel afnameplicht of verkoopplicht genoemd...Lees meer
mertons jump diffusion model
  ... het merton's jump diffusion model is een optiewaarderingsmodel dat er in tegenstelling tot de meeste waarderingsmodellen niet...Lees meer
share equivalent risk
  ... de zogenaamde share equivalent risk is een techniek om een optiepositie uit te drukken in aantallen aandelen om...Lees meer
volatility
  ... de volatility is de mate van beweging van de koers van een aandeel en wordt ook de beweeglijkheid genoemd...Lees meer
mentalestoploss
  ... een mentale stoploss is een stopwaarde die iemand " in zijn hoofd" heeft zitten en waarbij het "zeker weet"...Lees meer
volume rate of change
  ... de volume rate of change wordt op dezelfde manier berekend als de rate of change die op...Lees meer
afwijkingsdrempels ems
  ... Het begrip afwijkingsdrempels europees monetair stelsel is met de invoering van de euro niet meer van toepassing...Lees meer
beleggen kunst of wetenschap
  ... Een wetenschap kun je definiëren als een geheel van kennis dat gebruikt wordt om voorspelbare resultaten te...Lees meer
aexindex
  ... Een aex optie is een optie met de aex index als onderliggende waarde...Lees meer
break away bearish
  ... de breakawaybearish is een koerspatroon uit de wereld van de candlestickanalyse de breakawaybearish laat zich als volgt verklaren er is...Lees meer
breakaway bearish
  ... de breakawaybearish is een koerspatroon uit de wereld van de candlestickanalyse de breakawaybearish laat zich als volgt verklaren er is...Lees meer
daily price range
  ... onder de daily price range verstaan we het verschil tussen de hoogste koers en de laagste koers van...Lees meer
doji star bearish
  ... de doji star bearish is een koerspatroon uit de candlestickanalyse dat zich als volgt laat verklaren...Lees meer
drievoudige top
  ... de drievoudige top is een figuur uit de point and figure charting de drievoudige top is in feite een uitbreiding...Lees meer
filter
  ... de term filter komt eigenlijk uit de procestechnologie en dan met name uit de electronica het zijn schakelingen die bepaalde frequenties...Lees meer
gegarandeerd aandeel
  ... een gegarandeerd aandeel is een aandeel waarbij de uitbetaling van de dividenden gegarandeerd wordt door een derde partij...Lees meer
middenkoers
  ... de middenkoers is de gemiddelde koers tussen de biedkoers en de laatkoers...Lees meer
midpoint
  ... bij een barchart of equivolumechart is het midpoint het gemiddelde tussen de hoogste koers en de laagste koers van de...Lees meer
modified duration
  ... de modified duration geeft de mate aan waarin de koers van een obligatie reageert op veranderingen van het effectief...Lees meer
phasorgrafiek
  ... een phasor grafiek is bedoeld om te zien of er sprake is van een trending of een nontrending markt...Lees meer
runaway gap
  ... de runaway gap is een koersfiguur in de technische analyse waarbij de laagste koers van vandaag hoger ligt dan...Lees meer
slippagerisico
  ... het slippage risico ontstaat doordat we een positie niet kunnen openen of sluiten tegen de koers de we zouden willen...Lees meer
target
  ... de term target heeft vele betekenissen maar in de effectenwereld is het de koers die een aandeel in theorie een...Lees meer
velocity
  ... in de technische analyse kennen we het begrip velocity van de markt dit is de beweging die de...Lees meer
zscore indicator
  ... ook de zscore indicator is een afgeleide van de zogenaamde bollingerbands...Lees meer
meeverkochte rente
  ... een lening of obligatie bouwt in de loop van het jaar rente op...Lees meer
ondernemersrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
zwevendewisselkoers
  ... we spreken van een zwevende wisselkoers of simpelweg van een zwevende koers als er geen sprake is van een...Lees meer
MACD
  ... de moving average convergence divergence is eer bekend onder de afkorting macd en is ontwikkeld door gerald...Lees meer
moving average convergence divergence
  ... de moving average convergence divergence is eer bekend onder de afkorting macd en is ontwikkeld door gerald...Lees meer
optiemodel van cleeton
  ... het optiemodel van cleeton is net als het model van black and scholes een wiskundige formule om de...Lees meer
conservatief schrijven
  ... de term conservatief schrijven komt uit de wereld van de opties en slaat op het schrijven van een calloptie...Lees meer
ratio callspread
  ... de ratio call spread bestaat uit een long calloptie en 2 short calloptiesdeze worden zodanig gekozen dat de...Lees meer
synthetische putoptie
  ... de synthetische putoptie stamt uit de begintijd van de handel in opties toen er slechts callopties te verkrijgen waren...Lees meer
accumulation day (Williams)
  ... Larry williams ontwikkelde de accumulating distributing indicator tussen 1960 en 1970 om uit te vinden wat de...Lees meer
distribution day (Williams)
  ... williams accumulating distributing indicator larry williams ontwikkelde de accumulating distributing indicator tussen 1960 en 1970 om uit te vinden wat de...Lees meer
true high (Williams)
  ... larry williams ontwikkelde de accumulating distributing indicator tussen 1960 en 1970 om uit te vinden wat de...Lees meer
true low (Williams)
  ... larry williams ontwikkelde de accumulating distributing indicator tussen 1960 en 1970 om uit te vinden wat de...Lees meer
williams accumulating distributing indicator
  ... larry williams ontwikkelde de accumulating distributing indicator tussen 1960 en 1970 om uit te vinden wat de...Lees meer
agio op obligaties
  ... Onder een agio op obligaties verstaan we het positieve verschil tussen de beurskoers van een obligatie en de...Lees meer
ask
  ... De engelse term ask wordt ook wel gebruikt voor de laatkoers in de effectenhandel in de krant komen we nog wel...Lees meer
bozu
  ... bozu is een oorspronkelijke japanse naam voor een lange candle in de candlestickanalyse waarbij de kleur van de bozu verder...Lees meer
donchians vier weken regel
  ... een techniek die bekend staat om zijn eenvoud is de donchian's vier weken regel de techniek is...Lees meer
ex dividend
  ... ex dividend is de speciale vermelding van de koers van een aandeel de dag na dividenduitkering...Lees meer
gedaan en laten
  ... de term gedaan en laten wil zeggen dat er op de evenwichtskoers die de hoekman of zijn opvolger...Lees meer
gekochte optie
  ... de gekochte optie ofwel een long optie is een optie die het recht geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
in neck bearish
  ... het in neck bearish koerspatroon is afkomstig uit de candlestickanalyse de eerste dag van het in neck bearish patroon...Lees meer
liquiditeitbelegging
  ... onder de liquiditeit van een belegging verstaan we de verhandelbaarheid van een belegging op een redelijk stabiele...Lees meer
livermore swing chart
  ... de livermore swing chart doet qua manier van opbouwen denken aan de point and figure chart...Lees meer
long gaan
  ... met de term long gaan wordt bedoeld dat beleggers effecten kopen in de verwachting dat de koers gaat stijgen...Lees meer
luchtzak
  ... de term luchtzak is beursjargon en staat voor een plotselinge daling zoals een vliegtuig dat in een luchtzak terechtkomt van...Lees meer
notering
  ... het begrip notering kent meerdere betekenissen in de effectenwereld...Lees meer
offerprice
  ... de offer price is de koers waarop een trader of marketmaker een aandeel of een future wil verkopen...Lees meer
omrekeningskoers
  ... de omrekeningskoers is de koers volgens welke de in euro's luidende koopprijs van een fonds dat niet in nederlandse valuta...Lees meer
open price systeem
  ... het open price systeem komen we tegen bij een aandelenemissie...Lees meer
recoveryfund
  ... een recovery fund is een beleggingsfonds dat belegt in fondsen waarvan de koers ingestort is in de verwachting dat...Lees meer
scaled down buying
  ... de techniek van scaled down buying wordt gebruikt om het risico van een slechte timing te verminderen stel...Lees meer
greenmail
  ... de greenback is één van de vele bijnamen uit het dagelijkse spraakgebruik voor de amerikaanse dollar de munteenheid van de...Lees meer
gedaan en bieden
  ... de term gedaan en bieden wil zeggen dat er op de evenwichtskoers die de hoekman of zijn opvolger...Lees meer
hoeontstaanaandelen
  ... stel een bedrijf wil een transportbedrijf beginnen transformeert tot vennootschap en gaat ter financiering van dit transportbedrijf aandelen...Lees meer
moving average rainbow
  ... de moving average rainbow is een grafiek bestaande uit de koers en een serie ma's die flink verschillen in lengte...Lees meer
asked price
  ... De asked price is de prijs ook wel laatkoers genoemd de asked price is de koers waarvoor iemand bereid is...Lees meer
asset or nothing putoptie
  ... Een asset or nothing put optie valt onder de meer exotische opties hierbij krijgt de optie een...Lees meer
atm
  ... Een atm optie wat een veelgebruikte afkorting is van een at the money optie is een optie waarbij de uitoefenprijs ongeveer...Lees meer
aandelenenobligaties
  ... Laten we eens ingaan op het verschil tussen aandelen en obligaties we doen dat aan de hand van een...Lees meer
achtbaanaandeel
  ... Het achtbaanaandeel vinden we in de krant terug in de rubriek grootste daler en grootste stijgers van de dagde aandelen...Lees meer
bungeeaandeel
  ... soms valt een aandeel echt als een baksteen en willen beleggers er allemaal tegelijk van af meestal na een...Lees meer
intradaykoersen
  ... onder intraday koersen verstaan we de koersen zoals die constant tot stand komen tijdens de handelsdag...Lees meer
intrinsiekewaarde per aandeel
  ... de intrinsieke waarde per aandeel is de totale intrinsieke waarde van een vennootschap gedeeld door het aantal...Lees meer
negendaags wonderaandeel
  ... een negendaags wonderaandeel is een aandeel dat op basis van onbevestigde geruchten omhoog vliegt en daarna nog enkele dagen...Lees meer
obligatiefase
  ... we spreken van de obligatiefase van een converteerbare obligatie als de koers van het bijbehorende aandeel nog ruim onder de...Lees meer
overreagerend aandeel
  ... de overreactie hypothese gaat uit van het principe dat het de belegger zelf is die door zijn gedrag een...Lees meer
interventiekoers
  ... de interventiekoers was de hoogste of laagste koers van een valuta waarbij de centrale bank ingevolge de overeenkomsten binnen het...Lees meer
new high
  ... we spreken met name in de technische analyse van een new high als de koers een hoogste punt van...Lees meer
interval
  ... onder de interval verstaan we het verschil tussen de uitoefenprijzen bij opties uit dezelfde optieklasse deze is enigszins afhankelijk van...Lees meer
minimanipulatie
  ... we spreken van een minimanipulatie indien iemand een long positie in callopties heeft en dan door allerlei handel gaat proberen...Lees meer
protective put
  ... we spreken van een protective put als tegengestelde van een fiduciary call als we bij een aandeel een...Lees meer
trailingstop
  ... een traite is een andere benaming voor een wissel bezien vanuit de positie van de trekker en betrokkene...Lees meer
volume weighted average price
  ... de volume weighted average price of vwap is een variant op het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
50 miljoen procent rendement met Bitcoin
  ... In februari 2010 was er sprake van de eerst genoteerde bitcoin pizza transactie door...Lees meer
50 miljoen procent rendement
  ... In februari 2010 was er sprake van de eerst genoteerde bitcoin pizza transactie...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
chasing down
  ... de chasing down beleggingstechniek is zeker niet onomstreden het doet veel mensen een beetje denken aan de martingale techniek...Lees meer
contraire beweging
  ... de zogenaamde contraire beweging is een kenmerk van het koers verloop van aandelen...Lees meer
dividendeffect
  ... onder het dividendeffect verstaan we het verschijnsel dat de koers van een aandeel met ongeveer de waarde van het...Lees meer
donchianchannel
  ... een donchian channel is een envelop rond de koers die wordt gevormd door voor het bovenste kanaal de hoogste...Lees meer
effectieve omzet
  ... de effectieve omzet is de omzet op de beurs uitgedrukt in een geldswaarde bij aandelen is dit het aantal...Lees meer
het kan niet missen nieuws
  ... soms zit u lekker in de auto in de file naar uw radio te luisteren en...Lees meer
OBV
  ... on balance volume is een techniek ontwikkeld door joseph granvill waarbij er een grafiek van de koers wordt...Lees meer
onbalancevolume
  ... on balance volume is een techniek ontwikkeld door joseph granvill waarbij er een grafiek van de koers wordt...Lees meer
pariteit van koersen
  ... onder pariteit van koersen verstaan we het evenwicht in de koers op verschillende beurzen van een zelfde...Lees meer
rate of change
  ... de rate of change ofwel roc is de procentuele verandering van de koers ten opzichte van een bepaalde...Lees meer
ROC
  ... de rate of change ofwel roc is de procentuele verandering van de koers ten opzichte van een bepaalde...Lees meer
REN
  ... de reverse exchangeable note vaak afgekort tot ren is een product van de commerzbank dat algemeen als veiliger...Lees meer
reverse exchangeable note
  ... de reverse exchangeable note vaak afgekort tot ren is een product van de commerzbank dat algemeen als veiliger...Lees meer
strafbankje en notering
  ... soms komt een aandeel op het zogenaamde strafbankje van de beurs terecht er mag nog...Lees meer
tickkoersen
  ... we maken gebruik van zogenaamde tickkoersen of tikkoersen als we elke verandering van koers willen signaleren en vastleggen...Lees meer
whipsaw
  ... we spreken van een whipsaw als 1 we aandelen tegen de hoogste koers kopen en tegen de laagste koers...Lees meer
DEMA
  ... het double smoothed exponential moving average ofwel afgekort tot dema is een vorm van het exponentieel...Lees meer
double smoothed exponential moving average
  ... het double smoothed exponential moving average ofwel afgekort tot dema is een vorm van het exponentieel...Lees meer
onderwater
  ... een optie is onder water als de uitoefenprijs van een call optie hoger is dan de huidige koers van...Lees meer
bearspread
  ... een bearspread is een combinatie van opties waarmee u geld kunt verdienen als de koers van de onderliggende waarde...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we in de wereld van de derivaten zoals opties en termijncontracten de beleggingsvorm of...Lees meer
putratiospread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer
ratioputspread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer
psychologische steun en weerstand
  ... iedereen kent het verschijnsel dat winkelbedrijven graag werken met prijzen als &#83644 99 in plaats van &#83645...Lees meer
timespread
  ... een timespread is een optiestrategie waarbij de uitoefenprijzen gelijk zijn maar de u...Lees meer
trailingexit
  ... een trailing stop is een soort stop die met de koers meebeweegt als deze in de juiste richting beweegt...Lees meer
bbieden
  ... b is de afkorting van bieden. prijs die op een bepaald moment wordt geboden en waartegen u kunt verkopen...Lees meer
bar
  ... Een zogenaamde bar onderdeel van een zogenaamde barchart is een manier om de dagelijkse koersbeweging grafisch weer te geven...Lees meer
bearraid
  ... een bear raid is het verschijnsel dat een groep beleggers of handelaren de koers van een aandeel omlaag proberen...Lees meer
bearish warrant hedge
  ... een bearish warrant hedge is een hedge bestaand uit een long warrant met short stock die de beste...Lees meer
beursgenoteerd
  ... we spreken van een beursgenoteerd fonds bij een fonds dat op een beurs toegelaten is en verhandeld wordt dus dat...Lees meer
bloomberg
  ... bloomberg is een amerikaans bedrijf dat elektronisch koers en andere financi ële informatie verspreidt de zogenaamde bloombergterminal is een geliefd stuk...Lees meer
bodemvorming
  ... we spreken van bodemvorming als een koers een laagste punt bereikt en daarna geruime tijd rond die koers blijft hangen...Lees meer
daghandelaar
  ... een daghandelaar is een beurshandelaar die volledig opereert voor eigen rekening en die tracht zaken te doen binnen de dagelijkse...Lees meer
daytrader
  ... een daghandelaar is een beurshandelaar die volledig opereert voor eigen rekening en die tracht zaken te doen binnen de dagelijkse...Lees meer
DEMA
  ... de dema is de zogenaamde "double smoothed exponential moving average" dit is een vorm van de ema exponential moving average die...Lees meer
demandindex
  ... de demand index is een leading indicator waarbij prijs koers en en volume gegevens worden gecombineerd...Lees meer
dip
  ... een dip is een tijdelijke en beperkte daling van de koers van een aandeel of een obligatie...Lees meer
dividendrendement
  ... het dividendrendement maakt op een relatief gemakkelijk manier vergelijking met andere beleggingsvormen mogelijken het moge duidelijk zijn dat het dividendrendement...Lees meer
FIVA
  ... een fiva is een forward of een futurescontract met een implied volatility als onderliggende waarde dit is niet zo vreemd...Lees meer
marginprice
  ... de margin price is de door de clearinginstituten dagelijks vast te stellen koers per optieserie die dient te worden...Lees meer
marubozu
  ... een marubozu is een figuur uit de wereld van de candlestickanalyse hierbij is er sprake van een een kaars waarbij...Lees meer
middenkoersorder
  ... een middenkoers order is een opdracht aan een hoekman tot het uitvoeren van een order tegen een gemiddelde koers...Lees meer
moneyflowindicator
  ... een moneyflow indicator is een indicator die zowel koers als volume in de berekening meeneemt moneyflow indicator is een verzamelnaam...Lees meer
normalisatie
  ... onder normalisatie verstaan we het omzetten van een normale indicator of grafiek met een in principe onbeperkt waardenbereik naar een oscillator...Lees meer
officiëlenotering
  ... de officiële notering is de koers van effecten die op de officiële markt tot stand komt door middel van...Lees meer
open hoek
  ... een open hoek was vroeger in de tijd van de fysieke beursvloer de plaats op de effectenbeurs waar na...Lees meer
openbare emissie
  ... een openbare emissie is een emissie waarbij iedereen kan inschrijven op de nieuw uit te geven aandelen en obligaties...Lees meer
openingskoers
  ... onder de openkoers of openingskoers verstaan we de eerste koers die bij het begin van de handel officieel tot stand...Lees meer
openkoers
  ... onder de openkoers of openingskoers verstaan we de eerste koers die bij het begin van de handel officieel tot stand...Lees meer
outside bar
  ... bij het outside bar koerspatroon komt de hoogste koers boven de hoogste koers van gisteren en komt de laagste...Lees meer
pullback
  ... we spreken in de wereld van de technische analyse en de chartreading van een pullback als de koers eerst door...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
ramping
  ... onder ramping verstaan we het kopen van effecten uitsluitend om de koers van het effect kortstondig te laten stijgen...Lees meer
range
  ... onder een range verstaan we een ondergrens en een bovengrens steun en weerstand in de koers waar deze koers hardnekkig...Lees meer
retracement
  ... een retracement is een verwacht belangrijk niveau in de koersen...Lees meer
sell in may and go away
  ... sell in may and go away is een klassieke beurswijsheid waarmee aandeelhouders hun effecten verkopen...Lees meer
stoplimietorder
  ... de stop limiet order is een order met de volgende karakteristieken...Lees meer
successiekoers
  ... de successiekoers is een koers in een speciale kolom van de officiële prijscourant van de vereniging voor de effectenhandel die...Lees meer
beurskapitalisatie
  ... onder de beurskapitalisatie ook wel marktkapitalisatie verstaan we het aantal uitstaande aandelen maal de beurskoers dus als er 1 miljoen aandelen...Lees meer
disagio
  ... de term disagio kent vele betekenissen zoals...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer
deltafactor
  ... de deltafactor of delta is de verhouding tussen de premieverandering bij opties ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende...Lees meer
marktperformer
  ... onder een outperformer verstaan we een aandeel dat meer in koers is gestegen dan de aex...Lees meer
outperformer
  ... de out performance option is een exotische optie waarbij bij levering een keuze bestaat uit twee onderliggende waarden...Lees meer
underperformer
  ... onder een outperformer verstaan we een aandeel dat meer in koers is gestegen dan de aex...Lees meer
premium ten opzichte van intrinsieke waarde
  ... we spreken van een premium ten opzichte van intrinsieke waarde als een beleggingsfonds noteert boven...Lees meer
basisorder
  ... onder het begrip basisorder verstaan we een order waarbij de koers afhankelijk is van een andere contractmaand of zelfs een...Lees meer
outrightrate
  ... onder outright monetary transactions verstaan we het programma van de europese centrale bank ecb om staatsleningen op te...Lees meer
eendagspatronen
  ... eendags patronen zijn formaties in een barchart die ter vergelijken zijn met candlesticks technische analisten gebruiken deze om een globaal...Lees meer
gemiddelde uitlotingswinst
  ... de gemiddelde uitlotingswinst wordt gebruikt bij rendementsberekeningen van obligaties om een goed beeld te krijgen hierbij wordt de uitlotingswinst...Lees meer
squaring price and time
  ... als we literatuur lezen over de technieken van wd gann dan duikt daar altijd wel de theorie...Lees meer
true range
  ... de true range is een techniek uit de technische analyse om een waarde te berekenen die vaak in plaats...Lees meer
eurofixing
  ... onder eurofixing verstaan we het vaststellen van de officiële koers van de euro ten opzichte van andere valuta's...Lees meer
spotrate
  ... de spotrate ofwel de contante koers vreemde valuta is de aankoopkoers respectievelijk verkoopkoers voor spottransacties in een valuta...Lees meer
contante affaire
  ... onder een spottransactie ofwel een contante affaire verstaan we een aankoop respectievelijk verkoop van een valuta die wordt afgewikkeld...Lees meer
spot transactie
  ... onder een spottransactie ofwel een contante affaire verstaan we een aankoop respectievelijk verkoop van een valuta die wordt afgewikkeld...Lees meer
geschreven optie
  ... een geschreven optie of een verkochte optie is een optie die de verplichting geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
verlieswinstdiagram
  ... een belangrijk onderdeel bij het analyseren van opties en optiestrategieën is het zogenaamde winst verlies diagram overigens ook...Lees meer
winstverliesdiagram
  ... een belangrijk onderdeel bij het analyseren van opties en optiestrategieën is het zogenaamde winst verlies diagram overigens ook...Lees meer
wvdiagram
  ... een belangrijk onderdeel bij het analyseren van opties en optiestrategieën is het zogenaamde winst verlies diagram overigens ook...Lees meer
settlementsprijs
  ... onder de settlementsprijs verstaan we de koers van de onderliggende waarde waarop opties en futures op de expiratiedag worden afgerekend...Lees meer
shareholdersequity
  ... met de term shareholders equity die we nogal eens in amerikaanse formules tegenkomen wordt de gemiddelde koers van...Lees meer
typical price
  ... de typical price is het gemiddelde van de hoogste koers laagste koers en de slotkoers de typical price wordt soms...Lees meer
underperformer
  ... we spreken van een underperformer bij een aandeel dat minder in koers is gestegen dan de aex of waarvan verwacht...Lees meer
undervalued
  ... met de term undervalued bedoelen we hetzelfde als ondergewaardeerd dus een fonds met een lagere koers dan gelijksoortige vergelijkbare fondsen...Lees meer
stochastics
  ... de stochastics is een oscillator die de relatieve positie...Lees meer
tradingband
  ... een tradingband is een vrijwel horizontaal lopende steunlijn met daaraan parallel een weerstandslijn de koers beweegt vaak enige tijd tussen de...Lees meer
gulden
  ... de gulden was tot 1 januari 2002 de officiële munteenheid van nederland op die datum werden de bankbiljetten en munten vervangen...Lees meer
doorlopende handel
  ... doorlopende handel geldt voor de veel verhandelde liquide fondsen orders voor deze fondsen kunnen tijdens de handelsuren doorlopend worden uitgevoerd...Lees meer
dotcom
  ... een dotcom slaat op de toevoeging "com" achter ondernemingen op internet en staat als zodanig voor de wereld van e...Lees meer
double0
  ... een double 0 is beursjargon voor een koers die eindigt op twee nullen de double 0 wordt vaak vermeden bij...Lees meer
double bottom
  ... de double bottom dubbele bodem of ook wel een eve and eve patroon genoemd is een koerspatroon uit de technische...Lees meer
dubbele bodem
  ... de double bottom dubbele bodem of ook wel een eve and eve patroon genoemd is een koerspatroon uit de technische...Lees meer
eve and eve patroon
  ... de double bottom dubbele bodem of ook wel een eve and eve patroon genoemd is een koerspatroon uit de technische...Lees meer
double key reversal
  ... de double key reversal is een uitbreiding van de normale key reversal we zien bij deze patronen een stijgende...Lees meer
downtick
  ... onder een downtick verstaan we een trade die op de beurs tot stand komt tegen een lagere koers dan de...Lees meer
druk bij aandelen
  ... de term druk bij aandelen wordt gebruikt bij aandelen waarin meer aanbod dan vraag is...Lees meer
koersmutatie
  ... onder een koersmutatie verstaan we een verandering in de koers van een effect ten opzichte van een eerder vastgestelde koers...Lees meer
koerspiek
  ... onder een koerspiek verstaan we een plotselinge snelle stijging van de koers die de normale trend van de koersen kortstondig...Lees meer
mini manipulatie
  ... we spreken van een minimanipulatie indien iemand een long positie in opties heeft en dan door allerlei handel gaat proberen...Lees meer
bollingerbands
  ... de bollinger bands indicator is ontworpen door john bollinger de zogenaamde bollinger bands vormen een band rondom een moving average waarbij de...Lees meer
countermove
  ... een countermove is een plotselinge beweging in een koersgrafiek waarbij de koers tegen de heersende trend in gaat...Lees meer
cup with handle
  ... de cup with handle is een vrij zeldzaam koerspatroon uit de technische analyse dat voorkomt op barcharts...Lees meer
dagkoersen
  ... onder dagkoersen verstaan we de koersen zoals die aan het einde van de dag bekend zijn...Lees meer
dailyrange
  ... de daily range is het verschil tussen de hoogste koers en de laagste koers op een tradingdag...Lees meer
elder force
  ... de elder force indicator is ontwikkeld door elder in 1989 de indicator geeft de kracht aan waarmee de bulls en...Lees meer
neutrale positie
  ... een neutrale positie is een combinatie van long en short posities...Lees meer
newyorkstockexchangeindex
  ... de new york stock exchange index is een breed opgezette aandelenindex van de nyse dit in...Lees meer
obligatie met warrant
  ... de obligatie met warrant is een variant op de converteerbare obligatie...Lees meer
obligatiefase
  ... we spreken van de obligatiefase van een converteerbare obligatie als de koers van het bijbehorende aandeel nog ruim onder de...Lees meer
obligatiekoersrisico
  ... onder het obligatiekoersrisico verstaan we het risico dat de koers van een obligatie gaat dalen en of omdat de rente...Lees meer
obligatiewarrant
  ... een obligatiewarrant is een wat minder gebruikelijke vorm van een warrant die recht geeft op het kopen van een obligatie...Lees meer
procent b indicator
  ... de zogenaamde procent b indicator is een afgeleide indicator van de zogenaamde bollingerbands...Lees meer
side by side whitelines bearish
  ... de side by side white lines bearish is een koerspatroon dat we vinden in de...Lees meer
throwback
  ... we spreken van een throwback als de koers eerst door een weerstandslijn breekt bijvoorbeeld bij een uitbraak uit een trading...Lees meer
ticker
  ... een ticker is in het algemeen een systeem waarbij de laatst tot stand gekomen koers openbaar wordt gemaakt de naam...Lees meer
trix
  ... de trix indicator is een combinatie van drie exponentiële gemiddelden waarbij de eerste een gemiddelde is van de koers de...Lees meer
moneyspread
  ... de money spread wordt ook wel price spread genoemd...Lees meer
omega
  ... de "omega coëfficiënt" geeft aan met hoeveel procent de koers van de warrant of optie verandert als de koers van...Lees meer
plus(je)
  ... de term plus komen we tegen in de verbinding "een plusje noteren" wat wil zeggen dat de fondsen iets in koers...Lees meer
positieopbouw
  ... de positieopbouw is het overzicht van de aantallen effecten of derivaten die tegen een bepaalde koers zijn aangeschaft...Lees meer
premiejager
  ... een premiejager is iemand die op een emissie inschrijft in de verwachting dat de koers van de uit emissie...Lees meer
prijsinterval
  ... onder het prijsinterval verstaan we het minimum verschil waarmee de koers van een effect mag veranderen...Lees meer
procent b
  ... de procent b indicator of ook wel procb genoemd is een afgeleide indicator van de zogenaamde bollingerbands...Lees meer
realtime index
  ... een real time index is een permanent bijgewerkte index die dus constant het klimaat van dat moment op...Lees meer
boekwaarde per aandeel
  ... de boekwaarde per aandeel is de verhouding tussen de intrinsieke waarde van een aandeel en de koers ervan...Lees meer
price to book
  ... de price to book meestal afgekort tot p b is een financieel kengetal dat wordt berekend door de...Lees meer
price to cashflow
  ... p cf is een veelgebruikte afkorting voor price to cash flow het is een financieel kengetal welke...Lees meer
prijsrisico
  ... prijsrisico is het risico dat een positie een totaal andere richting uitgaat dan we verwachtten bij het openen van een...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
premium
  ... onder premium verstaan we de koers die de onderliggende waarde moet bereiken opdat de bezitter geen verlies lijdt als hij...Lees meer
procentuele afwijkingindicator
  ... dat in de technische analyse een goed werkende indicator zoals de procentuele afwijking indicator soms heel eenvoudig kan...Lees meer
sterke punten trader
  ... Zijn uw sterke punten als trader wel zo sterk...Lees meer
beleggingskwaliteit
  ... Onder de beleggingskwaliteit verstaan we de factoren die rechtstreeks verband houden met de gang van zaken in bijvoorbeeld een beursgenoteerde...Lees meer
breakoutsystem
  ... het zogenaamde breakout system vinden op verschillende plaatsen terug in de technische analyse met name bij forex traders is...Lees meer
flathandel
  ... onder flat handel verstaan we de handel in obligaties waarbij de opgelopen rente in de koers wordt verdisconteerd of...Lees meer
haussegeluidjes
  ... onder haussegeluidjes verstaan we de pogingen van degenen die geld verdienen aan koersstijgingen om de koers in opwaartse richting te...Lees meer
haussepositie
  ... een haussepositie is een handelspositie waarbij iemand effecten in portefeuille heeft in de verwachting dat hij ze later tegen een...Lees meer
haussetransactie
  ... een haussetransactie is altijd een aankooptransactie waarbij een persoon effecten koopt in de verwachting dat de koers gaat stijgen en...Lees meer
high
  ... high is de engelse term voor de hoogste koers die een effect in een bepaalde periode dag week maand heeft...Lees meer
inlopen van dividend
  ... onder het inlopen van dividend verstaan we het verschijnsel dat het koersverlies van het grootste deel van het...Lees meer
inschrijfkoers emissie
  ... de inschrijfkoers bij een emissie is de al dan niet vooraf vastgestelde koers waarvoor men inschrijft en...Lees meer
inschrijfprijs
  ... de inschrijfkoers bij een emissie is de al dan niet vooraf vastgestelde koers waarvoor men inschrijft en...Lees meer
intraday high
  ... de intraday high is de hoogste koers die op een bepaalde beursdag wordt bereikt in het eindoverzicht van de dag zullen...Lees meer
knockin
  ... de term knock in wordt aan een reverse convertible bond toegevoegd en geeft aan dat deze verhoudingsgewijs hoogrentende obligatielening...Lees meer
knockout
  ... het begrip knockout dat aan reverse convertibles wordt uitgekeerd is vergelijkbaar met knockin met dat verschil dat de koers altijd...Lees meer
dividend verhouding
  ... de koers dividend verhouding is de koers van een aandeel gedeeld door het erop uitgekeerde dividend...Lees meer
koers vreemde valuta
  ... onder de koers vreemde valuta verstaan we de geldende marktprijs van buitenlands geld...Lees meer
koersdaling
  ... onder een koersdaling verstaan we het dalen van de koers van een effect wat ook wel depreciatie genoemd wordt...Lees meer
koersgevoelige informatie
  ... koersgevoelige informatie is alle bedrijfsnieuws dat als het eenmaal openbaar is gemaakt de koers van het aandeel zou kunnen...Lees meer
koersrendement
  ... onder het koersrendement het resultaat meestal procentueel weergegeven dat louter behaald wordt uit koersveranderingen...Lees meer
koersrisico
  ... het koersrisico is het risico dat een belegger loopt als de koers van een effect zich tegen de eigen positie...Lees meer
koopjesjager
  ... een koopjesjager is een belegger die een forse koersdaling of correctie aangrijpt om tegen een verhoudingsgewijs lage koers aandelen te...Lees meer
koopplicht
  ... de schrijver van een putoptie neemt een koopplicht op zich deze koopplicht wordt ook wel afnameplicht genoemd...Lees meer
koopsignaal in de technischeanalyse
  ... een koopsignaal in de technische analyse wordt gegeven vanuit een koerspatroon het doorbreken van een weerstandslijn...Lees meer
linechart naar barchart
  ... vooral beginnende grafieklezers hebben nog wel eens last van de omschakeling van een linechart naar een barchart beide...Lees meer
niet genoteerd beleggingsfonds
  ... bij een niet genoteerd beleggingsfonds wordt er geen koers op de beurs bepaald het is immers niet op...Lees meer
notis procent v indicator
  ... de notis procent v indicator of ook wel de notis %v is een indicator gebaseerd op volatility...Lees meer
omslagpunt
  ... onder het omslagpunt verstaan we de koers of de datum waarop een omslag van de trend heeft plaatsgevonden dan wel...Lees meer
ondergewaardeerd
  ... we zeggen dat een fonds sector regio of markt ondergewaardeerd is als deze volgens de markt of een beleggingsanalist een...Lees meer
oppakken
  ... een belegger spreekt van oppakken of oppikken als hij fondsen voor een naar het idee van de belegger op dat...Lees meer
overgangsfase
  ... onder de overgangsfase van een converteerbare obligatie verstaan we de periode waarin de koers van het bijbehorende aandeel rond de...Lees meer
overwaardering
  ... onder overwaardering verstaan we een situatie waarin een fonds sector regio of markt volgens die markt of een beleggingsanalist een...Lees meer
recovery fund
  ... een recovery fund is een beleggingsfonds dat belegt in fondsen waarvan de koers ingestort is in de verwachting dat...Lees meer
symmetrische driehoek
  ... de symmetrische driehoek is een koerspatroon uit de technische analyse die aangeeft dat we een flinke beweging van de...Lees meer
weighted close indicator
  ... de weighted close indicator is een normaal voortschrijdend gemiddelde van hoogste van de dag + laagste van...Lees meer
halvering blockvergoeding
  ... bij cryptocoins is sprake van een vorm van opzoeken van de blokken waarin de transacties in de munt definitief...Lees meer
bestens sans forcer
  ... een bestens sans forcer is een soort effectenaankooporder of verkooporder die geheel of in delen naar inzicht van...Lees meer
sans forcer order
  ... een bestens sans forcer is een soort effectenaankooporder of verkooporder die geheel of in delen naar inzicht van...Lees meer
fairtrade
  ... onder een fair trade verstaan we de prijs voor een derivaat die uiteindelijk na verrekening van kosten gelijk is...Lees meer
industriepolitiek
  ... onder de industriepolitiek van de overheid verstaan we het beleid dat er op gericht is sturing te geven aan de...Lees meer
interventie
  ... onder interventie verstaan we de aan of verkoop van deviezen door de centrale bank op de valutamarkt waardoor de koers...Lees meer
low
  ... de low is het laagste punt dat de koers in een bepaalde periode bereikt bijvoorbeeld het laagste punt van een...Lees meer
marktprijs
  ... de marktprijs van een willekeurig goed dus ook een effect is de prijs die op een markt op basis van...Lees meer
maximum prijs fluctuatie
  ... onder de maximumprijsfluctuatie verstaan we de grootte van de beweging die de koers van effecten derivaten als opties en dergelijke...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
omrekenkoers
  ... de omrekenkoers is de koers waartegen geld en geldswaarden omzetten en dergelijke die in een vreemde valuta zijn uitgedrukt worden...Lees meer
overnamepremie
  ... we komen de term overnamepad tegen in de verbinding "op het overnamepad gaan" wat wil zeggen dat een onderneming de...Lees meer
parallelkoers vreemde valuta
  ... de parallelkoers vreemde valuta is de koers van een valuta op een niet door de deviezenautoriteiten of de...Lees meer
referentiekoers
  ... onder de referentiekoers verstaan we de de koers van een onderliggende waarde op het moment van uitgifte...Lees meer
effectief rendement op obligaties
  ... het zogenaamde effectieve rendement op obligaties wordt berekend uit het couponrendement dit couponrendement wordt gecorrigeerd voor de contante...Lees meer
gedane koers
  ... een gedane koers is een koers waarop daadwerkelijk gehandeld is...Lees meer
gedekt schrijven van opties
  ... van verkopen ofwel gedekt schrijven van opties is sprake als de schrijver in het bezit is van...Lees meer
moving average crossover
  ... het snijden van twee voorschrijdende gemiddeldes wordt een moving average crossover genoemd het betreft een langlopend en een...Lees meer
aanzeggen
  ... De term aanzeggen wordt gebruikt als een optiebelegger gebruik wenst te maken van het put optierecht zodat de schrijver van de...Lees meer
at parity
  ... We spreken van een at parity calloptie op het moment...Lees meer
semi sterke vorm efficiënte markt
  ... de semi sterke vorm efficiente markt hypothese gaat uit van het principe dat alle alle...Lees meer
sterke vorm efficiënte markthypothese
  ... de sterke vorm van de efficiente markt hypothese gaat uit van het principe dat alle historische...Lees meer
edelmetaal
  ... om aan een goede diversificatie te komen zien we ook dat mensen gaan beleggen in edelmetalen vaak spreken...Lees meer
flauwe gulden
  ... we spreken van een flauwe gulden in de situatie op de valutamarkt waarbij de externe waarde van de gulden...Lees meer
Yuan Renminbi
  ... de yuan renminbi is de nationale munteenheid van china de iso valutacode van de yuan renminbi is cny renminbi...Lees meer
boven pari
  ... de term boven pari wordt veelal gebruikt in de obligatiehandel om aan te geven dat de koers van een...Lees meer
bullmarket
  ... een bull market is een periode van stijgende koersen dat wil zeggen meer dan gemiddeld stijgend...Lees meer
bullrally
  ... we spreken van een bull rally bij een langere periode waarin de koers van een aandeel gestaag blijft stijgen...Lees meer
bulltrap
  ... een bull trap is letterlijk een "stierenval" dus iets waar al te optimistische beleggers met open ogen in kunnen...Lees meer
cap warrant
  ... een cap warrant is een call warrant met een gemaximeerde winstpotentie...Lees meer
dartboardportfolio
  ... een dartboardportfolio is samengesteld met volledig willekeurig gekozen aandelen de keuze wordt gemaakt door het werpen met dartpijltjes of middels...Lees meer
datum exdividend
  ... de datum ex dividend is vaak de dag waarop het dividend officieel is vastgesteld ofwel de dag van...Lees meer
discretionary order
  ... onder een discretionary order verstaan we een order die de floorbroker enige vrijheid van handelen geeft ten aanzien van...Lees meer
dividend rollover
  ... de dividend roll over is een beleggingsstrategie waarbij een belegger vlak voordat er op een aandeel dividend wordt...Lees meer
Dow Jones index
  ... de dow jones index is een beursindex van de beurs van wallstreet in new york bestaande uit dertig...Lees meer
Dow Jones Koersgemiddelde
  ... in plaats van over het dow jones koersgemiddelde heeft men het over de dow jones index of nog...Lees meer
de Dow
  ... de dow jones of zelfs kortweg "de dow" is de roepnaam voor de dow jones industrials index ã©ã©n van...Lees meer
Dow Jones
  ... de dow jones of zelfs kortweg "de dow" is de roepnaam voor de dow jones industrials index ã©ã©n van...Lees meer
down trend
  ... we spreken van een downtrend als een koers al langere tijd een globale beweging omlaag maakt de trend is dus globaal...Lees meer
dutch discount
  ... met dutch discount wordt het verschijnsel aangeduid dat nederlandse aandelen een lagere koers hebben dan vergelijkbare buitenlandse aandelen met dezelfde koers winst verhouding...Lees meer
dutch premium
  ... met dutch premium wordt het verschijnsel aangeduid dat nederlandse aandelen een hogere koers hebben dan vergelijkbare buitenlandse aandelen met...Lees meer
sakata methode
  ... de sakatamethode waarschijnlijk afkomstig van sokyu homma is een techniek uit de wereld van de chartreading en de patroonherkenning...Lees meer
shuffelen
  ... onder shuffelen verstaan we het opdrijven van de koers van een fonds met geringe omzet dat men zelf al in...Lees meer
zwakke vorm van de efficiënte markthypothese
  ... de zwakke vorm van de effici ënte markt hypothese gaat uit van het principe dat...Lees meer
contingent optie
  ... een contingent optie is een weinig voorkomend soort optie waarbij de premie pas behoeft te worden betaald als de...Lees meer
bovengrens
  ... de term bovengrens wordt vooral gebruikt in de valutahandel in het algemeen en voorheen in het europees monetair stelsel ems...Lees meer
box
  ... de term box komt uit de point and figure charting hiermee wordt het verschil bedoeld tussen de vorige keer dat een...Lees meer
discount
  ... met de term discount bedoelen we een onderwaardering van een fonds of een index...Lees meer
discount
  ... Met de term discount bedoelen we een onderwaardering van een fonds of een index deze discount kan zowel ten opzichte...Lees meer
callpremie
  ... de callpremie is de prijs van een calloptie iemand die een calloptie koopt betaalt deze premie iemand die een calloptie verkoopt schrijft...Lees meer
directional straddle
  ... een directional straddle is een uitbreiding op de optiestrategie van de straddle...Lees meer
verkochte optie
  ... een verkochte optie is een contractuele plicht om op een bepaalde...Lees meer
datum markt
  ... de datummarkt is een bijzonder soort termijnmarkt waarop voor elke datum in de toekomst een koers kan worden vastgesteld van...Lees meer
stops bij trading
  ... aan veel beginnende traders wordt altijd voorgehouden dat het gebruik van stops bij trading heel belangrijk is sterker...Lees meer
biedkoers vreemde valuta
  ... onder de biedkoers vreemde valuta verstaan we de koers waartegen een prijsstellende bank bereid is de betreffende valuta...Lees meer
effectenkoersrisico
  ... het effectenkoersrisico is het risico voor een belegger is dat de koers van een effect zoals bijvoorbeeld een aandeel of een obligatie...Lees meer
herplaatsen van aandelen
  ... we spreken van het herplaatsen van aandelen bij aandelen die eerder in handen van een grootaandeelhouder waren en...Lees meer
move estimate percentage
  ... het move estimate percentage is een handigheidje om koerssprongen te schatten koersen reageren soms uitbundig op half jaarcijfers...Lees meer
beursnieuws vloek of zegen
  ... het is vaker gezegd op dit weblog het is geen beursnieuws maar vooral de emotie "hebzucht" die voor de koersvorming...Lees meer
relatieve koersontwikkeling
  ... als we gebruik maken van de relatieve koersontwikkeling wordt de koers gerelateerd aan de ontwikkeling van een index of...Lees meer
rendement per aandeel
  ... het rendement per aandeel is de verhouding van het dividend van een aandeel in verhouding tot de koers...Lees meer
ruime markt
  ... een ruime markt wordt ook wel een liquide markt genoemd het is een markt met veel omzetten zodat een...Lees meer
SP500 index
  ... de s&ampp 500 index is een breed opgezette aandelenindex die door standards &amp poor wordt bijgehouden...Lees meer
trinominal tree
  ... de trinominal tree is een optiewaarderingsmodel dat sterke overeenkomsten heeft met het binominal tree model het verschil is dat...Lees meer
uitgiftekoers
  ... onder de uitgiftekoers of emissiekoers verstaan we de koers waarop de uitgifte van aandelen of obligaties plaatsvindt bij een...Lees meer
uitgifteprijs
  ... de uitgifteprijs is de koers prijs waarvoor een uitgevende instelling een effect bij een emissie op de markt brengt...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
valse beweging
  ... onder een valse beweging verstaan we een koers beweging die veelbelovend begint maar die teleurstellend eindigt...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
devilsmetal
  ... naast goud valt zilver onder de bekendste edelmetalen die op grondstoffenbeurzen en termijnmarkten worden verhandeld natuurlijk wordt een deel van...Lees meer
zilver
  ... naast goud valt zilver onder de bekendste edelmetalen die op grondstoffenbeurzen en termijnmarkten worden verhandeld natuurlijk wordt een deel van...Lees meer
buying opportunity
  ... volgens sommigen is dat na een is er sprake van een buying opportunity? een buying opportunity ofwel een goed koopmoment is een ideaal moment om bepaalde aandelen te...Lees meer
rente risico
  ... het renterisico wordt ook wel rentestandrisico genoemd het is de onzekerheid over rentekosten en opbrengsten als gevolg van onvoorzienbare toekomstige veranderingen...Lees meer
secureren
  ... met secureren bedoelen we de uitschakeling van een risico bijvoorbeeld het op termijn kopen van vreemde valuta zodat het risico...Lees meer
vangnetconstructie
  ... een vangnetconstructie is een afspraak dat een bedrijf gekocht wordt door een groep beleggers als de koers onder een bepaalde...Lees meer
vaste verrekenkoers
  ... een vaste verrekenkoers wordt ofwel eenzijdig door de overheid vastgesteld of wel door het sluiten van een overeenkomst...Lees meer
optiecalculator
  ... opties zijn tot op een simpele basis terug te voeren de onderliggende waarde kan omhoog gaan en omlaag...Lees meer
buy write strategie
  ... wat is een buy write strategie. bij de buy write strategie...Lees meer
cash secured put
  ... wat is een cash secured put? stel uw lievelingsaandeel valt 10% omlaag en eigenlijk wil u ze voor...Lees meer
risk reversal
  ... in plaats van het zomaar kopen van callopties of putopties maken...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
barrierexit
  ... De barrier exit is bij trading een vooraf bepaalde gebeurtenis bijvoorbeeld het doorbreken van een trendlijn door de koers...Lees meer
exitstrategie
  ... de term exitkorting komt uit de wereld van de pensioenen het is een vorm van een boete die sommige verzekeringsmaatschappijen de exitstrategie helpt bij het beheersen van...Lees meer
verhandelbaarheidsrisico
  ... onder het verhandelbaarheidsrisico verstaan we het risico dat er door het geringe aantal exemplaren van een goed zoals bepaalde effecten...Lees meer
algorithmic trading
  ... Een relatief nieuwe manier van trading is de zogenaamde algorithmic trading wat in feite...Lees meer
ETF
  ... etf als indexaandeel etf is een afkorting van twee totaal verschillende begrippen een etf of tracker is een soort indexaandeel...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
limiet bij een beursorder
  ... de limiet bij een beursorder is de koers waarboven een kooporder respektievelijk waaronder een verkooporder niet mag...Lees meer
steunaankoop
  ... een steunaankoop is de aankoop van valuta of effecten door een financiële instelling om de koers daarvan te ondersteunen die...Lees meer
stoploss marketorder
  ... de stop loss market order wordt nadat het stopniveau is geraakt of overschreden omgezet in een market...Lees meer
stoploss order
  ... een stop loss order ook wel kortweg "een stoploss" is een soort order waarbij men effecten als aandelen en...Lees meer
tenderaflossing
  ... onder een tenderaflossing verstaan we een wijze van aflossen waarbij de betrokken onderneming van tevoren een bepaald bedrag beschikbaar...Lees meer
tenderlening
  ... een tenderlening is een lening waarop kan worden ingeschreven onder opgave van het bedrag of de bedragen waarvoor en de...Lees meer
tendersysteem
  ... het zogenaamde tendersysteem is een techniek van de emissie van obligaties waarbij de inschrijver opgeeft tegen welke koers hij wil...Lees meer
theoretische waardebonus of stockdividend
  ... de theoretische waarde bonus ofstockdividend is de koers die als richtsnoer geldt voor de waardebepaling van...Lees meer
tick
  ... een tick is een nieuwe koers voor een effect elke keer als er een nieuwe koers komt die kan ook...Lees meer
toonbankuitgifte
  ... een toonbank uitgifte is een techniek om obligaties uit te geven waarbij de koers doorlopend wordt aangepast...Lees meer
limietorder alles of niets
  ... een limietorder alles of niets is een effectenorder die op een bepaalde koers in zijn geheel uitgevoerd...Lees meer
limitdown
  ... de zogenaamde limit down is de laagste notering waarbij nog in effecten wordt gehandeld wanneer de koers nog verder...Lees meer
londense usance bij vreemde valuta
  ... de londense usance bij vreemde valuta ofwel in het engels de london practice with foreign currency...Lees meer
spilkoers
  ... onder de spilkoers verstaan we de koers van een valuta waarvan de werkelijke koers met een bepaald percentage mag afwijken...Lees meer
stabilisatiekoers
  ... een zogenaamde stabilisatiekoers is noodzakelijk als bij een beursintroductie de koers snel wegvalt op dat moment is het de begeleidende...Lees meer
successiekoersen
  ... onder de successiekoersen verstaan we een door een commissie van vier commissionairs opgestelde koers die wordt gebruikt bij heffingen in...Lees meer
termijnkoers vreemde valuta
  ... de termijnkoers vreemde valuta is de koers voor een valutatermijnaffaire deze koers wordt bij het aangaan van de...Lees meer
transactie op nettobasis
  ... het transactiereferentienummer is een uniek verwijzingsnummer van een bericht binnen het swiftverkeer...Lees meer
bailing out
  ... Bij bailing out wordt een transactie of trade zonder meer gestopt dit stoppen is onafhankelijk van omstandigheden als koers...Lees meer
bait back
  ... Een zogenaamde baitback is een manier van winst nemen met name op het gebied van aandelen het principe is simpel...Lees meer
bodemvissen
  ... als een belegger bezig is om het allerlaagste punt van de koers van een aandeel te zoeken dan spreken...Lees meer
claimwaarde
  ... de claimwaarde of de theoretische waarde claim geeft aan wat een claim waard is op basis van de koers van...Lees meer
close
  ... de slotkoers ofwel slot of close is de koers die geldt op het moment dat de beurs gesloten wordt...Lees meer
closingprice
  ... de closing price is de koers van de laatste transactie van een bepaald aandeel op een handelsdag op de...Lees meer
consolidatiepatroon
  ... een consolidatiepatroon is een term uit de technische analyse en met name uit de chartreading die aangeeft dat een koers...Lees meer
eenheidskoersnotering
  ... de zogenaamde eenheidskoersnotering geeft aan hoeveel van de onderliggende waarde tegen de gegeven koers kan worden gekocht...Lees meer
effectennota
  ... een effectennota is de nota die een bank of commissionair in effecten vervaardigt nav een in opdracht van een cliënt...Lees meer
emissiekoers
  ... de emissiekoers wordt ook inschrijvingskoers of uitgiftekoers genoemd de emissiekoers is de koers waartegen de nieuw uit te geven aandelen...Lees meer
emissievoorwaarden
  ... met het begrip emissievoorwaarden worden de voorwaarden bedoeld die vermeld staan in het emissieprospectus waaronder de uitgifte van nieuwe aandelen...Lees meer
exclaim
  ... met de term ex claim wordt een aanduiding bij de koers van een aandeel bedoeld die aangeeft dat dit...Lees meer
exdatum
  ... het begrip ex datum kent meerdere betekenissen namelijk 1 de eerste dag waarop een fonds wordt verhandeld zonder een specifiek...Lees meer
ex divididenddatum
  ... de ex divididend datum is de dag waarop het dividend officieel wordt vastgesteld...Lees meer
fund of funds
  ... het principe van een fund of funds was vooral populair in de jaren 50 en 60 het leek...Lees meer
invloeden op aandelenkoersen
  ... er zijn nogal wat zaken in de wereld die enige invloed uitoefenen op de aandelenkoersen in onderstaanden afbeelding...Lees meer
loose pattern
  ... de term loose pattern komt uit de wereld van de chartisten hier komen vele koerspatronen voor waar een bepaalde...Lees meer
market facilitation index
  ... een relatief onbekende indicator is de market facilitation index ofwel de mfi de berekening van de mfi is eenvoudig...Lees meer
market on close order
  ... een market on close order is een soort van limietorder die als de limiet niet gehaald is...Lees meer
marking price
  ... de zogenaamde markingprice is een dagelijks vastgestelde koers voor alle optieseries die door de clearinginstituten wordt vastgesteld...Lees meer
tight pattern
  ... de term tight pattern komt uit de wereld van de chart reading in de chart reading komen vele koerspatronen...Lees meer
cum claimnotering
  ... de cum claim notering is de beurskoers voor aandelen waar de claim nog aan zit dus waar de...Lees meer
contante bijbetaling
  ... contante bijbetaling kan zich voordoen bij de conversie van converteerbare obligaties het is eventueel in de conversievoorwaarden opgenomen dat...Lees meer
contingente order
  ... een contingente order is een order waarbij de order waarbij de koerslimiet automatisch wordt aangepast indien er veranderingen optreden...Lees meer
eendaagskoers
  ... onder de eendaagskoers verstaan we de koers voor de aankoop en de verkoop van een valuta die in afwijking het...Lees meer
exchangeoption
  ... de exchange option is een exotische optie waarbij de uitoefenprijs van een standaardoptie wordt vervangen door de koers van...Lees meer
kalenderspread
  ... uitgangspunt van de kakkerlak theorie is dat er zijn altijd meer kakkerlakken aanwezig zijn dan dat je daadwerkelijk gevonden...Lees meer
crossrate
  ... de crossrate is de koers van een valuta uitgedrukt in een andere denk bijvoorbeeld aan dollars uitgedrukt in engelse ponden...Lees meer
opzegbare preferente aandelen
  ... bij opzegbare preferente aandelen is er sprake van preferente aandelen die volgens de statuten van de vennootschap op...Lees meer
outlier
  ... we spreken van out of the money in de situatie waarin de uitoefenprijs van een calloptie resp...Lees meer
programmahandel
  ... programmahandel is een andere term voor computergestuurde handel hierbij worden er transacties gedaan wanneer een effect of een index boven of...Lees meer
vrije emissie
  ... een vrije emissie is een vorm van een emissie waarbij op de nieuw uit te geven aandelen of obligaties...Lees meer
winstrendement
  ... onder het winstrendement verstaan we de procentuele verhouding van de koers van een aandeel tot de winst per aandeel...Lees meer
prolongatiekoers
  ... onder de prolongatiekoers verstaan we de koers die de basis vormt voor de hoogte van de rente voor krediet...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
waarde bepalende valuta
  ... onder de waardebepalende valuta verstaan we de valuta die de waarde de prijs van een goed direct beïnvloedt...Lees meer
optieprijs
  ... de term optieprijs is een minder gebruikelijke naam voor de koers of...Lees meer
out of the money
  ... het begrip far out of the money wordt gebruikt bij callopties waarvan de uitoefenprijs ver boven...Lees meer
all time high
  ... We spreken van een all time high bij de hoogste koers voor een fonds die ooit op een...Lees meer
beneden pari
  ... Wordt vooral gebruikt in obligatiehandel geeft aan dat de koers van een obligatie beneden de 100% ligt zie ook...Lees meer
bestenszonder forceren order
  ... een bestens zonder forceren order is een order die eventueel in gedeelten uitgevoerd kan worden zonder rekening...Lees meer
for value tomorrow
  ... de term for value tomorrow komen we tegen bij een koers voor een transactie in vreemde valuta...Lees meer
koersschommeling
  ... een koersschommeling is kleine beweging van de koersen die vaak zonder duidelijke reden tot stand komt meestal beweegt de koers...Lees meer
koerssprong
  ... we spreken van een koerssprong als we in een rustige markt plotseling met een forse stijging van de koers te...Lees meer
nabeurskoers
  ... een nabeurskoers is een koers van een aandeel die in de nabeurshandel tot stand is gekomen dus na de periode...Lees meer
slotkoers
  ... de slotkoers afgekort tot slot of close is de laatst gedane koers van een aandeel of optie die geldt op...Lees meer
small cap
  ... een small cap is een aandeel met een lage koers omdat het flink uit de mode en uit de...Lees meer
zijwaarts bewegen
  ... we spreken van zijwaarts bewegen bij fondsen die een vrij vlakke koersbeweging vertonen dus met een koers die niet...Lees meer
earnings price ratio
  ... de earnings price ratio is de engelse benaming van de koers winstverhouding dus de huidige koers gedeeld door...Lees meer
interestpariteit
  ... de zogenaamde interestpariteit is het evenwicht tussen 1 het verschil tussen een termijnkoers en een contante koers van een valuta...Lees meer
koersverlies
  ... het begrip koersverlies heeft meerdere betekenissen ten eerste is koersverlies het verlies dat een belegger lijdt als gevolg van een koersdaling...Lees meer
meegekochte rente
  ... dat betekent dat als je een paar...Lees meer
peratio
  ... de p e ratio is een afkorting voor price earning verhouding dit is de koers van een aandeel gedeeld...Lees meer
barrierprice
  ... De barrierprice is de koers die een barrieroptie activeert of juist de activeert bij sommige contracten moet deze barrierprice aangeraakt...Lees meer
pinrisk
  ... de zogenaamde pin risk is het risico dat een schrijver loopt als de koers ongeveer gelijk is aan de...Lees meer
antilliaanse gulden
  ... Voor de invoering van de euro was de antilliaanse gulden de munteenheid van de nederlandse antillen...Lees meer
break away
  ... een break away is een term uit de technische analyse en geeft de situatie weer waarin een koersontwikkeling plotseling...Lees meer
buying the dips
  ... onder buying the dips verstaan we een beleggingsstrategie waarbij aandelen door zogenaamd koopjesjagers worden gekocht net na een...Lees meer
cautie
  ... de cautie is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
collusion
  ... onder collusion verstaan we elke actie die tot doel heeft om de indruk te wekken dat er activiteit op de...Lees meer
market if touched order
  ... een market if touched order is een effectenorder waarbij de kooplimiet onder de actuele koers van dat...Lees meer
market not held order
  ... een market not held order is een grote effectenorder waarbij de uitvoering voor een groot deel aan...Lees meer
marketorder
  ... een marketorder is een order om te kopen of te verkopen tegen de beste koers die te maken is...Lees meer
marktmanipulatie
  ... we spreken van marktmanipulatie als een partij met een grote positie in een bepaald beursgenoteerd fonds grote partijen aandelen koopt...Lees meer
wegzakken
  ... we spreken van wegzakken bij van effecten en indices wanneer deze zeer geleidelijk in koers dalen zonder dat daar op...Lees meer
congestie
  ... congestie is een term uit de technische analyse die aangeeft dat de koers slechts weinig wijzigt en de koersen tussen...Lees meer
conversiewaarde
  ... bij een converteerbare obligatie verstaan we onder de conversiewaarde de waarde die bepaald wordt door de koers van het aandeel...Lees meer
waarschijnlijkheidscontrole
  ... een waarschijnlijkheidscontrole is een in een computerprogramma geprogrammeerde controle waarbij wordt nagegaan of het ingebrachte gegeven bestaanbaar is...Lees meer
barchart
  ... de barchart is een techniek om koersen grafisch af te beelden heeft de vorm van een verticale lijn...Lees meer
aflossingsindexering
  ... onder aflossingsindexering verstaan we een manier om obligaties af te lossen waarbij de koers waartegen deze obligaties worden afgelost wordt...Lees meer
bbied
  ... b is in de financiã«le pers in het algemeen de afkorting van bieden het geeft de prijs die op een...Lees meer
at the money
  ... een at the money optie is een optie waarbij de uitoefenprijs zeer dicht bij de koers van de...Lees meer
circa order
  ... een circaorder is een opdracht tot het uitvoeren van een effectenorder waarbij de koers waarop deze moet worden uitgevoerd...Lees meer
beursindex
  ... het begrip beursindex wordt dagelijks in de media genoemd bijvoorbeeld de aex of de dowjones maar wat is nu zo'n...Lees meer
detrended price oscillator
  ... detrended price oscillator of dpo is een combinatie van eenkoersgrafiek en een voortschrijdend gemiddelde waarbij...Lees meer
DPO
  ... detrended price oscillator of dpo is een combinatie van eenkoersgrafiek en een voortschrijdend gemiddelde waarbij...Lees meer
discount beleggingsfonds
  ... onder de discount ten opzicht van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds verstaan we het verschijnsel dat dat de...Lees meer
Elder ray
  ... de "elder ray" indicator is ontwikkeld door elder in 1989 en komt uitgebreid aan bod in zijn boek...Lees meer
eagle
  ... de eagle is een amerikaanse massief gouden munt goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen...Lees meer
ecart
  ... onder het ecart verstaan we de uitdrukking voor het verschil tussen een termijnkoers en contante koers zonder daarbij het onderscheid...Lees meer
directionaltrading
  ... we spreken van directional trading bij een vorm van trading waarbij de resultaten afhankelijk zijn van een juiste "voorspelling"...Lees meer
spreadtrading
  ... we spreken van spread trading bij een vorm van trading waarbij de de maximale resultaten afhankelijk zijn van een...Lees meer
frontspread
  ... een frontspread is de omgekeerde vorm van de backspread dit is een optiestrategie waarbij meer opties worden geschreven dan gekocht...Lees meer
haussestemming
  ... in het algemeen verstaan we onder een haussestemming een periode van groot optimisme en niets kan onder die omstandigheden dat...Lees meer
koersen van cryptogeld
  ... Het bepalen van de koers van cryptogeld is een ingewikkeld verhaal zeker als we het uit willen gaan drukken in de locale valuata...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.