Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 25 april 2016

Warren Buffett

Warren Buffett 


Warren Buffett is een van 's werelds bekendste  beleggers. Warren Buffett  is nu directeur van Berkshire Hartaway, een beleggingsmaatschappij.

De beleggingsmaatschapppij is zeer succesvol. Als iemand bij de start in 1956 voor 10.000 dollar  participaties in beleggingsfonds van Warren Buffett had genomen, zouden deze nu 280 miljoen waard geweest zijn.

De vuistregels die Warren Buffett  hanteer voor het selecteren van zijn beleggingen zijn bedrieglijk simpel:


 • Kijk niet naar de aandelenmarkt als geheel   
 • Maak je geen zorgen over de economie   
 • Koop het bedrijf, niet het  aandeel .


Het belangrijkste van deze punten is misschien wel dat Buffett niet denkt in termen van aandelenmarkten of beurzen. Aandelen zijn onbelangrijk, het is bij Warren Buffett het bedrijf dat achter de aandelen zit dat voor hem telt bij de beslissing om al dan niet in het bedrijf te investeren.

Elk aandeel hoort bij een bedrijf, een organisatie waar leiders, managers de dienst uitmaken en waar mensen in dienst zijn. Een onderneming die producten of diensten levert aan klanten. Buffett zei hierover zelf:

"we kijken alleen naar individuele bedrijven. En als we het over aandelen hebben denken we niet in termen van papiertjes die op en neer gaan in de kranten. We beleggen in bedrijven, niet in een tickersymbol".

Buffett is daarbij uitsluitend geinteresseerd in het kopen van wat hij buitengewone bedrijven noemt. Kenmerken van deze bedrijven zijn:


 • dat ze geen geen buitengewone schulden hebben, 
 • De doelstelling en de producten van het bedrijf moeten simpel te begrijpen zijn.
 • De winsten mogen best verder in de toekomst liggen, als ze maar redelijk zeker zijn. 5 tot 20 jaar is voor Warren Buffett acceptabel.

Deze periode bepaalt daarmee ook direct de beleggingshorizon waar we over praten.

Er moet sprake zijn van een controleerbare zekerheid waarbij elke vorm van "hopen" in plaats van "weten" als verkeerd wordt gezien.


Zelf Beleggen als Warren Buffett. Kan dat?


1. Begrijp het bedrijf en wat het doet.
Een bedrijf dat diensten verleent voor obscure computersoftware, waarbij alleen intimi begrijpen wat er gebeurt, valt dus voor de meeste beleggers af. Buffett heeft zelf een voorkeur voor wat hij "consumer goods" noemt. Hieronder vallen bijvoorbeeld voedingsmiddelen en dranken, dagbladen, verzekeringsmaatschappijen, meubilair, ofwel die zaken die iedereen op zijn tijd wel nodig heeft.

2 Kies sterke bedrijven
Zoek naar bedrijven die al een aantoonbare voorsprong hebben op hun concurrenten. Die voorsprong uit zich bijvoorbeeld door de ligging van het bedrijf, de al gevestigde merknamen en de bekendheid van de merken, of het bedrijf in het bezit van patenten is etc. Dit maakt hun toekomst qua rendement en risico beter te voorspellen.

3. Kies voor bedrijven die nog groeien
Hoewel je in principe ook geld kunt verdienen met bedrijven die niet meer groeien, (bijvoorbeeld omdat ze dividend uitbetlane of doordat ze hun aandelen terugkopen) heeft het de voorkeur van Warren Buffett om te beleggen in groeiende bedrijven.

4. Kies fondsen met een redelijk rendement
En naast dat rendement een goede verwachting voor het toekomstige rendement.  Een rendement van 15% is noodzakelijk om het op de lange duur beter te doen dan spaargelden.

5. Zoek bedrijven met weinig schuld.
Aflossing van de schulden en het betalen van de rente kosten gewoon teveel geld dat beter besteed zou kunnen worden. En als er al veel schuld is dan maakt dat het aantrekken van geld voor expansie een stuk moeilijker. Kengetallen die daarbij worden bekeken zijn de debt to equity ratio, de current ratio en de quick ratio.

6. Spreiding in de portefeulle is niet van belang
Dit is natuurlijk fors in tegenstelling tot de meeste beleggers die pogen hun risico te verminderen door beleggingen te spreiden. De portefeuille van Warren Buffett bevat een gering aantal van deze speciale fondsen. Het voordeel is dat die fondsen dan ook in flinke aantallen gekocht kunnen worden.

“I will tell you how to become rich. Close the doors. Be fearful
when others are greedy. Be greedy when others are fearful.”
– Warren Buffett

Nog een citaat van deze man, die zoveel fraaie citaten op zijn naam heeft staan:

"You should invest in a business that even a fool can run, because someday a fool will. "
– Warren Buffett

Buffett had dus zo zijn eigen idee over het management van bedrijven. Uit bovenstaande uitspraak valt al af te leiden dat dit niet altijd even positief was.

Er is al vaker geprobeerd de logica van Buffett in programmeerbare regels te vatten maar tot nu toe zonder al te veel succes. Of er ooit zoiets als een tradingsysteem "volgens Buffett" zal komen is dan ook zeer de vraag. Dus daarom nog een rijtje uitspraken van deze kleurrijke belegger:

 • Investeer nooit in een bedrijf dat je zelf niet begrijpt.
 • Je kunt risico beperken door je slecht op een paar bedrijven te concentreren
 • Koop bedrijven met een lange geschiedenis qua winstgevendheid en die dominant zijn in hun markt
 • Je hebt geen gelijk of ongelijk omdat de massa het al dan niet met je eens is. Je hebt gelijk omdat je gevens en je redenatie correct zijn
 • Wees voorzichtig als anderen hebzuchtig worden wees zelf alleen hebzuchtig als anderen in paniek gaan raken
 • Als u er niet tegen kunt dat uw belegging 50% in waarde daalt en in paniek raakt dan hebt u op de financiële markten niets te zoeken
 • Optimisme is de grootste vijand van de rationele belegger
 • Als je in staat bent om "nee" te zeggen heb je als belegger een grote voorsprong
 • Je kunt grote successen behalen door niets te doen. Maar veel beleggers kunnen de verleiding om te kopen of te verkopen niet weerstaan.
 • Afwachten tot vervelens toe is de hoeksteen van het beleggen
 • Een belegger moet handelen alsof hij in zijn leven slechts 20 kansen krijgt om dat te doen
 • De sprongen in de koersen zijn meer te danken aan het lemming-achtige gedrag van grote beleggers dan dat het iets te maken heeft met de waardering van het bedrijf waar ze de aandelen in bezitten. 
 • Lemmingen hebben een slechte naam als groep maar individueel is er nog nooit eentje slecht in het nieuws gekomen
 • Je hoeft als belegger maar een paar dingen goed te doen zolang je de grote fouten maar weet te vermijden. 
 • Kijk niet naar jaarresultaten maar beoordeel de cijfers over een periode van vier of vijf jaar. 
 • Kijk naar het rendement van de belegging als geheel en niet naar de winst per aandeel.
 • Zoek bedrijven die een kans maken op hoge rendementen
 • Het belangrijker om "nee" te zeggen tegen een beleggingsmogelijkheid dan "ja"
 • Beleggen is iets voor de lange termijn
 • Heeft het bedrijf waar u in beleggen wilt goede vooruitzichten voor de lange termijn?
 • Om buitengewone resultaten te behalen is het niet nodig om buitengewone dingen te doen. 
 • Bedenk dat de markten zelf manisch-depressief zijn
 • Koop een deel van een bedrijf in plaats van aandelen
 • Een brede spreiding is alleen nodig bij beleggers die niet weten wat ze aan het doen zijn.
 • Een belegger met een belang in een uitstekend bedrijf moet net zo met de aandelen omgaan als dat de eigenaar van het gehele bedrijf zou doen. 
Gebruikte begrippen in Warren Buffett


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenmarkt
  ... Onder het meer abstracte begrip aandelenmarkt verstaan we het niet als zodanig zichtbare geheel van formele en informeel geregelde beurzen...Lees meer
aantrekken
  ... We spreken in twee gevallen van aantrekken namelijk bij 1 het proces van het binnenhalen van liquide middelen...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer
beleggingshorizon
  ... Onder de beleggingshorizon verstaan we de periode dat het geld bestemd voor een belegging kan worden gemist...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
close
  ... de slotkoers ofwel slot of close is de koers die geldt op het moment dat de beurs gesloten wordt...Lees meer
current ratio
  ... de current ratio is een verhoudingsgetal dat indiceert in welke mate een bedrijf aan zijn kortlopende verplichtingen kan voldoen...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
spreiding
  ... ten einde het risico van individuele fondsen in een portefeuille te vermijden wordt er aan spreiding gedaan...Lees meer
stuk
  ... een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.