Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 18 maart 2016

Vennootschap

Vennootschap


Een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die één of meerdere eigenaren, de aandeelhouders, heeft.

We onderscheiden de NV of Naamloze Vennootschap,de BV of Besloten Vennootschap en de CV of Commanditaire Vennootschap

Bij de BV staan de aandelen echter altijd op naam en zijn opgenomen in een aandeelhoudersregister en zijn meestal niet of slecht verhandelbaar.

Meestal dient er een notaris aan te pas te komen om de aandelen van de BV in andere handen te doen overgaan.

Aandelen van een NV zijn meestal aan toonder en daardoor eenvoudig (bijvoorbeeld op de beurs) te verhandelen.
Gebruikte begrippen in vennootschap


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandeelhoudersregister
  ... Het aandeelhoudersregister is een door het bestuur van een naamloze of besloten vennootschap bijgehouden register met daarin de gegevens van...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
commanditaire vennootschap
  ... een commanditaire vennootschap of cv is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen waarbij een of meer personen uitsluitend...Lees meer
naamloze vennootschap
  ... de naamloze vennootschap is een bij notariële akte opgerichte vennootschap met rechtspersoonlijkheid waarbij de aandelen niet op naam...Lees meer
notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariële aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer

Begrippen waar vennootschap in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
actionist
  ... de aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal niet...Lees meer
aandeelhoudersvergadering
  ... Volgens de wet heeft de aandeelhoudersvergadering in principe de hoogste macht in een vennootschap door verschillende beschermingsconstructies is deze macht in...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
commerciële balans
  ... deze deskundigen worden ingeroepen bij geschillen in...Lees meer
aandeel in portefeuille
  ... Er zijn 2 mogelijkheden van toepassing bij de term "aandeel in portefeuille" Ten eerste als andere term voor aandelen...Lees meer
aandeel met nominale waarde
  ... Een aandeel met nominale waarde is een aandeel waarop vermeld staat welk deel van het maatschappelijk kapitaal...Lees meer
aandeel op naam
  ... Een aandeel op naam is een aandeel dat voorzien is van de naam van de aandeelhouder en dat...Lees meer
aandeel op naam
  ... Een aandeel op naam is een aandeel dat voorzien is van de naam van deaandeelhouder...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelbewijs
  ... Een aandeelbewijs is een rechtsgeldig document waarop het recht op een evenredig deel van het kapitaal van een vennootschap is...Lees meer
aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandeelhoudersaansprakelijkheid
  ... Aandeelhoudersaansprakelijkheid betreft mensen die aandelen bezitten ofwel de aandeelhouders de aandeelhouder is als mede eigenaar aansprakelijk voor wat de...Lees meer
aandeelhoudersregister
  ... Het aandeelhoudersregister is een door het bestuur van een naamloze of besloten vennootschap bijgehouden register met daarin de gegevens van...Lees meer
aandelenregister
  ... het aandeelhoudersregister is een door het bestuur van een naamloze of besloten vennootschap bijgehouden register met daarin de gegevens van...Lees meer
aandelen blokkeringsregeling
  ... De zogenaamde aandelenblokkeringsregeling betreft een bepaling in de statuten van een vennootschap die bepaalt dat aandelen niet verkocht mogen...Lees meer
aandelenblokkeringsregeling
  ... De zogenaamde aandelenblokkeringsregeling betreft een bepaling in de statuten van een vennootschap die bepaalt dat aandelen niet verkocht mogen...Lees meer
aandelen in portefeuille
  ... Onder de zogenaamde aandelen in portefeuille of niet uitgegeven aandelen verstaan we die aandelen die een vennootschap nog...Lees meer
aandeleninportefeuille
  ... Onder de zogenaamde aandelen in portefeuille of niet uitgegeven aandelen verstaan we die aandelen die een vennootschap nog...Lees meer
aandelenkapitaal
  ... Onder het aandelenkapitaal ook wel aandelenvermogen van een vennootschap ofwel kortweg het kapitaal verstaan we het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd...Lees meer
aandelenovername
  ... Met het begrip aandelenovername verstaan we de overname van een vennootschap door het overnemen van de aandelen. Soms gebeurt dit op...Lees meer
aandelenpakket
  ... onder een aandelenpakket verstaan we een groot aantal aandelen een pakket in vakjargon van een vennootschap dat in het bezit...Lees meer
aandelenpositie
  ... onder het innemen of het nemen van een aandelenpositie verstaan we een risicodragende belegging in een vennootschap deze vennootschap kan...Lees meer
aandelenregister
  ... het aandelenregister is een register dat het bestuur van een vennootschap bijhoudt en waarin per aandeel of groep aandelen is...Lees meer
aanmerkelijk belang
  ... We spreken van een aanmerkelijk belang van een belegger als diens aandelenbezit minimaal een bepaald percentage meestal 5% van...Lees meer
aansprakelijkvermogen
  ... Onder het aansprakelijke vermogen van een bedrijf meestal een vennootschap verstaan we het eigen vermogen dat wordt uitgebreid met achtergestelde...Lees meer
ingekocht aandeel
  ... een ingekocht aandeel is een aandeel dat uitgegeven is geweest maar later door de vennootschap is...Lees meer
administratiekantoor
  ... Onder de zogenaamde administratieve organisatie verstaan we het geheel van regels procedures en andere maatregelen om de administratie van...Lees meer
anti overval constructie
  ... Onder een anti overval constructie verstaan we een clausule in de statuten van een naamloze vennootschap waardoor deze...Lees meer
antiovervalconstructie
  ... Onder een anti overval constructie verstaan we een clausule in de statuten van een naamloze vennootschap waardoor deze...Lees meer
aandelenportefeuille
  ... er zijn 2 mogelijkheden van toepassing bij de term "aandeel in portefeuille" 1 als andere term voor aandelen...Lees meer
aandelenemissie
  ... Onder een aandelenemissie verstaan we de het werven van kapitaal door een onderneming in het algemeen een vennootschap door middel...Lees meer
beschermingsmuur
  ... onder het begrip beschermingsmuur wordt ongeveer hetzelfde verstaan als onder een beschermingsconstructie dit is een een middel om een overname tegen...Lees meer
aandelenfusie
  ... Bij een zogenaamde aandelenfusie van twee ondernemingen meestal een vennootschap vindt er een nieuwe verdeling van de aandelen plaats...Lees meer
beherende vennoot
  ... Onder de beherende vennoot verstaan we de vennoot in een commanditaire vennootschap die in de zaken van de vennootschap...Lees meer
reversed takeover
  ... een reversed takeover is een minder gebruikelijke overnameconstructie waarbij de overgenomen vennootschap in het bezit komt van de aandelen...Lees meer
structuurvennootschap
  ... vorm van een naamloze vennootschap waarbij de macht van de aandeelhouders beperkt is...Lees meer
intrekken van aandelen
  ... onder het intrekken van aandelen verstaan we het feit dat een vennootschap het geplaatst kapitaal in aandelen kan...Lees meer
overheid affidavit
  ... de term affidavit kent een tweetal betekenissen 1 een affidavit is een onder ede afgelegde verklaring tegenover een daartoe bevoegde ambtenaar...Lees meer
algemene vergadering van aandeelhouders
  ... De algemene vergadering van aandeelhouders is het hoogste orgaan binnen een vennootschap dat oa de bevoegdheid om...Lees meer
AVA
  ... De algemene vergadering van aandeelhouders is het hoogste orgaan binnen een vennootschap dat oa de bevoegdheid om...Lees meer
authorized shares
  ... Onder authorized shares verstaan we het maximale aantal aandelen dat een vennootschap mag uitgeven volgens haar eigen statuten...Lees meer
ondernemer
  ... onder een ondernemer verstaan we een persoon die risicodragend kapitaal bijeen brengt hetzij van zichzelf hetzij van anderen of een...Lees meer
uitbreiding kapitaal
  ... verhoging van het geplaatst kapitaal bij een naamloze vennootschap en besloten vennootschap is verhoging van het geplaatste kapitaal...Lees meer
scheeps cv
  ... een wereld waarin constructies met een commanditaire vennootschap veel worden toegepast is de zogenaamde scheeps cv...Lees meer
bedrijfslid vereniging effectenhandel
  ... een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel is een rechtspersoon dan wel een vennootschap of een natuurlijk...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
beursnotering
  ... het hebben van een beursnotering wil zeggen dat een fonds op een effectenbeurs wordt verhandeld voor veel ondernemers is een beursnotering...Lees meer
fiscale beleggingsinstelling
  ... een fiscale beleggingsinstelling is een beleggingsmaatschappij die onder bepaalde voorwaarden geen vennootschapsbelasting verschuldigd is...Lees meer
holdingmaatschappij
  ... een zogenaamde holding maatschappij of het meestal gebruikte "holding" is een speciale vennootschap die tot doel heeft het direct of...Lees meer
financiële activa
  ... onder de financiële activa verstaan we de activa die de vorm van een vermogenstitel hebben dit wil zeggen dat deze...Lees meer
hoofdelijke schuldenaren
  ... de hoofdelijke schuldenaren worden ook wel solidaire schuldenaren genoemd het zijn schuldenaren die ieder voor het geheel aansprakelijk zijn...Lees meer
houdstermaatschappij
  ... een houdstermaatschappij ofwel holding is een vennootschap die geen andere activiteit heeft dan het beheren van aandelen van een andere...Lees meer
juridische fusie
  ... een juridische fusie is een rechtshandeling waarbij vennootschap a het vermogen van vennootschap b verkrijgt of waarbij een nieuwe...Lees meer
kapitaalbelasting
  ... onder kapitaalbelasting verstaan we de belasting geheven over het bijeenbrengen van een in aandelen verdeeld kapitaal van nederlandsche nv of...Lees meer
kapitaalvermeerdering
  ... onder een kapitaalvermeerdering verstaan we de uitbreiding van het geplaatste maatschappelijk kapitaal van een vennootschap in het algemeen zal dit...Lees meer
kapitaalvermindering
  ... onder kapitaalvermindering verstaan we het terugbrengen van het door een vennootschap geplaatste kapitaal door het innemen van aandelen...Lees meer
aanvraagtottoelating
  ... Onder een aanvraag tot toelating verstaan we het verzoek van een vennootschap om een offici ële notering te krijgen...Lees meer
antiverwateringsclausule
  ... Een anti verwateringsclausule is een bepaling bij de uitgifte van ondermeer warrants dat uitoefening van de warrants niet mag...Lees meer
geplaatst kapitaal
  ... het zogenaamde geplaatst kapitaal is het gedeelte van het maatschappelijk kapitaal waarvoor de vennootschap aandelen heeft uitgegeven...Lees meer
gifpil
  ... een zogenaamde gifpil is een beschermingsconstructie tegen vijandige overnames...Lees meer
stemrecht aandeelhouder
  ... het stemrecht aandeelhouder is het recht dat de wet aan een aandeelhouder toekent om zijn zeggenschap in een naamloze...Lees meer
fiscale eenheid
  ... onder een fiscale eenheid verstaan we een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap die 99% of meer van alle...Lees meer
eurobv
  ... we spreken van een eurobv bij een combinatie van een engelse limited engelse vorm van de besloten vennootschap of bv...Lees meer
investor relations
  ... onder investor relations verstaan we de functie binnen een vennootschap die zich bezig houdt met het onderhouden van contacten...Lees meer
marktkapitalisatie
  ... onder de marktkapitalisatie verstaan we het aantal in omloop zijnde aandelen van een vennootschap vermenigvuldigd met de actuele koers...Lees meer
volgestorte aandelen
  ... volgestorte aandelen zijn aandelen die door een vennootschap zijn uitgegeven en waarbij de nominale waarde van de aandelen volledig is betaald...Lees meer
omzetcijfer per aandeel
  ... het omzetcijfer per aandeel is de geldswaarde van de jaaromzet van een vennootschap gedeeld door het geplaatste aandelenkapitaal...Lees meer
open naamloze vennootschap
  ... onder een open naamloze vennootschap verstaan we een naamloze vennootschap waarbij de aandelen voor iedereen te kopen zijn...Lees meer
tegenstrijdig belang
  ... we spreken van een tegenstrijdig belang in de situatie waarin bijv één of meer van de bestuurders van een...Lees meer
dividenduitkering
  ... onder de dividenduitkering verstaan we de daadwerkelijke uitkering dus het in geld of effecten bijschrijven op de effectenrekening van het...Lees meer
doorstootverplichting
  ... de term doorstootverplichting komt uit de wereld van het beleggen in onroerend goed want naast het zelfstandig beleggen in onroerend goed...Lees meer
eigenvermogen
  ... het eigen vermogen bestaat uit de waarde van de bezittingen de activa minus de schulden passiva in beide gevallen van...Lees meer
noteringseis
  ... een noteringseis is een eis waaraan een vennootschap moet voldoen om in de officiële notering van de beurs te kunnen...Lees meer
obligo op aandelen
  ... onder het obligo op aandelen verstaan we een volstortingsverplichting van aandeelhouders van op naam gestelde nog niet volgestorte...Lees meer
stemrecht
  ... een aandeelhouder heeft stemrecht bij de aandelen die hij heeft dit stemrecht kan op de algemene vergadering van aandeelhouders ava...Lees meer
hoeontstaanaandelen
  ... stel een bedrijf wil een transportbedrijf beginnen transformeert tot vennootschap en gaat ter financiering van dit transportbedrijf aandelen...Lees meer
preferentaandeel
  ... aan een preferent aandeel zijn bepaalde voorrechten verbonden met name waar het gaat om stemrecht dividend en of winstdeling...Lees meer
intrinsiekewaarde per aandeel
  ... de intrinsieke waarde per aandeel is de totale intrinsieke waarde van een vennootschap gedeeld door het aantal...Lees meer
management buy out
  ... onder een management buy out verstaan we het uitkopen van de huidige aandeelhouders door het management of het...Lees meer
naamloze vennootschap
  ... de naamloze vennootschap is een bij notariële akte opgerichte vennootschap met rechtspersoonlijkheid waarbij de aandelen niet op naam...Lees meer
poisonpill
  ... een poison pill is een vorm van bescherming tegen overname voor een vennootschap waarbij een vooraf bedachte constructie van...Lees meer
firmant
  ... een firmant is een persoon met een éénmanszaak maar die niet onder eigen naam werkt hij gebruikt een aparte handelsnaam...Lees meer
beding van décharge
  ... een beding van dã©charge is een beding bij de verkoop van een niet volgestort aandeel dat bepaalt dat...Lees meer
beursfonds
  ... beursfonds is een aanduiding voor de aandelen obligaties etc van een vennootschap instelling etc die op de effectenbeurs worden verhandeld...Lees meer
conversieequivalent
  ... het conversie equivalent is de eigenlijk effectieve kostprijs van een door conversie verkregen aandeel in een vennootschap uitgaande van...Lees meer
conversie
  ... het begrip conversie kent meerdere betekenissen 1omwisseling van het ene waardepapier in het andere 2 optiestrategie waarbij kunstmatige aandelen opties en of...Lees meer
oprichtersaandeel
  ... een oprichtersaandeel of oprichtersbewijs is een speciaal aandeel met vaak extra rechten waar uitsluitend de oprichters van een vennootschap houder van...Lees meer
oprichtersbewijs
  ... een oprichtersbewijs is een door de oprichters ondertekend document waaruit de stichting van de vennootschap blijkt later vervangen door de...Lees meer
bedrijfsfusie
  ... onder een bedrijfsfusie verstaan we het geheel van stappen waarbij een eerste vennootschap het vermogen van een tweede vennootschap...Lees meer
DGA
  ... de directeur grootaandeelhouder is de directeur van een vennootschap veelal een besloten vennootschap die via een groot aandelenbelang in...Lees meer
directeurgrootaandeelhouder
  ... de directeur grootaandeelhouder is de directeur van een vennootschap veelal een besloten vennootschap die via een groot aandelenbelang in...Lees meer
film cv
  ... de film cv is een beleggingsmogelijkheid die veel mensen aanspreekt films zijn voor de makers en producenten vaak onvoorspelbare investeringen...Lees meer
privékapitaal
  ... het privé kapitaal is het vermogen van een natuurlijk persoon dat noch tot het aansprakelijk vermogen van een naamloze...Lees meer
publikatiebalans
  ... de publikatie balans is een speciale wat minder gedetailleerde uitvoering van de balans van een vennootschap die gedeponeerd moet worden...Lees meer
publicatieplicht
  ... de zogenaamde publikatieplicht is de verplichting om een bepaald feit bekend te maken op de door de wet voorgeschreven...Lees meer
quorum
  ... een quorum is een aantal leden van een vereniging aantal aandeelhouders van een vennootschap etc dat op een vergadering tenminste...Lees meer
raid
  ... een zogenaamde raid is een al dan niet geslaagde poging tot een vijandige overname van een beursgenoteerde vennootschap...Lees meer
rederij
  ... in principe is een rederij een samenwerkingsvorm die van rechtswege bestaat tussen de mede eigenaren van een schip deze gebruiken...Lees meer
vennootschap onder firma
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer
VOF
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer
commissaris
  ... onder commissionairsdwang verstaan we een bepaling in de zogenaamde beschikking beursverkeer 1947 die inhoudt dat aan en verkoop van effecten...Lees meer
grote vennootschap
  ... een zogenaamde grote vennootschap is een andere benaming voor een structuurvennootschap het is een naamloze vennootschap of besloten vennootschap die...Lees meer
structuur vennootschap
  ... een zogenaamde grote vennootschap is een andere benaming voor een structuurvennootschap het is een naamloze vennootschap of besloten vennootschap die...Lees meer
EOCC
  ... de european options clearing corporation bv meestal gemakshalve afgekort tot eocc was het holding instituut...Lees meer
european stock options clearing corporation bv
  ... de european options clearing corporation bv meestal gemakshalve afgekort tot eocc was het holding instituut...Lees meer
derogatieakte
  ... onder een derogatie akte die ook wel vennootschapsverklaring wordt genoemd verstaan we een akte waarin de vennoten van een...Lees meer
dividend declaratie
  ... de dividenddeclaratie is een aankondiging door een vennootschap dat het uit te keren dividend op haar aandelen per een bepaalde...Lees meer
dividendegalisatie
  ... onder de zogenaamde "dividendegalisatie" verstaan we het beleid van een vennootschap om fluctuaties in de winst niet terstond in de...Lees meer
jaarverslag
  ... onder het jaarverslag van een onderneming verstaan we het jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag...Lees meer
maatschappelijk kapitaal
  ... we sproken in plaats van het zogenaamde maatschappelijk kapitaal ook wel van het statutair kapitaal...Lees meer
obligatie aan toonder
  ... een obligatie aan toonder is een anoniem bewijs van deelname in het kapitaal van een vennootschap dat op...Lees meer
omzetting van een vennootschap
  ... omzetting van een vennootschap kan plaatsvinden door een statutenwijziging hiervoor is een door de algemene vergadering van...Lees meer
niet permanentvermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
risicomijdend vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
tijdelijk vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
vreemd vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
cyclisch aandeel
  ... een zogenaamd cyclisch aandeel is een aandeel in een vennootschap dat qua koersontwikkeling ongeveer dezelfde beweging maakt als een...Lees meer
onderaandeel
  ... een onderaandeel ontstaat als een vennootschap de nominale waarde van de aandelen gaat splitsen in een aantal aandelen die een...Lees meer
preferent aandeel
  ... een preferent aandeel is een aandeel waaraan bepaalde voorrechten zijn verbonden met name waar het gaat om stemrecht dividend...Lees meer
primair dividend
  ... primair dividend is een in de statuten van de vennootschap vastgestelde uitkering uit de winst aan de gewone aandeelhouders...Lees meer
prioriteitsaandeel
  ... een prioriteitsaandeel is een aandeel op naam waaraan het recht verbonden is om leden van de raad van commissarissen te...Lees meer
registeraandeel
  ... een registeraandeel is een aandeel dat geregistreerd staat in het aandelenregister van een naamloze of een besloten vennootschap...Lees meer
procuratiehouder
  ... de procuratiehouder is in dienst van een vennootschap en hij heeft middels een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid voor onbepaalde tijd gekregen...Lees meer
raad van bestuur
  ... de raad van bestuur is het feitelijke bestuur van een vennootschap nv of bv...Lees meer
privaat rechtelijke rechtspersoon
  ... een privaatrechtelijke rechtspersoon is een rechtspersoon die aan het privaatrecht haar ontstaan en bestaan ontleent de statuten van de...Lees meer
raad van commissarissen
  ... de raad van commissarissen is de vertegenwoordiging van de aandeelhoudershet is het orgaan dat toezicht houdt op het...Lees meer
rechtssubject
  ... een rechtssubject wordt als een persoon in het recht gezien dat wil zeggen drager van wettelijke rechten en plichten...Lees meer
rechtsvormen van ondernemingen
  ... gangbare rechtsvormen van ondernemingen de gangbare rechtsvormen van ondernemingen zijn 1 de eenmanszaak 2 de vennootschap onder firma 3 de commanditaire...Lees meer
industriefonds
  ... een industriefonds is een aandeel van een vennootschap die zich toelegt op industriële productie...Lees meer
investing for growth
  ... de investing for growth strategie van merrill lynch komt erop neer dat fondsen worden gekocht als het management...Lees meer
noteringscommitee
  ... het noteringscommitee is een belgische instelling die bepaalt welke effecten er op de beurs mogen worden verhandeld...Lees meer
orgineel aandeelbewijs
  ... we spreken van een orgineel aandeelbewijs als dit bij een administratiekantoor is ondergebracht dat op basis van dit aandeelbewijs...Lees meer
participatiebewijs
  ... een participatiebewijs is een bewijs van deelneming in een beleggingsdepot of beleggingsfonds dat recht geeft op een evenredig deel...Lees meer
firma
  ... een firma is geen aparte bedrijfsvorm maar een éénmansbedrijf dat niet onder de naam van de eigenaar werkt of een...Lees meer
gedelegeerd commissaris
  ... de persoon van de gedelegeerd commissaris is een lid van de raad van commissarissen in een naamloze of besloten...Lees meer
onmiddellijk aandeelhouder
  ... we spreken van een onmiddellijke aandeelhouder als deze de aandelen in de vennootschap direct bezit dus niet via andere...Lees meer
participatie
  ... een belegger koopt een participatie in een beleggingsfonds wat te vergelijken valt met het kopen van een aandeel van een...Lees meer
indelingen van ondernemingen
  ... voorkomende indelingen van ondernemingen zijn 1 de aard van de productie of het product primaire secundaire tertiaire en...Lees meer
overdracht aandelen op naam
  ... overdracht aandelen op naam is een akte van levering vereist en de betekening van die akte aan...Lees meer
oligarchische clausule
  ... een oligarchische clausule is een bepaling in de statuten van een vennootschap waarbij bijzondere bevoegdheden zoals bijvoorbeeld het benoemen...Lees meer
aflossing van een obligatie
  ... Onder "aflossing van een obligatie" verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom volgens...Lees meer
dividendvoorstel
  ... het dividend voorstel is het door het management van een vennootschap gemaakt voorstel over het uit te keren dividend...Lees meer
dividendbewijs
  ... een dividendbewijs is een onderdeel van een fysiek aandeel waarop het dividend door de betrokken vennootschap wordt uitbetaald in geld...Lees meer
gewone vennootschap
  ... de gewone vennootschap is een vorm van een naamloze vennootschap waarbij de aandeelhouders de commissarissen kunnen benoemen de directie kunnen aanstellen...Lees meer
deelneming
  ... onder een deelneming of ook wel financieel belang verstaan we een belang dat door een rechtspersoon wordt gehouden in een...Lees meer
gestort kapitaal
  ... het gestort kapitaal is het bedrag dat de aandeelhouders bij de aanvang van een naamloze vennootschap of een besloten...Lees meer
jaardividend
  ... het jaardividend is het totale dividend dat een vennootschap over een boekjaar uitkeert...Lees meer
automatische verwisseling
  ... Onder automatische verwisseling verstaan we de verwisseling van stockdividend en de bonussen van een bepaalde vennootschap die een depotcli ënt bezit...Lees meer
commissionair in effecten
  ... een commissionair in effecten is een natuurlijk persoon vennootschap of rechtspersoon die onder eigen naam of onder firma...Lees meer
effectenbewaarbedrijf
  ... met een effectenbewaarbedrijf bedoelen we een zogenaamd bewaarbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap dat door een bank wordt...Lees meer
uitstaande aandelen
  ... onder de uitstaande aandelen verstaan we het aantal aandelen dat eerder door een vennootschap is uitgegeven...Lees meer
bankverklaring
  ... Onder een bankverklaring verstaan we een verklaring die wordt afgelegd door een volgens de wet toezicht kredietwezen ingeschreven instelling...Lees meer
bevriende middelen
  ... met bevriende middelen bedoelen we geldmiddelen die door bevriende relaties zoals bijvoorbeeld de directeur van de vennootschap of de...Lees meer
rugzakvennootschap
  ... een rugzakvennootschap is een vennootschap die als het ware in een rugzak meegenomen kan worden naar het buitenland...Lees meer
trustmaatschappij
  ... een trustmaatschappij is een vennootschap die als trustee optreedt...Lees meer
vennoot
  ... een vennoot is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die samen met één of meer anderen overeen is gekomen om een...Lees meer
vermindering van kapitaal
  ... bij een vermindering van kapitaal hebben we het over een verlaging van het geplaatst kapitaal...Lees meer
voortzettingsbeding
  ... het voortzettingsbeding is een beding in een contract van een vennootschap onder firma bedoeld om duidelijkheid te scheppen bij het...Lees meer
vennootschap in oprichting
  ... onder een vennootschap in oprichting verstaan we het stadium voorafgaande aan de oprichting van een naamloze vennootschap of...Lees meer
verklaring van geen bezwaar
  ... een verklaring van geen bezwaar is een verklaring van de minister van justitie dat er geen bezwaar...Lees meer
locale fondsen
  ... onder locale fondsen verstaan we de aandelen die alleen op de beurs genoteerd staan van het land waar de...Lees meer
toelatingseisen
  ... dit zijn de eisen waaraan een vennootschap moet voldoen voordat een beursnotering kan worden verkregen...Lees meer
beurswaarde
  ... de beurswaarde wordt ook wel koerswaarde of effectieve waarde genoemd de beurswaarde van een bedrijf is het product van het aantal...Lees meer
lege vennootschap
  ... onder een lege vennootschap verstaan we een naamloze vennootschap of besloten vennootschap die gestopt is met haar activiteiten zonder...Lees meer
liquidatiesaldo
  ... het liquidatiesaldo is het bedrag dat bij opheffing van een vennootschap verdeeld wordt onder de aandeelhouders nadat alle schulden zijn...Lees meer
statuten
  ... in de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling vennootschap dient te voldoen zo is er de identiteit de organisatie en...Lees meer
beleggingsmaatschappij
  ... Als een onderneming geld van beleggers bij elkaar brengt en dat geld collectief belegt met een speciaal geformeerde deskundige staf...Lees meer
form13d
  ... het zogenaamde form 13d is een verslag dat een vennootschap in de verenigde staten in moet leveren bij de...Lees meer
formk10
  ... het zogenaamde form k10 is een financieel verslag dat een amerikaanse vennootschap jaarlijks in moet leveren bij de sec...Lees meer
formq10
  ... het zogenaamde form q10 is evenals het k10 rapport een gedetailleerd financieel verslag dat een amerikaanse vennootschap jaarlijks in...Lees meer
winstverdeling
  ... de winstverdeling is de verdeling van de nettowinst van een vennootschap over de reserves en over aandeelhouders die deze winst...Lees meer
commanditaire vennoot
  ... een commanditaire vennoot is een vennoot van een commanditaire vennootschap een ander woord is commandiet of stille vennoot...Lees meer
commanditaire vennootschap op aandelen
  ... een commanditaire vennootschap op aandelen is een commanditaire vennootschap met meerdere commanditaire of stille vennoten wier aandeel...Lees meer
commanditaire vennootschap
  ... een commanditaire vennootschap of cv is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen waarbij een of meer personen uitsluitend...Lees meer
enquêterecht
  ... het enquêterecht is het recht van de daartoe bevoegde personen die een bepaald belang in een naamloze vennootschap besloten vennootschap...Lees meer
opzegbare preferente aandelen
  ... bij opzegbare preferente aandelen is er sprake van preferente aandelen die volgens de statuten van de vennootschap op...Lees meer
winst per aandeel
  ... de winst per aandeel ofwel de wpa is de nettowinst van een vennootschap gedeeld door het aantal uitstaande...Lees meer
gegarandeerd dividend
  ... een gegarandeerd dividend is een vorm van dividend dat ongeacht de hoogte van de door de vennootschap gerealiseerde winst...Lees meer
openbaar bod
  ... een openbaar bod is de publieke mededeling dat een organisatie bereid is tegen nader te noemen voorwaarden alle aandelen...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
AG
  ... Een duitse naamloze vennootschap aktiengesellschaft is herkenbaar door ag achter de naam te plaatsen het is te vergelijken met ons...Lees meer
beschermingswal
  ... onder het begrip beschermingswal wordt ongeveer hetzelfde verstaan als onder een beschermingsconstructie dus een middel om een overname af te...Lees meer
halfjaarcijfers
  ... de halfjaarcijfers zijn de benaming voor de balans en de verlies en winstrekening die na het afsluiten van de eerste...Lees meer
pensioenbv
  ... een pensioen bv is een speciale vennootschap die alleen als doel heeft om tzt pensioen uit te kunnen betalen...Lees meer
beslote nvennootschap
  ... een besloten vennootschap vaak bv genoemd is een vorm van een vennootschap waarbij de aandelen op naam zijn gesteld en...Lees meer
BV
  ... een besloten vennootschap vaak bv genoemd is een vorm van een vennootschap waarbij de aandelen op naam zijn gesteld en...Lees meer
FBI
  ... fbi is een afkorting voor fiscale beleggingsinstelling er zijn twee verschillende soorten vennootschappen de een is geen fiscale beleggingsinstelling fbi en...Lees meer
fiscale beleggingsinstelling
  ... fbi is een afkorting voor fiscale beleggingsinstelling er zijn twee verschillende soorten vennootschappen de een is geen fiscale beleggingsinstelling fbi...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.