dinsdag 23 februari 2016

afbetalingskrediet

AfbetalingskredietOnder een "Afbetalingskrediet" of zoals het in de praktijk vaak genoemd wordt "kopen op afbetaling" verstaan we een koopovereenkomst, waarbij wordt door koper en verkoper wordt overeengekomen dat de koopprijs in een afgesproken aantal termijnen zal worden betaald.

Ook vindt er een eerste aanbetaling plaats, de zogenaamde kassastorting na de levering van het gekochte goed.

In de termijnen is de verschuldigde rente inbegrepen. De koper betaalt in het algemeen een vast bedrag per maand

Het eigendom van het gekochte goed gaat over op het moment dat het goed wordt geleverd dus dat is in het algemeen al direct na het sluiten van de overeenkomst. Ook als de koper het goed zou verkopen of op een andere manier van eigendom zou doen veranderen, dan nog blijft de afbetaling gewoon staan.

Met andere woorden, het goed dient niet als onderpand voor de lening.

Vertalingen afbetalingskrediet


Engels: Instalment credit

Gebruikte begrippen in afbetalingskrediet


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

afbetaling
  ... Onder afbetaling verstaan we betaling in een vooraf bepaald aantal termijnen van op krediet gekochte goederen een bekende vorm van...Lees meer
eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer

Begrippen waar afbetalingskrediet in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aanbetaling bij afbetalingskrediet
  ... Onder de aanbetaling bij afbetalingskrediet verstaan we het eerste bedrag dat betaald moet worden als we een afbetalingsregeling hebben...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.