Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 17 november 2015

Notaris

Notaris


Een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen, zoals (notariële) aktes opmaken en bewaren, daarvan de dagtekening verzekeren en afschriften of uittreksels van aktes uitgeven.
Gebruikte begrippen in notaris


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

uitgeven
  ... onder het uitgeven van effecten verstaan we het onderhands of openbaar via de beurs plaatsen van effecten...Lees meer

Begrippen waar notaris in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

partijakte
  ... een notariële akte is elke akte waar bij het opmaken een notaris is betrokken notariële akten kunnen worden onderscheiden...Lees meer
aanbod gerede betaling
  ... Onder een aanbod van gerede betaling verstaan we de mogelijkheid voor een debiteur bij wie de crediteur...Lees meer
koopakte
  ... de koopakte of koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis...Lees meer
kadaster
  ... de kabuse is de oorspronkelijke japanse naam voor de dark cloud cover bearish uit de candlestickanalyse...Lees meer
akte van transport
  ... Een akte van transport is een door een notaris opgemaakte akte waarin de partijen aangeven om het eigendomsrecht...Lees meer
akte van royement
  ... Onder een akte van royement verstaan we een opdracht om de hypothecaire inschrijving door te halen of bij...Lees meer
afsluitkosten
  ... Onder de afsluitkosten verstaan we alle kosten voor het afsluiten van een hypotheek...Lees meer
authentieke akte
  ... Een authentieke akte is een document dat is opgemaakt door of ten overstaan van een daartoe bevoegde ambtenaar zoals...Lees meer
authentieke akte
  ... Een authentieke akte is een document dat is opgemaakt door of ten overstaan van een daartoe bevoegde ambtenaar zoals...Lees meer
beding van eigenmachtige verkoop
  ... onder het beding van eigenmachtige verkoop verstaan we een beding in een hypotheekakte waarbij een eerste hypotheekhouder...Lees meer
individueel goed
  ... een individueel goed is een goed dat in beginsel bestemd is voor een persoon of soms een groep van...Lees meer
notarisverklaring
  ... de notarisverklaring is de verklaring die de notaris afgeeft na het passeren van een hypotheekakte...Lees meer
eigendomsakte
  ... onder de eigendomsakte verstaan we een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte de eigendomsakte wordt door de notaris verstrekt...Lees meer
minute
  ... een minuut akte wordt ook wel kortweg een minute genoemd het is het originele exemplaar van een door...Lees meer
minuutakte
  ... een minuut akte wordt ook wel kortweg een minute genoemd het is het originele exemplaar van een door...Lees meer
passeren van een akte
  ... het passeren van een akte is een formele handeling waarbij een akte bij de notaris in de...Lees meer
verlijden van een akte
  ... het passeren van een akte is een formele handeling waarbij een akte bij de notaris in de...Lees meer
pos neg verklaring
  ... een positieve of negatieve hypotheekverklaring is een onderhandse akte die op eerste verzoek van de geldverstrekker kan...Lees meer
positieve negatieve hypotheekverklaring
  ... een positieve of negatieve hypotheekverklaring is een onderhandse akte die op eerste verzoek van de geldverstrekker kan...Lees meer
passeerdatum
  ... de passeerdatum is de datum waarop een akte bij de notaris passeert...Lees meer
hypotheekakte
  ... onder de hypotheekakte verstaan we de akte waarin de overeenkomst wordt vastgelegd waarin de eigenaar van een onroerende zaak de...Lees meer
lotingsdatum
  ... de lotingsdatum is de datum waarop de notaris de loting verricht voor het aanwijzen van de aflosbaar gestelde stukken...Lees meer
hypothecaire inschrijving
  ... onder een hypothecaire inschrijving verstaan we het door de notaris laten registreren van de hypotheek in het hypothekenregister...Lees meer
Informele vereniging
  ... een informele vereniging is een vereniging waarvan de statuten niet door een notaris zijn gepasseerd en die niet in...Lees meer
onderhandse akte
  ... een onderhandse akte is een akte die opgemaakt is zonder tussenkomst van een daartoe bevoegd openbaar ambtenaar zoals bijvoorbeeld...Lees meer
overdrachtsakte
  ... de overdrachtsakteakte is de akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de koop en verkoop van onroerende zaken...Lees meer
hypotheekakte kosten
  ... de hypotheekaktekosten zijn de kosten die de notaris aan u in rekening brengt voor het passeren van de hypotheekakte en...Lees meer
notariële akte
  ... een notariële akte is elke akte waar bij het opmaken een notaris is betrokken notariële akten kunnen worden onderscheiden...Lees meer
bouwrente
  ... wanneer u een nieuwbouwwoning koopt waarvan de bouw al is begonnen voordat u bij de notaris bent geweest betaalt u...Lees meer
brevetakte
  ... met een brevetakte wordt een door een notaris opgemaakte akte bedoeld die hij niet zelf bewaart maar aan andere partijen...Lees meer
dalrentegarantie
  ... als u een hypotheekofferte heeft met dalrentegarantie dan kunt u nog profiteren van renteverlagingen totdat u naar de notaris gaat...Lees meer
borderel van inschrijving
  ... onder een borderel van inschrijving verstaan we een uittreksel uit de hypotheekakte dit borderel van inschrijving wordt bij het...Lees meer
royement
  ... als u een hypotheek afsluit wordt deze door de notaris ingeschreven in het hypotheekregister na aflossing wordt de hypotheek...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
verklaring van erfrecht
  ... een verklaring van erfrecht is een verklaring die door een notaris wordt opgemaakt waarin vermeld staat wie de...Lees meer
verklaring van executele
  ... onder een verklaring van executele verstaan we een door de notaris opgemaakte verklaring waarin staat wie de executeur...Lees meer
legalisatie
  ... onder legalisatie verstaan we een verklaring van echtheid van een niet authentieke akte dan wel van handtekeningen die meestal door...Lees meer
leveringsakte
  ... een leveringsakte is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom overgaat deze leveringsakte moet door een notaris worden opgemaakt en...Lees meer
testament
  ... het testament wordt ook wel de uiterste wil genoemd het is een herroepelijke verklaring van iemand deze wordt testateur...Lees meer
waarborgsom
  ... onder een waarborgsom die ook wel cautie genoemd wordt verstaan we een som geld die als zekerheid dient dat de...Lees meer
authentiek protest
  ... Onder een authentieke protest verstaan we een door de houder van een orderbiljet ook wel promesse genaamd een wissel...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.