zondag 19 april 2015

vooruitbetalingsgarantie

VooruitbetalingsgarantieDe vooruitbetalingsgarantie is de garantie die door de bank op verzoek van een leverancier of aannemer wordt gesteld wanneer deze al een deel van de koopsom c.q. aanneemsom vooruitbetaalt voordat de eigenlijk levering plaatsvindt.

De bank staat ervoor in dat indien de overeenkomst niet conform het contract wordt nagekomen, het vooruitbetaalde bedrag wordt terugbetaald.

Vertalingen van betalingsgarantie

Engels:  payment bond 

Gebruikte begrippen in vooruitbetalingsgarantie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aannemer
  ... Een aannemer zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon accepteert een opdracht voor het uitvoeren van een groot werk bijvoorbeeld...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betalingsgarantie
  ... onder een betalingsgarantie is een garantie waarbij de bank ervoor instaat dat bepaalde betalingen door een cli ënt verricht zullen worden...Lees meer
bond
  ... een bond is een in het verenigd koninkrijk en de verenigde staten gebruikte aanduiding voor een vaste rente dragende aflosbare...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
koopsom
  ... de term koopsom is afkomstig uit de pensioenwereld van een koopsom is sprake als u eenmalig een bedrag betaalt aan...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.