Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zaterdag 11 april 2015

calloptie

Calloptie

Voor veel beleggers zijn opties het einde. Ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden, ofwel in letterlijke zin, omdat men er het einde van zijn kapitaal mee ziet naderen.

Er zijn ook weinig financiële producten waarover zoveel vreemde verhalen in omloop zijn. U kent ze vast wel: De vrouw van de postbode van uw neef kent iemand die al zijn geld met opties verloren heeft, en dus weet iedereen dat opties levensgevaarlijk zijn en je snel van je geld afhelpen. Dit verhaal is even waar als het verhaal dat alle bloempotten levensgevaarlijk zijn, omdat er wel eens iemand een exemplaar op zijn hoofd gekregen heeft dat uit de vensterbank viel.

Beide vormen van het genoemde “einde”zijn overigens goed mogelijk. Ondoordacht en zonder kennis van zaken handelen met opties helpt u vrijwel zeker van uw geld af. Maar een goed gebruik zal u vrijwel altijd aan een aanzienlijk hoger rendement op uw beleggingen kunnen helpen, en het risico van uw beleggingen kunt er enorm mee verminderen, of zelfs tot nihil terugbrengen.

Een financieel instrument met vele kanten dus. Geen wonder dat er zoveel verhalen de ronde over doen. Laten we eerst eens van dichtbij gaan kijken waar we het over hebben aan de hand van een volledige verzonnen voorbeeld..

Stel u bent ervan overtuigd dat het aandeel ABC een prima belegging is. De koers van het aandeel ABC is op dit moment €95. Maar u krijgt pas in oktober de beschikking over het benodigde geld, en we leven nu in april. Alle kans dat ABC fors gestegen is tegen die tijd. We kopen dan een call ABC okt 95 optie. We betalen daar 2,50€ voor.

Dit wil zeggen dat we in oktober (om precies te zijn op de 3e vrijdag in oktober) het recht hebben om het aandeel ABC te kopen voor 95€, ongeacht de koers op dat moment.

Als de koers dan op €100 staat, kunnen we het met onze calloptie toch kopen voor €95, en maken eigenlijk meteen al €5 koerswinst. We hadden €2,50 betaald, en maken dus op onze optie een winst van €2,50, ofwel 100%!! Dat is niet gek. Maar er zit natuurlijk een addertje onder het gras. Want als de koers van het aandeel lager is dan 95 kunnen we het beter direct kopen, dan door onze optie te gebruiken. Maar onze aankoopkosten van €2,50 zijn we kwijt. Willen we die kosten terugverdienen, dan moet het aandeel in oktober ministens €95+€2,50 ofwel €97,50 zijn.

Of we bij dit soort gebruik van callopties geld verdienen is dus eigenlijk vooral afhankelijk van onze kennis om de richting van de beurs, en dan vooral van aandeel ABC te voorzien.

Laten we er meteen even een paar begrippen tegenaan gooien: We kochten een calloptie. Dat wil zeggen een recht om te KOPEN. Let wel, een recht en geen plicht. Willen we niet kopen, bijvoorbeeld omdat de koers in ons voorbeeld onder de 95 stond, dan kopen we niet. Die 95, de prijs waarop we kunnen kopen heet de uitoefenprijs. Onze optie liep tot oktober. Dan is oktober de uitoefenmaand. Opties lopen altijd tot de 3e vrijdag van de maand. Die vrijdag is de uitoefendatum. Het bedrag dat we voor de optie betaalden is de optiepremie of kortweg premie.

Calloptie in diagram.


De calloptie heeft een dusdanig bekende grafiekvorm, het zogenaamde winst/verlies diagram dat er zelfs een naam voor is, de hockeystick. Maar die komt niet direct tot stand maar pas aan het einde van de looptijd.
Maken we een winst/verlies diagram na 4 weken, dan zien we dat de waarde in theorie nog niet veel veranderd kan zijn.


Als we verder in de looptijd komen, dan zien we deze lijnen steeds langer worden. We zien ook dat het hier nog krommen zijn, en niet de uiteindelijke rechte lijnen.


We zien bij deze grafiek, een week voor de uitoefendatum de uiteindelijke vorm al terug.
Pas bij de onderste zien we de uiteindelijke Hockeystick figuur.


De rechten van de bezitter van een calloptie

Hebt u een calloptie in bezit? Dan bent u gerechtigd er de volgende dingen mee te doen:

Mogelijkheid 1:
U kunt de optie wanneer u wilt weer verkopen. De bedoeling is natuurlijk met winst maar blijkt uw visie op de beurs niet te kloppen dan kan het verstandig zijn om uw verlies te nemen om verdere verliezen tegen te gaan. Als u flink op winst staat kan verkopen interessant zijn omdat u dan waarschijnlijk ook nog wel wat verwachtingswaarde kunt vangen. Deze wordt steeds minder naarmate de uitoefendatum nadert.

Mogelijkheid 2:
U kunt de optie uitoefenen, dus de onderliggende aandelen kopen tegen de uitoefenprijs van de opties. Dat kan bij veel opties gedurende de gehele looptijd (Amerikaanse opties) en bij anderen alleen op de uitoefendatum.

Mogelijkheid 3:
U kunt de optie laten verlopen. Soms is een optie waardeloos geworden. Dan is het niet verstandig om deze nog af te sluiten. Dat kost alleen maar geld en levert niet of nauwelijks meer iets op.

Mogelijkheid 4:
U kunt uw risico verminderen als u uitsluitend een calloptie bezit door er een nieuwe calloptie op te schrijven. Dus u gebruikt de oorspronkelijke call als onderliggende waarde. Als de optie al wat gestegen is, dan kunt u er met een beetje geluk net zoveel (of nog iets meer) voor vangen als wat u voor de oorspronkelijke calloptie betaald hebt. We spreken in dat geval wel van een free trade.


Samenhang calloptie en putoptie

In dit schema is de samenhang tussen calloptie en putoptie nog eens schematisch weergegeven

samenhang calloptie en putoptie
Klik op afbeelding voor een betere kwaliteit
Gebruikte begrippen in calloptie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
hockeystick
  ... een zogenaamd hockeystick is het winstverliesdiagram van een goed beveiligde effectenportefeuille of een calloptie...Lees meer
in omloop
  ... we zeggen van een munt dat deze in omloop komt wanneer hij gewoon dag en dagelijks met het gewone...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
koerswinst
  ... onder koerswinst verstaan we de winst die wordt behaald door aandelen tegen een hogere prijs te verkopen dan waartegen ze...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
uitoefendatum
  ... de uitoefendatum is de laatste dag waarop het optierecht kan worden uitgeoefend in de praktijk is de uitoefendatum de derde vrijdag...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
uitoefenmaand
  ... de uitoefenmaand is de kalendermaand waarin opties aflopen de eigenlijke uitoefendatum of liever gezegd de laatste datum waarop handel in een...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
verwachtingswaarde
  ... vooral voor de schrijver van opties het verval van de verwachtingswaarde een belangrijk gegeven...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar calloptie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

opties op cryptogeld
  ... velen van u zullen wel eens van opties in de aandelenwereld gehoord hebben of er zelfs...Lees meer
hedgeratio
  ... de delta is de mate waarin de premie van een optie verandert bij het veranderen van de koers van de...Lees meer
empirische delta
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct de hedge ratio uit de black and scholes formule berekend...Lees meer
aandelenoptie
  ... Onder een zogenaamde aandelenoptie verstaan we voor de koper van de optie een verhandelbaar recht om aandelen te kopen...Lees meer
aangewezen worden
  ... we spreken van aangewezen worden als een schrijver van een calloptie wordt geselecteerd om zijn verkoopplicht na te komen...Lees meer
barrieroptie
  ... Een barrier option is een europees type optie met twee mogelijkheden een "knockout" mogelijkheid die ervoor zorgt...Lees meer
clickfonds
  ... in de jaren negentig was het zogenaamde clickfonds zeer populair daarna zakte de animo iets in maar af en toe duiken...Lees meer
covered straddle
  ... een covered straddle is een wat misleidende naam voor de volgende positie koop 100 aandelen en...Lees meer
gedekt schrijven
  ... gedekt schrijven is het schrijven van call opties terwijl men de onderliggende waarde of een call met lagere uitoefenprijs...Lees meer
windhandel
  ... de term windhandel kent meerdere betekenissen...Lees meer
covered call
  ... de covered call ofwel de gedekte call is een optiestrategie waarbij tegenover de...Lees meer
naakt schrijven
  ... onder naakt schrijven verstaan we het schrijven van een calloptie of een future zonder dat men de onderliggende waarde...Lees meer
amerikaanse optie
  ... Een amerikaanse optie is een optie die op elk moment vã³ã³r de eigenlijk uitoefendatum tussentijds uitgeoefend kan worden...Lees meer
at money
  ... We spreken van een at the money of atm optie bij een optie waarbij de uitoefenprijs zeer dicht...Lees meer
optie aangewezen
  ... we spreken van aangewezen worden als een schrijver van een calloptie wordt geselecteerd om zijn verkoopplicht na te komen...Lees meer
aandelenfase
  ... We spreken van de aandelenfase van een converteerbare obligatie als de koers van het bijbehorende aandeel al boven de conversiekoers...Lees meer
fiduciary call
  ... we spreken van een fiduciary call als we de combinatie aandeel + putoptie protective put vervangen door...Lees meer
gecalled worden
  ... de term gecalled worden wordt gebruikt bij schrijvers van opties die dus een bepaalde verplichting zijn aangegaan die ze...Lees meer
hefboomeffect
  ... het hefboomeffect of leverage is het verschijnsel dat we met een kleine investering een groter rendement kunnen krijgen...Lees meer
hockeystick
  ... een zogenaamd hockeystick is het winstverliesdiagram van een goed beveiligde effectenportefeuille of een calloptie...Lees meer
far out of the money
  ... het begrip far out of the money wordt gebruikt bij callopties waarvan de uitoefenprijs ver boven...Lees meer
out of the money
  ... we spreken van out of sample testing...Lees meer
assignment
  ... Onder assignment verstaan we het willekeurig at random aanwijzen van iemand met verplichtingen in opties short posities om de...Lees meer
free trade
  ... de free trade is een optiepositie een speciale variant van de vertical spread de positie wordt geopend door het kopen...Lees meer
koopjesjager(bij opties)
  ... de koopjesjager een term uit de wereld van de beleggerspsychologie vinden we onder de beginnende optiebeleggers deze nog...Lees meer
combination
  ... een long combination is een optiestrategie waarbij een putoptie en een calloptie gekocht worden met verschillende uitoefenprijzen...Lees meer
optiecontract
  ... een optiecontract is een standaardovereenkomst waarbij de houder koper van de optie tegen betaling van een optiepremie het recht heeft...Lees meer
return if execisedl
  ... de term return if exercised komt uit de wereld van het gedekt schrijven van callopties...Lees meer
returnifexecisedl
  ... de term return if exercised komt uit de wereld van het gedekt schrijven van callopties...Lees meer
straddle
  ... een straddle is een optiestrategie waarbij gelijktijdig een putoptie en een calloptie worden gekocht of verkocht waarbij de uitoefenmaand en...Lees meer
roll down
  ... onder een roll down verstaan we het sluiten van een geschreven calloptie en het opnieuw schrijven van een calloptie...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper van het recht om gedurende...Lees meer
shortpositie
  ... een shortpositie bij aandelen is een positie waarbij de aandelen wel verkocht zijn maar levering nog plaats moet vinden...Lees meer
risicobeheersing
  ... risicobeheersing cq risicobeheer is belangrijk voor elke belegger hoewel als...Lees meer
aanwijzing
  ... Onder aanwijzing of het aanwijzen van een belegger verstaan we het selecten van een belegger met een short positie om...Lees meer
crr binomial model
  ... een bekend wiskundig model om optieprijzen uit te rekenen is het crr binomial model hierbij staat crr voor de...Lees meer
delta.
  ... de delta is de mate waarin de premie van een optie verandert bij het veranderen van de koers van de...Lees meer
exercise
  ... onder exercise verstaan we het uitoefenen van een kooprecht bij een calloptie of het verkooprecht bij een putoptie...Lees meer
grieken
  ... de "aftermarket" of aftermarkt is een vrije markt waarop amerikaanse en europese effectenhuizen per telefoon etcin eurobonds transacties afsluiten nadat...Lees meer
obligatieoptie
  ... een op het eerste gezicht wat vreemde eend in de bijt van de optiewereld zijn de obligatieopties...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
sluitingsverkoop
  ... er zijn drie mogelijkheden om een longpositie in opties te sluiten 1 door de rechten uit te oefenen...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
vega
  ... de vega is een der minst bekende grieken uit de optiewaardering...Lees meer
synthetische converteerbare obligatie
  ... synthetische dus zelfgemaakte ofwel kunstmatige aandelen zijn heel bekend maar er bestaan ook synthetische converteerbare obligaties...Lees meer
bookmakertrading
  ... bookmakertrading of zoals het ook vaak genoemd wordt "trading like a bookie" is een veilige manier van handelen in met...Lees meer
market volatility index
  ... de vix ofwel de market volatility index is een sentimentindicator die door de cboe wordt gepubliceerd...Lees meer
butterflyspread
  ... een butterfly spread ook wel gewoon butterfly die soms ook wel sandwich spread wordt genoemd is een optiepositie...Lees meer
in the money
  ... een in the money call is een calloptie waarbij de uitoefenprijs lager is dan de koers van de...Lees meer
optieprijskromme
  ... de prijspremie van een optie loopt via een speciale kromme deze laat zich het beste illustreren via het winstverliesdiagram...Lees meer
optiewaarderingsmodellen
  ... in de loop der jaren zijn er vele optiewaarderingsmodellen verschenen om de theoretische waarde van die opties te bepalen...Lees meer
kaal schrijven
  ... met de term kaal schrijven wordt een andere benaming bedoeld voor het ongedekt schrijven van opties in de praktijk...Lees meer
baissegaan
  ... Het begrip "ã  la baisse" gaan is ã©ã©n van de begrippen die aanduiden dat we een short...Lees meer
asset or nothing calloptie
  ... Een asset or nothing call optie valt onder de meer exotische opties hierbij krijgt de optie de...Lees meer
premiumcall
  ... de premium call geeft aan met hoeveel procent de onderliggende waarde moet stijgen voordat het breakevenpunt wordt bereikt...Lees meer
geschreven calloptie
  ... er is sprake van een geschreven call als we een calloptie contract verkopen of zoals dat dan heet schrijven...Lees meer
plastic aandeel
  ... een zogenaamde plastic aandeel is een aandeel dat kunstmatig is samengesteld door het gelijktijdig kopen van een calloptie en...Lees meer
strangle
  ... optiestrategie waarbij gelijktijdig een putoptie en een calloptie worden gekocht of verkocht waarbij de uitoefenmaand gelijk is maar de uitoefenprijzen...Lees meer
strap
  ... een strap is een optiestrategie waarbij gelijktijdig een calloptie wordt verkocht en twee putopties worden verkocht waarbij de uitoefenmaand gelijk...Lees meer
opportunityloss
  ... in het algemeen is de opportunity cost hetgeen we mislopen door het maken van een keuze als we al...Lees meer
koperoptie
  ... de koper van een optie is degene die een recht verwerft door een optiecontract af te sluiten...Lees meer
laddercall
  ... een ladder call is een specifiek type calloptie waarbij de waarde geldt die ooit eens bereikt is ook al...Lees meer
lambda
  ... de griekste letter lambda wordt gebruikt om de hefboomwerking van opties te meten het is de procentuele verandering van de optieprijs...Lees meer
long straddle
  ... een long straddle is een optiepositie straddle die bestaat uit gekochte opties een dergelijke positie verdient pas geld bij...Lees meer
voorbeleggen
  ... onder voorbeleggen verstaan we het door het kopen van een calloptie het koersniveau vastleggen waarop men in de toekomst een...Lees meer
ingebeddeoptie
  ... een ingebedde optie is een vorm van een optie die automatisch in een ander financieel product zit verwerkt...Lees meer
guts
  ... een guts optiestrategie is een minder bekende vorm van de strangle waarbij gebruik gemaakt wordt van in the money opties...Lees meer
leverplicht
  ... de schrijver van een calloptie neemt een leverplicht op zich deze leverplicht wordt ook wel afnameplicht of verkoopplicht genoemd...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
volatility
  ... de volatility is de mate van beweging van de koers van een aandeel en wordt ook de beweeglijkheid genoemd...Lees meer
deltabenadering
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct uit de black and scholes formule berekend maar er is...Lees meer
breakevenpunt
  ... het breakevenpunt is het aantal eenheden product waarbij de totale produktiekosten gelijk zijn aan de totale opbrengsten zodra we voorbij dit punt zijn...Lees meer
conservatief schrijven
  ... de term conservatief schrijven komt uit de wereld van de opties en slaat op het schrijven van een calloptie...Lees meer
ratio callspread
  ... de ratio call spread bestaat uit een long calloptie en 2 short calloptiesdeze worden zodanig gekozen dat de...Lees meer
synthetische putoptie
  ... de synthetische putoptie stamt uit de begintijd van de handel in opties toen er slechts callopties te verkrijgen waren...Lees meer
asyoulikeoptie
  ... Een "as you like it" optie is een minder gebruikelijk soort optie waarbij de houder op een...Lees meer
ex dividend
  ... ex dividend is de speciale vermelding van de koers van een aandeel de dag na dividenduitkering...Lees meer
gekochte optie
  ... de gekochte optie ofwel een long optie is een optie die het recht geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
ongedekte optie
  ... een ongedekte optie is een geschreven calloptie op een onderliggende waarde die men niet in de aandelenportefeuille heeft het...Lees meer
atm
  ... Een atm optie wat een veelgebruikte afkorting is van een at the money optie is een optie waarbij de uitoefenprijs ongeveer...Lees meer
neutrale spread
  ... een neutrale spread ontstaat als we een gekochte calloptie gebruiken als dekking voor het schrijven van meerdere out of...Lees meer
protective put
  ... we spreken van een protective put als tegengestelde van een fiduciary call als we bij een aandeel een...Lees meer
emprirische delta
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct uit de black and scholes formule berekend maar er is...Lees meer
exercisedatum
  ... de exercisedatum ook wel expiratiedatum en...Lees meer
haussepremie
  ... de haussepremie is een bedrag dat betaald moet worden om gedurende een bepaalde tijd het recht te hebben om een...Lees meer
hybrideinstrument
  ... we spreken in de beleggerswereld wel van een hybride instrument als het beleggingsobject zowel kenmerken van een obligatie als...Lees meer
leveringsverplichting
  ... het begrip leveringsverplichting kent meerdere ingangen 1 in nederland dienen effect en binnen drie dagen geleverd te worden dit maakt...Lees meer
naked option
  ... een naked option is een niet gedekte optie ofwel een geschreven calloptie waarbij de houder de onderliggende waarde niet...Lees meer
bearspread
  ... een bearspread is een combinatie van opties waarmee u geld kunt verdienen als de koers van de onderliggende waarde...Lees meer
converted put
  ... een converted put komt overeen met een putoptie maar is samengesteld uit een long calloptie en een shortpositie in...Lees meer
timespread
  ... een timespread is een optiestrategie waarbij de uitoefenprijzen gelijk zijn maar de u...Lees meer
conversiearbitrage
  ... onder conversie arbitrage verstaan we een order waarbij in ã©ã©n keer een aandeel wordt gekocht een calloptie geschreven en...Lees meer
dekkingsaankoop
  ... als we meestal door onze bank tot een dekkingsaankoop worden verplicht dan bedoelt men daarmee de aankoop van aandelen om...Lees meer
synthetische convertible
  ... een synthetische convertible is een zelfgemaakte converteerbare obligatie men neme daarvoor een risicoloze belegging voor iets minder dan het...Lees meer
optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer
combo
  ... een zogenaamde combo is een weinig bekende optiestrategie bestaande uit een gekochte putoptie long put en een geschreven calloptie short call...Lees meer
deltabenadering
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct de hedge ratio uit de black and scholes formule berekend...Lees meer
delta neutrale spread
  ... een delta neutrale spread is een callspread bestaande uit een gekochte callopties en een aantal geschreven callopties waarbij...Lees meer
geschreven optie
  ... een geschreven optie of een verkochte optie is een optie die de verplichting geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
uncovered call writer
  ... een uncovered call writer is een schrijver van een calloptie die de onderliggende waarde niet kan leveren en...Lees meer
optietype
  ... het type van een optie geeft aan of een optie een calloptie of een putoptie is...Lees meer
type
  ... het type van een optie geeft aan of een optie een calloptie of een putoptie is...Lees meer
ratiostrategie
  ... we spreken van een ratiostrategie bij een optiestrategie waarbij de aantallen van de longposities en shortposties verschillend zijn...Lees meer
dubbele optie
  ... de optiestrategie dubbele optie is de nauwelijks tot niet gebruikte nederlandse...Lees meer
double option
  ... een double option is een exotische optie die door de koper naar eigen keuze zowel als een calloptie of...Lees meer
down and in optie
  ... de down and in optie is een vorm van...Lees meer
down and out optie
  ... de down and out optie is een vorm van...Lees meer
koopoptie
  ... de term koopoptie komen we wel tegen in de onroerend goed markt waar men vaak de mogelijkheid heeft om...Lees meer
neutrale positie
  ... een neutrale positie is een combinatie van long en short posities...Lees meer
ronde top
  ... de ronde top is een koerspatroon uit de technische analyse die normaal gesproken het einde van een opwaartse trend...Lees meer
random selection
  ... met de term random selection bedoelen we het trekken van een willekeurig getal uit een verzameling getallen...Lees meer
premiegever
  ... de premiegever is vergelijkbaar met de koper van een optie de premiegever betaalt geeft de premie en verwerft daarvoor het...Lees meer
campinghausse
  ... de campinghausse is een verschijnsel uit de eind negentiger jaren van de vorige eeuw er ontstond een enorme kooplust op de...Lees meer
gedekte optie
  ... een gedekte optie is een calloptie waarvan de schrijver in het...Lees meer
at parity
  ... We spreken van een at parity calloptie op het moment...Lees meer
callpremie
  ... de callpremie is de prijs van een calloptie iemand die een calloptie koopt betaalt deze premie iemand die een calloptie verkoopt schrijft...Lees meer
directional straddle
  ... een directional straddle is een uitbreiding op de optiestrategie van de straddle...Lees meer
rollup
  ... onder een roll up verstaan we het sluiten van een geschreven...Lees meer
short synthetisch aandeel
  ... een short synthetisch aandeel is de combinatie van een...Lees meer
verkochte optie
  ... een verkochte optie is een contractuele plicht om op een bepaalde...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper...Lees meer
move estimate percentage
  ... het move estimate percentage is een handigheidje om koerssprongen te schatten koersen reageren soms uitbundig op half jaarcijfers...Lees meer
short
  ... het voorvoegsel short wordt bijvoorbeeld gebruikt bij shortpositie in het algemeen is geeft het begrip short aan dat er sprake is...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
voortijdig uitoefenen
  ... we spreken bij een amerikaanse optie van voortijdig uitoefenen als de optie wordt uitgeoefend voordat de uitoefendatum is aangebroken...Lees meer
voortijdige uitoefening
  ... onder voortijdige uitoefening verstaan we het uitoefenen van een amerikaanse optie vã³ã³r de uitoefendatum voortijdige uitoefening wordt bijvoorbeeld gedaan om...Lees meer
wet van een prijs
  ... de zogenaamde wet van één prijs is een economische wetmatigheid die ervan uitgaat dat er in een...Lees meer
call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
buy write strategie
  ... wat is een buy write strategie. bij de buy write strategie...Lees meer
exercisenotice
  ... met het knap uit het engels verbasterde begrip exercisen wordt hetzelfde als uitoefenen "to exercise" bedoeld dus het uitoefenen van...Lees meer
exerciseorder
  ... een exercise notice is een formulier dat wordt uitgegeven door de...Lees meer
chooser option
  ... een chooser option is een optie waarvan de voorwaarden bijvoorbeeld is dit een calloptie of een putoptie naar keuze...Lees meer
cilinderoptie
  ... cilinderoptie is de nederlandse term voor de collar een optiestrategie met twee opties waarbij een putoptie met een lagere uitoefenprijs wordt...Lees meer
covered option
  ... een covered option is een engelse term voor gedekt geschreven optie tegenovergestelde van een naked option...Lees meer
option overwriting
  ... we spreken van option overwriting bij een optiestrategie waarbij er constant...Lees meer
optierecht
  ... het optierecht is het recht dat de houder van een optie heeft...Lees meer
out of the money
  ... het begrip far out of the money wordt gebruikt bij callopties waarvan de uitoefenprijs ver boven...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer
closing buy
  ... de sluitingskoop of closing buy is het afsluiten van een shortpositie door het terugkopen van de positie stel we hebben bijvoorbeeld...Lees meer
sluitingskoop
  ... de sluitingskoop of closing buy is het afsluiten van een shortpositie door het terugkopen van de positie stel we hebben bijvoorbeeld...Lees meer
cash secured put
  ... we spreken van een fiduciary call als we de combinatie aandeel+putoptie protective put vervangen door een calloptie en het...Lees meer
fiduciary call
  ... we spreken van een fiduciary call als we de combinatie aandeel+putoptie protective put vervangen door een calloptie en het...Lees meer
doorrollen van een calloptie
  ... onder het doorrollen van een calloptie verstaan we het sluiten van een geschreven call en het opnieuw...Lees meer
early exercise
  ... onder early exercise ofwel voortijdig uitoefenen verstaan we het verschijnsel dat een optie niet pas op de uitoefendatum aan...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.