Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 12 januari 2015

credit default swap

Credit default swapBij een credit default swap neemt een partij het risico over dat een derde partij failliet gaat.

Stel dat A een lening heeft bij B en hij is bang dat B failliet gaat en de lening niet terugbetalen kan.

A gaat dan tegen betaling een credit default swap aan met een derde partij C die aan A de lening terugbetaalt als B inderdaad failliet gaat. Gaat B echter niet failliet dan is A de kosten aan premie voor de swap die aan C betaald zijn kwijt en C kan dit geld van de swappremie behouden.

Hoewel het doel van de credit default swap is om risico's van leningen af te dekken kun je ze ook prima gebruiken om te speculeren op het feit dat een bedrijf of zelfs een heel land onderuit gaat. Bij de Eurocrisis werd er bijvoorbeeld veel gebruik gemaakt van de credit default swap om op het faillissement van Griekenland te gokken.

Degene die een faillissement verwacht betaalt dan een premie aan een partij die geen faillissement verwacht en die ontvangt daar een premie voor.

De premie zou je kunnen vergelijken met een premie voor een verzekering zoals iedereen die heeft voor zijn woning, auto en dergelijke.

Behalve de hoofdsom zal bij een credit default swap ook een bedrag aan rente uitbetaald worden aan de verzekerde partij.
Gebruikte begrippen in credit default swap


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
default
  ... onder een default verstaan we in de financi ële wereld de situatie dat iemand die een lening obligatie of iets dergelijks...Lees meer
dekken
  ... onder het dekken van een shortpositie verstaat men het kopen van aandelen die men eerder heeft verkocht zonder ze op...Lees meer
eurocrisis
  ... de zogenaamde eurocrisis werd zichtbaar als uitvloeisel van de kredietcrisis toen bleek dat bepaalde landen met name griekenland en andere...Lees meer
failliet
  ... onder de failliet of in het engels de "bankrupt" verstaan we de persoon die niet meer in staat was zijn...Lees meer
faillissement
  ... een faillissement of bankroet is een door de rechtbank vastgestelde toestand van een debiteur dat deze heeft opgehouden met het...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
gokken
  ... gokken behoort tot de oudste bezigheden van het mensdom oude primitieve volkeren deden al aan allerlei varianten en er wordt...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
speculeren
  ... letterlijk betekent speculeren "ergens naar uitkijken" ofwel vertaald naar de beurs het doen van een transactie in de hoop daar...Lees meer
swap
  ... een swap is het uitruilen van een opbrengst van een bepaalde som geld deze som geld de hoofdsom ofwel in...Lees meer
verzekerde
  ... de verzekerde is de onderneming of privépersoon die aan een verzekeraar een bedrag de premie heeft betaald om...Lees meer

Begrippen waar credit default swap in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

special purpose vehicle
  ... een special purpose vehicle of spv is een juridische eenheid zeg maar een vorm van een bedrijf die...Lees meer
kredietderivaten
  ... onder de zogenaamde kredietderivaten verstaan we de financiële instrumenten die in waarde veranderen zodra de kredietwaardigheid meestal uitgedrukt als een...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.