Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 15 januari 2016

kopen

Kopen

Als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit kopen. Dat hoeft geen contant geld te zijn. Betaling met een bankkaart met pincode is gebruikelijk, evenals het gebruik van een creditcard. 

Kopen kan ook prima met een creditcard


Kopen is geen ruilen

Als we iets anders dan geld retour krijgen of als er een dienst tegenover staat in plaats van geld dan spreken we eerder van ruilen dan van een vorm van kopen. Overigens is ruilen niet zo ongebruikelijk als velen denken. 

Kopen ongedaan maken lukt niet altijd

Kopen is bij veel mensen niet altijd even doordacht. Vooral de zogenaamde impulsaankoop is wat dat betreft berucht. Bij deze impulsaankoop ziet iemand iets dan hem of haar wel zint en gaat zonder verder na te denken tot aankoop over. Dat kan goed gaan maar soms komt er toch een vorm van spijt om de hoek. Soms is de koop terug te draaien maar dat kan wel eens zoveel moeite kosten dat mensen er maar van afzien vanwege de grote hoeveelheid werk en energie die het terugdraaien vraagt. 

Quotes over kopen

Koop niet op basis van optimisme maar op basis van wiskunde

– Benjamin Graham

Gebruikte begrippen in kopen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer

Begrippen waar kopen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

kloof tussen arm en rijk
  ... vooroordeel elektronisch geld het vergroot de kloof tussen arm en rijk het is een bekend gegeven dat in de moderne wereld...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
DINT
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
disconteren
  ... onder disconteren verstaan we het kopen van waardepapieren als wissels en promessen waarbij dan een vergoeding in rekening wordt gebracht...Lees meer
verborgen gevaren van opties
  ... Opties zijn mooie beleggingshulpmiddelen maar ze hebben ingbeouwde gevaren...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenoptie
  ... Onder een zogenaamde aandelenoptie verstaan we voor de koper van de optie een verhandelbaar recht om aandelen te kopen...Lees meer
aandelenselectie
  ... met aandelenselectie bedoelen we het uitzoeken van de beste aandelen voor een effectenportefeuille aandelenselectie wordt ook wel stockpicking genoemd voor velen...Lees meer
aandelenselectie
  ... met aandelenselectie bedoelen we het uitzoeken van de beste aandelen voor een effectenportefeuilleaandelenselectie wordt ook wel stockpicking genoemd voor velen...Lees meer
aandelensplitsing
  ... een zogenaamde aandelensplitsing is het verlagen van de nominale waarde van een aandeel door splitsing in meerdere gelijke delen wordt...Lees meer
angst
  ... Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg...Lees meer
arbeidsmarkt
  ... De zogenaamde arbeidsmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid bestaand uit een groot aantal deelmarkten het...Lees meer
belagers van de belegger
  ... De beurs is een plaats waar kopers en verkopers elkaar vindenzowel de kopers als de verkopers worden...Lees meer
beleggingsadviseur
  ... De beleggingsadviseur heeft voor veel leken een zweem van onaantastbaarheid om zich heen hij smijt vaak met geleerde termen hij zit...Lees meer
gedekt schrijven
  ... gedekt schrijven is het schrijven van call opties terwijl men de onderliggende waarde of een call met lagere uitoefenprijs...Lees meer
geschreven putoptie
  ... een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum...Lees meer
goud
  ... goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent toch is het niet het meest gebruikte...Lees meer
kuddegedrag
  ... als iemand die beroepshalve met beleggen bezig is krijg je toch...Lees meer
online trading
  ... de uitvinding van het internet heeft vele veranderingen gebracht in ons dagelijks leven en in de manier waarop we...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
order voor een bepaald effectief bedrag
  ... een order voor een bepaald effectief bedrag is een order waarbij niet een bepaald aantal...Lees meer
ponzi schema
  ... een "ponzi schema" is de verzamelnaam van een aantal dubieuze of zelfs frauduleuze technieken die bedoeld zijn om mensen...Lees meer
speculant
  ... de term "speculant" heeft een ongunstige ondertoon voor de media en daardoor veel slecht geïnformeerde...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
windhandel
  ... de term windhandel kent meerdere betekenissen...Lees meer
wonderaandeel
  ... het u het wonderaandeel al in portefeuille? het wonderaandeel ook wel steraandeel of beurslieveling genoemd is...Lees meer
covered call
  ... de covered call ofwel de gedekte call is een optiestrategie waarbij tegenover de...Lees meer
gebakken lucht
  ... datgene waar misschien nog wel het meeste in wordt belegd is de zogenaamde...Lees meer
anti overval constructie
  ... Onder een anti overval constructie verstaan we een clausule in de statuten van een naamloze vennootschap waardoor deze...Lees meer
antiovervalconstructie
  ... Onder een anti overval constructie verstaan we een clausule in de statuten van een naamloze vennootschap waardoor deze...Lees meer
beleggingsadvies
  ... Nadat is vastgesteld wat de behoeften van een belegger zijn en welk doel hij heeft kan een professionele instelling zoals beleggingsadvies...Lees meer
fade
  ... komt van het engelse werkwoord to fade ook wel fading genoemd onder fading verstaan we verkopen bij stijgende koersen en kopen...Lees meer
kunst
  ... als we gaan beleggen in kunst dan zult u tenzij u echt specialist bent niet zonder specialistisch dus...Lees meer
onroerend goed
  ... een bekende vorm van beleggen is natuurlijk in onroerend goed meestal wordt er bij beleggen in onroerend...Lees meer
tracking error
  ... onder een tracking error verstaan we de maat voor het risico dat een fondsmanager mag lopen met zijn beleggingsbeleid...Lees meer
trading range
  ... een trading range is een markt die zich tussen een tweetal grenzen beweegt er wordt wel gezegd dat technische analyse...Lees meer
tradingrange
  ... een trading range is een markt die zich tussen een tweetal grenzen beweegt er wordt wel gezegd dat technische analyse...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beleggingsadvies adviesinflatie
  ... Er is in het huidige beleggingsadvies sprake van zogenaamde adviesinflatie met andere woorden het beleggingsadvies stelt inhoudelijk steeds minder voor...Lees meer
baissier
  ... Een baissier is iemand die aandelen verkoopt zonder dat hij deze in zijn bezit heeft de baissier speculeert daarmee...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
speculeren
  ... letterlijk betekent speculeren "ergens naar uitkijken" ofwel vertaald naar de beurs het doen van een transactie in de hoop daar...Lees meer
spread beleggingsfonds
  ... onder de spread van een beleggingsfonds verstaan we de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds...Lees meer
behoeftenschema
  ... Een behoeftenschema of preferentieschema geeft de volgorde van dringendheid van de behoeften aan dus een bepaald voorkeur of volgorde waarin...Lees meer
hedging
  ... de term "hedge" heeft tegenwoordig een rare bijsmaak die voortkomt uit de acties van sommige hedgefunds die soms rare transacties...Lees meer
hefboomeffect
  ... het hefboomeffect of leverage is het verschijnsel dat we met een kleine investering een groter rendement kunnen krijgen...Lees meer
horizontale spread
  ... onder een horizontale spread verstaan we een optiestrategie bestaande uit twee dezelfde opties dus callopties of putopties met dezelfde...Lees meer
houdadvies
  ... een houdadvies is hetzelfde als een holdadvies dus het advies om een fonds in portefeuille te houden wanneer men het...Lees meer
marketingmix
  ... de zogenaamde marketingmix is het geheel aan gereedschappen dat men in de marketing inzet om de omzet maximaal te krijgen...Lees meer
assignment
  ... Onder assignment verstaan we het willekeurig at random aanwijzen van iemand met verplichtingen in opties short posities om de...Lees meer
free trade
  ... de free trade is een optiepositie een speciale variant van de vertical spread de positie wordt geopend door het kopen...Lees meer
koopjesjager(bij opties)
  ... de koopjesjager een term uit de wereld van de beleggerspsychologie vinden we onder de beginnende optiebeleggers deze nog...Lees meer
optiecontract
  ... een optiecontract is een standaardovereenkomst waarbij de houder koper van de optie tegen betaling van een optiepremie het recht heeft...Lees meer
pennystocks
  ... wat zijn pennystocks onder pennystocks verstaan we goedkope aandelen die langdurig flink uit de gratie zijn en daardoor een zeer lage...Lees meer
return on investment
  ... de return reversal beleggingsstrategie bestaat uit een 5 tal stappen allereerst berekenen we de 5 meest achtergebleven fondsen van de...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper van het recht om gedurende...Lees meer
short gaan
  ... u bent bezig met short gaan als u iets verkoopt wat u niet hebt in de hoop dat later...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
forex
  ... Forex is de afkorting van foreign exchange waarmee de afdeling valuta arbitrage binnen een financiële instelling wordt bedoeld 2 een...Lees meer
behavioral finance
  ... Behavioral finance is in feite een tak van de psychologie die zich bezig houdt met het verklaren van de...Lees meer
a la baisse
  ... Een ၠla baisse transactie is een transactie op de beurs waarbij effecten worden verkocht in de...Lees meer
intrinsieke waarde
  ... de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds wordt ook wel spread genoemd...Lees meer
koopmoment
  ... het is als een oude vraag die veel beleggers uit hun slaap houdt wat is nu het beste koopmoment?...Lees meer
effectenkrediet
  ... effectenkrediet is een vorm van een lening waarbij effecten als zekerheid of onderpand voor de lening dienen het stellen van...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
geruchten
  ... waarschijnlijk zijn geruchten de meest gebruikte reden om over te gaan tot de aankoop van aandelen los van alle mooie...Lees meer
hedgerisico
  ... hoewel hedging bedoeld is om risicos weg te nemen zien we dat het ook een risico met zich mee brengt...Lees meer
koers winstverhouding
  ... de koers winstverhouding wordt gebruikt om te zien of een aandeel relatief duur geprijsd is ten opzichte van andere...Lees meer
long
  ... het voorvoegsel long wordt bijvoorbeeld gebruikt bij longpositie in het algemeen is geeft een long positie aan dat er sprake is...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
open outcry
  ... met open outcry bedoelen we een manier van het tot stand komen van transacties op een beurs waarbij de...Lees meer
open outcry
  ... met open outcry bedoelen we een manier van het tot stand komen van transacties op een beurs waarbij de...Lees meer
paniekaankoop
  ... onder een paniekaankoop verstaat men het kopen van effecten tegen hoge prijzen als gevolg van de verwachting dat de markt...Lees meer
putcall ratio
  ... de theorie achter de put call ratio het speculatief gebruik van opties heeft de laatste twintig jaar een...Lees meer
risicobeheersing
  ... risicobeheersing cq risicobeheer is belangrijk voor elke belegger hoewel als...Lees meer
termijncontract
  ... wat is een termijncontract? onder een termijncontract verstaan we een verhandelbare eenheid met gestandaardiseerde onderliggende hoeveelheid en een vaste looptijd met...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
componenten trading systeem
  ... onder een al dan niet computergestuurd tradingsysteem verstaan we een geheel van vaste regels en procedures op basis waarvan...Lees meer
uitlotingsverlies
  ... het uitlotingsverlies is het verlies dat bij de uitloting van een obligatie wordt geleden obligaties worden vrijwel altijd in coupures van...Lees meer
volume omzet
  ... ook wel omzet onder volume verstaan we het totale aantal aandelen obligaties of futures die verhandeld worden in een bepaalde...Lees meer
warrant
  ... warrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten maar kennen toch een breed toepassingsgebied dat zich laat vergelijken met het gebruik...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
zelfvervullende profetie
  ... nergens is de kans van het optreden van een zelfvervullende profetie zo groot als in beleggersland...Lees meer
fed economische indicatoren
  ... iets waar de meeste beleggers reikhalzend naar uitkijken is het uitbrengen van de zogenaamde economisch indicatoren door de...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
rationeel economisch handelen
  ... het al dan niet rationeel economisch handelen van consumenten en beleggers is al vaak bestudeerd vastgelegd en besproken...Lees meer
vastgoed
  ... vastgoed is een veel gebruikte term voor onroerend goed denk bij vastgoed aan huizen winkels kantoorpanden en dergelijke...Lees meer
extrinsieke waarde
  ... de extrinsieke waarde is dat deel van de optiepremie dat niet intrinsiek is ofwel de verwachtingswaarde of tijdwaarde...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
obligatieoptie
  ... een op het eerste gezicht wat vreemde eend in de bijt van de optiewereld zijn de obligatieopties...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
sluitingsverkoop
  ... er zijn drie mogelijkheden om een longpositie in opties te sluiten 1 door de rechten uit te oefenen...Lees meer
tijdswaarde
  ... de tijdswaarde is een andere naam voor de verwachtingswaarde in de premie van opties of een warrant...Lees meer
synthetische converteerbare obligatie
  ... synthetische dus zelfgemaakte ofwel kunstmatige aandelen zijn heel bekend maar er bestaan ook synthetische converteerbare obligaties...Lees meer
bookmakertrading
  ... bookmakertrading of zoals het ook vaak genoemd wordt "trading like a bookie" is een veilige manier van handelen in met...Lees meer
wensdenken
  ... het fenomeen wensdenken is buitengewoon populair onder beleggers wensdeken is "het voor waar houden wat men wenst met als enige argument...Lees meer
buying opportunity
  ... een buying opportunity is volgens beleggers een ideaal moment om bepaalde aandelen te kopen...Lees meer
hoekman
  ... de term hoekman meervoud hoeklieden is ontstaan toen vroeger de fysieke beursvloer opgedeeld was in "hoeken" waar de handel plaatsvond...Lees meer
junkbond
  ... een junk bond is een obligatie met een slechte naam maar een heel hoog rendement...Lees meer
koopakte
  ... de koopakte of koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis...Lees meer
old sofa syndrome
  ... het zogenaamde old sofa syndrome wat zich nog niet lekker herkenbaar in het nederlands laat vertalen is het...Lees meer
overboughtoversoldindicator
  ... de overbought oversold oscilator is een wat ouder hulpmiddel om vast te stellen of een fonds wel erg...Lees meer
liquiditeitsrisico
  ... onder het liquiditeitsrisico verstaan we het risico dat een positie niet snel tegen marktconforme prijs kan worden afgewikkeld ofwel het...Lees meer
kagigrafiek
  ... met het vakjargon kaffers worden aandelen die afkomstig zijn uit zuid afrika bedoeld het betreft bij "kaffers" meestal mijnbouwaandelen...Lees meer
neutrale visie
  ... we spreken van een neutrale visie van een beleggingsadviseur wanneer deze een koop noch een verkoopadvies geeft soms wordt...Lees meer
kapitaalaanbieder
  ... een kapitaalaanbieder is een ander woord voor een belegger dus iemand die kapitaal levert aan een bedrijf door het verstrekken...Lees meer
kapitaalinvoer
  ... onder kapitaalinvoer verstaan we investeringen of het creëren van saldi op geld of beleggingsrekeningen door personen die niet nederland wonen...Lees meer
kapitaaluitvoer
  ... onder de kapitaaluitvoer verstaan we beleggingen en investeringen van nederlandse ingezetenen in het buitenland het geld verdwijnt dus uit nederland...Lees meer
kaal schrijven
  ... met de term kaal schrijven wordt een andere benaming bedoeld voor het ongedekt schrijven van opties in de praktijk...Lees meer
a la hausse transactie
  ... Een á la hausse transactie is een transactie waarbij effecten worden gekocht in de verwachting dat de...Lees meer
averaging in
  ... Het gedurende langere tijd periodiek kopen van een vast geldbedrag aan effecten zonder naar de koers te kijken wordt...Lees meer
baissegaan
  ... Het begrip "ã  la baisse" gaan is ã©ã©n van de begrippen die aanduiden dat we een short...Lees meer
appartementsrecht
  ... Onder het begrip appartementsrecht verstaan we het mede eigendomsrecht in een in losse appartementen gesplitst gebouw bij het kopen van...Lees meer
climatic selling
  ... onder climatic selling verstaan we een langdurige periode waarin bovenmatig veel effecten ter verkoop worden aangeboden vaak in een...Lees meer
gestaffeld kopen
  ... we spreken van gestaffeld kopen of van aandelen gestaffeld bijkopen als we volgens een schema op verschillende momenten en tegen...Lees meer
glamouraandeel
  ... een glamouraandeel is een aandeel dat door de goede prestaties in het verleden of door hooggespannen toekomstverwachtingen extreem populair is...Lees meer
markttiming
  ... meestal verstaat men onder market timing het gebruik van hulpmiddelen uit de technische analyse om instap en uitstapmomenten op...Lees meer
oscillator
  ... een oscillator is een indicator uit de technische analyse...Lees meer
plank
  ... de term plank vinden we in de beleggerswereld in de verbinding "op de plank leggen" ofwel effecten voor langere tijd...Lees meer
averaging
  ... Averaging bij beleggen kan een interessante techniek zijn die kan zorgen voor een aanzienlijk hoger rendement zeker als het over...Lees meer
open markt politiek
  ... we spreken van openmarktpolitiek bij het beleid van de centrale bank om de geldmarktrente te beïnvloeden de centrale bank...Lees meer
geschreven calloptie
  ... er is sprake van een geschreven call als we een calloptie contract verkopen of zoals dat dan heet schrijven...Lees meer
afnameplicht
  ... De afnameplicht komt uit de wereld van de geschreven putopties de schrijver van putopties heeft de plicht op zich genomen om...Lees meer
all or nothing optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
betoption
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binaire optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binary option
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
marketmaker
  ... een market maker is een lid van de optiebeurs dat gemachtigd is uitsluitend te handelen voor eigen rekening en...Lees meer
ongedekt schrijven
  ... ongedekt schrijven is het schrijven van een optie of een future zonder dat men de onderliggende waarde bijvoorbeeld de...Lees meer
plastic aandeel
  ... een zogenaamde plastic aandeel is een aandeel dat kunstmatig is samengesteld door het gelijktijdig kopen van een calloptie en...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
kuddeeffect
  ... dit zogenaamde kuddeeffect of ook wel kuddedierinstinct of kuddegedrag vinden we terug bij de behavariol finance en is een van...Lees meer
lollipop
  ... een lollipop is beursjargon voor een wat goedgelovig iemand die op basis van een mooi klinkend verhaal alles wil kopen...Lees meer
long hedge
  ... onder een long hedge verstaan we het afdekken van een positie tegen een koersstijging door middel van het kopen...Lees meer
opportunityloss
  ... in het algemeen is de opportunity cost hetgeen we mislopen door het maken van een keuze als we al...Lees meer
existing home sales
  ... de exercise settlement date is de uiterste dag waarop de...Lees meer
gokken of trading
  ... veel mensen hebben er moeite mee als hun zo goed uitgedachte trade totaal...Lees meer
koperoptie
  ... de koper van een optie is degene die een recht verwerft door een optiecontract af te sluiten...Lees meer
best strike option
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
lookback option
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
markttypering
  ... in feite onderkennen we bij markttypering vier soorten markten die ieder een speciale handelsstijl of beleggingsstrategie vereisen...Lees meer
markupfase
  ... de term markup fase is afkomstig uit de dow theorie en slaat op de periode net na de accumulation...Lees meer
openkoop
  ... een open koop of openingskoop is het openen van een long positie in opties dat wil zeggen een positie...Lees meer
voorbeleggen
  ... onder voorbeleggen verstaan we het door het kopen van een calloptie het koersniveau vastleggen waarop men in de toekomst een...Lees meer
levensstandaard
  ... de levensstandaard geeft de omstandigheden weer waaronder iemand leeft of gedwongen is te leven een manier om de levensstandaard te bekijken...Lees meer
open naamloze vennootschap
  ... onder een open naamloze vennootschap verstaan we een naamloze vennootschap waarbij de aandelen voor iedereen te kopen zijn...Lees meer
termijnhandel
  ... onder het algemene begrip termijnhandel verstaan we het kopen en verkopen van goederen commodities in de toekomst voor...Lees meer
ingebeddeoptie
  ... een ingebedde optie is een vorm van een optie die automatisch in een ander financieel product zit verwerkt...Lees meer
intrinsiekewaarde bij opties
  ... het begrip intrinsieke waarde bij opties laat zich het beste uitelggen aan de hand van een voorbeeld...Lees meer
uitlotingswinst
  ... onder uitlotingswinst verstaan we de winst die bij de uitloting van een obligatie wordt gemaakt obligaties worden vrijwel altijd in...Lees meer
guts
  ... een guts optiestrategie is een minder bekende vorm van de strangle waarbij gebruik gemaakt wordt van in the money opties...Lees meer
volatility
  ... de volatility is de mate van beweging van de koers van een aandeel en wordt ook de beweeglijkheid genoemd...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
closed end fund
  ... onder een closed end fund verstaan we een beleggingsfonds dat geen eigen aandelen inkoopt...Lees meer
dekken
  ... onder het dekken van een shortpositie verstaat men het kopen van aandelen die men eerder heeft verkocht zonder ze op...Lees meer
instappen
  ... we spreken van instappen als we aandelen van een fonds kopen tegenover uitstappen bij verkoop als in "ik ben gisteren in...Lees meer
meelopen
  ... we spreken van meelopen als we aandelen kopen of verkopen op grond van het handelen van een derde van wie...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
premieobligaties
  ... premieobligaties vallen bij de obligaties in een aparte categorie ze doen namelijk nog het meest denken aan een vorm van...Lees meer
commodityspread
  ... een spread is het gelijktijdig kopen en verkopen van een contract op de goederentermijnmarkt dus een contract in commodities dat...Lees meer
freddie mac
  ... freddie mac is de gebruikelijke roepnaam van de amerikaanse organisatie federal home loan mortgage corporation...Lees meer
meenemen hypotheek
  ... onder het meenemen van uw hypotheek verstaan we het feit dat wanneer u een ander huis gaat...Lees meer
meeverkochte rente
  ... een lening of obligatie bouwt in de loop van het jaar rente op...Lees meer
ratio callspread
  ... de ratio call spread bestaat uit een long calloptie en 2 short calloptiesdeze worden zodanig gekozen dat de...Lees meer
synthetische putoptie
  ... de synthetische putoptie stamt uit de begintijd van de handel in opties toen er slechts callopties te verkrijgen waren...Lees meer
protective stop
  ... de protective stop is een stuk gereedschap uit de wereld van de moneymanagementtechnieken het wil zoveel zeggen dat we...Lees meer
beursvoorspelling
  ... het doen van een juiste voorspelling van aandelenkoersen is iets waar men op beurs naar op zoek...Lees meer
gekochte optie
  ... de gekochte optie ofwel een long optie is een optie die het recht geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
long gaan
  ... met de term long gaan wordt bedoeld dat beleggers effecten kopen in de verwachting dat de koers gaat stijgen...Lees meer
scaled down buying
  ... de techniek van scaled down buying wordt gebruikt om het risico van een slechte timing te verminderen stel...Lees meer
asymmetrischeinformatie
  ... We spreken van asymmetrische informatie als er bij een van de partijen op een markt sprake is van onvolledige...Lees meer
geldmarktlek
  ... onder het begrip geldmarktlekken verstaan we de zogenaamde "lekken" waarlangs nieuw geschapen geld weer uit het circuit van de geldscheppende...Lees meer
geldontwaarding
  ... onder geldontwaarding of ook wel inflatie verstaan we de teruglopende koopkracht van het geld die het gevolg is van een...Lees meer
open markt transactie
  ... onder een openmarkttransactie verstaan we een transactie van de centrale bank om middels het kopen en verkopen van...Lees meer
gladstrijken
  ... we gebruiken het begrip gladstrijken in de optiehandel als we ongedekte of onvolledig gedekte optieposities opheffen...Lees meer
intrekken
  ... we spreken bij aandelen van intrekken wanneer we deze uit de circulatie nemen dit kan bijvoorbeeld door de aandelen weer in...Lees meer
overreagerend aandeel
  ... de overreactie hypothese gaat uit van het principe dat het de belegger zelf is die door zijn gedrag een...Lees meer
grondstofbureau
  ... onder een grondstofbureau verstaan we een instantie die is opgericht om grondstoffen op te kopen en te verkopen om daarmee...Lees meer
management buy out
  ... onder een management buy out verstaan we het uitkopen van de huidige aandeelhouders door het management of het...Lees meer
jojoaandeel
  ... het jojo aandeel beweegt zich vrij cyclisch tussen twee harde grenzen zeg maar binnen een soort van tradingrange...Lees meer
neutrale spread
  ... een neutrale spread ontstaat als we een gekochte calloptie gebruiken als dekking voor het schrijven van meerdere out of...Lees meer
protective put
  ... we spreken van een protective put als tegengestelde van een fiduciary call als we bij een aandeel een...Lees meer
timepricespread
  ... er is sprake van een time price spread ook wel diagonale spread genoemd bij het gelijktijdig kopen en...Lees meer
bear
  ... een bear is een belegger met een meer pessimistische visie waar het de beurs betreft een bear verwacht een daling...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
chasing down
  ... de chasing down beleggingstechniek is zeker niet onomstreden het doet veel mensen een beetje denken aan de martingale techniek...Lees meer
brood
  ... een bekend gezegde in de kop en we komen een variant hiervan...Lees meer
spreiden van aankopen
  ... vooral in onzekere tijden op de beurs is het moeilijk om een...Lees meer
strafbankje en notering
  ... soms komt een aandeel op het zogenaamde strafbankje van de beurs terecht er mag nog...Lees meer
whipsaw
  ... we spreken van een whipsaw als 1 we aandelen tegen de hoogste koers kopen en tegen de laagste koers...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
exercisedatum
  ... de exercisedatum ook wel expiratiedatum en...Lees meer
haussepremie
  ... de haussepremie is een bedrag dat betaald moet worden om gedurende een bepaalde tijd het recht te hebben om een...Lees meer
hybrideinstrument
  ... we spreken in de beleggerswereld wel van een hybride instrument als het beleggingsobject zowel kenmerken van een obligatie als...Lees meer
married put
  ... onder een married put verstaan we een putoptie die tegelijkertijd met de onderliggende waarde wordt gekocht...Lees meer
bearspread
  ... een bearspread is een combinatie van opties waarmee u geld kunt verdienen als de koers van de onderliggende waarde...Lees meer
putratiospread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer
ratioputspread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer
timespread
  ... een timespread is een optiestrategie waarbij de uitoefenprijzen gelijk zijn maar de u...Lees meer
buy and hold
  ... buy and hold ofwel kopen en behouden is waarschijnlijk de simpelste strategie die een aandelenbelegger kan hanteren...Lees meer
currency warrant
  ... een currency warrant geeft de houder het recht om een bepaalde hoeveelheid van de aangegeven valuta te kopen van...Lees meer
dekkingsaankoop
  ... als we meestal door onze bank tot een dekkingsaankoop worden verplicht dan bedoelt men daarmee de aankoop van aandelen om...Lees meer
dividendrendement
  ... het dividendrendement maakt op een relatief gemakkelijk manier vergelijking met andere beleggingsvormen mogelijken het moge duidelijk zijn dat het dividendrendement...Lees meer
dow dividend theorie
  ... dit is een beleggingsstrategie gebaseerd op het kopen van de 10 aandelen die uit de dow jones index...Lees meer
open buy
  ... een open buy is het openen van een long positie in opties door deze te kopen dwz het krijgen...Lees meer
open end fund
  ... een openend fund is een beleggingsfonds dat zelf effecten kan in en verkopen...Lees meer
premieaffaire
  ... de premie affaire is de voorloper van de optie en nog bij wel bij fondsen waarop geen aandelen genoteerd...Lees meer
ramping
  ... onder ramping verstaan we het kopen van effecten uitsluitend om de koers van het effect kortstondig te laten stijgen...Lees meer
synthetische convertible
  ... een synthetische convertible is een zelfgemaakte converteerbare obligatie men neme daarvoor een risicoloze belegging voor iets minder dan het...Lees meer
demonstratie effect
  ... we spreken van een demonstratie effect wanneer we producten gaan kopen uitsluitend vanwege het feit dat deze status en...Lees meer
disconteren
  ... onder disconteren verstaan we het kopen van waardepapieren als wissels en promessen waarbij dan een vergoeding in rekening wordt gebracht...Lees meer
discontering
  ... onder discontering verstaan we het kopen van waardepapieren als wissels en promessen waarbij dan een vergoeding in rekening wordt gebracht...Lees meer
outright monetary transactions
  ... onder de outputgap verstaan we het verschil tussen de feitelijke productie van een land en de productiecapaciteit die maximaal mogelijk...Lees meer
overbesteding
  ... we spreken in de economie van overbesteding in de situatie dat men meer wil kopen dan wat er met de...Lees meer
optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer
delta neutrale spread
  ... een delta neutrale spread is een callspread bestaande uit een gekochte callopties en een aantal geschreven callopties waarbij...Lees meer
diagonal spread
  ... bij een diagonal spread is er sprake van gelijktijdig kopen en verkopen van opties in dezelfde optieklasse maar met...Lees meer
openingsaankoop
  ... een openingsaankoop is een transactie waarbij een koper door het kopen van één of meer opties een longpositie doet ontstaan...Lees meer
openingskoop
  ... een openingskoop is het kopen van een optie waardoor een longpositie ontstaat een openingskoop wordt ook wel een openkoop genoemd...Lees meer
openkoop
  ... een openingskoop is het kopen van een optie waardoor een longpositie ontstaat een openingskoop wordt ook wel een openkoop genoemd...Lees meer
handelingsonbevoegdheid
  ... onder handelingsonbevoegdheid verstaan we het feit dat het in incidentele gevallen volgens de wet niet mogelijk is om bepaalde rechtshandelingen...Lees meer
risicoverzekering met opties
  ... volgens velen is de handel in opties buitengewoon gevaarlijk en risicovol dat is jammer want dit wat ongenuanceerde...Lees meer
eindejaarseffect
  ... het eindejaarseffect is het verschijnsel dat fondsen die het in het afgelopen jaar goed gedaan hebben nog even wat verder...Lees meer
geschreven optie
  ... een geschreven optie of een verkochte optie is een optie die de verplichting geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
spread option
  ... de spread option is een exotische optie waarbij de uitoefenprijs van een gebruikelijke standaard optie wordt vervangen door het...Lees meer
bieden
  ... van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel...Lees meer
stockindexarbitrage
  ... stock index arbitrage is het kopen of verkopen van een mandje aandelen dat overeenkomt met een aandelenindex om...Lees meer
traden
  ... onder traden verstaan we het met korte tussenpozen kopen en weer verkopen van effecten of andere financiële waarden traden is...Lees meer
uitzoeken
  ... onder uitzoeken verstaan we het proces waarbij degene die een prijs afgeeft ofwel de steller van een valutakoers of rentepercentage...Lees meer
beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer
falcon
  ... falcon is een afkorting van fixed term agreement for long term call options on netherland securities...Lees meer
koopoptie
  ... de term koopoptie komen we wel tegen in de onroerend goed markt waar men vaak de mogelijkheid heeft om...Lees meer
nieuwjaarsrally
  ... de nieuwjaarsrally is een koersrally die soms aan het begin van het jaar plaatsvindt het is een beetje te vergelijken met...Lees meer
obligatiewarrant
  ... een obligatiewarrant is een wat minder gebruikelijke vorm van een warrant die recht geeft op het kopen van een obligatie...Lees meer
ronde top
  ... de ronde top is een koerspatroon uit de technische analyse die normaal gesproken het einde van een opwaartse trend...Lees meer
bubble
  ... we spreken van een luchtbel bij het verschijnsel dat er lucht in de koersen zit oftewel dat ze te veel...Lees meer
luchtbel
  ... we spreken van een luchtbel bij het verschijnsel dat er lucht in de koersen zit oftewel dat ze te veel...Lees meer
zeepbel
  ... We spreken van een luchtbel bij het verschijnsel dat er lucht in de koersen zit oftewel dat ze te veel...Lees meer
positielimiet
  ... de positielimiet is een door de vereniging european options exchange vastgestelde limiet voor het aantal optiecontracten dat een belegger...Lees meer
prijssteller
  ... de prijssteller is degene die twee prijzen namelijk een biedprijs en een laatprijs noemt waartegen hij bereid is...Lees meer
premiegever
  ... de premiegever is vergelijkbaar met de koper van een optie de premiegever betaalt geeft de premie en verwerft daarvoor het...Lees meer
gedekte warrant
  ... een zogenaamde gedekte warrant geeft de houder ervan het recht op al bestaande aandelen te kopen van de uitgever...Lees meer
in portefeuille
  ... we spreken van effecten in portefeuille bij effecten die nog niet geëmitteerd zijn en dus nog in eigen bezit...Lees meer
inschrijven
  ... onder inschrijven verstaan we het intekenen op een uitgifte emissie van aandelen of obligaties...Lees meer
koers vreemde valuta
  ... onder de koers vreemde valuta verstaan we de geldende marktprijs van buitenlands geld...Lees meer
koersdaling
  ... onder een koersdaling verstaan we het dalen van de koers van een effect wat ook wel depreciatie genoemd wordt...Lees meer
koopgelegenheid
  ... een koopgelegenheid is volgens een bepaalde groep beleggers een goede gelegenheid om effecten te kopen bijvoorbeeld door gunstige berichten een...Lees meer
koopsignaal in de technischeanalyse
  ... een koopsignaal in de technische analyse wordt gegeven vanuit een koerspatroon het doorbreken van een weerstandslijn...Lees meer
differentieel koersstelsel
  ... een stelsel van multiple koersen wordt ook wel differentieel koersstelsel of meervoudig koersstelsel genoemd...Lees meer
meervoudig koersstelsel
  ... een stelsel van multiple koersen wordt ook wel differentieel koersstelsel of meervoudig koersstelsel genoemd het zijn verschillende koersen die...Lees meer
multiple koersen
  ... een stelsel van multiple koersen wordt ook wel differentieel koersstelsel of meervoudig koersstelsel genoemd...Lees meer
negative volume indicator
  ... de negative volume indicator of nvi wordt alleen berekend als het volume lager is dan de dag ervoor...Lees meer
niet genoteerd aandeel
  ... een niet genoteerd aandeel is een effect of fonds zonder officiële notering...Lees meer
niet genoteerd beleggingsfonds
  ... bij een niet genoteerd beleggingsfonds wordt er geen koers op de beurs bepaald het is immers niet op...Lees meer
overschreven
  ... onder de overrentedeling verstaan men in de pensioenwereld een regeling waarbij een gevormde overrentereserve wordt besteed aan het verlagen van...Lees meer
pit
  ... de pit ook wel "ring" was in de tijd van de open outcry optie en termijnbeurzen de fysieke plaats waar...Lees meer
ring
  ... de pit ook wel "ring" was in de tijd van de open outcry optie en termijnbeurzen de fysieke plaats waar...Lees meer
boekwaarde
  ... boekwaarde kent meerdere betekenissen 1 boekwaarde ondernemingde boekwaarde van een onderneming is de totale som van het aandelenkapitaal en de door...Lees meer
capaciteitseffect
  ... onder het capaciteitseffect van investeringen verstaan we het verschijnsel dat het in gebruik nemen van machines en dergelijke invloed kan...Lees meer
consumeren
  ... er zijn meerdere omschrijvingen van consumeren in omloop bijvoorbeeld onder consumeren verstaan we het kopen van goederen door de consument...Lees meer
initiële investering
  ... onder een initiële investering verstaan we de investering die altijd gemaakt moet worden om ergens aan te kunnen beginnen...Lees meer
inkomenselasticiteit van de vraag
  ... onder de inkomenselasticiteit van de vraag verstaan we in de wereld van de economie de procentuele verandering...Lees meer
koopkracht
  ... onder iemands koopkracht verstaan we de hoeveelheid goederen en diensten die iemand kan kopen met zijn besteedbaar inkomen...Lees meer
officieuze economie
  ... de officieuze economie is dat deel van de economie waar men belastingen en premies ontduikt het is het zogenaamde...Lees meer
participatie
  ... een belegger koopt een participatie in een beleggingsfonds wat te vergelijken valt met het kopen van een aandeel van een...Lees meer
reëel inkomen
  ... als je kijkt naar het reëel inkomen van iemand dan kijk je naar zijn of haar koopkracht dus het...Lees meer
welzijn
  ... bij welzijn gaat het economisch gezien om behoeften die bevredigd kunnen worden zonder dat daarvoor schaarse middelen moeten worden opgeofferd...Lees meer
indirecte valuta arbitrage
  ... vorm van valuta arbitrage waarbij de lokale valuta en twee vreemde valuta's zijn betrokken...Lees meer
interne convertibiliteit
  ... er is sprake van interne convertibiliteit in de situatie waarin ingezetenen vrij elke willekeurige buitenlandse valuta kunnen kopen aanhouden...Lees meer
koopsompolis
  ... een koopsompolis is een vorm van een levensverzekering waarbij de premie in één keer vooruit wordt betaald...Lees meer
closed end
  ... closed end is een aanduiding voor een beleggingsfonds dat niet verplicht is te allen tijde aandelen in te kopen...Lees meer
datum exdividend
  ... de datum ex dividend is vaak de dag waarop het dividend officieel is vastgesteld ofwel de dag van...Lees meer
keur
  ... een keur houdt het midden tussen een contante affaire en een premieaffaire men koopt een of meer aandelen of obligaties met...Lees meer
limiet
  ... bij een optie kunt u aangeven tegen welke maximale prijzen u een optie wilt kopen of tegen welke minimale...Lees meer
aandeel op onverdeelde boedel
  ... Het recht op een aandeel op de onverdeelde boedel vinden we terug bij een boedelscheiding stel dat twee partners...Lees meer
bezitsvorming
  ... onder bezitsvorming verstaan we het opbouwen van een vermogen met name door particulieren bijvoorbeeld door het vergaren van spaargeld door...Lees meer
bkrtoetsing
  ... onder een bkrtoetsing verstaan we een controle op het aantal leningen dat iemand al heeft bij het bureau krediet registratie...Lees meer
brede herwaardering
  ... de brede herwaardering was de naam voor ingrijpende maatregelen in de belastingwetgeving in 1995 die vooral de aantrekkelijkheid van...Lees meer
cap option
  ... een capoptie is een goedkopere variant van de normale optie en wordt vaak in allerlei constructies gebruikt...Lees meer
caption
  ... onder het begrip caption verstaan we een optie die het recht geeft om een cap te kopen tegen een vooraf...Lees meer
verkochte optie
  ... een verkochte optie is een contractuele plicht om op een bepaalde...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper...Lees meer
valutahandel
  ... onder de zogenaamde valutahandel verstaan we de koop of verkoop van een valuta op een lokale markt voor tegen een...Lees meer
bidprice
  ... de bid price of offer price is de prijs waarvoor iemand bereid is een optie te kopen...Lees meer
offerprice
  ... de bid price of offer price is de prijs waarvoor iemand bereid is een optie te kopen...Lees meer
beursorder
  ... een effectenorder is een opdracht aan een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel in het algemeen een bank of een commissionair...Lees meer
effectenorder
  ... een effectenorder is een opdracht aan een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel in het algemeen een bank of een commissionair...Lees meer
effectentransactie
  ... een effectentransactie is de opdracht tot het kopen of verkopen van effecten op de beurs die aan een bank commissionair...Lees meer
beursnieuws vloek of zegen
  ... het is vaker gezegd op dit weblog het is geen beursnieuws maar vooral de emotie "hebzucht" die voor de koersvorming...Lees meer
short sel against the box
  ... bij een short sell against the box is er sprake van het openen van een short...Lees meer
short
  ... het voorvoegsel short wordt bijvoorbeeld gebruikt bij shortpositie in het algemeen is geeft het begrip short aan dat er sprake is...Lees meer
short covering
  ... shortcovering is het kopen van aandelen of ook wel opties of termijncontracten om shortposities af te dekken...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
valuta warrant
  ... een valutawarrant is het recht om een bedrag in euro's te kopen tegen een vaste wisselkoers met een bepaalde valuta...Lees meer
van jou
  ... de term van jou vinden we op de beurs en is vakjargon voor kopen...Lees meer
wet van een prijs
  ... de zogenaamde wet van één prijs is een economische wetmatigheid die ervan uitgaat dat er in een...Lees meer
devilsmetal
  ... naast goud valt zilver onder de bekendste edelmetalen die op grondstoffenbeurzen en termijnmarkten worden verhandeld natuurlijk wordt een deel van...Lees meer
zilver
  ... naast goud valt zilver onder de bekendste edelmetalen die op grondstoffenbeurzen en termijnmarkten worden verhandeld natuurlijk wordt een deel van...Lees meer
buying opportunity
  ... volgens sommigen is dat na een is er sprake van een buying opportunity? een buying opportunity ofwel een goed koopmoment is een ideaal moment om bepaalde aandelen te...Lees meer
repurchase agreement
  ... de term repurchase agreement of repo kent meerdere betekenissen 1 het gelijktijdig kopen en verkopen van effecten met verschillende settlementdata...Lees meer
secureren
  ... met secureren bedoelen we de uitschakeling van een risico bijvoorbeeld het op termijn kopen van vreemde valuta zodat het risico...Lees meer
Voorovereenkomst
  ... onder een voorovereenkomst verstaan we een vorm van een overeenkomst waarbij partijen zich verplichten tot het sluiten van een bepaalde...Lees meer
cash secured put
  ... wat is een cash secured put? stel uw lievelingsaandeel valt 10% omlaag en eigenlijk wil u ze voor...Lees meer
risk reversal
  ... in plaats van het zomaar kopen van callopties of putopties maken...Lees meer
stoploss order
  ... een stop loss order ook wel kortweg "een stoploss" is een soort order waarbij men effecten als aandelen en...Lees meer
toewijzing
  ... onder de toewijzing verstaan we bij een emissie het aantal effecten dat de inschrijver tegen de emissiekoers moet kopen...Lees meer
Warren Buffett
  ... warren buffett is een van 's werelds bekendste beleggers warren buffett is nu directeur van berkshire hartaway een beleggingsmaatschappij...Lees meer
externe convertibiliteit
  ... met het begrip externe convertibiliteit wordt de situatie bedoeld waarin niet ingezetenen vrij euro's kunnen kopen deze aanhouden en...Lees meer
kapitaalkosten
  ... de kapitaalkosten zijn het bedrag dat we mis kunnen lopen of anders gezegd dat we hadden kunnen maken door het...Lees meer
tradingsysteem zelf bouwen of kopen
  ... iedere trader die op zoek is naar een betrouwbaar tradingsysteem kent het dilemma wel moet ik...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
clientenovereenkomst
  ... een cliëntenovereenkomst is een overeenkomst tussen een belegger en een bank of commissionair aangaande het kopen en verkopen van opties...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
flow of fundsindicators
  ... De zogenaamde Flow of funds indicators zijn bedoeld om een indicatie te geven van de verwachtingen van grote marktpartijen....Lees meer
circuit van waardeoverdrachten
  ... de term circuit van waardeoverdrachten komt uit de pensioenwereld en slaat op de situatie waarin een aantal bedrijven...Lees meer
consumptief geldkrediet
  ... in plaats van de formele naam consumptief geldkrediet spreken we meestal van zaken als een direct krediet of een...Lees meer
gezinsbescherming
  ... met de verzamelnaam gezinsbescherming worden een aantal bepalingen van het burgerlijk wetboek bedoeld die ervoor dienen dat is de medewerking...Lees meer
kalenderspread
  ... uitgangspunt van de kakkerlak theorie is dat er zijn altijd meer kakkerlakken aanwezig zijn dan dat je daadwerkelijk gevonden...Lees meer
veel gemaakte fouten bij trading
  ... in de loop der jaren zijn er vele onderzoeken gedaan naar het succes maar vooral ook...Lees meer
option overwriting
  ... we spreken van option overwriting bij een optiestrategie waarbij er constant...Lees meer
prolongatieverbod
  ... het prolongatieverbod is het in de beschikking beursverkeer 1947 opgenomen verbod om in het algemeen met geleend geld effecten te...Lees meer
optierecht
  ... het optierecht is het recht dat de houder van een optie heeft...Lees meer
abc agreement
  ... De term abc agreement is afkomstig van de nyse is een benaming voor een contract tussen een broker en...Lees meer
fannie mae
  ... fannie mae is de gebruikelijke roepnaam van de amerikaanse organisatie federal home loan mortgage freddie mac en fannie mae...Lees meer
financiële leasing
  ... financiële leasing of ook wel "full pay out leasing" is een manier van financieren waarbij een leasemaatschappij de lessor...Lees meer
meegekochte rente
  ... dat betekent dat als je een paar...Lees meer
marketorder
  ... een marketorder is een order om te kopen of te verkopen tegen de beste koers die te maken is...Lees meer
marketclose
  ... onder marking the close of ook wel ramping genaamd verstaan we het kopen of verkopen van financiële instrumenten...Lees meer
bondswap
  ... onder een bondswap verstaan we het gelijktijdig kopen en verkopen van een obligatie met als doel het veranderen van de...Lees meer
trading op automatische piloot
  ... er zijn nogal wat systemen in omloop...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
debestebeleggingsadviseur
  ... natuurlijk wilt ook u weten wie de beste beleggingsadviseur ter wereld is u vertrouwt uw zuurverdiende geld natuurlijk...Lees meer
directionaltrading
  ... we spreken van directional trading bij een vorm van trading waarbij de resultaten afhankelijk zijn van een juiste "voorspelling"...Lees meer
spreadtrading
  ... we spreken van spread trading bij een vorm van trading waarbij de de maximale resultaten afhankelijk zijn van een...Lees meer
haussestemming
  ... in het algemeen verstaan we onder een haussestemming een periode van groot optimisme en niets kan onder die omstandigheden dat...Lees meer
opzetten van een tradingplan
  ... Het opzetten van een tradingplan is vooral eerst een kwestie van zelfonderzoek. De technische invulling komt later wel...Lees meer
tradingplan opzetten
  ... Een tradingplan opzetten is vooral eerst een kwestie van zelfonderzoek voor u aan de technische details toe kunt gaan komen...Lees meer
forexmarkt verschil met aandelenbeurs
  ... de handel op de valutamarkt staat ook wel bekend als de FX markt of de FOREXmarkt...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.