Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 15 januari 2016

Koper

Koperkopers in een winkelstraat
2 kopersIemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper. 

Als er een andere waarde dan geld (bijvoorbeeld een dienst of een ander product in ruil) dan zullen we eerder van een ruiltransactie spreken en niet van een kooptransactie.

En natuurlijk is er ook nog het metaal koper dat we in de goederentermijnhandel tegenkomen. 


Gebruikte begrippen in koper


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
ruil
  ... het tegen elkaar uitwisselen van goederen en diensten zonder dat daar geld bij wordt gebruikt ruil kan alleen functioneren met...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar koper in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

opties op cryptogeld
  ... velen van u zullen wel eens van opties in de aandelenwereld gehoord hebben of er zelfs...Lees meer
aandelenoptie
  ... Onder een zogenaamde aandelenoptie verstaan we voor de koper van de optie een verhandelbaar recht om aandelen te kopen...Lees meer
beleggingsadviseur
  ... De beleggingsadviseur heeft voor veel leken een zweem van onaantastbaarheid om zich heen hij smijt vaak met geleerde termen hij zit...Lees meer
clickfonds
  ... in de jaren negentig was het zogenaamde clickfonds zeer populair daarna zakte de animo iets in maar af en toe duiken...Lees meer
gedekt schrijven
  ... gedekt schrijven is het schrijven van call opties terwijl men de onderliggende waarde of een call met lagere uitoefenprijs...Lees meer
geschreven putoptie
  ... een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
covered call
  ... de covered call ofwel de gedekte call is een optiestrategie waarbij tegenover de...Lees meer
beleggingsadvies
  ... Nadat is vastgesteld wat de behoeften van een belegger zijn en welk doel hij heeft kan een professionele instelling zoals beleggingsadvies...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer
optiecontract
  ... een optiecontract is een standaardovereenkomst waarbij de houder koper van de optie tegen betaling van een optiepremie het recht heeft...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper van het recht om gedurende...Lees meer
backpricing
  ... Onder het begrip backpricing verstaan we het verschijnsel op sommige grondstoffenmarkten zoals bij de londense lme dat het bepaalde kopers...Lees meer
basismetaal
  ... in de termijnhandel voor grondstoffen spreken we van basismetaal bij de metalen koper aluminium lood nikkel en tin...Lees meer
putcall ratio
  ... de theorie achter de put call ratio het speculatief gebruik van opties heeft de laatste twintig jaar een...Lees meer
exercise
  ... onder exercise verstaan we het uitoefenen van een kooprecht bij een calloptie of het verkooprecht bij een putoptie...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
hitten
  ... in het jargon van de beurs spreekt men van hitten als er transacties tot stand komen op de limietkoersen die...Lees meer
koopakte
  ... de koopakte of koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis...Lees meer
activatransactie
  ... Onder een activa transactie verstaan we het overbrengen van een levensvatbaar deel van een bedrijf dat in financi ële moeilijkheden...Lees meer
geschreven calloptie
  ... er is sprake van een geschreven call als we een calloptie contract verkopen of zoals dat dan heet schrijven...Lees meer
putpremie
  ... de putpremie is de premie die betaald moet worden voor het verkrijgen van een putoptie de verkregen putoptie geeft de koper...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
kwaliteitsaandeel
  ... een kwaliteitsaandeel is volgens velen een aandeel van een grote bekende beursvennootschap dat in het verleden goede rendementen heeft opgeleverd...Lees meer
goederenmarkt
  ... de goederenmarkt is de markt waarop internationale aan en verkooptransacties in stapelgoederen die al dan niet op termijn zijn afgesloten...Lees meer
koperoptie
  ... de koper van een optie is degene die een recht verwerft door een optiecontract af te sluiten...Lees meer
koper(metaal)
  ... een metaal dat we terugvinden op de grondstoffenmarkten is koper koper is geen edelmetaal en kent vrijwel uitsluitend industriële toepassingen...Lees meer
huurkoop
  ... huurkoop is een vorm van koop en verkoop op afbetaling waarbij tussen verkoper en koper wordt overeengekomen dat de koopprijs...Lees meer
letters of indemnity
  ... de zogenaamde letters of indemnity zijn onherroepelijke garanties waarbij een verkoper zich garant stelt dat de koper bepaalde...Lees meer
netting
  ... met de term netting bedoelen we de controle of er tegenover elke koper ook daadwerkelijk een verkoper staat...Lees meer
meeverkochte rente
  ... een lening of obligatie bouwt in de loop van het jaar rente op...Lees meer
ex dividend
  ... ex dividend is de speciale vermelding van de koers van een aandeel de dag na dividenduitkering...Lees meer
gekochte optie
  ... de gekochte optie ofwel een long optie is een optie die het recht geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
kostenkoper
  ... als de afkorting kosten koper achter de vraagprijs van een onroerende zaak bijvoorbeeld een woning staat dan zijn de...Lees meer
non zerosum handel
  ... bij nonzerosum games kunnen er meerdere winnaars en of verliezers zijn en er kan iets overblijven...Lees meer
ideale trader
  ... er zijn vele boeken vol geschreven over de ideale trader want bijna iedereen die zich wel eens in...Lees meer
initial margin
  ... de initial margin is het standaardbedrag aan middelen die minimaal moeten worden aangehouden bij een clearing house en die...Lees meer
maintenance margin
  ... de zogenaamde maintenance margin is een bedrag onderdeel van een margin bedrag dat altijd in deposito gehouden moet worden...Lees meer
zerosum
  ... onder zerosum handel of een zerosum spel verstaan we een vorm van handel waarbij geen geld of kapitaal ontstaat...Lees meer
exercisedatum
  ... de exercisedatum ook wel expiratiedatum en...Lees meer
dealeroption
  ... met een dealer option wordt in de goederentermijnhandel een optie bedoeld op een onderliggende waarde die niet op een...Lees meer
beding van décharge
  ... een beding van dã©charge is een beding bij de verkoop van een niet volgestort aandeel dat bepaalt dat...Lees meer
cum lotingskans
  ... met de term cum lotingskans of soms ook wel afgekort tot "cum" bedoeld men de dat een obligatie verhandeld...Lees meer
delivery
  ... de term delivery kent in de financi ële wereld meerdere betekenissen...Lees meer
deviezencertificaat
  ... met de term deviezencertificaat wordt een certificaat bedoeld dat de verkoper van de deviezen ontvangt bij verkoop aan de deviezenautoriteiten...Lees meer
matching
  ... onder matching verstaan we het uitzetten van opgenomen geldmiddelen op dezelfde termijn als waarop deze zijn of zullen worden aangetrokken...Lees meer
oplevering
  ... de oplevering is het moment waarop het bouwbedrijf de woning daadwerkelijk overdraagt aan de koper breder de overdracht aan de...Lees meer
zuivering
  ... onder zuivering verstaan we de doorhaling van alle hypotheken die op onroerend goed rusten en de koopsom te boven gaan...Lees meer
optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer
openingsaankoop
  ... een openingsaankoop is een transactie waarbij een koper door het kopen van één of meer opties een longpositie doet ontstaan...Lees meer
openingsverkoop
  ... een openingsverkoop is een transactie waarbij een koper door het verkopen van één of meer opties een shortpositie doet ontstaan...Lees meer
openverkoop
  ... een openingsverkoop is een transactie waarbij een koper door het verkopen van één of meer opties een shortpositie doet ontstaan...Lees meer
expiratie
  ... expiratie betekent letterlijk "het aflopen" in de optiewereld is expiratie een bekende term de expiratie is namelijk het moment waarop een...Lees meer
betaling tegen documenten
  ... onder de handelsterm betaling tegen documenten die vaak wordt afgekort met cad wat een afkorting is van het...Lees meer
umgekehrter wechsel
  ... onder een umgekehrter wechsel verstaan we een op initiatief van de koper door de verkoper getrokken termijnwissel die door...Lees meer
flexibiliteit van een belegging
  ... onder de flexibiliteit van een belegging verstaan we het vermogen om de aard van de belegging aan...Lees meer
double option
  ... een double option is een exotische optie die door de koper naar eigen keuze zowel als een calloptie of...Lees meer
koopoptie
  ... de term koopoptie komen we wel tegen in de onroerend goed markt waar men vaak de mogelijkheid heeft om...Lees meer
recht van reclame
  ... het recht van reclame is het wettelijk recht van de verkoper om bij wanbetaling binnen 30 dagen...Lees meer
premiegever
  ... de premiegever is vergelijkbaar met de koper van een optie de premiegever betaalt geeft de premie en verwerft daarvoor het...Lees meer
floor
  ... op een aantal beurzen vinden we een floorcommittee wat bestaat uit enkele ervaren beurshandelaren die met voorstellen voor wijzingen en...Lees meer
kredietderivaten
  ... onder de zogenaamde kredietderivaten verstaan we de financiële instrumenten die in waarde veranderen zodra de kredietwaardigheid meestal uitgedrukt als een...Lees meer
nederlandse liquidatiekas
  ... nederlandse liquidatie kas ofwel nlkkas is een instelling die van oudsher de financiële garantie en registratie van de transacties...Lees meer
afnemerskrediet
  ... Een afnemerskrediet is een krediet dat door de afnemer koper van het product wordt verleend aan de leverancier...Lees meer
caveat emptor
  ... de latijnse term caveat emptor betekent letterlijk "de koper zij op zijn hoede"...Lees meer
confirming house
  ... een confirming house is een bedrijf dat tot functie heeft jegens een verkoper de betalingsverplichting van de koper over...Lees meer
FOB airport
  ... de term fobairport komt uit de handelsdocumenten en staat voor free on board airport het wil zeggen dat de leverancier...Lees meer
free on board airport
  ... de term fobairport komt uit de handelsdocumenten en staat voor free on board airport het wil zeggen dat de leverancier...Lees meer
forward rate agreement
  ... een forward rate agreement of fra is een afspraak tussen koper en verkoper om in de toekomst een...Lees meer
FRA
  ... een forward rate agreement of fra is een afspraak tussen koper en verkoper om in de toekomst een...Lees meer
franco huis
  ... met de handelsterm franco huis wordt een leveringsconditie bedoeld die inhoudt dat de goederen voor rekening en risico van...Lees meer
FOB
  ... de term free on board komt uit de handelsdocumenten en wordt vaak afgekort tot fob...Lees meer
free on board
  ... de term free on board komt uit de handelsdocumenten en wordt vaak afgekort tot fob...Lees meer
FOR
  ... de term for komt uit de handelsdocumenten en staat voor free on rail het wil zeggen dat de...Lees meer
free on rail
  ... de term for komt uit de handelsdocumenten en staat voor free on rail het wil zeggen dat de...Lees meer
huurkoopfinanciering
  ... onder huurkoopfinanciering verstaan we een vorm van objectfinanciering waarbij de financieringsmaatschappij de verkoper contant betaalt de financieringsmaatschappij wordt juridisch...Lees meer
leveringsconditie
  ... een leveringsconditie is in het koopcontract opgenomen deze clausule die bepaalt waar de levering van de goederen moet geschieden en...Lees meer
meerwerk
  ... bij meerwerk wordt bij nieuwbouw op verzoek van de koper extra werk verricht dan in het bestek is voorzien...Lees meer
merchant letter of credit
  ... een merchant letter of credit is een op een letter of credit gelijkende betalingsbelofte van de koper...Lees meer
nationale hypotheek garantie
  ... de nationale hypotheek garantie is een vorm van borg of garantstelling die door het waarborgfonds eigen woningen...Lees meer
NHG
  ... de nationale hypotheek garantie is een vorm van borg of garantstelling die door het waarborgfonds eigen woningen...Lees meer
overdrachtsbelasting
  ... de overdrachtsbelasting is de belasting die wordt geheven bij verkoop van bestaande onroerende zaken...Lees meer
vrij vervoerder
  ... vrij vervoerder is een leveringsconditie waaronder de verkoper aan zijn verplichtingen heeft voldaan als hij de goederen aan de...Lees meer
forward market
  ... een forward market is een vorm van een goederentermijnmarkt waar niet de normale regels voor een dergelijke markt gelden...Lees meer
gedekt schrijven van opties
  ... van verkopen ofwel gedekt schrijven van opties is sprake als de schrijver in het bezit is van...Lees meer
afbetaling
  ... Onder afbetaling verstaan we betaling in een vooraf bepaald aantal termijnen van op krediet gekochte goederen een bekende vorm van...Lees meer
af magazijn
  ... Onder af magazijn verstaan we een leveringsconditie waarbij de verkoper verplicht is om de goederen in zijn fabriek of...Lees meer
cap warrant
  ... een cap warrant is een call warrant met een gemaximeerde winstpotentie...Lees meer
dooreen leverbaarheid
  ... met het begrip dooreenleverbaarheid bedoelen we dat verschillende coupures van een zelfde fonds kosteloos onderling verwisseld kunnen worden...Lees meer
stukken vordering
  ... de stukkenvordering is het tegoed in stukken effecten van bijvoorbeeld nog te leveren effecten of delen daarvan door de verkopende...Lees meer
af fabriek
  ... Met af fabriek bedoelen we een leveringsconditie waarmee de verkoper de verplichting krijgt de goederen in zijn fabriek of...Lees meer
afbetalingskrediet
  ... Onder een "afbetalingskrediet" of zoals het in de praktijk vaak genoemd wordt "kopen op afbetaling" verstaan we een koopovereenkomst waarbij...Lees meer
DARTS
  ... darts staat voor dutch auction rate term securities dit zijn effecten waarvan de prijs tot stand komt door een zogenaamde dutch...Lees meer
driepartijenverhouding
  ... onder een driepartijenverhouding verstaan we de positie van een partij die als crediteur betrokken wordt in de rechtsbetrekking van zijn...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
retention moneybond
  ... een retention money bond is een garantie die in de plaats treedt van een door de verkoper te...Lees meer
veiling
  ... bij een veiling komt een groep mogelijke kopers van een bepaald door het veilinghuis aangeboden goed bijeen om door middel...Lees meer
vri jaan boord luchthaven
  ... onder vrij aan boord luchthaven verstaan we een leveringsconditie waaronder de verkoper de goederen uitgeklaard aan de...Lees meer
voorlopig koopcontract
  ... het voorlopig koopcontract is de overeenkomst die de koper en de verkoper van een woning ondertekenen de term voorlopig...Lees meer
LMEX
  ... een index verhandeld op de lme de london metal exchange die is opgebouwd uit 6 metalen die op deze beurs...Lees meer
london metal exchange
  ... een index verhandeld op de lme de london metal exchange die is opgebouwd uit 6 metalen die op deze beurs...Lees meer
valuta termijnaffaire
  ... onder een valutatermijnaffaire verstaan we een contract waarbij de koper op een vastgelegde datum valuta tegen een van te voren...Lees meer
london metal exchange
  ... de london metal exchange of lme is de goederentermijnbeurs van londen waar metalen als aluminium koper lood tin...Lees meer
leveringsakte
  ... een leveringsakte is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom overgaat deze leveringsakte moet door een notaris worden opgemaakt en...Lees meer
chooser option
  ... een chooser option is een optie waarvan de voorwaarden bijvoorbeeld is dit een calloptie of een putoptie naar keuze...Lees meer
clearing and settlement
  ... clearing en settlement is het garanderen en afwikkelen van effectentransacties dat wil zeggen verzekeren dat de koper het...Lees meer
cost and freighthaven van bestemming
  ... cost and freighthaven van bestemming is een leveringsconditie waaronder de verkoper de vracht en andere kosten...Lees meer
geïnsinueerde
  ... met de geïnsinueerde wordt degene bedoeld die gesommeerd wordt aan zijn verplichtingen te voldoen...Lees meer
vraagprijs
  ... de vraagprijs is de prijs die de koper bereid is om te betalen dus de prijs waarbij men jouw product...Lees meer
vrij op spoorwagon
  ... vrij op spoorwagon is een leveringsconditie waaronder de verkoper de goederen in de plaats van verzending in een...Lees meer
vrij op vrachtauto
  ... vrij op vrachtauto in het engels free on truck ofwel fot is een leveringsconditie waaronder de verkoper de...Lees meer
waarborgsom
  ... onder een waarborgsom die ook wel cautie genoemd wordt verstaan we een som geld die als zekerheid dient dat de...Lees meer
vrij langsboord
  ... vrij langs boord is een leveringsconditie waaronder de verkoper de goederen in de haven van verscheping op de...Lees meer
afslag
  ... Verkoop bij afslag betekent dat op een veiling vanaf een hoge prijs geveild wordt waarna de prijs steeds lager wordt...Lees meer
applicatieformulier
  ... Het zogenaamde applicatieformulier wat ook wel sales advice wordt genoemd is een formulier waarop verkochte reischeques worden gespecificeerd en dat...Lees meer
inschrijving in de grootboek en der nationale schuld
  ... onder de zogenoemde grootboekinschrijving is het deel van de wat oudere nederlandse staatsschuld waarbij...Lees meer
niet dooreenleverbaarheid
  ... onder niet dooreenleverbaarheid verstaan we de situatie waarin verschillende coupures van een zelfde fonds niet kosteloos onderling verwisselbaar zijn...Lees meer
bookingbasis
  ... onder het begrip booking the basis verstaan we een afspraak bij een termijncontract waarbij ofwel de koper of...Lees meer
cash against documents
  ... onder de handelsterm cash against documents verstaan we de betalingsconditie die inhoudt dat de koper tegen het overleggen van de...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.