Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 27 oktober 2014

Stockdividend

StockdividendStockdividend is een vorm van dividend dat niet contant maar in de vorm van aandelen wordt uitbetaald. In plaats van contant geld krijgen we dan bijvoorbeeld 1/16 aandeel.

Zodat we per 16 aandelen een nieuw aandeel erbij krijgen.

Indien dit stockdividend wordt uitbetaald uit de agioreserve van de onderneming , dan spreken van agiostocks.

In de praktijk zal men door het krijgen van stockdividend, deze meestal niet in kunnen wisselen tegen "hele" aandelen.

Het restant kan worden verkocht, dan wel er kunnen stocks worden bijgekocht om weer aan een heel aandeel te komen.

Deze stocks worden normaal verhandeld op de beurs, zij het meestal slechts een beperkte periode na de uitkering van het dividend.

Voorbeeld: Aandeel ABC komt met een 6% stockdividend.

We bezitten 100 aandelen, en ontvangen dus 16,25 aandelen.

We kunnen nu deze kwart aandeel verkopen, dan wel een driekwart aandeel bijkopen.

Probleem is wel vaak het bedrag dat we aan transactiekosten kwijt zijn.

Deze kunnen bij het verkopen van de stocks door het hanteren van minimum tarieven wel eens hoger zijn dan de opbrengst.

Informeer altijd eerst bij Uw bank of commissionair of er aparte regels zijn voor het handelen in stockdividenden.


Gebruikte begrippen in stockdividend


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
agioreserve
  ... In plaats van agioreserve spreken we ook wel van agiokapitaal de agioreserve ontstaat doordat aandelen bij emissie boven de...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
contant geld
  ... is contant geld alleen geschikt om een sigaar aan te steken? contant geld heeft zo zijn charmes natuurlijk het is kwetsbaar...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
stocks
  ... stocks is de gebruikelijke kreet voor aandelen bij beleggers onder elkaar...Lees meer
transactiekosten
  ... het zogenaamde transactiemotief is een motief voor het aanhouden van kasgeld en andere primaire liquiditeiten om verschillen in het patroon...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer

Begrippen waar stockdividend in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelensplitsing
  ... een zogenaamde aandelensplitsing is het verlagen van de nominale waarde van een aandeel door splitsing in meerdere gelijke delen wordt...Lees meer
aandelenemissie
  ... Onder een aandelenemissie verstaan we de het werven van kapitaal door een onderneming in het algemeen een vennootschap door middel...Lees meer
agiostock
  ... Met de term agiostock bedoelen we een uitkering van stockdividend ten laste van de agioreserve de eerdergevormde agioreserve wordt...Lees meer
aankondigingsdatum
  ... Met de term aankondigingsdatum wordt de datum bedoeld waarop een onderneming aankondigt of er overgegaan wordt tot de uitbetaling van...Lees meer
keuzedividend
  ... een keuzedividend is een vorm van dividend waarbij gekozen kan worden uit een dividend in contanten of een dividend in...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
splitup
  ... een split up is de splitsing van coupures van aandelen in kleinere coupures van hetzelfde fonds...Lees meer
omwisseldatum
  ... de omwisseldatum is de datum waarop een stockdividend of een converteerbare obligatie kan worden omgewisseld in aandelen...Lees meer
omwisseling
  ... onder omwisseling verstaan we het omzetten van een converteerbare obligatie of een stockdividend in aandelen ã‰én en ander gebeurt op...Lees meer
theoretische waardebonus of stockdividend
  ... de theoretische waarde bonus ofstockdividend is de koers die als richtsnoer geldt voor de waardebepaling van...Lees meer
exerciseprice
  ... een exerciseorder is een order voor het uitoefenen van het optierecht door...Lees meer
exdatum
  ... het begrip ex datum kent meerdere betekenissen namelijk 1 de eerste dag waarop een fonds wordt verhandeld zonder een specifiek...Lees meer
cashdividend
  ... een cash dividend is een dividenduitkering in contanten in tegenstelling tot stockdividend dat in aandelen wordt uitbetaald...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.