dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten

dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten
klik op de afbeelding voor meer grafieken/

zondag 21 september 2014

acceptgiro

acceptgiroOnder een acceptgiro die er nu uitziet als een geelachtig formulier en tot 1986 als een standaardformaat (Zogenaamd IBM-formaat) ponskaart was uitgevoerd verstaan we een betalingsopdracht die door de begunstigde (vaak ook de incassant genoemd) alvast voor het grootste deel wordt ingevuld en die vervolgens wordt toegezonden aan degene die betalen moet.

Deze kan dan door ondertekening, eventueel invullen van de nog ontbrekende zaken en opsturen naar zijn bank de betaling effectueren.

Het optisch leesbare acceptgiro formulier wordt ook wel een OLA genoemd.

acceptgiro

De belastingdienst had een eigen versie van de acceptgiro, namelijk een blauwe

acceptgiro belastingen


Vertalingen acceptgiro

Engels: Giro collection


Gebruikte begrippen in acceptgiro


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
begunstigde
  ... De term begustigde kent een aantal toepassingen1 degene ten gunste van wie een banktransactie plaatsvindt 2 degene aan wie bijv volgens...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
betalingsopdracht
  ... een betalingsopdracht is een opdracht aan de bank om een betaling te verrichtendeze betalingsopdracht kan worden gegeven door degene die...Lees meer
giro
  ... het woord giro komt uit het italiaans en betekent omloop het is een verzamelnaam voor alle vormen van geldsomloop of...Lees meer
incassant
  ... de incassant is de gebruiker die een bedrijf of instelling kan zijn van één van de geautomatiseerde bankgiroincassosystemen...Lees meer

Begrippen waar acceptgiro in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

OLA
  ... onder een acceptgiro die er nu uitziet als een geelachtig formulier en tot 1986 als een standaardformaat zogenaamd ibm formaat...Lees meer
girale betaling
  ... onder een girale betaling verstaan we een directe overschrijving van de ene bank naar de andere ofwel het saldo...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.