Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 22 mei 2014

inkomensverschillen

InkomensverschillenElk land kent inkomensverschillen. Zelf als de overheid dit tegengaat zal er nog een zwart of grijs circuit overblijven dat er voor zorgt dat de één nu eenmaal meer ontvangt dan de ander. Zie bij oude communistische landen.

Gaan we niet uit van een communistische staat dan kunnen we kijken waar inkomensverschillen door onstaan. Per individu zijn er natuurlijk verschillen. De volgende spelen een rol in dit verband:
• productiviteitsverschillen
Hoe productiever een werknemer is hoe winstgevender voor de werkgever en hoe meer hij zal ontvangen.
• inspanningsverschillen
De ene werknemer werkt in deeltijd, de ander in voltijd en zal die extra inspanning beloond zien
• scholingsverschillen
Iemand gaat alleen lang leren als hij door zijn hogere opleiding een betere baan krijgt en daarmee meer kan verdienen
• ervaringsverschillen
Hoe meer ervaring een werknemer heeft, hoe productiever deze in het algemeen zal zijn en hoe meer beloning hij verdient.
• schaarsteverschillen
Als er veel vraag is naar een bepaald beroep of specialisatie en er is weinig aanbod dan zal de werknemer die dit beheerst beter worden betaald.
• vermogensverschillen
We kennen de term 'geld maakt geld'. Dit ontstaat door de ontvangsten uit sparen (rente) en beleggingen (dividend en koersschommelingen)

Uiteraard zijn er gevolgen door inkomensverschillen.
1. Er ontstaat een prestatieprikkel. Mensen willen meer werken of meer leren want dat verhoogt het inkomen
2. Mobiliteitsprikkel. Mensen willen liever daar werken en wonen waar men het meeste kan verdienen
3. Sociale onrechtvaardigheid. Mensen die niet kunnen leren krijgen ook geen inkomen
4. Migratie. Er onstaat een begrijpelijke maar niet altijd wenselijke instroom vanuit landen waar het economisch slecht is
Gebruikte begrippen in inkomensverschillen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beroep
  ... Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
grijs circuit
  ... in de wereld van de opties spreken we van de grieken als algemene term voor de getallen uit de optie...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
sparen
  ... sparen wordt ook wel oppotten genoemd sparen is het niet voor consumptie aanwenden van inkomen...Lees meer
specialisatie
  ... specialisatie is een verbijzondering van bedrijven in horizontale richting waardoor delen van nieuwe bedrijfskolommen ontstaan...Lees meer
werkgever
  ... een werkgever is een persoon of onderneming inclusief de overheid die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid en daarom mensen...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer

Begrippen waar inkomensverschillen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

lorentzcurve
  ... de lorentzcurve of lorentzkromme wordt gebruikt om te zien hoe een bepaalde statistische verdeling tot stand komt...Lees meer
oorzaken inkomensverschillen
  ... de oorzaken van inkomensverschillen kunnen bijvoorbeeld zaken zijn als het verschil in talent ervaring opleiding verantwoordelijkheid zwaarte...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.