Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 9 april 2014

Schrijven

SchrijvenSchrijven is In de optiewereld een andere benaming voor het verkopen van opties ofwel het schrijven van opties.

Hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar tegenover staat dat hij een verplichting aangaat.

Bij het schrijven van callopties krijgen we een leververplichting, dus we moeten de onderliggende waarde verkopen, hoe hoog de koers ook staat.

Bij het schrijven van putopties moeten we de onderliggende waarde voor de afgesproken uitoefenprijs afnemen, hoe ver het aandeel ook gezakt is.

Het risico van aandelen verminderen met geschreven callopties In feite is het kopen van aandelen een riskante bezigheid omdat de waarde van een aandeel zondermeer naar nul terug kan vallen.

En het zijn niet de slechtst bekendstaande bedrijven die dat overkomt.

Denk aan namen als Fokker en Daf.

Dit risico is iets te verkleinen door callopties te schrijven met deze aandelen als onderliggende waarde.

Naast het verminderen van het risico verhoogt u er het rendement op uw aandelen mee.

Het rendement kan daarbij nog aanzienlijk worden verbeterd door het schrijven van gedekte callopties die nog maar een maand of drie te gaan hebben.

Gebruiken we voor het aandeel een (veel voordeliger) langlopende optie dan kunnen we het rendement nog verder verhogen.

We kunnen bij het schrijven van de call ervoor zorgen dat we een inmiddels opgebouwd rendement min of meer vastzetten.

Wel lopen we het risico dat het aandeel nog verder stijgt en dat we dus een leverplicht krijgen.

Voorbeeld: Aandeel wiska stijgt van 94 naar 105 euro.

We schrijven nu een call 105.

Omdat dit een at-the-money calloptie is ontvangen we relatief veel premie, zeg 6 euro.

Blijft wiska op deze koers hangen dan is er niets aan de hand en is het ontvangen geld binnen.

Maar stijgt wiska bijvoorbeeld naar 120 dan moeten we toch voor 105 verkopen.

Dat is het risico van het vak.

Maar door de ontvangen 6 euro hebben we in feite voor 111 verkocht.

Maar het aandeel kan ook weer zakken.

Stel dat wiska zakt naar 100, dan houden we de ontvangen 6 euro premie in de zak.

Pas als wiska onder de 99 zakt gaan we weer verlies lijden.

Het schrijven van een calloptie kan ook het bekende dilemma voor een aandelenbezitter "moet ik nu verkopen of juist niet" helpen oplossen.

Zeker omdat dit bij veel beleggers een emotionele gebeurtenis is.

Sommige beleggers hebben nu eenmaal moeite om hun lievelingsaandeel van de hand te doen.

Ook kan inhaligheid meespelen waardoor een belegger niet verkoopt in de hoop dat de koersen verder gaan stijgen terwijl hij dat eigenlijk wel had moeten doen.

En zo kan het schrijven van calls niet alleen positief uitwerken als we naar het moneymanagement kijken, maar kan het ook problemen uit de beleggingspsychologie helpen oplossen.
Gebruikte begrippen in schrijven


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
at the money
  ... een at the money optie is een optie waarbij de uitoefenprijs zeer dicht bij de koers van de...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
hoop
  ... het woordje hoop is in de...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
langlopende optie
  ... een langlopende optie is een optie met een looptijd van langer dan een jaar op de optiebeurs van amsterdam exchanges...Lees meer
leverplicht
  ... de schrijver van een calloptie neemt een leverplicht op zich deze leverplicht wordt ook wel afnameplicht of verkoopplicht genoemd...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
moneymanagement
  ... moneymanagement is een verzamelnaam van technieken die bedoeld zijn om enerzijds een zo hoog...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar schrijven in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandeelhoudersvergadering
  ... Volgens de wet heeft de aandeelhoudersvergadering in principe de hoogste macht in een vennootschap door verschillende beschermingsconstructies is deze macht in...Lees meer
QE
  ... een geliefde bezigheid van de rijksoverheid is het bijdrukken van geld een logisch gevolg van het feit dat...Lees meer
quantitative easing
  ... een geliefde bezigheid van de rijksoverheid is het bijdrukken van geld een logisch gevolg van het feit dat...Lees meer
beleggerspsychologie
  ... De beleggerspsychologie ofwel de psychologische factoren bij beleggen en handelen zorgen voor van 50% van de resultaten en dus ook...Lees meer
covered straddle
  ... een covered straddle is een wat misleidende naam voor de volgende positie koop 100 aandelen en...Lees meer
gedekt schrijven
  ... gedekt schrijven is het schrijven van call opties terwijl men de onderliggende waarde of een call met lagere uitoefenprijs...Lees meer
geschreven putoptie
  ... een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum...Lees meer
market profile chart
  ... de market profile chart is ontwikkeld door jpeter steidlmayer de market profile chart ziet er op het eerste gezicht...Lees meer
market profile chart
  ... de market profile chart is ontwikkeld door jpeter steidlmayer de market profile chart ziet er op het eerste gezicht...Lees meer
risicoloze belegging
  ... we spreken van een risicoloze belegging bij een vorm van een belegging waarbij het risico dat we onze belegging...Lees meer
windhandel
  ... de term windhandel kent meerdere betekenissen...Lees meer
covered call
  ... de covered call ofwel de gedekte call is een optiestrategie waarbij tegenover de...Lees meer
naakt schrijven
  ... onder naakt schrijven verstaan we het schrijven van een calloptie of een future zonder dat men de onderliggende waarde...Lees meer
6% regel
  ... De 6% regel is vergelijkbaar met de 2% regel voor de trade size de 2%...Lees meer
absolute waarde
  ... In veel berekeningen voor indicatoren en dergelijke komen we de zogenaamde absolute waarde tegen we schrijven deze absolute waarde door...Lees meer
abnormaal rendement
  ... Het zogenaamde abnormaal rendement is het gedeelte van het rendement dat niet toe te schrijven valt aan het rendement...Lees meer
horizontale spread
  ... onder een horizontale spread verstaan we een optiestrategie bestaande uit twee dezelfde opties dus callopties of putopties met dezelfde...Lees meer
free trade
  ... de free trade is een optiepositie een speciale variant van de vertical spread de positie wordt geopend door het kopen...Lees meer
return if execisedl
  ... de term return if exercised komt uit de wereld van het gedekt schrijven van callopties...Lees meer
returnifexecisedl
  ... de term return if exercised komt uit de wereld van het gedekt schrijven van callopties...Lees meer
roll down
  ... onder een roll down verstaan we het sluiten van een geschreven calloptie en het opnieuw schrijven van een calloptie...Lees meer
dreaded triple top
  ... de dreaded triple top wordt gevormd als de koers van een index voor de derde keer een top...Lees meer
historische koersen
  ... de meeste technieken uit de technische analyse gaan uit van historische koersen we dienen dus te beginnen met het opbouwen...Lees meer
eisen trading systeem
  ... voordat we zelf een trading systeem gaan opzetten dan wel een systeem aan...Lees meer
EMA
  ... bij het exponentieel voortschrijdend gemiddelde of zoals meestal wordt gezegd het ema wordt steeds het verschil met de...Lees meer
exponentieel voorschrijdend gemiddelde
  ... bij het exponentieel voortschrijdend gemiddelde of zoals meestal wordt gezegd het ema wordt steeds het verschil met de...Lees meer
verwachtingswaarde
  ... vooral voor de schrijver van opties het verval van de verwachtingswaarde een belangrijk gegeven...Lees meer
bookmakertrading
  ... bookmakertrading of zoals het ook vaak genoemd wordt "trading like a bookie" is een veilige manier van handelen in met...Lees meer
combined write
  ... bij het schrijven van gedekte callopties is de combined write vaak een interessant alternatief...Lees meer
discouraged workers effect
  ... onder het discouraged workers effect verstaan we het verschijnsel dat mensen die wel werkzoekend zijn zich niet in...Lees meer
kaal schrijven
  ... met de term kaal schrijven wordt een andere benaming bedoeld voor het ongedekt schrijven van opties in de praktijk...Lees meer
a la hausse transactie
  ... Een á la hausse transactie is een transactie waarbij effecten worden gekocht in de verwachting dat de...Lees meer
baissegaan
  ... Het begrip "ã  la baisse" gaan is ã©ã©n van de begrippen die aanduiden dat we een short...Lees meer
adviesprijs
  ... Onder een adviserende bank die ook wel een kredietdoorgevende bank wordt genoemd verstaan we een bank die de opening...Lees meer
overwriting
  ... we spreken van overwriting als we bij het schrijven van callopties geen volledige dekking van aandelen meer hebben...Lees meer
premiumcall
  ... de premium call geeft aan met hoeveel procent de onderliggende waarde moet stijgen voordat het breakevenpunt wordt bereikt...Lees meer
afschrijving rekenkundige reeks
  ... Onder afschrijving over boekwaarde dalend in een rekenkundige reeks verstaan we een methode van...Lees meer
eurozondaar
  ... een zogenaamde eurozondaar is een lidstaat van de europese unie die zich niet houdt aan de regels die zijn gesteld...Lees meer
recessie
  ... onder recessie verstaan we negatieve economische groei het is de conjunctuurfase die gekenmerkt wordt door teruglopende groei van de...Lees meer
geschreven calloptie
  ... er is sprake van een geschreven call als we een calloptie contract verkopen of zoals dat dan heet schrijven...Lees meer
ongedekt schrijven
  ... ongedekt schrijven is het schrijven van een optie of een future zonder dat men de onderliggende waarde bijvoorbeeld de...Lees meer
plastic aandeel
  ... een zogenaamde plastic aandeel is een aandeel dat kunstmatig is samengesteld door het gelijktijdig kopen van een calloptie en...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
marginverplichting
  ... de zogenaamde marginverplichting ook wel kortweg margin is de verplichting om geld te storten of zekerheden te verschaffen bij het...Lees meer
guichetprovisie
  ... onder guichetprovisie verstaan we de vergoeding die een bank ontvangt die de mogelijkheid biedt om bij haar in te schrijven...Lees meer
volatility
  ... de volatility is de mate van beweging van de koers van een aandeel en wordt ook de beweeglijkheid genoemd...Lees meer
dekkingsverplichting
  ... de dekkingsverplichting is in feite een ander woord voor margin de dekkingsverplichting is het bedrag dat iemand ter zekerheid moet storten...Lees meer
inschrijfdatum
  ... de inschrijfdatum is de datum waarop het mogelijk wordt om op een openbare emissie in te schrijven...Lees meer
inschrijforder
  ... een inschrijforder is een specifieke order van een cliënt waarbij deze opdracht geeft voor hem in te schrijven op een...Lees meer
inschrijfrechten
  ... onder inschrijfrechten verstaan we de rechten om in te schrijven op een aandelenemissie...Lees meer
instappen
  ... we spreken van instappen als we aandelen van een fonds kopen tegenover uitstappen bij verkoop als in "ik ben gisteren in...Lees meer
conservatief schrijven
  ... de term conservatief schrijven komt uit de wereld van de opties en slaat op het schrijven van een calloptie...Lees meer
ratio callspread
  ... de ratio call spread bestaat uit een long calloptie en 2 short calloptiesdeze worden zodanig gekozen dat de...Lees meer
uitgevende instelling
  ... de term uitgevende instelling wordt wel gebruikt voor elk bedrijf dat effecten als aandelen en obligaties uitgeeft al dan...Lees meer
algemeen ouderdomspensioen
  ... iedere ingezetene van nederland tussen de 15 en 65 jaar is verzekerd van een algemeen ouderdomspensioen ofwel aow de...Lees meer
ongedekte optie
  ... een ongedekte optie is een geschreven calloptie op een onderliggende waarde die men niet in de aandelenportefeuille heeft het...Lees meer
neutrale spread
  ... een neutrale spread ontstaat als we een gekochte calloptie gebruiken als dekking voor het schrijven van meerdere out of...Lees meer
timepricespread
  ... er is sprake van een time price spread ook wel diagonale spread genoemd bij het gelijktijdig kopen en...Lees meer
bear
  ... een bear is een belegger met een meer pessimistische visie waar het de beurs betreft een bear verwacht een daling...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
chasing down
  ... de chasing down beleggingstechniek is zeker niet onomstreden het doet veel mensen een beetje denken aan de martingale techniek...Lees meer
covered call writer
  ... een covered call writer is een belegger die zich constant bezig houdt met het schrijven van covered calls...Lees meer
openingsell
  ... een opening sell is bedoeld voor het openen van een shortpositie in opties ofwel om opties te schrijven ofwel...Lees meer
putratiospread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer
ratioputspread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer
timespread
  ... een timespread is een optiestrategie waarbij de uitoefenprijzen gelijk zijn maar de u...Lees meer
covered writing
  ... covered writing is de engelse term voor gedekt schrijven die we echter in de nederlandse optiehandel heel veel tegenkomen...Lees meer
delta neutrale positie
  ... een delta neutrale positie is een positie die als de som van de delta 's van de delen...Lees meer
uncovered options
  ... we spreken van uncovered options als een belegger callopties...Lees meer
ratiostrategie
  ... we spreken van een ratiostrategie bij een optiestrategie waarbij de aantallen van de longposities en shortposties verschillend zijn...Lees meer
gulden
  ... de gulden was tot 1 januari 2002 de officiële munteenheid van nederland op die datum werden de bankbiljetten en munten vervangen...Lees meer
moneyspread
  ... de money spread wordt ook wel price spread genoemd...Lees meer
allowance
  ... Dde allowance is de overeenkomst tussen de schrijver van opties en een bank of commissionair in de allowance is vastgelegd dat...Lees meer
inschrijvingsperiode
  ... onder de inschrijvingsperiode verstaan we tijd waarin het mogelijk is om in te schrijven op een nieuwe emissie...Lees meer
introductie door emissie
  ... onder een introductie door emissie verstaan we het uitgeven van effecten waarbij in nederland het publiek de gelegenheid...Lees meer
knockin
  ... de term knock in wordt aan een reverse convertible bond toegevoegd en geeft aan dat deze verhoudingsgewijs hoogrentende obligatielening...Lees meer
koersgevoelige informatie
  ... koersgevoelige informatie is alle bedrijfsnieuws dat als het eenmaal openbaar is gemaakt de koers van het aandeel zou kunnen...Lees meer
boekwaarde
  ... boekwaarde kent meerdere betekenissen 1 boekwaarde ondernemingde boekwaarde van een onderneming is de totale som van het aandelenkapitaal en de door...Lees meer
garantiecertificaat
  ... een garantiecertificaat is een certificaat dat uitgereikt wordt door het garantie instituut woningbouw...Lees meer
hypotheekrenteaftrek
  ... de hypotheekrente aftrek heeft er vele jaren lang voor gezorgd dat nederland meer en meer ging lenen daarbij gestimuleerd door...Lees meer
incasseren van een cheque
  ... het incasseren van een cheque kunnen we op verschillende manieren zien 1 in enge zin het innen van een cheque door...Lees meer
incassomachtiging
  ... een incassomachtiging is een schriftelijke volmacht om binnen de gestandaardiseerde regels bedragen af te schrijven van de rekening van een...Lees meer
inschrijvingsgarantie
  ... de inschrijvingsgarantie is de garantie die wordt afgegeven wanneer een onderneming of een instantie aan bepaalde bedrijven de mogelijkheid biedt...Lees meer
onderhandse emissie
  ... bij een onderhandse emissie worden potentiële beleggers gericht benaderd het is niet mogelijk openbaar in te schrijven op de emissie...Lees meer
gedekt schrijven van opties
  ... van verkopen ofwel gedekt schrijven van opties is sprake als de schrijver in het bezit is van...Lees meer
half kaal schrijven
  ... met de term halfkaal schrijven wordt het schrijven van callopties bedoeld...Lees meer
afgebogen betaalstroom
  ... Afgebogen betaalstroom is een term uit de tijd dat postgiro en banken gescheiden betalingssystemen bezaten die door de bankgirocentrale...Lees meer
direct op vraagbaar tegoed
  ... het direct opvraagbaar tegoed is het giraal tegoed van particulieren en bedrijven bij algemene banken coã¶peratief georganiseerde banken...Lees meer
geregistreerde werkloosheid
  ... onder de geregistreerde werkloosheid verstaan we alle mensen van 16 64 jaar zonder baan of met een baan...Lees meer
spaarautomaat
  ... een spaarautomaat is een vorm van automatisch sparen waarbij periodiek ã³f een vast bedrag dit noemen we een vaste spaarautomaat...Lees meer
rollup
  ... onder een roll up verstaan we het sluiten van een geschreven...Lees meer
schrijven van opties
  ... onder het schrijven van opties verstaan we het op je nemen van een leverplicht bij callopties en een...Lees meer
short
  ... het voorvoegsel short wordt bijvoorbeeld gebruikt bij shortpositie in het algemeen is geeft het begrip short aan dat er sprake is...Lees meer
bankgiro
  ... Wat was een bankgiro. 1 een bankgiro is een overboeking van geld van de ene bankrekening naar de andere...Lees meer
buy write strategie
  ... wat is een buy write strategie. bij de buy write strategie...Lees meer
cash secured put
  ... wat is een cash secured put? stel uw lievelingsaandeel valt 10% omlaag en eigenlijk wil u ze voor...Lees meer
cilinderoptie
  ... cilinderoptie is de nederlandse term voor de collar een optiestrategie met twee opties waarbij een putoptie met een lagere uitoefenprijs wordt...Lees meer
covered option
  ... een covered option is een engelse term voor gedekt geschreven optie tegenovergestelde van een naked option...Lees meer
kalenderspread
  ... uitgangspunt van de kakkerlak theorie is dat er zijn altijd meer kakkerlakken aanwezig zijn dan dat je daadwerkelijk gevonden...Lees meer
progressieve afschrijvingsmethode
  ... de zogenaamde progressieve afschrijvings methode is een boekhoudkundige techniek voor afschrijvingen waarbij de af te schrijven bedragen jaarlijks...Lees meer
dividendstripping
  ... met dividend stripping bedoelen we een truc om de belasting op dividend te ontlopen het werkt als volgt...Lees meer
fysieke levering
  ... we spreken van fysieke levering in de wereld van de termijncontracten hierbij is fysieke levering vaak vooropgezet omdat bijvoorbeeld een...Lees meer
beleggingshypotheek
  ... Een beleggingshypotheek is een vorm van een hypotheek waarbij een hoger bedrag dan noodzakelijk voor aankoop van een woning wordt...Lees meer
beleggingsstudieclub
  ... Een van de betere manieren om het beleggen in de vingers te krijgen is door lid te worden van een...Lees meer
vutregeling
  ... een vut regeling is een regeling voor vervroegde uittreding uit het arbeidsproces vut regelingen worden in tegenstelling tot pensioenaanspraken...Lees meer
zijn optiebeleggers betere beleggers
  ... een discussie die nog wel eens opduikt is de vraag of optiebeleggers betere beleggers zijn onderzoeken die...Lees meer
faucet
  ... de faucet maakt experimenteren zonder enig risico mogelijk een beetje cryptoliefhebber zet natuurlijk als zijn euro's die hij kan missen om...Lees meer
dekkingseisen
  ... beleggers die putopties en of ongedekt callopties schrijven moeten voldoen aan de minimum dekkingseisen zoals die zijn vastgesteld door amsterdam...Lees meer
doorrollen van een calloptie
  ... onder het doorrollen van een calloptie verstaan we het sluiten van een geschreven call en het opnieuw...Lees meer
opzetten van een tradingplan
  ... Het opzetten van een tradingplan is vooral eerst een kwestie van zelfonderzoek. De technische invulling komt later wel...Lees meer
tradingplan opzetten
  ... Een tradingplan opzetten is vooral eerst een kwestie van zelfonderzoek voor u aan de technische details toe kunt gaan komen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.