Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 9 april 2014

Tijdswaarde

TijdswaardeDe Tijdswaarde is een andere naam voor de verwachtingswaarde in de premie van opties of een warrant.

Als je als trader in opties success wilt hebben dan is het zeer belangrijk dat je de concepten van de intrinsieke waarde en de zogenaamde extrinsieke waarde goed onder de knie hebt.

Misschien wel het allerbelangrijkste hierbij is het verdwijnen van de tijdswaarde, vaak aangeduid als "time decay";

Opties worden waardeloos nadat de looptijd is verstreken.

Hoe langer die looptijd, hoe hoger de waarde van de optie.

Kennis van deze begrippen is dus heel belangrijk.

De tijdswaarde, die ook wel extrinsieke waarde wordt genoemd, geeft het bedrag weer waarmee de optiepremie de intrinsieke waarde overstijgt.

De intrinsieke waarde is de waarde waarbij de optie "in-the-money" raakt.

Een out-of-the Money optie heeft geen intrinsieke waarde, maar uitsluitend tijdswaarde.

Er zijn vier grootheden die inwerken op de tijdswaarde, namelijk de resterende looptijd, de rentevoet , de volatility of beweeglijkheid van de onderliggende waarde en de verkoopbaarheid of liquiditeit .

Een belangrijk punt bij het verstrijken van de tijdswaarde is, dat deze steeds sneller verdwijnt naarmate de uitoefendatum begint te naderen.

Dit verminderen gaat exponentieel.

Dus de kans dat we geld verdienen als we de optie in bezit hebben wordt snel kleiner.

Vooral out-of-the-money opties, dus zonder intrinsieke waarde, hebben hier last van.

Op de uitoefendatum heeft elke optie alleen nog de intrinsieke waarde over.

De optie is in-the-money of niet.

Hoe verder we nog verwijderd zijn van de uitoefeningsdatum, dus hoe langer de looptijd is, hoe minder effect het verdwijnen van de tijdswaarde heeft.

Het effect is echt verreweg het grootste bij de laatste 30 handelsdagen in deze optieserie.

Maar dit effect kan natuurlijk ook sterk in ons voordeel werken als we de opties geschrven hebbben.

Dan wordt onze verplichting dus ook snel minder naarmate de uitoefendatum dichterbij komt.

Verkoopt u een optie, dan wilt u de looptijd zo kort als maar enigszins mogelijk is, maar koopt u daarentegen een optie, dan moet u op zoek naar een zo lang mogelijke looptijd.

Veel beleggers in opties negeren dit concept volledig en kijken slechts naar de beweging in de koers van de onderliggende waarde op het moment dat ze een optie kopen.

Kopen ze dan een kortlopende, out-of-the Money optie, dan kunnen ze zowel gelijk krijgen waar het de richting van de koers van de onderliggende waarde betreft als geld verliezen als de optie niet (ver genoeg) in-the-money komt.

Een combinatie die nogal eens voorkomt is het kopen van een optie met een lange looptijd en het verkopen van een optie -met de eerste als dekking- met een korte looptijd om te profiteren van het verdwijnen van de tijdswaarde.Eeenn dergelijke spread Wordt timespread of horizontal spread genoemd.

Ga er daarbij als vuistregel van uit dat de looptijd van de geschreven optie niet langer dan 45 dagen, liever nog 30 dagen, mag zijn.

Kortom, het betreft hier een effect dat onze winst behoorlijk kan beïnvloeden, zowel in positeve als in negatieve zin.
Gebruikte begrippen in tijdswaarde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beweeglijkheid
  ... onder de beweeglijkheid verstaan we de statistische standaardafwijking van de prijsveranderingen van de koers...Lees meer
extrinsieke waarde
  ... de extrinsieke waarde is dat deel van de optiepremie dat niet intrinsiek is ofwel de verwachtingswaarde of tijdwaarde...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
geschreven optie
  ... een geschreven optie of een verkochte optie is een optie die de verplichting geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
in the money
  ... een in the money call is een calloptie waarbij de uitoefenprijs lager is dan de koers van de...Lees meer
intrinsieke waarde
  ... de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds wordt ook wel spread genoemd...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
liquiditeit
  ... bedrijfseconomisch de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen dus de mate...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
resterende looptijd
  ... de resterende looptijd wordt ook wel de pro resto looptijd genoemd de resterende looptijd is het gedeelte van de...Lees meer
spread
  ... optiepositie die in het algemeen gesproken bestaat uit een gekochte en een verkochte optieserie die in uitoefenprijs en...Lees meer
timespread
  ... een timespread is een optiestrategie waarbij de uitoefenprijzen gelijk zijn maar de u...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
uitoefendatum
  ... de uitoefendatum is de laatste dag waarop het optierecht kan worden uitgeoefend in de praktijk is de uitoefendatum de derde vrijdag...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer
verwachtingswaarde
  ... vooral voor de schrijver van opties het verval van de verwachtingswaarde een belangrijk gegeven...Lees meer
volatility
  ... de volatility is de mate van beweging van de koers van een aandeel en wordt ook de beweeglijkheid genoemd...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar tijdswaarde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

abandonneren
  ... Met de term abondonneren of ook wel abandon wordt in de optiewereld aangegeven dat we op de uitoefendatum verder niets...Lees meer
calendar spread
  ... de calendar spread wordt ook wel time spread of horizontal spread...Lees meer
extrinsieke waarde
  ... de extrinsieke waarde is dat deel van de optiepremie dat niet intrinsiek is ofwel de verwachtingswaarde of tijdwaarde...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
theta
  ... ook de theta behoort tot de grieken uit de optiewereld bij de delta en de gamma handelde het vooral om...Lees meer
ratio callspread
  ... de ratio call spread bestaat uit een long calloptie en 2 short calloptiesdeze worden zodanig gekozen dat de...Lees meer
rested
  ... onder rested verstaan we een element van de tijdswaarde van een optie of een warrant...Lees meer
time decay
  ... met de engelse term time decay wordt het steeds sneller verdwijnen van de tijdswaarde van een optie bedoeld op...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.